BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Zhenjuan Li, Ying Gao, Ningli Chai, Ying Xiong, Lianjun Ma, Wengang Zhang, Chen Du, Enqiang Linghu. Effect of submucosal tunneling endoscopic resection for submucosal tumors at esophagogastric junction and risk factors for failure of en bloc resectionSurgical Endoscopy 2018; 32(3): 1326 doi: 10.1007/s00464-017-5810-8
2
Su Young Kim, Kyoung-Oh Kim. Endoscopic Treatment of Subepithelial TumorsClinical Endoscopy 2018; 51(1): 19 doi: 10.5946/ce.2018.020
3
Chen Du, Enqiang Linghu. Submucosal Tunneling Endoscopic Resection for the Treatment of Gastrointestinal Submucosal Tumors Originating from the Muscularis Propria LayerJournal of Gastrointestinal Surgery 2017; 21(12): 2100 doi: 10.1007/s11605-017-3579-7
4
A.M. Gasanov, Sh.N. Danielyan, E.A. Tarabrin, K.M. Rabadanov, O.V. Kvardakova, N.G. Mokrysheva, E.A. Khristoforova. Minimally invasive treatment of complications of submucosal tunnel endoscopic resection of non-epithelial esophagus formationEndoskopicheskaya khirurgiya 2020; 26(3): 42 doi: 10.17116/endoskop20202603142
5
Alireza Sedarat. Clips for closure of full-thickness defectsTechniques in Gastrointestinal Endoscopy 2015; 17(3): 129 doi: 10.1016/j.tgie.2015.06.001
6
Ivan Jovanovic, Paul Thomas Kröner, Klaus Mönkemüller. Endoscopic full-thickness resection of upper gastrointestinal lesionsTechniques in Gastrointestinal Endoscopy 2015; 17(3): 115 doi: 10.1016/j.tgie.2015.06.007
7
Sufang Tu, Silin Huang, Guohua Li, Xiaowei Tang, Haitao Qing, Qiaoping Gao, Jingwen Fu, Guoping Du, Wei Gong. Submucosal Tunnel Endoscopic Resection for Esophageal Submucosal Tumors: A Multicenter StudyGastroenterology Research and Practice 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/2149564
8
Yuki B. Werner, Thomas Rösch. POEM and Submucosal TunnelingCurrent Treatment Options in Gastroenterology 2016; 14(2): 163 doi: 10.1007/s11938-016-0086-y
9
Bing-Rong Liu, Ji-Tao Song. Submucosal Tunneling Endoscopic Resection (STER) and Other Novel Applications of Submucosal Tunneling in HumansGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2016; 26(2): 271 doi: 10.1016/j.giec.2015.12.003
10
Vivien Wai Yin Wong, Osamu Goto, Hans Gregersen, Philip Wai Yan Chiu. Endoscopic Treatment of Subepithelial Lesions of the Gastrointestinal TractCurrent Treatment Options in Gastroenterology 2017; 15(4): 603 doi: 10.1007/s11938-017-0152-0
11
Elizabeth Rajan, Louis M. Wong Kee Song. Endoscopic Full Thickness ResectionGastroenterology 2018; 154(7): 1925 doi: 10.1053/j.gastro.2018.02.020
12
Ning-Li Chai, Hui-Kai Li, En-Qiang Linghu, Zhao-Shen Li, Shu-Tian Zhang, Yu Bao, Wei-Gang Chen, Philip WY Chiu, Tong Dang, Wei Gong, Shu-Tang Han, Jian-Yu Hao, Shui-Xiang He, Bing Hu, Bing Hu, Xiao-Jun Huang, Yong-Hui Huang, Zhen-Dong Jin, Mouen A Khashab, James Lau, Peng Li, Rui Li, De-Liang Liu, Hai-Feng Liu, Jun Liu, Xiao-Gang Liu, Zhi-Guo Liu, Ying-Cai Ma, Gui-Yong Peng, Long Rong, Wei-Hong Sha, Pateek Sharma, Jian-Qiu Sheng, Shui-Sheng Shi, Dong Wan Seo, Si-Yu Sun, Gui-Qi Wang, Wen Wang, Qi Wu, Hong Xu, Mei-Dong Xu, Ai-Ming Yang, Fang Yao, Hong-Gang Yu, Ping-Hong Zhou, Bin Zhang, Xiao-Feng Zhang, Ya-Qi Zhai. Consensus on the digestive endoscopic tunnel techniqueWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(7): 744-776 doi: 10.3748/wjg.v25.i7.744
13
Chen Du, Lisen Zhong, Xiao Li, Ningli Chai, Enqiang Linghu. Therapeutics of Digestive Endoscopic Tunnel Technique2020; : 125 doi: 10.1007/978-981-15-1998-7_10
14
Wei An, Ping-Bo Sun, Jie Gao, Fei Jiang, Feng Liu, Jie Chen, Dong Wang, Zhao-Shen Li, Xin-Gang Shi. Endoscopic submucosal dissection for gastric gastrointestinal stromal tumors: a retrospective cohort studySurgical Endoscopy 2017; 31(11): 4522 doi: 10.1007/s00464-017-5511-3
15
Ningli Chai, Chen Du, Ying Gao, Xiaotong Niu, Yaqi Zhai, Enqiang Linghu, Yang Liu, Bo Yang, Zhongsheng Lu, Zhenjuan Li, Xiangdong Wang, Ping Tang. Comparison between submucosal tunneling endoscopic resection and video-assisted thoracoscopic enucleation for esophageal submucosal tumors originating from the muscularis propria layer: a randomized controlled trialSurgical Endoscopy 2018; 32(7): 3364 doi: 10.1007/s00464-018-6057-8
16
