BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen LD, Ruan SM, Liang JY, Yang Z, Shen SL, Huang Y, Li W, Wang Z, Xie XY, Lu MD, Kuang M, Wang W. Differentiation of intrahepatic cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma in high-risk patients: A predictive model using contrast-enhanced ultrasound. World J Gastroenterol 2018; 24(33): 3786-3798 [PMID: 30197484 DOI: 10.3748/wjg.v24.i33.3786]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i33/3786.htm
Number Citing Articles
1
Wei Li, Xiao-Zhou Lv, Xin Zheng, Si-Min Ruan, Hang-Tong Hu, Li-Da Chen, Yang Huang, Xin Li, Chu-Qing Zhang, Xiao-Yan Xie, Ming Kuang, Ming-De Lu, Bo-Wen Zhuang, Wei Wang. Machine Learning-Based Ultrasomics Improves the Diagnostic Performance in Differentiating Focal Nodular Hyperplasia and Atypical Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.544979
2
Junghoan Park, Jeong Min Lee, Tae-Hyung Kim, Jeong Hee Yoon. Imaging diagnosis of hepatocellular carcinoma: Future directions with special emphasis on hepatobiliary magnetic resonance imaging and contrast-enhanced ultrasoundClinical and Molecular Hepatology 2022; 28(3): 362 doi: 10.3350/cmh.2021.0361
3
Zhe Huang, PingPing Zhou, ShanShan Li, Kaiyan Li. Evaluation of contrast-enhanced ultrasound LI-RADS version 2017: application on 271 liver nodules in individuals with non-alcoholic steatohepatitisEuropean Radiology 2022; 32(10): 7146 doi: 10.1007/s00330-022-08872-7
4
Wei Zheng, Qing Li, Xue-bin Zou, Jian-wei Wang, Feng Han, Fei Li, Li-shu Huang, An-hua Li, Jian-hua Zhou. Evaluation of Contrast-enhanced US LI-RADS version 2017: Application on 2020 Liver Nodules in Patients with Hepatitis B InfectionRadiology 2020; 294(2): 299 doi: 10.1148/radiol.2019190878
5
Yi-xin Hu, Cui-ju Yan, Miao Yun, Wei Zheng, Xue-bin Zou, Ya-fang Zhang, Ru-shuang Mao, Ling-ling Li, Jian-hua Zhou. Contrast-enhanced ultrasound liver imaging reporting and data system v2017: patient outcomes after treatment for early-stage hepatocellular carcinoma nodules with category 3-5 and category MThe British Journal of Radiology 2023;  doi: 10.1259/bjr.20220492
6
Emilio Quaia. State of the Art: LI-RADS for Contrast-enhanced USRadiology 2019; 293(1): 4 doi: 10.1148/radiol.2019190005
7
Jia-Yan Huang, Jia-Wu Li, Wen-Wu Ling, Tao Li, Yan Luo, Ji-Bin Liu, Qiang Lu. Can contrast enhanced ultrasound differentiate intrahepatic cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma?World Journal of Gastroenterology 2020; 26(27): 3938-3951 doi: 10.3748/wjg.v26.i27.3938
8
Tommaso Vincenzo Bartolotta, Adele Taibbi, Massimo Midiri, Roberto Lagalla. Contrast-enhanced ultrasound of hepatocellular carcinoma: where do we stand?Ultrasonography 2019; 38(3): 200 doi: 10.14366/usg.18060
9
Dongsheng Zuo, Kefeng Yang, Size Wu. Diagnostic performance of intravascular perfusion based contrast-enhanced ultrasound LI-RADS in the evaluation of hepatocellular carcinomaClinical Hemorheology and Microcirculation 2021; 78(4): 429 doi: 10.3233/CH-211164
10
Gianpaolo Vidili, Marco Arru, Giuliana Solinas, Diego Francesco Calvisi, Pierluigi Meloni, Assunta Sauchella, Davide Turilli, Claudio Fabio, Antonio Cossu, Giordano Madeddu, Sergio Babudieri, Maria Assunta Zocco, Giovanni Iannetti, Enza Di Lembo, Alessandro Palmerio Delitala, Roberto Manetti. Contrast-enhanced ultrasound Liver Imaging Reporting and Data System: Lights and shadows in hepatocellular carcinoma and cholangiocellular carcinoma diagnosisWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(27): 3488-3502 doi: 10.3748/wjg.v28.i27.3488
11
Maria Elena Ainora, Lucia Cerrito, Antonio Liguori, Irene Mignini, Angela De Luca, Linda Galasso, Matteo Garcovich, Laura Riccardi, Francesca Ponziani, Francesco Santopaolo, Maurizio Pompili, Antonio Gasbarrini, Maria Assunta Zocco. Multiparametric Dynamic Ultrasound Approach for Differential Diagnosis of Primary Liver TumorsInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(10): 8548 doi: 10.3390/ijms24108548
12
