BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li J, Zhang S, Zhou R, Zhang J, Li ZF. Perspectives of traditional Chinese medicine in pancreas protection for acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2017; 23(20): 3615-3623 [PMID: 28611514 DOI: 10.3748/wjg.v23.i20.3615]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i20/3615.htm
Number Citing Articles
1
Jun Li, Rui Zhou, Bei-Bei Bie, Na Huang, Ying Guo, Hai-Yan Chen, Meng-Jiao Shi, Jun Yang, Jian Zhang, Zong-Fang Li. Emodin and baicalein inhibit sodium taurocholate-induced vacuole formation in pancreatic acinar cellsWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(1): 35-45 doi: 10.3748/wjg.v24.i1.35
2
Yao Tang, Mingli Sun, Zhenning Liu. Phytochemicals with protective effects against acute pancreatitis: a review of recent literaturePharmaceutical Biology 2022; 60(1): 479 doi: 10.1080/13880209.2022.2039723
3
Lin Wei, Yueming Luo, Xiaopei Zhang, Yangchen Liu, Martin Gasser, Fang Tang, Wen-wei Ouyang, Hengqiu Wei, Shengzhen Lu, Zhen Yang, Ana Maria Waaga-Gasser, Chong Deng, Meizhen Lin. Topical therapy with rhubarb navel plasters in patients with chronic constipation: Results from a prospective randomized multicenter studyJournal of Ethnopharmacology 2021; 264: 113096 doi: 10.1016/j.jep.2020.113096
4
Pengfei Fu, Qiang Yuan, Yirui Sun, Xin Wu, Zhuoyin Du, Zhiqi Li, Jin Yu, Ke Lv, Jin Hu. Baicalein Ameliorates Epilepsy Symptoms in a Pilocarpine-Induced Rat Model by Regulation of IGF1RNeurochemical Research 2020; 45(12): 3021 doi: 10.1007/s11064-020-03150-8
5
Xiangyang Wang, Hua Cai, Zhiyuan Chen, Yu Zhang, Minghao Wu, Xiaoping Xu, Li Yang. Baicalein alleviates pyroptosis and inflammation in hyperlipidemic pancreatitis by inhibiting NLRP3/Caspase-1 pathway through the miR-192-5p/TXNIP axisInternational Immunopharmacology 2021; 101: 108315 doi: 10.1016/j.intimp.2021.108315
6
Perspectives of herbs and their natural compounds, and herb formulas on treating diverse diseases through regulating complicated JAK/STAT signalingFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.993862
7
Min-chao Feng, Fang Luo, Liang-jiang Huang, Kai Li, Zu-min Chen, Hui Li, Chun Yao, Bai-jun Qin, Guo-zhong Chen. Rheum palmatum L. and Salvia miltiorrhiza Bge. Alleviates Acute Pancreatitis by Regulating Th17 Cell Differentiation: An Integrated Network Pharmacology Analysis, Molecular Dynamics Simulation and Experimental ValidationChinese Journal of Integrative Medicine 2023;  doi: 10.1007/s11655-023-3559-6
8
Shengmao Li, Yu Huang, Lin Liu, Fan Zhang, Hui Ao, Yingping Luo, Mohammad Jahoor Alam. Mechanism of Magnolia Volatile Oil in the Treatment of Acute Pancreatitis Based on GC-MS, Network Pharmacology, and Molecular DockingEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/3503888
9
Jing Yang, Yiwen Zhou, Jinsong Shi. Cordycepin protects against acute pancreatitis by modulating NF-κB and NLRP3 inflammasome activation via AMPKLife Sciences 2020; 251: 117645 doi: 10.1016/j.lfs.2020.117645
10
Guanyu Wang, Dong Shang, Guixin Zhang, Shenglin Zhang, Nan Jiang, Huanhuan Liu, Hailong Chen. Effects of QingYi decoction on inflammatory markers in patients with acute pancreatitis: A meta-analysisPhytomedicine 2022; 95: 153738 doi: 10.1016/j.phymed.2021.153738
11
