BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Meredith Davis, Katja Gassner, Ruth Rodriguez-Barrueco, David Llobet-Navas. Stem Cell Genetics for Biomedical Research2018; : 271 doi: 10.1007/978-3-319-90695-9_12
2
Anastasia Asimakopoulou, Mihael Vucur, Tom Luedde, Silvia Schneiders, Stavroula Kalampoka, Thomas Weiss, Ralf Weiskirchen. Perilipin 5 and Lipocalin 2 Expression in Hepatocellular CarcinomaCancers 2019; 11(3): 385 doi: 10.3390/cancers11030385
3
Jinghui Sun, Qing Luo, Lingling Liu, Xianjiong Yang, Shunqin Zhu, Guanbin Song. Salinomycin attenuates liver cancer stem cell motility by enhancing cell stiffness and increasing F-actin formation via the FAK-ERK1/2 signalling pathwayToxicology 2017; 384: 1 doi: 10.1016/j.tox.2017.04.006
4
Margherita Correnti, Chiara Raggi. Stem-like plasticity and heterogeneity of circulating tumor cells: current status and prospect challenges in liver cancerOncotarget 2017; 8(4): 7094 doi: 10.18632/oncotarget.12569
5
Yu-Hsiu Su, Tai-Yun Lin, Hung-Jen Liu, Chin-Kai Chuang. A set of cancer stem cell homing peptides associating with the glycan moieties of glycosphingolipidsOncotarget 2018; 9(29): 20490 doi: 10.18632/oncotarget.24960
6
Jian Zhang, Weijie Lai, Qiang Li, Yang Yu, Jin Jin, Wan Guo, Xiumei Zhou, Xinyuan Liu, Yigang Wang. A novel oncolytic adenovirus targeting Wnt signaling effectively inhibits cancer-stem like cell growth via metastasis, apoptosis and autophagy in HCC modelsBiochemical and Biophysical Research Communications 2017; 491(2): 469 doi: 10.1016/j.bbrc.2017.07.041
7
Go J. Yoshida. Beyond the Warburg Effect: N-Myc Contributes to Metabolic Reprogramming in Cancer CellsFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00791
8
Ran-Ran Zhang, Yun-Wen Zheng, Bin Li, Yun-Zhong Nie, Yasuharu Ueno, Tomonori Tsuchida, Hideki Taniguchi. Hepatic stem cells with self-renewal and liver repopulation potential are harbored in CDCP1-positive subpopulations of human fetal liver cellsStem Cell Research & Therapy 2018; 9(1) doi: 10.1186/s13287-017-0747-3
9
Li Tan, Shuling Chen, Guangyan Wei, Yue Li, Junbin Liao, Huilin Jin, Ying Zou, Manling Huang, Zhenwei Peng, Yu Guo, Sui Peng, Lixia Xu, Ming Kuang. Sublethal heat treatment of hepatocellular carcinoma promotes intrahepatic metastasis and stemness in a VEGFR1-dependent mannerCancer Letters 2019; 460: 29 doi: 10.1016/j.canlet.2019.05.041
10
Jing Zhan, Liang-liang Shi, Yan Wang, Bai Wei, Sheng-li Yang. In Vivo Study on the Effects of Xiaoaiping on the Stemness of Hepatocellular Carcinoma CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4738243
11
Jun Hu, Jian Li, Xin Yue, Jiacang Wang, Jianzhong Liu, Lin Sun, Dalu Kong. Expression of the cancer stem cell markers ABCG2 and OCT-4 in right-sided colon cancer predicts recurrence and poor outcomesOncotarget 2017; 8(17): 28463 doi: 10.18632/oncotarget.15307
12
B. Karacicek, Y. Erac, M. Tosun. Functional consequences of enhanced expression of STIM1 and Orai1 in Huh-7 hepatocellular carcinoma tumor-initiating cellsBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-5947-z
13