Wei Wang, Jian-Chao Zhang, Wen-Shuo Tian, Li-Da Chen, Qiao Zheng, Hang-Tong Hu, Shan-Shan Wu, Yu Guo, Xiao-Yan Xie, Ming-De Lu, Ming Kuang, Long-Zhong Liu, Si-Min Ruan. Shear wave elastography-based ultrasomics: differentiating malignant from benign focal liver lesionsAbdominal Radiology 2021; 46(1): 237 doi: 10.1007/s00261-020-02614-3
13
C.A. Marschner, L. Zhang, V. Schwarze, W. Völckers, M.F. Froelich, N. von Münchhausen, M.L. Schnitzer, T. Geyer, M.P. Fabritius, J. Rübenthaler, D.-A. Clevert. The diagnostic value of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) for assessing hepatocellular carcinoma compared to histopathology; a retrospective single-center analysis of 119 patients1Clinical Hemorheology and Microcirculation 2021; 76(4): 453 doi: 10.3233/CH-209221
14
Wen-juan Tong, Mei-qing Cheng, Man-xia Lin, Hang-tong Hu, Jia-min Pan, Hui Huang, Ying Wang, Xiao-yan Xie, Ming-de Lu, Ming Kuang, Yang Huang, Wei Wang. Identification of the origin of tumor in vein: comparison between CEUS LI-RADS v2017 and v2016 for patients at high riskBMC Medical Imaging 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12880-022-00912-4
15
Tommaso Vincenzo Bartolotta, Maria Chiara Terranova, Cesare Gagliardo, Adele Taibbi. CEUS LI-RADS: a pictorial reviewInsights into Imaging 2020; 11(1) doi: 10.1186/s13244-019-0819-2
16
Soyoung Park, Myung-Won You, Hyo-Jin Kang, Sung Kyoung Moon, Seong Jin Park. Contrast-Enhanced Ultrasound for Focal Hepatic LesionsUltrasound Quarterly 2020; 36(3): 224 doi: 10.1097/RUQ.0000000000000475
17
Zheng Yang, Kun Lv, Yanan Zhao, Minqiang Pan, Chao Zhang, Shumei Wei. Sarcomatoid hepatocellular carcinoma mimicking hepatic abscessMedicine 2020; 99(39): e22489 doi: 10.1097/MD.0000000000022489
18
Yang Huang, Meng-Fei Xian, Wen-Xuan Xie, Kang-Ming Pan, Dan Zeng, Hui Huang, Ming-De Li, Xiao-Yan Xie, Ming Kuang, Ming-De Lu, Li-Da Chen, Wei Wang. LR-M Observations on Contrast-Enhanced Ultrasound: Detection of Hepatocellular Carcinoma Using Additional Features in Comparison With Current LI-RADS CriteriaAmerican Journal of Roentgenology 2022; 219(1): 76 doi: 10.2214/AJR.21.26837
19
Yi-Xin Hu, Jing-Xian Shen, Jing Han, Si-Yue Mao, Ru-Shuang Mao, Qing Li, Fei Li, Zhi-Xing Guo, Jian-Hua Zhou. Diagnosis of Non-Hepatocellular Carcinoma Malignancies in Patients With Risks for Hepatocellular Carcinoma: CEUS LI-RADS Versus CT/MRI LI-RADSFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.641195
20
Hongzhen Wu, Yingying Liang, Zihua Wang, Caihong Tan, Ruimeng Yang, Xinhua Wei, Xinqing Jiang. Optimizing CT and MRI criteria for differentiating intrahepatic mass-forming cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinomaActa Radiologica 2023; 64(3): 926 doi: 10.1177/02841851221113265
21
Christian B. van der Pol, Matthew D. F. McInnes, Jean-Paul Salameh, Brooke Levis, Victoria Chernyak, Claude B. Sirlin, Mustafa R. Bashir, Brian C. Allen, Lauren M. B. Burke, Jin-Young Choi, Sang Hyun Choi, Alejandro Forner, Tyler J. Fraum, Alice Giamperoli, Hanyu Jiang, Ijin Joo, Zhen Kang, Andrea S. Kierans, Hyo-Jin Kang, Gaurav Khatri, Jung Hoon Kim, Myeong-Jin Kim, So Yeon Kim, Yeun-Yoon Kim, Heejin Kwon, Jeong Min Lee, Sara C. Lewis, Katrina A. McGinty, Lorenzo Mulazzani, Mi-Suk Park, Fabio Piscaglia, Joanna Podgórska, Caecilia S. Reiner, Maxime Ronot, Grzegorz Rosiak, Bin Song, Ji Soo Song, An Tang, Eleonora Terzi, Jin Wang, Wei Wang, Stephanie R. Wilson, Takeshi Yokoo. CT/MRI and CEUS LI-RADS Major Features Association with Hepatocellular Carcinoma: Individual Patient Data Meta-AnalysisRadiology 2022; 302(2): 326 doi: 10.1148/radiol.2021211244
22
Qian Li, Feng Che, Yi Wei, Han-Yu Jiang, Yun Zhang, Bin Song. Role of noninvasive imaging in the evaluation of intrahepatic cholangiocarcinoma: from diagnosis and prognosis to treatment responseExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; 15(11): 1267 doi: 10.1080/17474124.2021.1974294
23
Lang Chen, Furong Zeng, Lei Yao, Tongdi Fang, Mengting Liao, Jing Long, Liang Xiao, Guangtong Deng. Nomogram based on inflammatory indices for differentiating intrahepatic cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinomaCancer Medicine 2020; 9(4): 1451 doi: 10.1002/cam4.2823