BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Uygun Ilikhan S, Bilici M, Sahin H, Demir Akca AS, Can M, Oz II, Guven B, Buyukuysal MC, Ustundag Y. Assessment of the correlation between serum prolidase and alpha-fetoprotein levels in patients with hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2015; 21(22): 6999-7007 [PMID: 26078578 DOI: 10.3748/wjg.v21.i22.6999]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i22/6999.htm
Number Citing Articles
1
Jianfa Li, Yincong Chen, Zhicong Chen, Anbang He, Haibiao Xie, Qiaoxiao Zhang, Zhiming Cai, Yuchen Liu, Weiren Huang. SPRY4-IT1: A novel oncogenic long non-coding RNA in human cancersTumor Biology 2017; 39(6): 101042831771140 doi: 10.1177/1010428317711406
2
Aonan Zhu, Xiaoyu Zhao, Mingyu Cheng, Lei Chen, Yaxin Wang, Xiaolong Zhang, Yongjun Zhang, Xuefeng Zhang. Nanohoneycomb Surface-Enhanced Raman Spectroscopy-Active Chip for the Determination of Biomarkers of Hepatocellular CarcinomaACS Applied Materials & Interfaces 2019; 11(47): 44617 doi: 10.1021/acsami.9b16288
3
Na Yu. GSEMT: A Gene Set Enrichment Analysis Method Based on Mantel TestJournal of Physics: Conference Series 2021; 1828(1): 012048 doi: 10.1088/1742-6596/1828/1/012048
4
Wei Jing, Shanshan Gao, Man Zhu, Ping Luo, Xuan Jing, Hongyan Chai, Jiancheng Tu. Potential diagnostic value of lncRNA SPRY4-IT1 in hepatocellular carcinomaOncology Reports 2016; 36(2): 1085 doi: 10.3892/or.2016.4859
5
Fuyou Zhang, Jianfa Li, Huizhong Xiao, Yifan Zou, Yuchen Liu, Weiren Huang. AFAP1‐AS1: A novel oncogenic long non‐coding RNA in human cancersCell Proliferation 2018; 51(1) doi: 10.1111/cpr.12397
6
Eva Juárez-Hernández, Daniel Motola-Kuba, Norberto Carlos Chávez-Tapia, Misael Uribe, Varenka Barbero Becerra. Biomarkers in hepatocellular carcinoma: an overviewExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2017; 11(6): 549 doi: 10.1080/17474124.2017.1311785
7
Manyu Li, Jing Sun, Yan Wang, Jun Ma, Xiaotian Hao, Yan Liu, Cheng Zhou, Haiwei Zhou. Construction of a hepatocellular carcinoma high-risk population rating scale and independent predictors' assessmentThe American Journal of the Medical Sciences 2023;  doi: 10.1016/j.amjms.2023.11.016
8
S.S. Haque, Ravi Bhushan Raman, Mehboobus Salam. Liver Cancer - Genesis, Progression and Metastasis2023;  doi: 10.5772/intechopen.105856
9
Ting Song, Lili Wang, Bin Su, Weiping Zeng, Taiyi Jiang, Tong Zhang, Guizhen Sun, Hao Wu. Diagnostic value of alpha-fetoprotein, Lens culinaris agglutinin-reactive alpha-fetoprotein, and des-gamma-carboxyprothrombin in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinomaJournal of International Medical Research 2020; 48(3): 030006051988927 doi: 10.1177/0300060519889270
10
Ping Luo, Wei Jing, Man Zhu, Nan-Di Li, Hu Zhou, Ming-Xia Yu, Chun-Zi Liang, Jian-Cheng Tu. Decreased expression of LncRNA SRA1 in hepatocellular carcinoma and its clinical significanceCancer Biomarkers 2017; 18(3): 285 doi: 10.3233/CBM-160305
11
Ting Wang, Kun-He Zhang. New Blood Biomarkers for the Diagnosis of AFP-Negative Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.01316
12
佳骏 芦. Application of Serum Biomarkers in Early Diagnosis and Prognosis of Hepatocellular CarcinomaAdvances in Clinical Medicine 2022; 12(06): 5446 doi: 10.12677/ACM.2022.126789
13
Johanna DiStefano, Bethany Davis. Diagnostic and Prognostic Potential of AKR1B10 in Human Hepatocellular CarcinomaCancers 2019; 11(4): 486 doi: 10.3390/cancers11040486
