BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kraja B, Mone I, Akshija I, Koçollari A, Prifti S, Burazeri G. Predictors of esophageal varices and first variceal bleeding in liver cirrhosis patients. World J Gastroenterol 2017; 23(26): 4806-4814 [PMID: 28765702 DOI: 10.3748/wjg.v23.i26.4806]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i26/4806.htm
Number Citing Articles
1
Shuo Zhang, Weiping Song, Yizhong Chang, Shenglan Wang, Li Yang, Changqing Yang. Nomogram for predicting the risk of gastroesophageal varices after primary endoscopic prophylaxis for variceal hemorrhage in patients with cirrhosisEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2021; 33(1S): e131 doi: 10.1097/MEG.0000000000001983
2
Ying Zhu, Hui Cheng, Jianyong Chen, Yifei Huang, Hao Liu, Xiaolong Qi. Small varices in chronic liver diseasesCurrent Opinion in Gastroenterology 2022; 38(3): 239 doi: 10.1097/MOG.0000000000000835
3
Bang-guo Tan, Zhao Tang, Jing Ou, Hai-ying Zhou, Rui Li, Tian-wu Chen, Xiao-ming Zhang, Hong-jun Li, Jiani Hu. A novel model based on liver/spleen volumes and portal vein diameter on MRI to predict variceal bleeding in HBV cirrhosisEuropean Radiology 2022; 33(2): 1378 doi: 10.1007/s00330-022-09107-5
4
Yifei Huang, Fangze Huang, Li Yang, Weiling Hu, Yanna Liu, Zihuai Lin, Xiangpan Meng, Manling Zeng, Chaohui He, Qing Xu, Guanghang Xie, Chuan Liu, Mingkai Liang, Xiaoguo Li, Ning Kang, Dan Xu, Jitao Wang, Liting Zhang, Xiaorong Mao, Changqing Yang, Ming Xu, Xiaolong Qi, Hua Mao. Development and validation of a radiomics signature as a non‐invasive complementary predictor of gastroesophageal varices and high‐risk varices in compensated advanced chronic liver disease: A multicenter studyJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 36(6): 1562 doi: 10.1111/jgh.15306
5
Andrew Wortham, Ali Khalifa, Don C. Rockey. The natural history of patients with compensated cirrhosis and elevated hepatic venous pressure gradientPortal Hypertension & Cirrhosis 2022; 1(2): 101 doi: 10.1002/poh2.27
6
TasnimF Adam, MahmoudZ Abdelsamea, SheriefM Abd-Elsalam, HeshamA Elserougy, ElSayed Ahmed Wasfy. Serum serotonin level as a predictor of presence of gastroesophageal varices in patients with liver cirrhosisTanta Medical Journal 2023; 51(1): 27 doi: 10.4103/tmj.tmj_1_22
7
Ibrahim F Amer, Eslam M El Shennawy, Hassan El Batea, Mohammed Hussien Ahmed, Shimaa El Sharawy, Aya M Mahros. Accuracy of noninvasive tests in the prediction of portal hypertensive gastropathy in Egyptian patients with cirrhosisJGH Open 2021; 5(2): 286 doi: 10.1002/jgh3.12486
8
Anita Madir, Ivica Grgurevic, Lovorka Derek, Adriana Unic, Sanda Mustapic, Marko Zelenika, Tomislav Bokun, Frane Pastrovic, Kristian Podrug, Marko Lucijanic. Use of biochemical parameters for non-invasive screening of oesophageal varices in comparison to elastography-based approach in patients with compensated advanced chronic liver diseaseBiochemia medica 2022; 32(2): 280 doi: 10.11613/BM.2022.020712
9
