BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Huang LY, Cui J, Wu CR, Zhang B, Jiang LX, Xian XS, Lin SJ, Xu N, Cao XL, Wang ZH. Endoscopic full-thickness resection and laparoscopic surgery for treatment of gastric stromal tumors. World J Gastroenterol 2014; 20(25): 8253-8259 [PMID: 25009400 DOI: 10.3748/wjg.v20.i25.8253]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i25/8253.htm
Number Citing Articles
1
Jeffrey Fiorenza, Pavlos Kaimakliotis. Identification and preparation of lesions suitable for endoscopic full-thickness resectionTechniques in Gastrointestinal Endoscopy 2015; 17(3): 108 doi: 10.1016/j.tgie.2015.06.002
2
Michael Rassner, Harald Lahner, Nikolas von Bubnoff, Frank Lammert. Geriatrische Onkologie2018; : 381 doi: 10.1007/978-3-662-48727-3_30
3
Hanlong Zhu, Si Zhao, Ruonan Jiao, Jian Zhou, Chunmei Zhang, Lin Miao. Comparison of endoscopic versus laparoscopic resection for gastric gastrointestinal stromal tumors: A preliminary meta‐analysisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(11): 1858 doi: 10.1111/jgh.15106
4
Huaying Zhang, Xinyu Huang, Chao Qu, Cheng Bian, Huiguang Xue. Comparison between laparoscopic and endoscopic resections for gastric submucosal tumorsSaudi Journal of Gastroenterology 2019; 25(4): 245 doi: 10.4103/sjg.SJG_412_18
5
Sara Lauricella, Sergio Valeri, Gianluca Mascianà, Ida Francesca Gallo, Erica Mazzotta, Chiara Pagnoni, Saponaro Costanza, Lorenza Falcone, Domenico Benvenuto, Marco Caricato, Gabriella Teresa Capolupo. What About Gastric Schwannoma? A Review ArticleJournal of Gastrointestinal Cancer 2021; 52(1): 57 doi: 10.1007/s12029-020-00456-2
6
Yuan-Yuan Xiang, Yuan-Yuan Li, Ling Ye, Yin Zhu, Xiao-Jiang Zhou, You-Xiang Chen, Guo-Hua Li. Clinical evaluation of endoscopic resection for treatment of large gastric stromal tumorsWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(7): 830-838 doi: 10.12998/wjcc.v7.i7.830
7
Zhen Liu, Ziyang Zeng, Siwen Ouyang, Zimu Zhang, Juan Sun, Xianze Wang, Xin Ye, Weiming Kang, Jianchun Yu. Comparison Among Endoscopic, Laparoscopic, and Open Resection for Relatively Small Gastric Gastrointestinal Stromal Tumors (<5 cm): A Bayesian Network Meta-AnalysisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.672364
8
Ya-qi Zhai, Ning-li Chai, Hui-kai Li, Zhong-sheng Lu, Xiu-xue Feng, Wen-gang Zhang, Sheng-zhen Liu, En-qiang Linghu. Endoscopic submucosal excavation and endoscopic full-thickness resection for gastric schwannoma: five-year experience from a large tertiary center in ChinaSurgical Endoscopy 2020; 34(11): 4943 doi: 10.1007/s00464-019-07285-w
9
顺伟 赵. Analysis of Clinical Efficacy of Laparoscopic Endoscopic Cooperative Surgery for Low Risk Gastric Gastrointestinal Stromal TumorAdvances in Clinical Medicine 2020; 10(10): 2412 doi: 10.12677/ACM.2020.1010364
10
Bao-guang Hu, Feng-jie Wu, Jun Zhu, Xiao-mei Li, Yu-ming Li, Yan Feng, He-sheng Li. Gastric Schwannoma: A Tumor Must Be Included in Differential Diagnoses of Gastric Submucosal TumorsCase Reports in Gastrointestinal Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/9615359
11
Yuyong Tan, Xiaoyu Tang, Ting Guo, Dongzi Peng, Yao Tang, Tianying Duan, Xuehong Wang, Liang Lv, Jirong Huo, Deliang Liu. Comparison between submucosal tunneling endoscopic resection and endoscopic full-thickness resection for gastric stromal tumors originating from the muscularis propria layerSurgical Endoscopy 2017; 31(8): 3376 doi: 10.1007/s00464-016-5350-7
12
Michael Rassner, Harald Lahner, Nikolas von Bubnoff, Frank Lammert. Geriatrische Onkologie2017; : 1 doi: 10.1007/978-3-662-49083-9_30-1
13
Linlin Yin, Jingjing Wang, Rongjie Zhao, Kangdi Chen, Zuhong Ji, Guozhong Ji, Xiuhua Zhang. Comparable long-term survival of patients with colorectal or gastric gastrointestinal stromal tumors treated with endoscopic vs. surgical resectionSurgical Endoscopy 2021;  doi: 10.1007/s00464-021-08755-w
14
Jinlong Hu, Nan Ge, Sheng Wang, Jintao Guo, Xiang Liu, Guoxin Wang, Siyu Sun. Direct endoscopic full-thickness resection for submucosal tumors with an intraluminal growth pattern originating from the muscularis propria layer in the gastric fundusBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-01215-0
15
Tiffany C. Cox, Vedra A. Augenstein, Sam Schell, B. Todd Heniford. Gastrointestinal Stromal Tumors2017; : 129 doi: 10.1007/978-3-319-42632-7_10
16
Chen Du, Ningli Chai, Enqiang Linghu, Huikai Li, Yaqi Zhai, Longsong Li, Xiaowei Tang, Hongbin Wang, Ping Tang. Clinical outcomes of endoscopic resection for the treatment of gastric gastrointestinal stromal tumors originating from the muscularis propria: a 7-year experience from a large tertiary center in ChinaSurgical Endoscopy 2022; 36(2): 1544 doi: 10.1007/s00464-021-08443-9
17
Cemal Yazici, Brian R Boulay. Evolving role of the endoscopist in management of gastrointestinal neuroendocrine tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(27): 4847-4855 doi: 10.3748/wjg.v23.i27.4847
18
Ju Huang, Xiang-Shu Xian, Liu-Ye Huang, Bo Zhang, Cheng-Rong Wu, Jun Cui. Endoscopic full-thickness resection for gastric gastrointestinal stromal tumor originating from the muscularis propriaRevista da Associação Médica Brasileira 2018; 64(11): 1002 doi: 10.1590/1806-9282.64.11.1002
19
Kristina Jansen, Nagina Farahi, Franziska Büscheck, Maximilian Lennartz, Andreas M. Luebke, Eike Burandt, Anne Menz, Martina Kluth, Claudia Hube-Magg, Andrea Hinsch, Doris Höflmayer, Sören Weidemann, Christoph Fraune, Katharina Möller, Patrick Lebok, Guido Sauter, Ronald Simon, Ria Uhlig, Waldemar Wilczak, Frank Jacobsen, Sarah Minner, Rainer Krech, Till Clauditz, Christian Bernreuther, David Dum, Till Krech, Andreas Marx, Stefan Steurer. DOG1 expression is common in human tumors: A tissue microarray study on more than 15,000 tissue samplesPathology - Research and Practice 2021; 228: 153663 doi: 10.1016/j.prp.2021.153663