BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bai JA, Xu GF, Yan LJ, Zeng WW, Ji QQ, Wu JD, Tang QY. SGK1 inhibits cellular apoptosis and promotes proliferation via the MEK/ERK/p53 pathway in colitis. World J Gastroenterol 2015; 21(20): 6180-6193 [PMID: 26034353 DOI: 10.3748/wjg.v21.i20.6180]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i20/6180.htm
Number Citing Articles
1
Lei Zhu, Lu-Ming Dai, Hong Shen, Pei-Qing Gu, Kai Zheng, Ya-Jun Liu, Lu Zhang, Jia-Fei Cheng. Qing Chang Hua Shi granule ameliorate inflammation in experimental rats and cell model of ulcerative colitis through MEK/ERK signaling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 116: 108967 doi: 10.1016/j.biopha.2019.108967
2
Prabhat Singh, Sharad Sharma, Srikanta Kumar Rath. A versatile flavonoid Quercetin: Study of its toxicity and differential gene expression in the liver of micePhytomedicine Plus 2022; 2(1): 100148 doi: 10.1016/j.phyplu.2021.100148
3
Xinrong Li, Zhifen Liu, Wei Li, Ning Sun, Yong Xu, Zhongchen Xie, Kerang Zhang. PTPRR regulates ERK dephosphorylation in depression mice modelJournal of Affective Disorders 2016; 193: 233 doi: 10.1016/j.jad.2015.12.049
4
Mei Gao, Li-Ru Zhao. Turning Death to Growth: Hematopoietic Growth Factors Promote Neurite Outgrowth through MEK/ERK/p53 PathwayMolecular Neurobiology 2018; 55(7): 5913 doi: 10.1007/s12035-017-0814-x
5
Maitham A. Khajah, Sanaa Hawai, Doreen E. Szollosi, Ashley Bill, Ola Ghoneim, Ivan Edafiogho. The novel piperazino-enaminone JOAB-40 reduced colitis severity in mice via inhibition tumor necrosis factor-α and interleukin-1βBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 141: 111852 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111852
6
Marina Katsman, Aviva Azriel, Guy Horev, Yitzhak Reizel, Ben-Zion Levi. N-VEGF, the Autoregulatory Arm of VEGF-ACells 2022; 11(8): 1289 doi: 10.3390/cells11081289
7
Xixi Bian, Honglu Xue, Dehuai Jing, Yan Wang, Guangxi Zhou, Fengqin Zhu. Role of Serum/Glucocorticoid-Regulated Kinase 1 (SGK1) in Immune and Inflammatory DiseasesInflammation 2023;  doi: 10.1007/s10753-023-01857-8
8
Jin Li, Qiulian Zhou, Tingting Yang, Yongqin Li, Yuhui Zhang, Jinhua Wang, Zheng Jiao. SGK1 inhibits PM2.5-induced apoptosis and oxidative stress in human lung alveolar epithelial A549 cellsBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 496(4): 1291 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.02.002
9
Sina Münz, Martina Feger, Bayram Edemir, Michael Föller. Up-Regulation of Fibroblast Growth Factor 23 Gene Expression in UMR106 Osteoblast-like Cells with Reduced ViabilityCells 2021; 11(1): 40 doi: 10.3390/cells11010040
10
Youmi Choi, Moonkoo Kim, Sung Yong Ha, Gi Myung Han, Un Hyuk Yim, Jee-Hyun Jung. Sediment quality assessment combining chemical and biological (non)target analysisAquatic Toxicology 2021; 238: 105883 doi: 10.1016/j.aquatox.2021.105883
11
Xue Song, Jing Li, Yan Wang, Changmin Zhou, Zhichao Zhang, Mengdi Shen, Ping Xiang, Xiaofeng Zhang, Hao Zhao, Liang Yu, Lugen Zuo, Jianguo Hu. Clematichinenoside AR ameliorated spontaneous colitis in Il-10−/− mice associated with improving the intestinal barrier function and abnormal immune responsesLife Sciences 2019; 239: 117021 doi: 10.1016/j.lfs.2019.117021
12
Hanwen Chen, Peiwei Li, Jiamin Chen, Yufang Wang, Qiao Yu, Yihua Wu, Yan Chen, Jianting Cai. Peripheral blood mononuclear cell microRNAs are novel biomarkers for diagnosing and monitoring Crohn's disease The FASEB Journal 2022; 36(10) doi: 10.1096/fj.202200452R
13
Wei Zhao, Wei-wei Shen, Xiao-mei Cao, Wen-yan Ding, Lin-ping Yan, Ling-juan Gao, Xiu-Ling Li, Tian-ying Zhong. Novel mechanism of miRNA-365-regulated trophoblast apoptosis in recurrent miscarriageJournal of Cellular and Molecular Medicine 2017; 21(10): 2412 doi: 10.1111/jcmm.13163
