BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ma HQ, Yu TT, Zhao XJ, Zhang Y, Zhang HJ. Fecal microbial dysbiosis in Chinese patients with inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2018; 24(13): 1464-1477 [PMID: 29632427 DOI: 10.3748/wjg.v24.i13.1464]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i13/1464.htm
Number Citing Articles
1
Dongyue Li, Youlin Yang, Xunhai Yin, Yang Liu, Hongyu Xu, Yu Ni, Ping Hang, Sijia Niu, Huichao Zhang, Wenbo Ding, Hongyu Kuang. Glucagon-like peptide (GLP) -2 improved colonizing bacteria and reduced severity of ulcerative colitis by enhancing the diversity and abundance of intestinal mucosaBioengineered 2021; 12(1): 5195 doi: 10.1080/21655979.2021.1958600
2
Haojie Yang, Dan Gan, Ying Li, Xiaosu Wang, Lei Jin, Kaijian Qin, Can Cui, Jiong Wu, Zhenyi Wang. Quyushengxin Formula Causes Differences in Bacterial and Phage Composition in Ulcerative Colitis PatientsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5859023
3
Giuseppe Lo Sasso, Lusine Khachatryan, Athanasios Kondylis, James N D Battey, Nicolas Sierro, Natalia A Danilova, Tatiana V Grigoryeva, Maria I Markelova, Dilyara R Khusnutdinova, Alexander V Laikov, Ilnur I Salafutdinov, Yulia D Romanova, Mariia N Siniagina, Ilya Yu Vasiliev, Eugenia A Boulygina, Valeriya V Solovyeva, Ekaterina E Garanina, Kristina V Kitaeva, Konstantin Y Ivanov, Darja S Chulpanova, Konstantin S Kletenkov, Alina R Valeeva, Alfiya Kh Odintsova, Maria D Ardatskaya, Rustam A Abdulkhakov, Nikolai V Ivanov, Manuel C Peitsch, Julia Hoeng, Sayar R Abdulkhakov. Inflammatory Bowel Disease–Associated Changes in the Gut: Focus on Kazan PatientsInflammatory Bowel Diseases 2021; 27(3): 418 doi: 10.1093/ibd/izaa188
4
Laila Aldars-García, María Chaparro, Javier P. Gisbert. Systematic Review: The Gut Microbiome and Its Potential Clinical Application in Inflammatory Bowel DiseaseMicroorganisms 2021; 9(5): 977 doi: 10.3390/microorganisms9050977
5
Zili Lei, Yanhong Yang, Shaomin Liu, Yuting Lei, Lanxiang Yang, Xueying Zhang, Wanwan Liu, Huijuan Wu, Changyuan Yang, Jiao Guo. Dihydroartemisinin ameliorates dextran sulfate sodium induced inflammatory bowel diseases in miceBioorganic Chemistry 2020; 100: 103915 doi: 10.1016/j.bioorg.2020.103915
6
Akihito Endo, Katsuaki Hirano, Riichi Ose, Shintaro Maeno, Takumi Tochio. Impact of kestose supplementation on the healthy adult microbiota in in vitro fecal batch culturesAnaerobe 2020; 61: 102076 doi: 10.1016/j.anaerobe.2019.102076
7
Rana Zareef, Nour Younis, Rami Mahfouz. Inflammatory bowel disease: A key role for microbiota?Meta Gene 2020; 25: 100713 doi: 10.1016/j.mgene.2020.100713
8
Yiyi Xie, Tingting Zhuang, Ying Ping, Yingzhi Zhang, Xuchu Wang, Pan Yu, Xiuzhi Duan. Elevated systemic immune inflammation index level is associated with disease activity in ulcerative colitis patientsClinica Chimica Acta 2021; 517: 122 doi: 10.1016/j.cca.2021.02.016
9
Xinyun Qiu, Xiaojing Zhao, Xiufang Cui, Xiaqiong Mao, Nana Tang, Chunhua Jiao, Di Wang, Yue Zhang, Ziping Ye, Hongjie Zhang. Characterization of fungal and bacterial dysbiosis in young adult Chinese patients with Crohn’s diseaseTherapeutic Advances in Gastroenterology 2020; 13: 175628482097120 doi: 10.1177/1756284820971202
10
Fengqian Chen, Qi Liu, Yang Xiong, Li Xu. Current Strategies and Potential Prospects of Nanomedicine-Mediated Therapy in Inflammatory Bowel DiseaseInternational Journal of Nanomedicine 2021; : 4225 doi: 10.2147/IJN.S310952
11
Angélica Cruz-Lebrón, Leticia D’argenio Garcia, Aarthi Talla, Samira Joussef-Piña, Miguel E Quiñones-Mateu, Rafick-Pierre Sékaly, Karina Inacio Ladislau de Carvalho, Alan D Levine. Decreased Enteric Bacterial Composition and Diversity in South American Crohn’s Disease Vary With the Choice of Treatment Strategy and Time Since DiagnosisJournal of Crohn's and Colitis 2020; 14(6): 791 doi: 10.1093/ecco-jcc/jjz189
12
J.L. de-León-Rendón, R.Y. López-Pérez, N.I. Gracida-Mancilla, B. Jiménez-Bobadilla, L. Alarcón-Bernés, S. Mendoza-Ramírez, J.A. Villanueva-Herrero. La escala control nutricional (CONUT): una herramienta prometedora para el cribado nutricional y como predictor de severidad en la colitis ulcerosa crónica idiopáticaRevista de Gastroenterología de México 2021; 86(2): 110 doi: 10.1016/j.rgmx.2020.05.012
13
