BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Shi-Rong Zhang, Hao Li, Wen-Quan Wang, Wei Jin, Jin-Zhi Xu, Hua-Xiang Xu, Chun-Tao Wu, He-Li Gao, Shuo Li, Tian-Jiao Li, Wu-Hu Zhang, Shuai-Shuai Xu, Quan-Xing Ni, Xian-Jun Yu, Liang Liu. Arpin downregulation is associated with poor prognosis in pancreatic ductal adenocarcinomaEuropean Journal of Surgical Oncology 2019; 45(5): 769 doi: 10.1016/j.ejso.2018.10.539
2
Yi Li, Jiliang Qiu, Ting Pang, Zhixing Guo, Yonghui Su, Qingan Zeng, Xuexia Zhang. Restoration of Arpin suppresses aggressive phenotype of breast cancer cellsBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 92: 116 doi: 10.1016/j.biopha.2017.05.053
3
Sandra Chánez-Paredes, Armando Montoya-García, Michael Schnoor. Cellular and pathophysiological consequences of Arp2/3 complex inhibition: role of inhibitory proteins and pharmacological compoundsCellular and Molecular Life Sciences 2019; 76(17): 3349 doi: 10.1007/s00018-019-03128-y