M. Zeniou, L. Nguekeu-Zebaze, F. Dantzer. Therapeutic considerations of PARP in stem cell biology: Relevance in cancer and beyondBiochemical Pharmacology 2019; 167: 107 doi: 10.1016/j.bcp.2019.06.012
14
Kunpeng Hu, Pinzhu Huang, Hui Luo, Zhicheng Yao, Qingliang Wang, Zhiyong Xiong, Jizong Lin, He Huang, Shilei Xu, Peng Zhang, Bo Liu. Mammalian-enabled (MENA) protein enhances oncogenic potential and cancer stem cell-like phenotype in hepatocellular carcinoma cellsFEBS Open Bio 2017; 7(8): 1144 doi: 10.1002/2211-5463.12254
15
Pengfei Sun, Lei Li, Zhongchao Li. RAB9A Plays an Oncogenic Role in Human Liver Cancer CellsBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5691671
16
Nuozhou Wang, Ming-yue Li, Yi Liu, Jianqing Yu, Jianwei Ren, Zhiyuan Zheng, Shanshan Wang, Shucai Yang, Sheng-li Yang, Li-ping Liu, Bao-guang Hu, Charing CN. Chong, Juanita L. Merchant, Paul BS. Lai, George Gong Chen. ZBP-89 negatively regulates self-renewal of liver cancer stem cells via suppression of Notch1 signaling pathwayCancer Letters 2020; 472: 70 doi: 10.1016/j.canlet.2019.12.026
17
Miriam López-Gómez, Enrique Casado, Marta Muñoz, Sonia Alcalá, Juan Moreno-Rubio, Gabriele D’Errico, Ana María Jiménez-Gordo, Silvia Salinas, Bruno Sainz. Current evidence for cancer stem cells in gastrointestinal tumors and future research perspectivesCritical Reviews in Oncology/Hematology 2016; 107: 54 doi: 10.1016/j.critrevonc.2016.08.006
18
Reishi Toshiyama, Masamitsu Konno, Hidetoshi Eguchi, Hiroyasu Takemoto, Takehiro Noda, Ayumu Asai, Jun Koseki, Naotsugu Haraguchi, Yuji Ueda, Katsunori Matsushita, Kei Asukai, Tomofumi Ohashi, Yoshifumi Iwagami, Daisaku Yamada, Daisuke Sakai, Tadafumi Asaoka, Toshihiro Kudo, Koichi Kawamoto, Kunihito Gotoh, Shogo Kobayashi, Taroh Satoh, Yuichiro Doki, Nobuhiro Nishiyama, Masaki Mori, Hideshi Ishii. Poly(ethylene glycol)–poly(lysine) block copolymer–ubenimex conjugate targets aminopeptidase N and exerts an antitumor effect in hepatocellular carcinoma stem cellsOncogene 2019; 38(2): 244 doi: 10.1038/s41388-018-0406-x
19
Qiong Xu, Hai-Xu Xu, Jin-Ping Li, Song Wang, Zheng Fu, Jing Jia, Li Wang, Zhi-Feng Zhu, Rong Lu, Zhi Yao. Growth differentiation factor 15 induces growth and metastasis of human liver cancer stem-like cells via AKT/GSK-3β/β-catenin signalingOncotarget 2017; 8(10): 16972 doi: 10.18632/oncotarget.15216
20
Deniz Cansen Kahraman, Gilles Hanquet, Loïc Jeanmart, Steve Lanners, Peter Šramel, Andrej Boháč, Rengul Cetin-Atalay. Quinoides and VEGFR2 TKIs influence the fate of hepatocellular carcinoma and its cancer stem cellsMedChemComm 2017; 8(1): 81 doi: 10.1039/C6MD00392C
21
Ranan Aktas. Liver Cancer Stem CellsTrakya University Journal of Natural Sciences 2019;  doi: 10.23902/trkjnat.486558
22
Liqun Yang, Pengfei Shi, Gaichao Zhao, Jie Xu, Wen Peng, Jiayi Zhang, Guanghui Zhang, Xiaowen Wang, Zhen Dong, Fei Chen, Hongjuan Cui. Targeting cancer stem cell pathways for cancer therapySignal Transduction and Targeted Therapy 2020; 5(1) doi: 10.1038/s41392-020-0110-5
23