14
Ping Luo, Sanyun Wu, Yalan Yu, Xinliang Ming, Shuo Li, Xuelan Zuo, Jiancheng Tu. Current Status and Perspective Biomarkers in AFP Negative HCC: Towards Screening for and Diagnosing Hepatocellular Carcinoma at an Earlier StagePathology & Oncology Research 2020; 26(2): 599 doi: 10.1007/s12253-019-00585-5
15
Faruk Kucukdurmaz, Erkan Efe, Ahmet Çelik, Hasan Dagli, Metin Kılınc, Sefa Resim. Evaluation of serum prolidase activity and oxidative stress markers in men with BPH and prostate cancerBMC Urology 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12894-017-0303-6
16
Wei Li, Qiang Fu, Wenling Man, Huanqing Guo, Po Yang. LncRNA OR3A4 participates in the angiogenesis of hepatocellular carcinoma through modulating AGGF1/akt/mTOR pathwayEuropean Journal of Pharmacology 2019; 849: 106 doi: 10.1016/j.ejphar.2019.01.049
17
Ningbin Luo, Wenzhu Li, Jisheng Xie, Danhui Fu, Lidong Liu, Xiangyang Huang, Danke Su, Guanqiao Jin. Preoperative normalized iodine concentration derived from spectral CT is correlated with early recurrence of hepatocellular carcinoma after curative resectionEuropean Radiology 2021; 31(4): 1872 doi: 10.1007/s00330-020-07330-6
18
Johanna K. DiStefano, Glenn S. Gerhard. Long Noncoding RNAs and Human Liver DiseaseAnnual Review of Pathology: Mechanisms of Disease 2022; 17(1): 1 doi: 10.1146/annurev-pathol-042320-115255
19
Isa Ozbay, Muhammet Fatih Topuz, Fatih Oghan, Havva Kocak, Cuneyt Kucur. Serum prolidase, malondialdehyde and catalase levels for the evaluation of oxidative stress in patients with peripheral vertigoEuropean Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2021; 278(10): 3773 doi: 10.1007/s00405-020-06466-x
20
Huizhong Xiao, Fuyou Zhang, Yifan Zou, Jianfa Li, Yuchen Liu, Weiren Huang. The Function and Mechanism of Long Non-coding RNA-ATB in CancersFrontiers in Physiology 2018; 9 doi: 10.3389/fphys.2018.00321
21
Yameng Zhang, Yufei Gao, Youhe Gao. Early changes in the urine proteome in a rat liver tumour modelPeerJ 2020; 8: e8462 doi: 10.7717/peerj.8462
22
Zhuo Han, Keming Li, Jinyu Wu, Keyan Wang, Cuipeng Qiu, Hua Ye, Chi Cui, Chunhua Song, Kaijuan Wang, Jianxiang Shi, Peng Wang, Jianying Zhang. Diagnostic value of RNA for hepatocellular carcinoma: a network meta-analysisBiomarkers in Medicine 2021; 15(18): 1755 doi: 10.2217/bmm-2021-0327
23
Johanna K. DiStefano. Long noncoding RNAs in the initiation, progression, and metastasis of hepatocellular carcinomaNon-coding RNA Research 2017; 2(3-4): 129 doi: 10.1016/j.ncrna.2017.11.001
24
Qing-Qin Hao, Guang-Yi Chen, Jun-Hua Zhang, Jia-He Sheng, Yun Gao. Diagnostic value of long noncoding RNAs for hepatocellular carcinomaMedicine 2017; 96(28): e7496 doi: 10.1097/MD.0000000000007496
25
Pan-Quan Luo, Zheng-Hui Ye, Li-Xiang Zhang, En-Dong Song, Zhi-Jian Wei, A-Man Xu, Zhen Lu. Prognostic factors for disease-free survival in postoperative patients with hepatocellular carcinoma and construction of a nomogram modelWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(36): 13250-13263 doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13250
26
Qingqin Hao, Yadi Han, Wei Xia, Qinghui Wang, Huizhong Qian. Systematic Review and Meta-Analysis of the Utility of Circular RNAs as Biomarkers of Hepatocellular CarcinomaCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/1684039