Edzard Ernst, Kevin Smith. More Harm than Good?2018; : 61 doi: 10.1007/978-3-319-69941-7_3
12
Xiaohua Ma, Tao Jin, Chenxia Han, Na Shi, Ge Liang, Yongjian Wen, Jingyu Yang, Xianghui Fu, Tian Lan, Kun Jiang, Quentin M. Nunes, Michael Chvanov, David N. Criddle, Anthony R. Philips, Lihui Deng, Tingting Liu, John A. Windsor, Robert Sutton, Dan Du, Wei Huang, Qing Xia. Aqueous extraction from dachengqi formula granules reduces the severity of mouse acute pancreatitis via inhibition of pancreatic pro-inflammatory signalling pathwaysJournal of Ethnopharmacology 2020; 257: 112861 doi: 10.1016/j.jep.2020.112861
13
Yan Zhang, Sujie Li, Xiujiang Zhang, Pei Wang, Zhe Meng, Yuming Pang, Wei Li. Study on the Mechanism of Dachaihu Decoction in the Treatment of Acute Pancreatitis Based on Artificial Intelligence Combined with in vivo ExperimentsCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2023; 26(13): 2345 doi: 10.2174/1386207326666230202140740
14
Wenjie Sun, Yafeng Chen, Hongchang Li, Huan Liu, Jie Li, Jian Chen, Dianxu Feng. Material basis and molecular mechanisms of Dachengqi decoction in the treatment of acute pancreatitis based on network pharmacologyBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 121: 109656 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109656
15
Juan Lin, Chenxia Han, Ning Dai, Siwei Bi, Dan Du, Qing Xia. Effectiveness of Chengqi-series decoctions in treating severe acute pancreatitis: A Systematic review and meta-analysisPhytomedicine 2023; 113: 154727 doi: 10.1016/j.phymed.2023.154727
16
Zhiyao Chen, Xiaonan Yang, Jia Guo, Tao Jin, Ziqi Lin, Ping Zhu, Jing Li, Ling Li, Xin Sun, Dan Du, Kun Jiang, Yanqiu He, Fei Cai, Lan Li, Cheng Hu, Qingyuan Tan, Wei Huang, Lihui Deng, Qing Xia. AGI grade-guided chaiqin chengqi decoction treatment for predicted moderately severe and severe acute pancreatitis (CAP trial): study protocol of a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, pragmatic clinical trialTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06792-x
17
Bo Chen, Xinqian Dong, Jinlong Zhang, Wei Wang, Yujiao Song, Xitong Sun, Kangning Zhao, Zhen Sun. Effects of oxidative stress regulation in inflammation-associated gastric cancer progression treated using traditional Chinese medicines: A reviewMedicine 2023; 102(46): e36157 doi: 10.1097/MD.0000000000036157
18
Tong Xu, Guanghong Chen, Xue Tong, Yuting Wu, Honglin Xu, Xin Han, Guoyong Zhang, Wenjun Ding, Bin Liu, YingChun Zhou. Tetramethylpyrazine: A review of the most recent researchPharmacological Research - Modern Chinese Medicine 2022; 5: 100171 doi: 10.1016/j.prmcm.2022.100171
19
Lianghui Zhan, Jinbao Pu, Yijuan Hu, Pan Xu, Weiqing Liang, Chunlian Ji, Ali Imran. Uncovering the Pharmacology of Xiaochaihu Decoction in the Treatment of Acute Pancreatitis Based on the Network PharmacologyBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6621682
20
Dilek Ozbeyli, Ali Sen, Ozlem Tugce Cilingir Kaya, Busra Ertas, Sezgin Aydemir, Naziye Ozkan, Meral Yuksel, Goksel Sener. Myrtus communisleaf extract protects against cerulein‐induced acute pancreatitis in ratsJournal of Food Biochemistry 2020; 44(2) doi: 10.1111/jfbc.13130
21
Longying Chen, Yongjun Chen, Hao Yun, Zhang Jianli. Tetramethylpyrazine (TMP) protects rats against acute pancreatitis through NF-κB pathwayBioengineered 2019; 10(1): 172 doi: 10.1080/21655979.2019.1613103
