BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Wenjie Han, Ning Li, Jun Liu, Yongchen Sun, Xi Yang, Yu Wang. MicroRNA-26b-5p enhances T cell responses by targeting PIM-2 in hepatocellular carcinomaCellular Signalling 2019; 59: 182 doi: 10.1016/j.cellsig.2018.11.011
2
Olorunseun O Ogunwobi, Trisheena Harricharran, Jeannette Huaman, Anna Galuza, Oluwatoyin Odumuwagun, Yin Tan, Grace X Ma, Minhhuyen T Nguyen. Mechanisms of hepatocellular carcinoma progressionWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(19): 2279-2293 doi: 10.3748/wjg.v25.i19.2279
3
Yujiao Zhou, Feifei Liu, Chengmin Li, Guo Shi, Xiaolei Xu, Xue Luo, Yuanling Zhang, Jingjie Fu, Aizhong Zeng, Limin Chen. Construction and Characterization of Adenovirus Vectors Encoding Aspartate-β-Hydroxylase to Preliminary Application in Immunotherapy of Hepatocellular CarcinomaJournal of Immunology Research 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/9832467
4
Yue Shi, Xiaoping Men, Xueting Li, Zhicun Yang, Hongjuan Wen. Research progress and clinical prospect of immunocytotherapy for the treatment of hepatocellular carcinomaInternational Immunopharmacology 2020; 82: 106351 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106351
5
Jia-Xi Mao, Wen-Yuan Guo, Meng Guo, Cong Liu, Fei Teng, Guo-Shan Ding. Acute rejection after liver transplantation is less common, but predicts better prognosis in HBV-related hepatocellular carcinoma patientsHepatology International 2020; 14(3): 347 doi: 10.1007/s12072-020-10022-4
6
Hsiang-chi Tseng, Wei Xiong, Saiaditya Badeti, Yan Yang, Minh Ma, Ting Liu, Carlos A. Ramos, Gianpietro Dotti, Luke Fritzky, Jie-gen Jiang, Qing Yi, James Guarrera, Wei-Xing Zong, Chen Liu, Dongfang Liu. Efficacy of anti-CD147 chimeric antigen receptors targeting hepatocellular carcinomaNature Communications 2020; 11(1) doi: 10.1038/s41467-020-18444-2
7
Changhoon Choi, Gyu Sang Yoo, Won Kyung Cho, Hee Chul Park. Optimizing radiotherapy with immune checkpoint blockade in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(20): 2416-2429 doi: 10.3748/wjg.v25.i20.2416
8
Mohammed Abdul-Latif, Katherine Townsend, Charles Dearman, Kai-Keen Shiu, Khurum Khan. Immunotherapy in gastrointestinal cancer: The current scenario and future perspectivesCancer Treatment Reviews 2020; 88: 102030 doi: 10.1016/j.ctrv.2020.102030
9
Reza Mahjub, Sukhdeep Jatana, Suen Ern Lee, Zhu Qin, Griffin Pauli, Meysam Soleimani, Soheil Madadi, Shyh-Dar Li. Recent advances in applying nanotechnologies for cancer immunotherapyJournal of Controlled Release 2018; 288: 239 doi: 10.1016/j.jconrel.2018.09.010
10
Valentina Leone, Adnan Ali, Achim Weber, Darjus Felix Tschaharganeh, Mathias Heikenwalder. Liver Inflammation and Hepatobiliary CancersTrends in Cancer 2021;  doi: 10.1016/j.trecan.2021.01.012
11
Changpei Cheng, Qiyang Shou, Jiali Lang, Lu Jin, Xia Liu, Dongxin Tang, Zhu Yang, Huiying Fu. Gehua Jiecheng Decoction Inhibits Diethylnitrosamine-Induced Hepatocellular Carcinoma in Mice by Improving Tumor Immunosuppression MicroenvironmentFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00809
12
Rebekka Bent, Lorna Moll, Stephan Grabbe, Matthias Bros. Interleukin-1 Beta—A Friend or Foe in Malignancies?International Journal of Molecular Sciences 2018; 19(8): 2155 doi: 10.3390/ijms19082155
13
Carina Hage, Sabine Hoves, Mailin Ashoff, Veronika Schandl, Stefan Hört, Natascha Rieder, Christian Heichinger, Marco Berrera, Carola H. Ries, Fabian Kiessling, Thomas Pöschinger, Roger Chammas. Characterizing responsive and refractory orthotopic mouse models of hepatocellular carcinoma in cancer immunotherapyPLOS ONE 2019; 14(7): e0219517 doi: 10.1371/journal.pone.0219517
14
Min Yao, Wenli Sai, Wenjie Zheng, Li Wang, Zhizhen Dong, Dengfu Yao. Secretory Clusterin as a Novel Molecular-targeted Therapy for Inhibiting Hepatocellular Carcinoma GrowthCurrent Medicinal Chemistry 2020; 27(20): 3290 doi: 10.2174/0929867326666190624161158