BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao QJ, Zhang J, Xu L, Liu FF. Identification of a five-long non-coding RNA signature to improve the prognosis prediction for patients with hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2018; 24(30): 3426-3439 [PMID: 30122881 DOI: 10.3748/wjg.v24.i30.3426]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i30/3426.htm
Number Citing Articles
1
Ting Lei, Xiaodong Zhu, Kai Zhu, Fuxin Jia, Siqiao Li. EGR1-induced upregulation of lncRNA FOXD2-AS1 promotes the progression of hepatocellular carcinoma via epigenetically silencing DKK1 and activating Wnt/β-catenin signaling pathwayCancer Biology & Therapy 2019; 20(7): 1007 doi: 10.1080/15384047.2019.1595276
2
Fujiao Duan, Hongle Li, Weigang Liu, Juanjuan Zhao, Zhongyu Yang, Jianying Zhang. Long Non-Coding RNA FOXD2-AS1 Serves as a Potential Prognostic Biomarker for Patients With Cancer: A Meta-Analysis and Database TestingThe American Journal of the Medical Sciences 2021; 362(2): 173 doi: 10.1016/j.amjms.2021.01.020
3
Weihao Kong, Xingyu Wang, Xiaomin Zuo, Zhongxiang Mao, Ya Cheng, Wei Chen. Development and Validation of an Immune-Related lncRNA Signature for Predicting the Prognosis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Genetics 2020; 11 doi: 10.3389/fgene.2020.01037
4
Ying Sun, Xiaoyuan Zheng, Hui Yuan, Geng Chen, Jiahe Ouyang, Jingfeng Liu, Xiaolong Liu, Xiaohua Xing, Bixing Zhao. Proteomic analyses reveal divergent ubiquitylation patterns in hepatocellula carcinoma cell lines with different metastasis potentialJournal of Proteomics 2020; 225: 103834 doi: 10.1016/j.jprot.2020.103834
5
Xuemei Lv, Miao He, Yanyun Zhao, Liwen Zhang, Wenjing Zhu, Longyang Jiang, Yuanyuan Yan, Yue Fan, Hongliang Zhao, Shuqi Zhou, Heyao Ma, Yezhi Sun, Xiang Li, Hong Xu, Minjie Wei. Identification of potential key genes and pathways predicting pathogenesis and prognosis for triple-negative breast cancerCancer Cell International 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12935-019-0884-0
6
Fahong Wu, Hangzhi Wei, Guiyuan Liu, Youcheng Zhang. Bioinformatics Profiling of Five Immune-Related lncRNAs for a Prognostic Model of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.667904
7
Yifan Wang, Lutao Du, Xuemei Yang, Juan Li, Peilong Li, Yinghui Zhao, Weili Duan, Yingjie Chen, Yunshan Wang, Haiting Mao, Chuanxin Wang. A nomogram combining long non-coding RNA expression profiles and clinical factors predicts survival in patients with bladder cancerAging 2020; 12(3): 2857 doi: 10.18632/aging.102782
8
Yuan Fang, Yang Yang, XiaoLi Zhang, Na Li, Bo Yuan, Li Jin, Sheng Bao, MengGe Li, Dan Zhao, LingRui Li, Zhong Zeng, HanFei Huang. A Co-Expression Network Reveals the Potential Regulatory Mechanism of lncRNAs in Relapsed Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.745166
9
Benyuan Deng, Min Yang, Ming Wang, Zhongwu Liu. Development and validation of 9-long Non-coding RNA signature to predicting survival in hepatocellular carcinomaMedicine 2020; 99(21): e20422 doi: 10.1097/MD.0000000000020422
10
Cheng Chen, Na Su, Guiying Li, Yanfeng Shen, Xiaoting Duan. Long non‑coding RNA TMCC1‑AS1 predicts poor prognosis and accelerates epithelial‑mesenchymal transition in liver cancerOncology Letters 2021; 22(5) doi: 10.3892/ol.2021.13034
11