22
Yanqiu He, Cheng Hu, Shiyu Liu, Mingjie Xu, Ge Liang, Dan Du, Tingting Liu, Fei Cai, Zhiyao Chen, Qingyuan Tan, Lihui Deng, Qing Xia. Anti-Inflammatory Effects and Molecular Mechanisms of Shenmai Injection in Treating Acute Pancreatitis: Network Pharmacology Analysis and Experimental VerificationDrug Design, Development and Therapy 2022; : 2479 doi: 10.2147/DDDT.S364352
23
Ge Liang, Jingyu Yang, Tingting Liu, Shisheng Wang, Yongjian Wen, Chenxia Han, Yan Huang, Rui Wang, Yiqin Wang, Liqiang Hu, Guangzhi Wang, Fei Li, Joel D.A. Tyndall, Lihui Deng, Dan Du, Qing Xia. A multi-strategy platform for quality control and Q-markers screen of Chaiqin chengqi decoctionPhytomedicine 2021; 85: 153525 doi: 10.1016/j.phymed.2021.153525
24
Laura Gaman, Dorin Dragos, Adelina Vlad, Georgiana Catalina Robu, Mugurel Petrinel Radoi, Laura Stroica, Mihaela Badea, Marilena Gilca. Phytoceuticals in Acute Pancreatitis: Targeting the Balance between Apoptosis and NecrosisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/5264592
25
Bo Sheng, Lei Zhao, Xuefeng Zang, Jie Zhen, Yang Liu, Weishuai Bian, Wei Chen. Quercetin inhibits caerulein-induced acute pancreatitis through regulating miR-216b by targeting MAP2K6 and NEAT1Inflammopharmacology 2021; 29(2): 549 doi: 10.1007/s10787-020-00767-7
26
Jia-Qi Yao, Lin Zhu, Yi-Fan Miao, Lv Zhu, Huan Chen, Ling Yuan, Jing Hu, Xiao-Lin Yi, Qiu-Ting Wu, Xi-Jing Yang, Mei-Hua Wan, Wen-Fu Tang. Optimal dosing time of Dachengqi decoction for protection of extrapancreatic organs in rats with experimental acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(22): 3056-3075 doi: 10.3748/wjg.v26.i22.3056
27
Lei Li, Yong-Qi Li, Zhong-Wei Sun, Cai-Ming Xu, Jun Wu, Ge-Liang Liu, Ahmed MH Bakheet, Hai-Long Chen. Qingyi decoction protects against myocardial injuries induced by severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(12): 1317-1328 doi: 10.3748/wjg.v26.i12.1317
28
Jiaqi Yao, Yalan Luo, Xiaojun Liu, Ping Wu, Yin Wang, Yan Liu, Hailong Chen, Qingping Wen. Inhibition of Necroptosis in Acute Pancreatitis: Screening for RIPK1 InhibitorsProcesses 2022; 10(11): 2260 doi: 10.3390/pr10112260
29
Hang Lin, Changfa Zhang, Yuanjing Lin, Yiqun Chang, Jacques Crommen, Qiqin Wang, Zhengjin Jiang, Jialiang Guo. A strategy for screening trypsin inhibitors from traditional Chinese medicine based on a monolithic capillary immobilized enzyme reactor coupled with offline liquid chromatography and mass spectrometryJournal of Separation Science 2019; 42(11): 1980 doi: 10.1002/jssc.201900169
30
Wei-Wei Lu, Xiao-Yan Duan, Jian-Li Ni, Sheng-Liang Zhu, Ai-Hua Fei, Xiao-Su Wang, Bo Li. A Prospective Study of Using Chaihu Shugan Powder Combined with Zu San Li Acupoint Stimulation to Improve the Prognosis of Liver Stagnation and Qi Stagnation Syndrome in Acute PancreatitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/3177201
31
Jing Li, Jinfeng Han, Juan Lv, Shiji Wang, Lai Qu, Yanfang Jiang, Carlo Gabriele Tocchetti. Saikosaponin A-Induced Gut Microbiota Changes Attenuate Severe Acute Pancreatitis through the Activation of Keap1/Nrf2-ARE Antioxidant SignalingOxidative Medicine and Cellular Longevity 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9217219