Kosuke Inamura, Yuji Komizu, Mami Yamakuchi, Seiichi Ishida, Yoko Matsumoto, Taku Matsushita. Inhibitory effect of hybrid liposomes on the growth of liver cancer stem cellsBiochemical and Biophysical Research Communications 2019; 509(1): 268 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.12.118
24
Varun Khurana, Deep Kwatra, Sujay Shah, Abhirup Mandal, Ashim K. Mitra. Emerging Nanotechnologies for Diagnostics, Drug Delivery and Medical Devices2017; : 85 doi: 10.1016/B978-0-323-42978-8.00005-X
25
Dariusz Galkowski, Mariusz Z. Ratajczak, Janusz Kocki, Zbigniew Darzynkiewicz. Of Cytometry, Stem Cells and Fountain of YouthStem Cell Reviews and Reports 2017; 13(4): 465 doi: 10.1007/s12015-017-9733-5
26
Oriana Lo Re, Caterina Fusilli, Francesca Rappa, Matthias Van Haele, Julien Douet, Jana Pindjakova, Sura Wanessa Rocha, Illar Pata, Barbora Valčíková, Stjepan Uldrijan, Raymond S. Yeung, Christina Alves Peixoto, Tania Roskams, Marcus Buschbeck, Tommaso Mazza, Manlio Vinciguerra. Induction of cancer cell stemness by depletion of macrohistone H2A1 in hepatocellular carcinomaHepatology 2018; 67(2): 636 doi: 10.1002/hep.29519
27
Mengying Zhai, Zixia Yang, Chenrui Zhang, Jinping Li, Jing Jia, Lingyi Zhou, Rong Lu, Zhi Yao, Zheng Fu. APN-mediated phosphorylation of BCKDK promotes hepatocellular carcinoma metastasis and proliferation via the ERK signaling pathwayCell Death & Disease 2020; 11(5) doi: 10.1038/s41419-020-2610-1
28
Vinod Gopalan, Farhadul Islam, Alfred King-yin Lam. Cancer Stem CellsMethods in Molecular Biology 2018; 1692: 17 doi: 10.1007/978-1-4939-7401-6_2
29
J. Yang, Y. Gong, D. P. Sontag, I. Corbin, G. Y. Minuk. Effects of low-density lipoprotein docosahexaenoic acid nanoparticles on cancer stem cells isolated from human hepatoma cell linesMolecular Biology Reports 2018; 45(5): 1023 doi: 10.1007/s11033-018-4252-2
30
Chenlin Chen, Guangyuan Song, Jue Xiang, Hongcheng Zhang, Shaoyun Zhao, Yinchu Zhan. AURKA promotes cancer metastasis by regulating epithelial-mesenchymal transition and cancer stem cell properties in hepatocellular carcinomaBiochemical and Biophysical Research Communications 2017; 486(2): 514 doi: 10.1016/j.bbrc.2017.03.075
31
Shimaa Eissa, Raja Chinnappan, Mohammed Zourob. Ultrasensitive Label-free Electrochemical Immunosensors for Multiple Cell Surface Biomarkers on Liver Cancer Stem CellsElectroanalysis 2017; 29(8): 1994 doi: 10.1002/elan.201700016
32
Weilong Chen, Yuanyuan Qin, Suling Liu. Cytokines, breast cancer stem cells (BCSCs) and chemoresistanceClinical and Translational Medicine 2018; 7(1) doi: 10.1186/s40169-018-0205-6
33
Zhenhua Zhang, Qingchao Li, Xin Du, Min Liu. Application of electrochemical biosensors in tumor cell detectionThoracic Cancer 2020; 11(4): 840 doi: 10.1111/1759-7714.13353
34
Nan You, Ye Tan, Liang Zhou, Xiaobing Huang, Weiwei Wang, Liang Wang, Ke Wu, Na Mi, Jing Li, Lu Zheng. Tg737 acts as a key driver of invasion and migration in liver cancer stem cells and correlates with poor prognosis in patients with hepatocellular carcinomaExperimental Cell Research 2017; 358(2): 217 doi: 10.1016/j.yexcr.2017.06.021
35
Boren Tian, Qing Luo, Yang Ju, Guanbin Song. A Soft Matrix Enhances the Cancer Stem Cell Phenotype of HCC CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(11): 2831 doi: 10.3390/ijms20112831