Liang Dai, Yingjue Tang, Wenjun Zhou, Yanqi Dang, Qiaoli Sun, Zhipeng Tang, Mingzhe Zhu, Guang Ji. Gut Microbiota and Related Metabolites Were Disturbed in Ulcerative Colitis and Partly Restored After Mesalamine TreatmentFrontiers in Pharmacology 2021; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.620724
14
Ibrahim Masoodi, Ali S. Alshanqeeti, Shameem Ahmad, Essam J. Alyamani, Abed A. Al-Lehibi, Adel N. Qutub, Khalid N. Alsayari, Ahmed O. Alomair. Microbial dysbiosis in inflammatory bowel diseases: results of a metagenomic study in Saudi ArabiaMinerva Gastroenterologica e Dietologica 2019; 65(3) doi: 10.23736/S1121-421X.19.02576-5
15
Nianfeng Zhang, Yao Wang, Juan Kan, Xiaonan Wu, Xin Zhang, Sixue Tang, Rui Sun, Jun Liu, Chunlu Qian, Changhai Jin. In vivo and in vitro anti-inflammatory effects of water-soluble polysaccharide from Arctium lappaInternational Journal of Biological Macromolecules 2019; 135: 717 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.05.171
16
Harry Sokol, Loic Brot, Carmen Stefanescu, Claire Auzolle, Nicolas Barnich, Anthony Buisson, Mathurin Fumery, Benjamin Pariente, Lionel Le Bourhis, Xavier Treton, Stéphane Nancey, Matthieu Allez, Philippe Seksik. Prominence of ileal mucosa-associated microbiota to predict postoperative endoscopic recurrence in Crohn’s diseaseGut 2020; 69(3): 462 doi: 10.1136/gutjnl-2019-318719
17
Can Sheng, Li Lin, Hua Lin, Xiaoni Wang, Ying Han, Shu-Lin Liu. Altered Gut Microbiota in Adults with Subjective Cognitive Decline: The SILCODE StudyJournal of Alzheimer's Disease 2021; 82(2): 513 doi: 10.3233/JAD-210259
18
Kei Nomura, Dai Ishikawa, Koki Okahara, Shoko Ito, Keiichi Haga, Masahito Takahashi, Atsushi Arakawa, Tomoyoshi Shibuya, Taro Osada, Kyoko Kuwahara-Arai, Teruo Kirikae, Akihito Nagahara. Bacteroidetes Species Are Correlated with Disease Activity in Ulcerative ColitisJournal of Clinical Medicine 2021; 10(8): 1749 doi: 10.3390/jcm10081749
19
Stephanie A. Cevallos, Jee-Yon Lee, Connor R. Tiffany, Austin J. Byndloss, Luana Johnston, Mariana X. Byndloss, Andreas J. Bäumler, Sabine Ehrt, Michael Sigal, Xavier Nassif. Increased Epithelial Oxygenation Links Colitis to an Expansion of Tumorigenic BacteriamBio 2019; 10(5) doi: 10.1128/mBio.02244-19
20
Roberto de Paula do Nascimento, Ana Paula da Fonseca Machado, Julio Galvez, Cinthia Baú Betim Cazarin, Mario Roberto Maróstica Junior. Ulcerative colitis: Gut microbiota, immunopathogenesis and application of natural products in animal modelsLife Sciences 2020; 258: 118129 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118129
21
Xiaojing Zhao, Linzhen Li, Xueting Li, Jiajia Li, Di Wang, Hongjie Zhang. The Relationship between Serum Bilirubin and Inflammatory Bowel DiseaseMediators of Inflammation 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/5256460
22
Sandra Vidal-Lletjós, Mireille Andriamihaja, Anne Blais, Marta Grauso, Patricia Lepage, Anne-Marie Davila, Roselyne Viel, Claire Gaudichon, Marion Leclerc, François Blachier, Annaïg Lan. Dietary Protein Intake Level Modulates Mucosal Healing and Mucosa-Adherent Microbiota in Mouse Model of ColitisNutrients 2019; 11(3): 514 doi: 10.3390/nu11030514
23
Rui Lin, Meiyu Piao, Yan Song. Dietary Quercetin Increases Colonic Microbial Diversity and Attenuates Colitis Severity in Citrobacter rodentium-Infected MiceFrontiers in Microbiology 2019; 10 doi: 10.3389/fmicb.2019.01092
24
Yu-Fei Lin, Chang Mu Sung, Huei-Mien Ke, Chia-Jung Kuo, Wei-an Liu, Wen-Sy Tsai, Cheng-Yu Lin, Hao-Tsai Cheng, Meiyeh J Lu, Isheng. J. Tsai, Sen-Yung Hsieh. The rectal mucosal but not fecal microbiota detects subclinical ulcerative colitisGut Microbes 2021; 13(1): 1832856 doi: 10.1080/19490976.2020.1832856
25
Hao-Ming Xu, Hong-Li Huang, Yan-Di Liu, Jia-Qi Zhu, You-Lian Zhou, Hui-Ting Chen, Jing Xu, Hai-Lan Zhao, Xue Guo, Wei Shi, Yu-Qiang Nie, Yong-Jian Zhou. Selection strategy of dextran sulfate sodium-induced acute or chronic colitis mouse models based on gut microbial profileBMC Microbiology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12866-021-02342-8
26
J.L. de-León-Rendón, R.Y. López-Pérez, N.I. Gracida-Mancilla, B. Jiménez-Bobadilla, L. Alarcón-Bernés, S. Mendoza-Ramírez, J.A. Villanueva-Herrero. The controlling nutritional status score: A promising tool for nutritional screening and predicting severity in ulcerative colitis patientsRevista de Gastroenterología de México (English Edition) 2021; 86(2): 110 doi: 10.1016/j.rgmxen.2020.05.007