Zhong Fang, Xiaoyu Yu, Shuangmei Tong, Chuan Lu, Yuxian Huang, Liang Chen, Zhenghong Yuan, Yi Zhang. Serum ERK1/2 proteins fluctuating with HBV infection report frequency of viral-specific CD8+ T cells and predict IFNα therapeutic effect in chronic hepatitis B patientsClinical Immunology 2020; 219: 108570 doi: 10.1016/j.clim.2020.108570
12
Ling Zhang, Peiqiang Cai, Jingyu Hou, Ma Luo, Yonggang Li, Xinhua Jiang. Radiomics Model Based on Gadoxetic Acid Disodium-Enhanced MR Imaging to Predict Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Curative AblationCancer Management and Research 2021; : 2785 doi: 10.2147/CMAR.S300627
13
Zi-An Chen, Hui Tian, Dong-Mei Yao, Yuan Zhang, Zhi-Jie Feng, Chuan-Jie Yang. Identification of a Ferroptosis-Related Signature Model Including mRNAs and lncRNAs for Predicting Prognosis and Immune Activity in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.738477
14
Xuemei Lv, Yanyun Zhao, Liwen Zhang, Shuqi Zhou, Bing Zhang, Qiang Zhang, Longyang Jiang, Xueping Li, Huizhe Wu, Lin Zhao, Minjie Wei, Miao He. Development of a novel gene signature in patients without Helicobacter pylori infection gastric cancer Journal of Cellular Biochemistry 2020; 121(2): 1842 doi: 10.1002/jcb.29419
15
Qingyong Xu, Hang Yin, Haijiao Ao, Xue Leng, Mingdong Liu, Yang Liu, Jianqun Ma, Xiaoyuan Wang. An 11‐lncRNA expression could be potential prognostic biomarkers in head and neck squamous cell carcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(10): 18094 doi: 10.1002/jcb.29113
16
Chunmiao Kang, Xuanhui Jia, Hongsheng Liu. Development and validation of a RNA binding protein gene pair-associated prognostic signature for prediction of overall survival in hepatocellular carcinomaBioMedical Engineering OnLine 2020; 19(1) doi: 10.1186/s12938-020-00812-0
17
Yuanyong Wang, Naixin Liang, Zhiqiang Xue, Xinying Xue. Identifying an Eight-Gene Signature to Optimize Overall Survival Prediction of Esophageal Adenocarcinoma Using Bioinformatics Analysis of ceRNA NetworkOncoTargets and Therapy 2020; : 13041 doi: 10.2147/OTT.S287084
18
Daojie Yan, Fengwei Jin, Yufeng Lin. lncRNA HAND2-AS1 Inhibits Liver Cancer Cell Proliferation and Migration by Upregulating SOCS5 to Inactivate the JAK-STAT PathwayCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2020; 35(2): 143 doi: 10.1089/cbr.2019.2958
19
Xichun Liu, Xing Niu, Zhigang Qiu. A Five-Gene Signature Based on Stromal/Immune Scores in the Tumor Microenvironment and Its Clinical Implications for Liver CancerDNA and Cell Biology 2020; 39(9): 1621 doi: 10.1089/dna.2020.5512
20
Lingpeng Yang, Yang He, Zifei Zhang, Wentao Wang. Systematic analysis and prediction model construction of alternative splicing events in hepatocellular carcinoma: a study on the basis of large-scale spliceseq data from The Cancer Genome AtlasPeerJ 2019; 7: e8245 doi: 10.7717/peerj.8245
21
Lan Jiang, Xiaolong Zhu, Hui Yang, Tianbing Chen, Kun Lv. Bioinformatics Analysis Discovers Microtubular Tubulin Beta 6 Class V (TUBB6) as a Potential Therapeutic Target in GlioblastomaFrontiers in Genetics 2020; 11 doi: 10.3389/fgene.2020.566579
22
Linkun Ma, Cunliang Deng. Identification of a novel four-lncRNA signature as a prognostic indicator in cirrhotic hepatocellular carcinomaPeerJ 2019; 7: e7413 doi: 10.7717/peerj.7413
23
Qing Lin, Hongying Zheng, Jianjun Xu, Feng Zhang, Huazheng Pan. LncRNA SNHG16 aggravates tumorigenesis and development of hepatocellular carcinoma by sponging miR‐4500 and targeting STAT3Journal of Cellular Biochemistry 2019; 120(7): 11604 doi: 10.1002/jcb.28440
24
