BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen GL, Zhang Y, Wang WY, Ji XL, Meng F, Xu PS, Yang NM, Ye FQ, Bo XC. Partners of patients with ulcerative colitis exhibit a biologically relevant dysbiosis in fecal microbial metacommunities. World J Gastroenterol 2017; 23(25): 4624-4631 [PMID: 28740351 DOI: 10.3748/wjg.v23.i25.4624]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i25/4624.htm
Number Citing Articles
1
Gang Yang, Yali Yan, Li Zhang, Zheng Ruan, Xiaoqing Hu, Shuo Zhang, Xiaozhen Li. Porcine circovirus type 2 (PCV2) and Campylobacter infection induce diarrhea in piglets: Microbial dysbiosis and intestinal disorderAnimal Nutrition 2020; 6(3): 362 doi: 10.1016/j.aninu.2020.05.003
2
Roberto de Paula do Nascimento, Ana Paula da Fonseca Machado, Julio Galvez, Cinthia Baú Betim Cazarin, Mario Roberto Maróstica Junior. Ulcerative colitis: Gut microbiota, immunopathogenesis and application of natural products in animal modelsLife Sciences 2020; 258: 118129 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118129
3
Lei Zhu, Lu-Zhou Xu, Song Zhao, Zhao-Feng Shen, Hong Shen, Li-Bin Zhan. Protective effect of baicalin on the regulation of Treg/Th17 balance, gut microbiota and short-chain fatty acids in rats with ulcerative colitisApplied Microbiology and Biotechnology 2020; 104(12): 5449 doi: 10.1007/s00253-020-10527-w
4
Xinyue Liu, Fan Zhao, Hui Liu, Yunting Xie, Di Zhao, Chunbao Li. Transcriptomics and metabolomics reveal the adaption of Akkermansia muciniphila to high mucin by regulating energy homeostasisScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-88397-z
5
Huan Liu, Weidong Liu, Xiaoling Huang, Yan Feng, Jiajie Lu, Feng Gao. Intestinal flora differences between patients with ulcerative colitis of different ethnic groups in ChinaMedicine 2021; 100(32): e26932 doi: 10.1097/MD.0000000000026932
6
Zhongmei Sun, Wenjing Pei, Yi Guo, Zhibin Wang, Rui Shi, Xiaowei Chen, Xingjie Zhao, Chen Chen, Jiali Liu, Xiang Tan, Wenjing Yuan, Tangyou Mao. Gut Microbiota-Mediated NLRP12 Expression Drives the Attenuation of Dextran Sulphate Sodium-Induced Ulcerative Colitis by Qingchang Wenzhong DecoctionEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/9839474
7
Xu-Xia He, Ying-He Li, Peng-Guang Yan, Xiang-Chen Meng, Chu-Yan Chen, Ke-Min Li, Jing-Nan Li. Relationship between clinical features and intestinal microbiota in Chinese patients with ulcerative colitisWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(28): 4722-4737 doi: 10.3748/wjg.v27.i28.4722
8
Ze-Yu Wu, Li-Xuan Sang, Bing Chang. Isoflavones and inflammatory bowel diseaseWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(11): 2081-2091 doi: 10.12998/wjcc.v8.i11.2081
9
Yu-Fei Lin, Chang Mu Sung, Huei-Mien Ke, Chia-Jung Kuo, Wei-an Liu, Wen-Sy Tsai, Cheng-Yu Lin, Hao-Tsai Cheng, Meiyeh J Lu, Isheng. J. Tsai, Sen-Yung Hsieh. The rectal mucosal but not fecal microbiota detects subclinical ulcerative colitisGut Microbes 2021; 13(1) doi: 10.1080/19490976.2020.1832856
10
Dagmar Schierová, Jan Březina, Jakub Mrázek, Kateřina Olša Fliegerová, Simona Kvasnová, Lukáš Bajer, Pavel Drastich. Gut Microbiome Changes in Patients with Active Left-Sided Ulcerative Colitis after Fecal Microbiome Transplantation and Topical 5-aminosalicylic Acid TherapyCells 2020; 9(10): 2283 doi: 10.3390/cells9102283
11
Laila Aldars-García, María Chaparro, Javier P. Gisbert. Systematic Review: The Gut Microbiome and Its Potential Clinical Application in Inflammatory Bowel DiseaseMicroorganisms 2021; 9(5): 977 doi: 10.3390/microorganisms9050977
12
Ayelén D. Rosso, Pablo Aguilera, Sofía Quesada, Florencia Mascardi, Sebastian N. Mascuka, María C. Cimolai, Jimena Cerezo, Renata Spiazzi, Carolina Conlon, Claudia Milano, Gregorio M. Iraola, Alberto Penas-Steinhardt, Fiorella S. Belforte. Comprehensive Phenotyping in Inflammatory Bowel Disease: Search for Biomarker Algorithms in the Transkingdom Interactions ContextMicroorganisms 2022; 10(11): 2190 doi: 10.3390/microorganisms10112190
13
Bingrong Chen, Seng Wang Fu, Lungen Lu, Hang Zhao. A Preliminary Study of Biliary Microbiota in Patients with Bile Duct Stones or Distal CholangiocarcinomaBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/1092563
14
Dario Sorrentino. Microbial dysbiosis in spouses of ulcerative colitis patients: Any clues to disease pathogenesis?World Journal of Gastroenterology 2017; 23(37): 6747-6749 doi: 10.3748/wjg.v23.i37.6747
15
Janett Nörenberg, Stefanie Vogler, Andreas Stallmach. Inflammatory Bowel Disease Nursing Manual2019; : 113 doi: 10.1007/978-3-319-75022-4_14
16
Zhanjiang Wang, Zhenxiang Li, Hanyue Wang, yue geng. Effects of Pine Pollen Polysaccharides and Sulfated Polysaccharides on Ulcerative Colitis in Mice by Regulating Th17/TregSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4090217
17
Xuelin Wang, Jinfu Liu, Zhongsheng He, Cong Xing, Jing Zhu, Xinguang Gu, Yiqi Lan, Zeyan Wu, Peichun Liao, Dehuang Zhu. Forest gaps mediate the structure and function of the soil microbial community in a Castanopsis kawakamii forestEcological Indicators 2021; 122: 107288 doi: 10.1016/j.ecolind.2020.107288
18
Ting Long, Zhi-Jun Yu, Jun Wang, Jia Liu, Bing-Shu He. Orally Administered Chitooligosaccharides Modulate Colon Microbiota in Normal and Colitis MiceInternational Journal of Pharmacology 2018; 14(2): 291 doi: 10.3923/ijp.2018.291.300
19
Gian Mario Cortes, Maria Antonietta Marcialis, Flaminia Bardanzellu, Angelica Corrias, Vassilios Fanos, Michele Mussap. Inflammatory Bowel Disease and COVID-19: How Microbiomics and Metabolomics Depict Two Sides of the Same CoinFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.856165