BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen BF. Hepatitis B virus pre-S/S variants in liver diseases. World J Gastroenterol 2018; 24(14): 1507-1520 [PMID: 29662289 DOI: 10.3748/wjg.v24.i14.1507]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i14/1507.htm
Number Citing Articles
1
Damien Cohen, Sumantra Ghosh, Yusuke Shimakawa, Njie Ramou, Pierre Simon Garcia, Anaëlle Dubois, Clément Guillot, Nora Kakwata-Nkor Deluce, Valentin Tilloy, Geoffroy Durand, Catherine Voegele, Gibril Ndow, Umberto d'Alessandro, Céline Brochier-Armanet, Sophie Alain, Florence Le Calvez-Kelm, Janet Hall, Fabien Zoulim, Maimuna Mendy, Mark Thursz, Maud Lemoine, Isabelle Chemin. Hepatitis B virus preS2Δ38–55 variants: A newly identified risk factor for hepatocellular carcinomaJHEP Reports 2020; 2(5): 100144 doi: 10.1016/j.jhepr.2020.100144
2
Yan Guo, Yu Lan, Yuanyuan Jing, Bin Cai, Hanshi Gong, Yixin Zhang, Yong Duan, Era Upadhyay. The Investigation of HBV Pre-S/S Gene Mutations in Occult HBV Infected Blood Donors with anti-HBs PositiveCanadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1874435
3
Lung-Yi Mak, Danny Ka-Ho Wong, Teresa Pollicino, Giovanni Raimondo, F. Blaine Hollinger, Man-Fung Yuen. Occult hepatitis B infection and hepatocellular carcinoma: Epidemiology, virology, hepatocarcinogenesis and clinical significanceJournal of Hepatology 2020; 73(4): 952 doi: 10.1016/j.jhep.2020.05.042
4
Huizhen Sun, Le Chang, Ying Yan, Huimin Ji, Xinyi Jiang, Shi Song, Yingzi Xiao, Zhuoqun Lu, Lunan Wang. Naturally occurring pre-S mutations promote occult HBV infection by affecting pre-S2/S promoter activityAntiviral Research 2022; 208: 105448 doi: 10.1016/j.antiviral.2022.105448
5
Serkan Aydemir, Mustafa Taner Yildirmak, Murat Sayan, Süheyla Atak, Mehmet Kucuk. A chronic hepatitis B patient infected with HBsAg diagnostic-escape strain in the presence of anti-HBs positivityRevista Romana de Medicina de Laborator 2019; 27(4): 421 doi: 10.2478/rrlm-2019-0038
6
Wei Wang, Yi Shu, Han Bao, Wenliang Zhao, Weihua Wang, Qin Wang, Xiaoying Lei, Daxiang Cui, Zhen Yan. Genotypes and Hot Spot Mutations of Hepatitis B Virus in Northwest Chinese Population and Its Correlation with Diseases ProgressionBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3890962
7
Camilla Rodrigues de Almeida Ribeiro, Katrini Guidolini Martinelli, Vinícius da Motta de Mello, Natália Spitz, Oscar Rafael Carmo Araújo, Lia Laura Lewis-Ximenez, Natalia Motta Araujo, Vanessa Salete de Paula. Association of Pre-S/S and Polymerase Mutations with Acute and Chronic Hepatitis B Virus Infections in Patients from Rio de Janeiro, BrazilViruses 2022; 14(7): 1375 doi: 10.3390/v14071375
8
Wenbin Liu, Guangwen Cao. Hepatocellular Carcinoma - Challenges and Opportunities of a Multidisciplinary Approach2022;  doi: 10.5772/intechopen.99838
9
Yuanyuan Liu, Vaishnavi Veeraraghavan, Monica Pinkerton, Jianjun Fu, Mark W. Douglas, Jacob George, Thomas Tu. Viral Biomarkers for Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma Occurrence and RecurrenceFrontiers in Microbiology 2021; 12 doi: 10.3389/fmicb.2021.665201
10
Hong Yuan Hsu, Huey Ling Chen, Cheng Lun Chiang, Ming Wei Lai, Shu Chi Mu, Wan Hsin Wen, Shao Wen Cheng, Jen Jan Hu, Kai Chi Chang, Chien Nan Lee, Chun Jen Liu, Jia Feng Wu, Yen Hsuan Ni, Mei Hwei Chang, MK Shyu, HL Hwa, YN Su, JC Shih, KH Chao, YC Chiu, TH Su, Zhao Lu-Lu, CK Yang, YK Chang, KH Chen, HH Lin, SM Chen, CC Lin, PY Lin, WR Yang, YH Lin, HJ Chen, HS Pan, BH Lau, CL Lee, PJ Cheng, YL Chang, HY Chiueh, TH Wang, JJ Hsu, LM Lo, CL Hsieh, SW Cheng, MS Tsai, BQ She, FS Peng, YC Lin, CP Chen, JP Huang, CY Yeung. Characterization of Hepatitis B Virus in Tenofovir-Treated and Untreated Chronically Infected Mothers and Their Immunoprophylaxis Failure InfantsClinical Infectious Diseases 2022;  doi: 10.1093/cid/ciac539
