BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Hiroyuki Arai, Yu Sunakawa, Takako Eguchi Nakajima. Co-operative groups in the development of chemotherapy for gastric cancerJapanese Journal of Clinical Oncology 2019; 49(3): 210 doi: 10.1093/jjco/hyy176
2
Zhen Wang, Jun-qiang Chen, Jin-lu Liu, Lei Tian. Issues on peritoneal metastasis of gastric cancer: an updateWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1761-y
3
Paolo Aurello, Niccolò Petrucciani, Laura Antolino, Diego Giulitti, Francesco D'Angelo, Giovanni Ramacciato. Follow-up after curative resection for gastric cancer: Is it time to tailor it?World Journal of Gastroenterology 2017; 23(19): 3379-3387 doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3379
4
Hiroyuki Arai, Satoru Iwasa, Narikazu Boku, Masahiro Kawahira, Hirofumi Yasui, Toshiki Masuishi, Kei Muro, Keiko Minashi, Shuichi Hironaka, Naoki Fukuda, Daisuke Takahari, Takako Eguchi Nakajima. Fluoropyrimidine with or without platinum as first-line chemotherapy in patients with advanced gastric cancer and severe peritoneal metastasis: a multicenter retrospective studyBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-5720-3
5
Cong Luo, Yang Tao, Yuwei Zhang, Yinyin Zhu, Derry Ng Minyao, Maria Haleem, Changzheng Dong, Lina Zhang, Xiaohong Zhang, Jinshun Zhao, Qi Liao. Regulatory network analysis of high expressed long non-coding RNA LINC00941 in gastric cancerGene 2018; 662: 103 doi: 10.1016/j.gene.2018.04.023
6
Li-Qun Ren, Qi Li, Yang Zhang. Luteolin Suppresses the Proliferation of Gastric Cancer Cells and Acts in Synergy with OxaliplatinBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9396512
7
Yuxin Zhong, Jing Zhang, Xiaofeng Bai, Yuemin Sun, Hao Liu, Shuai Ma, Yang Li, Wenzhe Kang, Fuhai Ma, Weikun Li, Yantao Tian. <p>Lobaplatin in Prophylactic Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy for Advanced Gastric Cancer: Safety and Efficacy Profiles</p>Cancer Management and Research 2020; : 5141 doi: 10.2147/CMAR.S249838
8
Zhiqiang Wang, Gongxing Chen, Qilong Wang, Wei Lu, Meidong Xu. Identification and validation of a prognostic 9-genes expression signature for gastric cancerOncotarget 2017; 8(43): 73826 doi: 10.18632/oncotarget.17764
9
Naiqing Ding, Zhengyun Zou, Huizi Sha, Shu Su, Hanqing Qian, Fanyan Meng, Fangjun Chen, Shiyao Du, Shujuan Zhou, Hong Chen, Lianru Zhang, Ju Yang, Jia Wei, Baorui Liu. iRGD synergizes with PD-1 knockout immunotherapy by enhancing lymphocyte infiltration in gastric cancerNature Communications 2019; 10(1) doi: 10.1038/s41467-019-09296-6