BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lei YC, Li W, Luo P. Liuweiwuling tablets attenuate acetaminophen-induced acute liver injury and promote liver regeneration in mice. World J Gastroenterol 2015; 21(26): 8089-8095 [PMID: 26185380 DOI: 10.3748/wjg.v21.i26.8089]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i26/8089.htm
Number Citing Articles
1
Yuhong Li, Qi Ren, Lingyan Zhu, Yingshu Li, Jinfeng Li, Yiyang Zhang, Guoying Zheng, Tiesheng Han, Shufeng Sun, Fumin Feng. Involvement of methylation of MicroRNA-122, −125b and -106b in regulation of Cyclin G1, CAT-1 and STAT3 target genes in isoniazid-induced liver injuryBMC Pharmacology and Toxicology 2018; 19(1) doi: 10.1186/s40360-018-0201-x
2
Yongfeng Zhou, Junnan Wang, Dingkun Zhang, Jiaxin Liu, Qinghua Wu, Jiang Chen, Peng Tan, Boyu Xing, Yanzhong Han, Ping Zhang, Xiaohe Xiao, Jin Pei. Mechanism of drug-induced liver injury and hepatoprotective effects of natural drugsChinese Medicine 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13020-021-00543-x
3
S. H. Kim, J. C. Lee. Quercetin Protects Hepatocytes against CCl4-Induced Apoptosis via SIRT1 RegulationCell and Tissue Biology 2021; 15(4): 381 doi: 10.1134/S1990519X21040039
4
Liang Shi, Shaobo Zhang, Zhenlin Huang, Feifei Hu, Tianyu Zhang, Mengjuan Wei, Qingyun Bai, Bin Lu, Lili Ji. Baicalin promotes liver regeneration after acetaminophen-induced liver injury by inducing NLRP3 inflammasome activationFree Radical Biology and Medicine 2020; 160: 163 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.05.012
5
Tu-Bing Xu, Li Li, Xing-Di Luo, Heng Lin. BMSCs protect against liver injury via suppressing hepatocyte apoptosis and activating TGF-β1/Bax singling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 96: 1395 doi: 10.1016/j.biopha.2017.11.023
6
Kuo Du, Hartmut Jaeschke. Liuweiwuling tablets protect against acetaminophen hepatotoxicity: What is the protective mechanism?World Journal of Gastroenterology 2016; 22(11): 3302-3304 doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3302
7
Huimin Liu, Fang Dong, Guangquan Li, Ming Niu, Congen Zhang, Yanzhong Han, Lanzhi He, Ping Yin, Bin Wang, Xiuxiu Sang, Ruishen Li, Jiabo Wang, Zhaofang Bai, Xiaohe Xiao. Liuweiwuling tablets attenuate BDL-induced hepatic fibrosis via modulation of TGF-β/Smad and NF-κB signaling pathwaysJournal of Ethnopharmacology 2018; 210: 232 doi: 10.1016/j.jep.2017.08.029
8
Jia-bo Wang, He-rong Cui, Rui-lin Wang, Cong-en Zhang, Ming Niu, Zhao-fang Bai, Gen-hua Xu, Peng-yan Li, Wen-yan Jiang, Jing-jing Han, Xiao Ma, Guang-ming Cai, Rui-sheng Li, Li-ping Zhang, Xiao-he Xiao. A systems pharmacology-oriented discovery of a new therapeutic use of the TCM formula Liuweiwuling for liver failureScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-21515-6
9
Yongqiang Ai, Wei Shi, Xiaobin Zuo, Xiaoming Sun, Yuanyuan Chen, Zhilei Wang, Ruisheng Li, Xueai Song, Wenzhang Dai, Wenqing Mu, Kaixin Ding, Zhiyong Li, Qiang Li, Xiaohe Xiao, Xiaoyan Zhan, Zhaofang Bai. The Combination of Schisandrol B and Wedelolactone Synergistically Reverses Hepatic Fibrosis Via Modulating Multiple Signaling Pathways in MiceFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.655531
10
Ding Li, Min Zhu, Changhui Zhou, Xiujing Liu. Effect of Liuweiwuling tablet on biochemical and virological parameters, and quality of life in patients with hepatitis B virus-related cirrhosisMedicine 2020; 99(37): e22065 doi: 10.1097/MD.0000000000022065
11
Yuan Gao, Wei Shi, Hongyu Yao, Yongqiang Ai, Ruisheng Li, Zhilei Wang, Tingting Liu, Wenzhang Dai, Xiaohe Xiao, Jun Zhao, Ming Niu, Zhaofang Bai. An Integrative Pharmacology Based Analysis of Refined Liuweiwuling Against Liver Injury: A Novel Component Combination and Hepaprotective MechanismFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.747010