BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang L, Hong Y, Wu J, Leung YK, Huang Y. Efficacy of thalidomide therapy in pediatric Crohn’s disease with evidence of tuberculosis. World J Gastroenterol 2017; 23(43): 7727-7734 [PMID: 29209113 DOI: 10.3748/wjg.v23.i43.7727]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i43/7727.htm
Number Citing Articles
1
Hongjin Chen, Haixia Xu, Lijiao Luo, Lichao Qiao, Yaohui Wang, Minmin Xu, Youran Li, Ping Zhu, Bolin Yang. Thalidomide Prevented and Ameliorated Pathogenesis of Crohn’s Disease in Mice via Regulation of Inflammatory Response and FibrosisFrontiers in Pharmacology 2019; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.01486
2
Jayne Louise Wilson, Hannah Katharina Mayr, Thomas Weichhart. Metabolic Programming of Macrophages: Implications in the Pathogenesis of Granulomatous DiseaseFrontiers in Immunology 2019; 10 doi: 10.3389/fimmu.2019.02265
3
Lin Wang, Aijuan Xue, Cuifang Zheng, Ying Zhou, Yuhuan Wang, Ying Huang. Long‐term outcomes of thalidomide in pediatric Crohn's diseaseJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(7): 1124 doi: 10.1111/jgh.14939
4
Cuifang Zheng, Ying Huang, Wenhui Hu, Jieru Shi, Ziqing Ye, Xiaowen Qian, Zhiheng Huang, Aijuan Xue, Yuhuan Wang, Junping Lu, Zifei Tang, Jie Wu, Lin Wang, Kaiyue Peng, Ying Zhou, Shijian Miao, Hua Sun. Phenotypic Characterization of Very Early-Onset Inflammatory Bowel Disease with Interleukin-10 Signaling Deficiency: Based on a Large Cohort StudyInflammatory Bowel Diseases 2019; 25(4): 756 doi: 10.1093/ibd/izy289