36
Monica Bartucci, Mohamed S. Hussein, Eric Huselid, Kathleen Flaherty, Michele Patrizii, Saurabh V. Laddha, Cindy Kui, Rachel A. Bigos, John A. Gilleran, Mervat M. S. El Ansary, Mona A. M. Awad, S. David Kimball, David J. Augeri, Hatem E. Sabaawy. Synthesis and Characterization of Novel BMI1 Inhibitors Targeting Cellular Self-Renewal in Hepatocellular CarcinomaTargeted Oncology 2017; 12(4): 449 doi: 10.1007/s11523-017-0501-x
37
Abul Arif, Marc F. Hansen, Cynthia B. Alander, David K. Monson, Nickolas B. Reimer, Hicham Drissi. Cancer Stem Cells and OsteosarcomaTechniques in Orthopaedics 2019; 34(4): 275 doi: 10.1097/BTO.0000000000000408
38
Tingting Hu, Dalong Sun, Jie Zhang, Ruyi Xue, Harry L.A. Janssen, Wenqing Tang, Ling Dong. Spermine oxidase is upregulated and promotes tumor growth in hepatocellular carcinomaHepatology Research 2018; 48(12): 967 doi: 10.1111/hepr.13206
39
Julienne K. Muenzner, Philipp Kunze, Pablo Lindner, Sandra Polaschek, Kira Menke, Markus Eckstein, Carol I. Geppert, Pithi Chanvorachote, Tobias Baeuerle, Arndt Hartmann, Regine Schneider-Stock. Generation and characterization of hepatocellular carcinoma cell lines with enhanced cancer stem cell potentialJournal of Cellular and Molecular Medicine 2018; 22(12): 6238 doi: 10.1111/jcmm.13911
40
Tao Yang, Wenjun Zhang, Li Wang, Chunyan Xiao, Li Wang, Yi Gong, Dehong Huang, Bingling Guo, Qiying Li, Ying Xiang, Yingyu Nan. Co-culture of dendritic cells and cytokine-induced killer cells effectively suppresses liver cancer stem cell growth by inhibiting pathways in the immune systemBMC Cancer 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12885-018-4871-y
41
Sanga Mitra, Sayak Ganguli, Jayprokas Chakrabarti. Cancer and Noncoding RNAs2018; : 1 doi: 10.1016/B978-0-12-811022-5.00001-2
42
Chia-Hung Yen, Chi-Chung Lai, Tsu-Hsiang Shia, Marcelo Chen, Hsin-Che Yu, Yu-Peng Liu, Fang-Rong Chang. Gynura divaricata attenuates tumor growth and tumor relapse after cisplatin therapy in HCC xenograft model through suppression of cancer stem cell growth and Wnt/β-catenin signallingJournal of Ethnopharmacology 2018; 213: 366 doi: 10.1016/j.jep.2017.07.019
43
Mohammad Reza Abbaszadegan, Vahid Bagheri, Mahya Shariat Razavi, Amir Abbas Momtazi, Amirhossein Sahebkar, Mehran Gholamin. Isolation, identification, and characterization of cancer stem cells: A reviewJournal of Cellular Physiology 2017; 232(8): 2008 doi: 10.1002/jcp.25759
44
Shimaa Eissa, Raja Chinnappan, Mohammed Zourob. Label-free Impedimetric Immunosensors for Liver Cancer Stem CellsProcedia Technology 2017; 27: 287 doi: 10.1016/j.protcy.2017.04.119
45
So Young Yoo, Su-Nam Jeong, Dae Hwan Kang, Jeong Heo. Evolutionary cancer-favoring engineered vaccinia virus for metastatic hepatocellular carcinomaOncotarget 2017; 8(42): 71489 doi: 10.18632/oncotarget.17288
46
Dong-Min Shi, Xiao-Li Shi, Kai-Lin Xing, Hong-Xin Zhou, Li-Li Lu, Wei-Zhong Wu. miR-296-5p suppresses stem cell potency of hepatocellular carcinoma cells via regulating Brg1/Sall4 axisCellular Signalling 2020; 72: 109650 doi: 10.1016/j.cellsig.2020.109650