14
Yusuke Gokon, Fumiyoshi Fujishima, Yusuke Taniyama, Hirotaka Ishida, Taku Yamagata, Takashi Sawai, Miwa Uzuki, Hirofumi Ichikawa, Yuko Itakura, Kazutomi Takahashi, Nobuhisa Yajima, Motohisa Hagiwara, Akiko Nishida, Yohei Ozawa, Tsutomu Sakuma, Kazuhiro Sakamoto, Masashi Zuguchi, Masahiro Saito, Takashi Kamei, Hironobu Sasano. Glucocorticoid receptor and serum‐ and glucocorticoid‐induced kinase‐1 in esophageal adenocarcinoma and adjacent Barrett's esophagusPathology International 2020; 70(6): 355 doi: 10.1111/pin.12922
15
Cheng Yin, Guang-fu Huang, Xiao-chuan Sun, Zongduo Guo, John H. Zhang. Tozasertib attenuates neuronal apoptosis via DLK/JIP3/MA2K7/JNK pathway in early brain injury after SAH in ratsNeuropharmacology 2016; 108: 316 doi: 10.1016/j.neuropharm.2016.04.013
16
Songlin He, Hanlu Zhang, Zongwei Xiao, Sandeep Bhushan, Ke Gao, Wenping Wang. The interaction of TEA domain transcription factor 4 (TEAD4) and Yes-associated protein 1 (YAP1) promoted the malignant process mediated by serum/glucocorticoid regulated kinase 1 (SGK1)Bioengineered 2021; 12(1): 601 doi: 10.1080/21655979.2021.1882142
17
Liugen Gu, Juan Zhao, Shiqing Zhang, Weisong Xu, Runzhou Ni, Xiaojuan Liu. Runt-related transcription factor 2 (RUNX2) inhibits apoptosis of intestinal epithelial cells in Crohn’s diseasePathology - Research and Practice 2018; 214(2): 245 doi: 10.1016/j.prp.2017.11.004
18
Maitham A. Khajah, Kethireddy V. Ananthalakshmi, Ivan Edafiogho, Hossam MM Arafa. Anti-Inflammatory Properties of the Enaminone E121 in the Dextran Sulfate Sodium (DSS) Colitis ModelPLOS ONE 2016; 11(12): e0168567 doi: 10.1371/journal.pone.0168567
19
Maha M. Abdel‐Fattah, Mohammed E. Abo‐El Fetoh, Hassan Afify, Laila A. A. Ramadan, Wafaa R. Mohamed. Probenecid ameliorates testosterone‐induced benign prostatic hyperplasia: Implications of PGE‐2 on ADAM‐17/EGFR/ERK1/2 signaling cascadeJournal of Biochemical and Molecular Toxicology 2023;  doi: 10.1002/jbt.23450
20
Li Li, Hongping Tan, Hong Yang, Feng Li, Xuan He, Zhengtao Gu, Ming Zhao, Lei Su. Reactive oxygen species mediate heat stress-induced apoptosis via ERK dephosphorylation and Bcl-2 ubiquitination in human umbilical vein endothelial cellsOncotarget 2017; 8(8): 12902 doi: 10.18632/oncotarget.14186
21
Wei Tian, Jinhong Shi, Jianbing Qin, Guohua Jin, Xiao Han, Haoming Li. Brain lipid binding protein mediates the proliferation of human glioblastoma cells by regulating ERK1/2 signaling pathway in vitroIn Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal 2018; 54(2): 156 doi: 10.1007/s11626-017-0220-8
22
Bao-yi Chen, Cheng-cui Huang, Xiao-fei Lv, Hua-qing Zheng, Ya-juan Zhang, Lu Sun, Guan-lei Wang, Ming-ming Ma, Yong-yuan Guan. SGK1 mediates the hypotonic protective effect against H2O2-induced apoptosis of rat basilar artery smooth muscle cells by inhibiting the FOXO3a/Bim signaling pathwayActa Pharmacologica Sinica 2020; 41(8): 1073 doi: 10.1038/s41401-020-0357-y
23
Zhen Wei, Yacoubou Abdoul Razak Mahaman, Feiqi Zhu, Mengjuan Wu, Yiyuan Xia, Kuan Zeng, Ying Yang, Rong Liu, Jian-Zhi Wang, Xiji Shu, Xiaochuan Wang. GSK-3β and ERK1/2 incongruously act in tau hyperphosphorylation in SPS-induced PTSD ratsAging 2019; 11(18): 7978 doi: 10.18632/aging.102303
24
Lei Yang, Liangzhen Zheng, Wee Joo Chng, Jeak Ling Ding. Comprehensive Analysis of ERK1/2 Substrates for Potential Combination ImmunotherapiesTrends in Pharmacological Sciences 2019; 40(11): 897 doi: 10.1016/j.tips.2019.09.005
25
Maitham A. Khajah, Khaled Y. Orabi, Sana Hawai, Hanan G. Sary, Ahmed Z. EL-Hashim. Onion bulb extract reduces colitis severity in mice via modulation of colonic inflammatory pathways and the apoptotic machineryJournal of Ethnopharmacology 2019; 241: 112008 doi: 10.1016/j.jep.2019.112008