BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Meifeng He, Zhanwu Jiang, Chunguang Wang, Zhiwei Hao, Jie An, Jiankai Shen. Diagnostic value of near‐infrared or fluorescent indocyanine green guided sentinel lymph node mapping in gastric cancer: A systematic review and meta‐analysisJournal of Surgical Oncology 2018; 118(8): 1243 doi: 10.1002/jso.25285
2
Jie Jiao, Peiming Guo, Sanyuan Hu, Qingsi He, Shaozhuang Liu, Haifeng Han, A Maimaiti, Wenbin Yu. Laparoscopic gastrectomy for early gastric cancer and the risk factors of lymph node metastasisJournal of Minimal Access Surgery 2020; 16(2): 138 doi: 10.4103/jmas.JMAS_296_18
3
Yi-Wei Wang, Mei-Ling Zhu, Rui-Fen Wang, Wen-Ji Xue, Xue-Ru Zhu, Li-Feng Wang, Lei-Zhen Zheng. Predictable factors for lymph node metastasis in early gastric cancer analysis of clinicopathologic factors and biological markersTumor Biology 2016; 37(7): 8567 doi: 10.1007/s13277-015-4721-3
4
Mingzhe Ma, Shixun Lu, Yinhua Liu, Pengfei Kong, Ziwen Long, Ping Wan, Yan Zhang, Yanong Wang, Dazhi Xu. Identification and external validation of a novel miRNA signature for lymph node metastasis prediction in submucosal‐invasive gastric cancer patientsCancer Medicine 2019; 8(14): 6315 doi: 10.1002/cam4.2530
5
Bo Yang, Kaidi Sun, Yangyang Hui, Lanping Zhu, Saiyu Wang, Shuang Ma, Zihan Yu, Jing Zhao, Qinlingfei Liu, Jingwen Zhao, Xin Chen. Large population-based study using the SEER database: is endoscopic resection appropriate for early gastric cancer patients in the United States?Scandinavian Journal of Gastroenterology 2020; 55(7): 834 doi: 10.1080/00365521.2020.1786158
6
Ji Fu Lai, Wen Na Xu, Sung Hoon Noh, Wei Qin Lu. Effect of World Health Organization (WHO) Histological Classification on Predicting Lymph Node Metastasis and Recurrence in Early Gastric CancerMedical Science Monitor 2016; 22: 3147 doi: 10.12659/MSM.897311
7
Yon Hee Kim, Ji Hye Park, Cheol Keun Park, Jie-Hyun Kim, Sang Kil Lee, Yong Chan Lee, Sung Hoon Noh, Hyunki Kim. Histologic purity of signet ring cell carcinoma is a favorable risk factor for lymph node metastasis in poorly cohesive, submucosa-invasive early gastric carcinomaGastric Cancer 2017; 20(4): 583 doi: 10.1007/s10120-016-0645-x
8
Hua Li, Zhi-Bin Huo, Fan-Ting Kong, Qing-Qiang He, Yun-He Gao, Wen-Quan Liang, Deng-Xiang Liu. Predictive factors for lymph node metastasis and defining a subgroup treatable for laparoscopic lymph node dissection after endoscopic submucosal dissection in poorly differentiated early gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2018; 10(10): 360-366 doi: 10.4251/wjgo.v10.i10.360