BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang BG, Xu Q, Lv Z, Fang XX, Ding HX, Wen J, Yuan Y. Association of twelve polymorphisms in three onco-lncRNA genes with hepatocellular cancer risk and prognosis: A case-control study. World J Gastroenterol 2018; 24(23): 2482-2490 [PMID: 29930469 DOI: 10.3748/wjg.v24.i23.2482]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i23/2482.htm
Number Citing Articles
1
Hecun Zou, Lan-Xiang Wu, Lihong Tan, Fei-Fei Shang, Hong-Hao Zhou. Significance of Single-Nucleotide Variants in Long Intergenic Non-protein Coding RNAsFrontiers in Cell and Developmental Biology 2020; 8 doi: 10.3389/fcell.2020.00347
2
Vytenis Petkevicius, Greta Streleckiene, Kotryna Balciute, Alexander Link, Marcis Leja, Peter Malfertheiner, Jurgita Skieceviciene, Juozas Kupcinskas. Association of Long Non-Coding RNA Polymorphisms with Gastric Cancer and Atrophic GastritisGenes 2020; 11(12): 1505 doi: 10.3390/genes11121505
3
Shenshen Wu, Hao Sun, Yajie Wang, Xi Yang, Qingtao Meng, Hongbao Yang, Haitao Zhu, Weiyan Tang, Xiaobo Li, Michael Aschner, Rui Chen. MALAT1 rs664589 Polymorphism Inhibits Binding to miR-194-5p, Contributing to Colorectal Cancer Risk, Growth, and MetastasisCancer Research 2019; 79(20): 5432 doi: 10.1158/0008-5472.CAN-19-0773
4
Wenwen Ni, Xinyu Wang, Yuqi Sun, Xueren Gao. Meta-analysis of the association between MALAT1 rs619586 A>G polymorphism and cancer riskJournal of International Medical Research 2020; 48(7): 030006052094196 doi: 10.1177/0300060520941969
5
Xiao-Dong Wang, Jian Lu, Yun-Shou Lin, Chao Gao, Feng Qi. Functional role of long non-coding RNA CASC19/miR-140-5p/CEMIP axis in colorectal cancer progression <i>in vitro</i>World Journal of Gastroenterology 2019; 25(14): 1697-1714 doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1697
6
Edie-Rosmin Wu, Ming-Ju Hsieh, Whei-Ling Chiang, Kuan-Chun Hsueh, Shun-Fa Yang, Shih-Chi Su. Association of lncRNA CCAT2 and CASC8 Gene Polymorphisms with Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16(16): 2833 doi: 10.3390/ijerph16162833
7
Yi Zheng, Zhenjian Zhuo, Xiaoli Xie, Lifeng Lu, Qiuming He, Wei Zhong. <p>Negative Association Between lncRNA <em>HOTTIP</em> rs3807598 C>G and Hirschsprung Disease</p>Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2020; : 151 doi: 10.2147/PGPM.S249649
8
Qizhen Chen, Jiarong Zhang, Yinyan He, Yanqiu Wang. hsa_circ_0061140 Knockdown Reverses FOXM1-Mediated Cell Growth and Metastasis in Ovarian Cancer through miR-370 Sponge ActivityMolecular Therapy - Nucleic Acids 2018; 13: 55 doi: 10.1016/j.omtn.2018.08.010
9
Esmat Abdi, Saeid Latifi-Navid, Saber Zahri, Vahid Kholghi-Oskooei, Behdad Mostafaiy, Abbas Yazdanbod, Farhad Pourfarzi. SNP-SNP interactions of oncogenic long non-coding RNAs HOTAIR and HOTTIP on gastric cancer susceptibilityScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-73682-0
10
Mingming Wu, Xiao Zhang, Xinghua Han, Vijay Pandey, Peter E. Lobie, Tao Zhu. The potential of long noncoding RNAs for precision medicine in human cancerCancer Letters 2021; 501: 12 doi: 10.1016/j.canlet.2020.11.040
11