Manabu Onimaru, Haruhiro Inoue, Robert Bechara, Mayo Tanabe, Mary Raina Angeli Abad, Akiko Ueno, Yuto Shimamura, Kazuya Sumi, Haruo Ikeda, Hiroaki Ito. Clinical outcomes of per‐oral endoscopic tumor resection for submucosal tumors in the esophagus and gastric cardiaDigestive Endoscopy 2020; 32(3): 328 doi: 10.1111/den.13471
17
Chen Du, Lianjun Ma, Ningli Chai, Ying Gao, Xiaotong Niu, Yaqi Zhai, Zhenjuan Li, Jiangyun Meng, Ping Tang, Enqiang Linghu. Factors affecting the effectiveness and safety of submucosal tunneling endoscopic resection for esophageal submucosal tumors originating from the muscularis propria layerSurgical Endoscopy 2018; 32(3): 1255 doi: 10.1007/s00464-017-5800-x
18
Jun Li, Jian Tang, G. W. Lua, Jie Chen, Xingang Shi, Feng Liu, Zhaoshen Li. Safety and efficacy of endoscopic submucosal dissection of large (≥3 cm) subepithelial tumors located in the cardiaSurgical Endoscopy 2017; 31(12): 5183 doi: 10.1007/s00464-017-5585-y
19
Xiu-He Lv, Chun-Hui Wang, Yan Xie. Efficacy and safety of submucosal tunneling endoscopic resection for upper gastrointestinal submucosal tumors: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2017; 31(1): 49 doi: 10.1007/s00464-016-4978-7
20
Ganqing He, Jinhui Wang, Baili Chen, Xiangbin Xing, Jinping Wang, Jie Chen, Yao He, Yi Cui, Minhu Chen. Feasibility of endoscopic submucosal dissection for upper gastrointestinal submucosal tumors treatment and value of endoscopic ultrasonography in pre-operation assess and post-operation follow-up: a prospective study of 224 cases in a single medical centerSurgical Endoscopy 2016; 30(10): 4206 doi: 10.1007/s00464-015-4729-1
21
Hong-wei Xu, Qi Zhao, Shu-xia Yu, Ying Jiang, Jing-hua Hao, Bin Li. Comparison of different endoscopic resection techniques for submucosal tumors originating from muscularis propria at the esophagogastric junctionBMC Gastroenterology 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12876-019-1099-5
22
Amol Bapaye, Sravan K. Korrapati, Siddharth Dharamsi, Nachiket Dubale. Third Space EndoscopyJournal of Clinical Gastroenterology 2020; 54(2): 114 doi: 10.1097/MCG.0000000000001296
23
Xin Ye, Jianchun Yu, Weiming Kang, Zhiqiang Ma, Zhigang Xue. Short- and Long-Term Outcomes of Endoscope-Assisted Laparoscopic Wedge Resection for Gastric Submucosal Tumors Adjacent to Esophagogastric JunctionJournal of Gastrointestinal Surgery 2018; 22(3): 402 doi: 10.1007/s11605-017-3628-2
24
Ricardo Mejía, Joaquín Sharp, Josefina Sáez, Allan Sharp. Resección endoscópica por tunelización submucosa de un leiomioma de la unión gastroesofágica: reporte de un casoRevista Chilena de Cirugía 2017;  doi: 10.1016/j.rchic.2017.02.006
25
Mingyan Cai, Marie Ooi, Pinghong Zhou. Gastrointestinal Interventional Endoscopy2020; : 127 doi: 10.1007/978-3-030-21695-5_9
26
Chen Du, Ning-Li Chai, En-Qiang Ling-Hu, Zhen-Juan Li, Long-Song Li, Jia-Le Zou, Lei Jiang, Zhong-Sheng Lu, Jiang-Yun Meng, Ping Tang. Submucosal tunneling endoscopic resection: An effective and safe therapy for upper gastrointestinal submucosal tumors originating from the muscularis propria layerWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(2): 245-257 doi: 10.3748/wjg.v25.i2.245
27
Yingtong Chen, Min Wang, Lili Zhao, He Chen, Li Liu, Xiang Wang, Zhining Fan. The retrospective comparison between submucosal tunneling endoscopic resection and endoscopic submucosal excavation for managing esophageal submucosal tumors originating from the muscularis propria layerSurgical Endoscopy 2020; 34(1): 417 doi: 10.1007/s00464-019-06785-z
28
Davinderbir Pannu, Dennis Yang, Peter V. Draganov. Diagnostic and Therapeutic Procedures in GastroenterologyClinical Gastroenterology 2018; : 131 doi: 10.1007/978-3-319-62993-3_11
29
Bin Deng, Xue-Feng Gao, Yun-Yun Sun, Yuan-Zhi Wang, Da-Cheng Wu, Wei-Ming Xiao, Jian Wu, Yan-Bing Ding. Case report: successful resection of a leiomyoma causing pseudoachalasia at the esophagogastric junction by tunnel endoscopyBMC Gastroenterology 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12876-016-0445-0
30
Alessandro Repici, Roberta Maselli, Silvia Carrara, Andrea Anderloni, Markus Enderle, Cesare Hassan. Standard needle versus needleless injection modality: animal study on different fluids for submucosal elevationGastrointestinal Endoscopy 2017; 86(3): 553 doi: 10.1016/j.gie.2017.01.029