Xuemei Yang, Juan Li, Yifan Wang, Peilong Li, Yinghui Zhao, Weili Duan, Abakundana Nsenga Ariston Gabriel, Yingjie Chen, Haiting Mao, Yunshan Wang, Lutao Du, Chuanxin Wang. Individualized Prediction of Survival by a 10-Long Non-coding RNA-Based Prognostic Model for Patients With Breast CancerFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.515421
25
Hao Wu, Tian Tian Liu, Yue Min Feng, Xiao Yu Xie, Xiao Nan Su, Jian Ni Qi, Qiang Zhu, Cheng Yong Qin. Prognostic effect of a novel long noncoding RNA signature and comparison with clinical staging systems for patients with hepatitis B virus‐related hepatocellular carcinoma after hepatectomyJournal of Digestive Diseases 2020; 21(11): 650 doi: 10.1111/1751-2980.12941
26
Jing-Xian Gu, Xing Zhang, Run-Chen Miao, Xiao-Hong Xiang, Yu-Nong Fu, Jing-Yao Zhang, Chang Liu, Kai Qu. Six-long non-coding RNA signature predicts recurrence-free survival in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(2): 220-232 doi: 10.3748/wjg.v25.i2.220
27
Haitao Jiang, Lianhe Zhao, Yunjie Chen, Liang Sun. A four‐long noncoding RNA signature predicts survival of hepatocellular carcinoma patientsJournal of Clinical Laboratory Analysis 2020; 34(9) doi: 10.1002/jcla.23377
28
Soudeh Ghafouri-Fard, Mahdi Gholipour, Bashdar Mahmud Hussen, Mohammad Taheri. The Impact of Long Non-Coding RNAs in the Pathogenesis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.649107
29
Jun Liu, Jianjun Lu, Zhanzhong Ma, Wenli Li. A Nomogram Based on a Three-Gene Signature Derived from AATF Coexpressed Genes Predicts Overall Survival of Hepatocellular Carcinoma PatientsBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/7310768
30
Yifei Dai, Weijie Qiang, Kequan Lin, Yu Gui, Xun Lan, Dong Wang. An immune-related gene signature for predicting survival and immunotherapy efficacy in hepatocellular carcinomaCancer Immunology, Immunotherapy 2021; 70(4): 967 doi: 10.1007/s00262-020-02743-0
31
Xiaoyu Deng, Qinghua Bi, Shihan Chen, Xianhua Chen, Shuhui Li, Zhaoyang Zhong, Wei Guo, Xiaohui Li, Youcai Deng, Yao Yang. Identification of a Five-Autophagy-Related-lncRNA Signature as a Novel Prognostic Biomarker for Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Molecular Biosciences 2021; 7 doi: 10.3389/fmolb.2020.611626
32
Qiuhui Hu, Sheng Tai, Jicai Wang. Oncogenicity of lncRNA FOXD2-AS1 and its molecular mechanisms in human cancersPathology - Research and Practice 2019; 215(5): 843 doi: 10.1016/j.prp.2019.01.033
33
Wen Jiang, Qing Guo, Chenghe Wang, Yu Zhu. A nomogram based on 9-lncRNAs signature for improving prognostic prediction of clear cell renal cell carcinomaCancer Cell International 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12935-019-0928-5
34
Wei Hu, Hui Feng, Xiaoyu Xu, Xin Huang, Xingyue Huang, Wenwei Chen, Lidan Hao, Wenfang Xia. Long noncoding RNA FOXD2‐AS1 aggravates hepatocellular carcinoma tumorigenesis by regulating the miR‐206/MAP3K1 axisCancer Medicine 2020; 9(15): 5620 doi: 10.1002/cam4.3204
35
Xiaoqing Dou, Qun Zhou, Mingxiao Wen, Jiangyan Xu, Yingping Zhu, Shuzhen Zhang, Xianli Xu. Long Noncoding RNA FOXD2-AS1 Promotes the Malignancy of Cervical Cancer by Sponging MicroRNA-760 and Upregulating Hepatoma-Derived Growth FactorFrontiers in Pharmacology 2020; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.01700
36
Haiping Zhao, Shiwei Zhang, Shijie Shao, Haixing Fang. Identification of a Prognostic 3-Gene Risk Prediction Model for Thyroid CancerFrontiers in Endocrinology 2020; 11 doi: 10.3389/fendo.2020.00510