Fenghua Zhang, Yun Xu, Wenfeng Ye, Jingting Jiang, Changping Wu. Circular RNA S-7 promotes ovarian cancer EMT via sponging miR-641 to up-regulate ZEB1 and MDM2Bioscience Reports 2020; 40(7) doi: 10.1042/BSR20200825
12
Ricardo Alberto Chiong Zevallos, Eduardo Moraes Reis. Human Genome Structure, Function and Clinical Considerations2021; : 139 doi: 10.1007/978-3-030-73151-9_5
13
Soudeh Ghafouri-Fard, Asghar Ashrafi Hafez, Mohammad Taheri. Metastasis Associated Lung Adenocarcinoma Transcript 1: An update on expression pattern and functions in carcinogenesisExperimental and Molecular Pathology 2020; 112: 104330 doi: 10.1016/j.yexmp.2019.104330
14
Nan Zhang, Yue Jin, Qiubo Hu, Shanshan Cheng, Chao Wang, Zhiyou Yang, Yu Wang. Circular RNA hsa_circ_0078607 suppresses ovarian cancer progression by regulating miR-518a-5p/Fas signaling pathwayJournal of Ovarian Research 2020; 13(1) doi: 10.1186/s13048-020-00664-1
15
Di Che, Yanfang Yang, Yufen Xu, Zhenzhen Fang, Lei Pi, LanYan Fu, Huazhong Zhou, Yaqian Tan, Zhaoliang Lu, Li Li, Qihua Liang, Qingshan Xuan, Xiaoqiong Gu. The lncRNA MALAT1 rs619586 G Variant Confers Decreased Susceptibility to Recurrent MiscarriageFrontiers in Physiology 2019; 10 doi: 10.3389/fphys.2019.00385
16
Soudeh Ghafouri-Fard, Sepideh Dashti, Mohammad Taheri. The HOTTIP (HOXA transcript at the distal tip) lncRNA: Review of oncogenic roles in humanBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 127: 110158 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110158
17
Qing Liu, Guiyan Liu, Zhifeng Lin, Ziqiang Lin, NaNa Tian, Xinqi Lin, Jianyi Tan, Baoying Huang, Xiaohui Ji, Lucheng Pi, Xinfa Yu, Li Liu, Yanhui Gao. The association of lncRNA SNPs and SNPs‐environment interactions based on GWAS with HBV‐related HCC risk and progressionMolecular Genetics & Genomic Medicine 2021; 9(2) doi: 10.1002/mgg3.1585
18
Ming-li Yang, Zhe Huang, Li-na Wu, Rong Wu, Han-xi Ding, Ben-gang Wang. lncRNA-PCAT1 rs2632159 polymorphism could be a biomarker for colorectal cancer susceptibilityBioscience Reports 2019; 39(7) doi: 10.1042/BSR20190708
19
Ben-gang Wang, Yi-zhi Li, Han-xi Ding, Zhi Lv, Qian Xu, Yuan Yuan. HOTTIP polymorphism may affect gastric cancer susceptibility by altering HOTTIP expressionBioscience Reports 2020; 40(8) doi: 10.1042/BSR20191687
20
Xinghua Shi, Jinzhi Huo, Xingping Gao, Hua Cai, Weipei Zhu. A newly identified lncRNA H1FX-AS1 targets DACT1 to inhibit cervical cancer via sponging miR-324-3pCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01385-7
21
Hecun Zou, Hong-Hao Zhou. WITHDRAWN: Single nucleotide polymorphism, a putative driver for the role of long intergeneric non-coding RNACancer Letters 2018;  doi: 10.1016/j.canlet.2018.11.025
22
Yan Wang, Xi-Xi Gu, Hua-Tuo Huang, Chun-Hong Liu, Ye-Sheng Wei. A genetic variant in the promoter of lncRNA MALAT1 is related to susceptibility of ischemic strokeLipids in Health and Disease 2020; 19(1) doi: 10.1186/s12944-020-01236-4
23
Sijia Han, Xiaoming Jin, Zhen Liu, Fei Xing, Ye Han, Xiaopeng Yu, Guijin He, Fang Qiu. The long noncoding RNA HOTTIP promotes breast cancer cell migration, invasiveness, and epithelial–mesenchymal transition via the Wnt–β-catenin signaling pathwayBiochemistry and Cell Biology 2019; 97(5): 655 doi: 10.1139/bcb-2018-0313