Shimaa M. Abd-Elsalam, Mohamed M. Ezz, Shehab Gamalel-Din, Gamal Esmat, Wafaa Elakel, Mahmoud ElHefnawi. Derivation of “Egyptian varices prediction (EVP) index”: A novel noninvasive index for diagnosing esophageal varices in HCV PatientsJournal of Advanced Research 2022; 35: 87 doi: 10.1016/j.jare.2021.02.005
10
Parisa Rahmani, Fatemeh Farahmand, Ghobad Heidari, Azadeh Sayarifard. Noninvasive markers for esophageal varices in children with cirrhosisClinical and Experimental Pediatrics 2021; 64(1): 31 doi: 10.3345/cep.2019.01599
11
Shimaa M. Abd-Elsalam, Mohamed M. Ezz, Shehab Gamalel-Din, Gamal Esmat, Ahmed Salama, Mahmoud ElHefnawi. Early diagnosis of esophageal varices using Boosted-Naïve Bayes Tree: A multicenter cross-sectional study on chronic hepatitis C patientsInformatics in Medicine Unlocked 2020; 20: 100421 doi: 10.1016/j.imu.2020.100421
12
Gordana Petrovic, Aleksandar Nagorni, Goran Bjelakovic, Daniela Benedeto-Stojanov, Biljana Radovanovic-Dinic. Noninvasive assessment of the presence and size of esophageal varicesVojnosanitetski pregled 2023; 80(8): 661 doi: 10.2298/VSP220915008P
13
Osama M. Sobhey, Amal A. Jouda, Ashraf Metwally, Nagwa M. Shawky, Mohammad N. Elkhashab. Evaluation of serum kallistatin level as a predictor of esophageal varices in cirrhotic patientsAlexandria Journal of Medicine 2020; 56(1): 21 doi: 10.1080/20905068.2020.1714191
14
Bang-Guo Tan, Li-Qin Yang, Yu-Ping Wu, Fu-Lin Lu, Jing Ou, Tian-Wu Chen, Xiao-Ming Zhang, Rui Li, Hong-Jun Li. Combinations of liver lobe and spleen volumes obtained on magnetic resonance imaging to predict esophagogastric variceal bleeding in hepatitis B-related cirrhotic patients: A prospective cohort studyMedicine 2022; 101(38): e30616 doi: 10.1097/MD.0000000000030616
15
Fahri Ahmad Baihaqi, Dinda Olinda Delarosa. Correlation between Platelet Count and Grading of Esophageal Varices in Liver Cirrhosis Patients: A Meta-AnalysisOpen Access Macedonian Journal of Medical Sciences 2022; 10(F): 513 doi: 10.3889/oamjms.2022.9058
16
Elsaed H. Ibrahim, Salah A. Marzouk, Ahmed E. Zeid, Sameh A. Lashen, Tarek M. Taher. Role of the von Willebrand factor and the VITRO score as predictors for variceal bleeding in patients with hepatitis C-related cirrhosisEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2019; 31(2): 241 doi: 10.1097/MEG.0000000000001272
17
Yingying Jiang, Cai Tie, Yang Wang, Dandan Bian, Mei Liu, Ting Wang, Yan Ren, Shuang Liu, Li Bai, Yu Chen, Zhongping Duan, Sujun Zheng, Jinlan Zhang. Upregulation of Serum Sphingosine (d18:1)-1-P Potentially Contributes to Distinguish HCC Including AFP-Negative HCC From CirrhosisFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.01759
18
Juan Su, Huilin Zhang, Maifang Ren, Yanan Xing, Yuefei Yin, Lihua Liu. Efficacy and Safety of Ligation Combined With Sclerotherapy for Patients With Acute Esophageal Variceal Bleeding in Cirrhosis: A Meta-AnalysisFrontiers in Surgery 2021; 8 doi: 10.3389/fsurg.2021.664454
19
Mohamed El-Kassas, Wafaa Elakel, Mohamed Alboraie, Reem Ezzat, Sara Abdelhakam, Mohamed Hassany, Zainab Ali-Eldin, Ahmed F. Sherief, Ayman Yosry, Magdy El-Serafy, Manal Hamdy El-Sayed, Imam Waked, Wahid Doss, Gamal Esmat. Egyptian revalidation of non-invasive parameters for predicting esophageal varices in cirrhotic patients: A retrospective studyArab Journal of Gastroenterology 2022; 23(2): 120 doi: 10.1016/j.ajg.2022.04.003
