BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ban H, Sugimoto M, Otsuka T, Murata M, Nakata T, Hasegawa H, Inatomi O, Bamba S, Andoh A. Usefulness of the clip-flap method of endoscopic submucosal dissection: A randomized controlled trial. World J Gastroenterol 2018; 24(35): 4077-4085 [PMID: 30254412 DOI: 10.3748/wjg.v24.i35.4077]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i35/4077.htm
Number Citing Articles
1
Koichi Hamada, Yoshinori Horikawa, Yoshiki Shiwa, Kae Techigawara, Takayuki Nagahashi, Daizo Fukushima, Shinya Nishida, Ryota Koyanagi, Koichiro Kawano, Noriyuki Nishino, Michitaka Honda. Clinical benefit of the multibending endoscope for gastric endoscopic submucosal dissection: a randomized controlled trialEndoscopy 2021; 53(07): 683 doi: 10.1055/a-1288-0570
2
Sheng-Wei Cheng, Chun-Chao Chang, Ying-Fong Su, Yi-No Kang. How does lesion size affect the pooled effect of traction-assisted endoscopic submucosal dissection on procedure time? A meta-regressionWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1699-0
3
Chawin Lopimpisuth, Malorie Simons, Venkata S. Akshintala, Klaorat Prasongdee, Julie Nanavati, Saowanee Ngamruengphong. Traction-assisted endoscopic submucosal dissection reduces procedure time and risk of serious adverse events: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2021;  doi: 10.1007/s00464-021-08452-8
4
Mengting Xia, Yunfeng Zhou, Jiajie Yu, Wenwen Chen, Xiaotao Huang, Juan Liao. Short-term outcomes of traction-assisted versus conventional endoscopic submucosal dissection for superficial gastrointestinal neoplasms: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled studiesWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1639-z
5
Jun Shao, Xiaoming Zheng, Longbao Feng, Tianyun Lan, Dongbing Ding, Zikai Cai, Xudong Zhu, Rongpu Liang, Bo Wei. Targeting Fluorescence Imaging of RGD-Modified Indocyanine Green Micelles on Gastric CancerFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2020; 8 doi: 10.3389/fbioe.2020.575365