11
Yuh‐Jin Liang, Wei Teng, Chih‐Li Chen, Cheng‐Pu Sun, Rui‐Dung Teng, Yen‐Hua Huang, Kung‐Hao Liang, Yi‐Wen Chen, Chung‐Chih Lin, Chien‐Wei Su, Mi‐Hua Tao, Jaw‐Ching Wu. Clinical Implications of HBV PreS/S Mutations and the Effects of PreS2 Deletion on Mitochondria, Liver Fibrosis, and Cancer DevelopmentHepatology 2021; 74(2): 641 doi: 10.1002/hep.31789
12
Nguyen Thi Cam Huong, Nguyen Quang Trung, Bac An Luong, Duong Bich Tram, Hoang Anh Vu, Hoang Huu Bui, Hoa Pham Thi Le, Hussein H. Aly. Mutations in the HBV PreS/S gene related to hepatocellular carcinoma in Vietnamese chronic HBV-infected patientsPLOS ONE 2022; 17(4): e0266134 doi: 10.1371/journal.pone.0266134
13
Tárcio Peixoto Roca, Livia Melo Villar, Felipe Souza Nogueira Lima, Mariana Pinheiro Alves Vasconcelos, Lourdes Maria Pinheiro Borzacov, Eugênia de Castro e Silva, Bárbara Vieira do Lago, Mayara Torquato Lima da Silva, Luan Felipo Botelho Souza, Juan Miguel Villalobos Salcedo, Alcione de Oliveira dos Santos, Deusilene Souza Vieira. Genomic Variability of Hepatitis B Virus Circulating in Brazilian Western AmazonViruses 2022; 14(10): 2100 doi: 10.3390/v14102100
14
Carlo Saitta, Teresa Pollicino, Giovanni Raimondo. Occult Hepatitis B Virus Infection: An UpdateViruses 2022; 14(7): 1504 doi: 10.3390/v14071504
15
Chao Lu, Wanjin Fu, Renpeng Zhou, Wei Hu. Network pharmacology-based study on the mechanism of Yiganling capsule in hepatitis B treatmentBMC Complementary Medicine and Therapies 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12906-020-2815-y
16
Tengyue Hu, Jiayi Wang, Weixiu Li, Miao Liu, Ning Han, Man Yuan, Lingyao Du, Hong Tang. Endoplasmic Reticulum Stress in Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus InfectionViruses 2022; 14(12): 2630 doi: 10.3390/v14122630
17
Effect of Hepatitis Viruses on the Nrf2/Keap1-Signaling Pathway and Its Impact on Viral Replication and PathogenesisInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(18): 4659 doi: 10.3390/ijms20184659
18
Dina Kremsdorf, Bouchra Lekbaby, Pierre Bablon, Jules Sotty, Jérémy Augustin, Aurélie Schnuriger, Jonathan Pol, Patrick Soussan. Alternative splicing of viral transcripts: the dark side of HBVGut 2021; 70(12): 2373 doi: 10.1136/gutjnl-2021-324554
19
Huizhen Sun, Le Chang, Ying Yan, Lunan Wang. Hepatitis B virus pre‐S region: Clinical implications and applicationsReviews in Medical Virology 2021; 31(4) doi: 10.1002/rmv.2201
20
Bi-Xia Huang, Yan Liu, Zhen-Ping Fan, Lan-Lan Si, Rong-Juan Chen, Jun Wang, Dan Luo, Fu-Sheng Wang, Dong-Ping Xu, Xin-Guang Liu. Investigation of immune escape-associated mutations of hepatitis B virus in patients harboring hepatitis B virus drug-resistance mutationsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(35): 5314-5327 doi: 10.3748/wjg.v26.i35.5314
21
Yong Lin, Zhenyu Zhao, Ailong Huang, Mengji Lu. Interplay between Cellular Autophagy and Hepatitis B Virus Replication: A Systematic ReviewCells 2020; 9(9): 2101 doi: 10.3390/cells9092101
22
Citrawati Dyah Kencono Wungu, Fis Citra Ariyanto, Gwenny Ichsan Prabowo, Soetjipto Soetjipto, Retno Handajani. Meta‐analysis: Association between hepatitis B virus preS mutation and hepatocellular carcinoma riskJournal of Viral Hepatitis 2021; 28(1): 61 doi: 10.1111/jvh.13402