20
Daniel W. Gunda, Semvua B. Kilonzo, Zakhia Mamballah, Paulina M. Manyiri, David C. Majinge, Hyasinta Jaka, Benson R. Kidenya, Humphrey D. Mazigo. The magnitude and correlates of esophageal Varices among newly diagnosed cirrhotic patients undergoing screening fibre optic endoscope before incident bleeding in North-Western Tanzania; a cross-sectional studyBMC Gastroenterology 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12876-019-1123-9
21
UEG Week 2018 Poster PresentationsUnited European Gastroenterology Journal 2018; 6(S8) doi: 10.1177/2050640618792819
22
Keita Takahashi, Katsunori Nishikawa, Yuichiro Tanishima, Yoshitaka Ishikawa, Takahiro Masuda, Takanori Kurogochi, Masami Yuda, Yujiro Tanaka, Akira Matsumoto, Fumiaki Yano, Ken Eto. Risk stratification of anastomotic leakage using eGFR and FIB-4 index in patients undergoing esophageal cancer surgeryLangenbeck's Archives of Surgery 2021; 406(6): 1867 doi: 10.1007/s00423-021-02272-z
23
Tijana Glisic, Milica Stojkovic Lalosevic, Tamara Milovanovic, Ivan Rankovic, Marija Stojanovic, Aleksandar Toplicanin, Marko Aleksic, Vladimir Milivojevic, Jelena Martinov Nestorov, Iva Lolic, Dusan D. Popovic. Diagnostic Value of Non-invasive Scoring Systems in the Prediction of Esophageal Varices in Patients with Liver Cirrhosis—Single Center ExperienceMedicina 2022; 58(2): 158 doi: 10.3390/medicina58020158
24
Asmaa Salama Sieddek, Mohamed Kamal Taha, Dina Attia. Fibrosis-4 (FIB-4) Score Reduction in Chronic Hepatitis C Cirrhotic Patients Treated with Direct Acting Antiviral AgentsSN Comprehensive Clinical Medicine 2023; 5(1) doi: 10.1007/s42399-022-01363-2
25
Naoki Shinno, Ryohei Kawabata, Haruna Furukawa, Seiichi Goda, Toshinori Sueda, Tae Matsumura, Chikato Koga, Shingo Noura, Junzo Shimizu, Atsuya Okada, Junichi Hasegawa. A case of esophagojejunal varices rupture after proximal gastrectomy with double-tract reconstructionSurgical Case Reports 2020; 6(1) doi: 10.1186/s40792-020-0775-6
26
Yoshihiro Furuichi, Masakazu Abe, Yoshitaka Kasai, Hirohito Takeuchi, Yuu Yoshimasu, Takao Itoi. Secure intravariceal sclerotherapy with red dichromatic imaging decreases the recurrence rate of esophageal varices: A propensity score matching analysisJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2021; 28(5): 431 doi: 10.1002/jhbp.894
27
Nikolaus Pfisterer, Lukas W Unger, Thomas Reiberger. Clinical algorithms for the prevention of variceal bleeding and rebleeding in patients with liver cirrhosisWorld Journal of Hepatology 2021; 13(7): 731-746 doi: 10.4254/wjh.v13.i7.731
28
Fangfang Yi, Xiaozhong Guo, Qing-Lei Zeng, Benqiang Yang, Yanglan He, Shanshan Yuan, Ankur Arora, Xingshun Qi, Giovanni Marasco. Computed Tomography Images of Spontaneous Portosystemic Shunt in Liver CirrhosisCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/3231144
29
Jia-li Ma, Ling-ling He, Yu Jiang, Jun-ru Yang, Ping Li, Yao Zang, Hong-shan Wei. New model predicting gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in patients with chronic liver diseaseAnnals of Hepatology 2020; 19(3): 287 doi: 10.1016/j.aohep.2019.12.007
