BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Hong Xiang, Guijun Wang, Jialin Qu, Shilin Xia, Xufeng Tao, Bing Qi, Qingkai Zhang, Dong Shang. Yin-Chen-Hao Tang Attenuates Severe Acute Pancreatitis in Rat: An Experimental Verification of In silico Network Target PredictionFrontiers in Pharmacology 2016; 7 doi: 10.3389/fphar.2016.00378
2
Zonggong Song, Yongming Huang, Chao Liu, Ming Lu, Zhituo Li, Bei Sun, Weihui Zhang, Dongbo Xue. miR-352 participates in the regulation of trypsinogen activation in pancreatic acinar cells by influencing the function of autophagic lysosomesOncotarget 2018; 9(13): 10868 doi: 10.18632/oncotarget.24220
3
Yi Yang, Qilin Huang, Chen Luo, Yi Wen, Ruohong Liu, Hongyu Sun, Lijun Tang. MicroRNAs in acute pancreatitis: From pathogenesis to novel diagnosis and therapyJournal of Cellular Physiology 2020; 235(3): 1948 doi: 10.1002/jcp.29212
4
Kai-Kai Zhang, Shan-Shan Yu, Gui-Yun Li, Lian He, Xian-Quan Liang. miR-135a deficiency inhibits the AR42J cells damage in cerulein-induced acute pancreatitis through targeting FAM129APflügers Archiv - European Journal of Physiology 2019;  doi: 10.1007/s00424-019-02329-5
5
Hong Xiang, Xufeng Tao, Shilin Xia, Jialin Qu, Huiyi Song, Jianjun Liu, Dong Shang. Targeting MicroRNA Function in Acute PancreatitisFrontiers in Physiology 2017; 8 doi: 10.3389/fphys.2017.00726
6
Chang Gao, Jie Zhai, Shengyuan Dang, Shimin Zheng. Analysis of alternative splicing in chicken embryo fibroblasts in response to reticuloendotheliosis virus infectionAvian Pathology 2018; 47(6): 585 doi: 10.1080/03079457.2018.1511047
7
Hong Xiang, Qingkai Zhang, Bing Qi, Xufeng Tao, Shilin Xia, Huiyi Song, Jialin Qu, Dong Shang. Chinese Herbal Medicines Attenuate Acute Pancreatitis: Pharmacological Activities and MechanismsFrontiers in Pharmacology 2017; 8 doi: 10.3389/fphar.2017.00216
8
Shang-Ping Zhao, Can Yu, Kai-Min Xiang, Ming-Shi Yang, Zuo-Liang Liu, Bing-Chang Yang. miR-375 Inhibits Autophagy and Further Promotes Inflammation and Apoptosis of Acinar Cells by Targeting ATG7Pancreas 2020; 49(4): 543 doi: 10.1097/MPA.0000000000001536
9
Xiaofen Zhang, Taishan Gao, Yanhua Wang. Geniposide alleviates lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation by downregulation of miR-27a in rat pancreatic acinar cell AR42JBiological Chemistry 2019; 400(8): 1059 doi: 10.1515/hsz-2018-0422
10
Lijian Cui, Ruixia Liu, Chunyun Li, Xiaozheng Yu, Xiaoya Liu, Fei Hou, Cheng Chi, Chenghong Yin, Chao Wang. Angiotensin-(1–7) attenuates caerulein-induced pancreatic acinar cell apoptosisMolecular Medicine Reports 2017; 16(3): 3455 doi: 10.3892/mmr.2017.6982