BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao HW, Yue YH, Han H, Chen XL, Lu YG, Zheng JM, Hou HT, Lang XM, He LL, Hu QL, Dun ZQ. Effect of toll-like receptor 3 agonist poly I:C on intestinal mucosa and epithelial barrier function in mouse models of acute colitis. World J Gastroenterol 2017; 23(6): 999-1009 [PMID: 28246473 DOI: 10.3748/wjg.v23.i6.999]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i6/999.htm
Number Citing Articles
1
Kaimin Lu, Jing Zhou, Jie Deng, Yangjun Li, Chuanfang Wu, Jinku Bao. Periplaneta americana Oligosaccharides Exert Anti-Inflammatory Activity through Immunoregulation and Modulation of Gut Microbiota in Acute Colitis Mice ModelMolecules 2021; 26(6): 1718 doi: 10.3390/molecules26061718
2
Ann-Sophie Bech, Anders Bathum Nexoe, Magdalena Dubik, Jesper Bonnet Moeller, Grith Lykke Soerensen, Uffe Holmskov, Gunvor Iben Madsen, Steffen Husby, Mathias Rathe. Peptidoglycan Recognition Peptide 2 Aggravates Weight Loss in a Murine Model of Chemotherapy-Induced Gastrointestinal ToxicityFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.635005
3
Aimée Parker, Sonia Fonseca, Simon R. Carding. Gut microbes and metabolites as modulators of blood-brain barrier integrity and brain healthGut Microbes 2020; 11(2): 135 doi: 10.1080/19490976.2019.1638722
4
Johana Eyzaguirre-Velásquez, María Paz González-Toro, Camila González-Arancibia, Jorge Escobar-Luna, Caroll J. Beltrán, Javier A. Bravo, Marcela Julio-Pieper. Sertraline and Citalopram Actions on Gut Barrier FunctionDigestive Diseases and Sciences 2020;  doi: 10.1007/s10620-020-06702-8
5
Alice Drobny, Phuong A. Ngo, Markus F. Neurath, Friederike Zunke, Rocío López-Posadas. Molecular Communication Between Neuronal Networks and Intestinal Epithelial Cells in Gut Inflammation and Parkinson's DiseaseFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.655123
6
Zhenxia Xu, Wenchao Chen, Qianchun Deng, Qingde Huang, Xu Wang, Chen Yang, Fenghong Huang. Flaxseed oligosaccharides alleviate DSS-induced colitis through modulation of gut microbiota and repair of the intestinal barrier in miceFood & Function 2020; 11(9): 8077 doi: 10.1039/D0FO01105C
7
Jialu Shi, Peng Du, Qinggang Xie, Nana Wang, Huizhen Li, Etareri Evivie Smith, Chun Li, Fei Liu, Guicheng Huo, Bailiang Li. Protective effects of tryptophan-catabolizing Lactobacillus plantarum KLDS 1.0386 against dextran sodium sulfate-induced colitis in miceFood & Function 2020; 11(12): 10736 doi: 10.1039/D0FO02622K
8
Ming Qi, Bie Tan, Jing Wang, Simeng Liao, Yuankun Deng, Peng Ji, Tongxing Song, Andong Zha, Yulong Yin. The microbiota–gut–brain axis: A novel nutritional therapeutic target for growth retardationCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2021; : 1 doi: 10.1080/10408398.2021.1879004
9
Ming-Yu Jin, Xiao-Yong Wu, Mei-Ying Li, Xiao-Tong Li, Ri-Ming Huang, Yuan-Ming Sun, Zhen-Lin Xu. Noni (Morinda citrifolia L.) Fruit Polysaccharides Regulated IBD Mice Via Targeting Gut Microbiota: Association of JNK/ERK/NF-κB Signaling PathwaysJournal of Agricultural and Food Chemistry 2021; 69(35): 10151 doi: 10.1021/acs.jafc.1c03833
10
Daniele Corridoni, Thomas Chapman, Tim Ambrose, Alison Simmons. Emerging Mechanisms of Innate Immunity and Their Translational Potential in Inflammatory Bowel DiseaseFrontiers in Medicine 2018; 5 doi: 10.3389/fmed.2018.00032
11
Meng Yang, Shambhunath Bose, Soo-Kyoung Lim, Hojun Kim. Preventive Effects of Pyungwi-san against Dextran Sulfate Sodium- and Clostridium difficile-Induced Inflammatory Bowel Disease in MiceInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(24): 6346 doi: 10.3390/ijms20246346
12
Mingyu Jin, Yuxiao Wang, Xiaobing Yang, Hui Yin, Shaoping Nie, Xiaoyong Wu. Structure characterization of a polysaccharide extracted from noni (Morinda citrifolia L.) and its protective effect against DSS-induced bowel disease in miceFood Hydrocolloids 2019; 90: 189 doi: 10.1016/j.foodhyd.2018.11.049
13
Peng Shen, Zecai Zhang, Kunpeng Zhu, Hongyang Cao, Jiuxi Liu, Xiaojie Lu, Yanxin Li, Yue Jing, Xin Yuan, Yunhe Fu, Yongguo Cao, Naisheng Zhang. Evodiamine prevents dextran sulfate sodium-induced murine experimental colitis via the regulation of NF-κB and NLRP3 inflammasomeBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 110: 786 doi: 10.1016/j.biopha.2018.12.033
14
Ze-Jun Yang, Bo-Ya Wang, Tian-Tian Wang, Fei-Fei Wang, Yue-Xin Guo, Rong-Xuan Hua, Hong-Wei Shang, Xin Lu, Jing-Dong Xu. Functions of Dendritic Cells and Its Association with Intestinal DiseasesCells 2021; 10(3): 583 doi: 10.3390/cells10030583
15
Jialu Shi, Qinggang Xie, Yingxue Yue, Qingxue Chen, Lina Zhao, Smith Etareric Evivie, Bailiang Li, Guicheng Huo. Gut microbiota modulation and anti-inflammatory properties of mixed lactobacilli in dextran sodium sulfate-induced colitis in miceFood & Function 2021; 12(11): 5130 doi: 10.1039/D1FO00317H
16
Peng Shen, Zecai Zhang, Yue He, Cong Gu, Kunpeng Zhu, Shan Li, Yanxin Li, Xiaojie Lu, Jiuxi Liu, Naisheng Zhang, Yongguo Cao. Magnolol treatment attenuates dextran sulphate sodium-induced murine experimental colitis by regulating inflammation and mucosal damageLife Sciences 2018; 196: 69 doi: 10.1016/j.lfs.2018.01.016
17
Zhenxia Xu, Hu Tang, Fenghong Huang, Zhixian Qiao, Xu Wang, Chen Yang, Qianchun Deng. Algal Oil Rich in n-3 PUFA Alleviates DSS-Induced Colitis via Regulation of Gut Microbiota and Restoration of Intestinal BarrierFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.615404
18
Jun-Yi Li, Jun Xiao, Min Gao, Hai-Feng Zhou, Heng Fan, Fei Sun, Dan-Dan Cui. IRF/Type I IFN signaling serves as a valuable therapeutic target in the pathogenesis of inflammatory bowel diseaseInternational Immunopharmacology 2021; 92: 107350 doi: 10.1016/j.intimp.2020.107350