30
Samar K. Darweesh, Maha A. Elsabaawy, Mahmoud A. Eltahawy, Heba S. Ghanem, Wael Abdel-Razek. Serum ammonia as a non-invasive marker for early prediction of esophageal varicesEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2021; 32(2): 230 doi: 10.1097/MEG.0000000000001715
31
UEG Week 2018 Oral PresentationsUnited European Gastroenterology Journal 2018; 6(S8) doi: 10.1177/2050640618792817
32
Sami Cifci, Nergiz Ekmen. Evaluation of Non-invasive Fibrosis Markers in Predicting Esophageal Variceal BleedingClinical Endoscopy 2021; 54(6): 857 doi: 10.5946/ce.2021.028
33
Azadeh Bayani, Farkhondeh Asadi, Azamossadat Hosseini, Behzad Hatami, Kaveh Kavousi, Mehrad Aria, Mohammad Reza Zali. Performance of machine learning techniques on prediction of esophageal varices grades among patients with cirrhosisClinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 2022; 60(12): 1955 doi: 10.1515/cclm-2022-0623
34
Camila Guinazu, Adolfo Fernández Muñoz, Maria D Maldonado, Jeffry A De La Cruz, Domenica Herrera, Victor S Aruana, Ernesto Calderon Martinez. Assessing the Predictive Factors for Bleeding in Esophageal Variceal Disease: A Systematic ReviewCureus 2023;  doi: 10.7759/cureus.48954
35
Mohamed Yousri Taher, Abeer El-Hadidi, Assem  El-Shendidi, Ahmed Sedky. Soluble CD163 for Prediction of High-Risk Esophageal Varices and Variceal Hemorrhage in Patients with Liver CirrhosisGE - Portuguese Journal of Gastroenterology 2022; 29(2): 82 doi: 10.1159/000516913
36
Huimin Liu, Qun Zhang, Fangyuan Gao, Hao Yu, Yuyong Jiang, Xianbo Wang. Platelet Count/Spleen Thickness Ratio and the Risk of Variceal Bleeding in Cirrhosis With Esophagogastric VaricesFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.870351
37
Shi-Hao Xu, Fang Wu, Le-Hang Guo, Wei-Bing Zhang, Hui-Xiong Xu. Liver fibrosis index-based nomograms for identifying esophageal varices in patients with chronic hepatitis B related cirrhosisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(45): 7204-7221 doi: 10.3748/wjg.v26.i45.7204
38
Satoshi Takakusagi, Naoto Saito, Takashi Ueno, Takeshi Hatanaka, Masashi Namikawa, Hiroki Tojima, Daichi Takizawa, Atsushi Naganuma, Takashi Kosone, Hirotaka Arai, Ken Sato, Satoru Kakizaki, Hitoshi Takagi, Toshio Uraoka. Changes of esophageal varices in hepatitis C patients after achievement of a sustained viral response by direct‐acting antiviralsDEN Open 2022; 2(1) doi: 10.1002/deo2.11
39
Ana Petrisor, Ana Maria Alexandra Stanescu, Ioana Raluca Papacocea, Eugenia Panaitescu, Razvan Peagu, Alexandru Constantin Moldoveanu, Carmen Fierbinteanu-Braticevici. Non-invasive laboratory, imaging and elastography markers in predicting varices with high risk of bleeding in cirrhotic patientsRomanian Journal of Internal Medicine 2021; 59(2): 194 doi: 10.2478/rjim-2021-0001
40
Syed Ahmed, Sanchit Sharma, Samagra Agarwal, Yu Jun Wong, Martin Putera, Anoop Saraya. Utility of different Baveno criteria to detect esophageal varices irrespective of their size in patients with compensated cirrhosisIndian Journal of Gastroenterology 2023;  doi: 10.1007/s12664-023-01458-1