BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu P, Wang M, Lu XD, Zhang SJ, Tang WX. Schistosoma japonicum egg antigen up-regulates fibrogenesis and inhibits proliferation in primary hepatic stellate cells in a concentration-dependent manner. World J Gastroenterol 2013; 19(8): 1230-1238 [PMID: 23482848 DOI: 10.3748/wjg.v19.i8.1230]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i8/1230.htm
Number Citing Articles
1
Rodrigo C.O. Sanches, Cláudia Souza, Sergio C. Oliveira. Schistosoma antigens as activators of inflammasome pathway: from an unexpected stimulus to an intriguing roleMicrobes and Infection 2020; 22(10): 534 doi: 10.1016/j.micinf.2020.08.001
2
Hongyan Kong, Jinan He, Shusen Guo, Qiqin Song, Dandan Xiang, Ran Tao, Haijing Yu, Guang Chen, Zhiyong Huang, Qin Ning, Jiaquan Huang, Andrew Scott MacDonald. Endothelin receptors promote schistosomiasis-induced hepatic fibrosis via splenic B cellsPLOS Pathogens 2020; 16(10): e1008947 doi: 10.1371/journal.ppat.1008947
3
Geoffrey N. Gobert, Sujeevi K. Nawaratna, Marina Harvie, Grant A. Ramm, Donald P. McManus, John Pius Dalton. An Ex Vivo Model for Studying Hepatic Schistosomiasis and the Effect of Released Protein from Dying EggsPLOS Neglected Tropical Diseases 2015; 9(5): e0003760 doi: 10.1371/journal.pntd.0003760
4
Nan Meng, Min Xia, Ya-Qi Lu, Mi Wang, Krishna M. Boini, Pin-Lan Li, Wang-Xian Tang. Activation of NLRP3 inflammasomes in mouse hepatic stellate cells during Schistosoma J. infectionOncotarget 2016; 7(26): 39316 doi: 10.18632/oncotarget.10044
5
Jia-Quan Huang, Ran Tao, Lan Li, Ke Ma, Lei Xu, Guo Ai, Xiang-Xue Fan, Yun-Tao Jiao, Qin Ning. Involvement of heat shock protein 47 in Schistosoma japonicum-induced hepatic fibrosis in miceInternational Journal for Parasitology 2014; 44(1): 23 doi: 10.1016/j.ijpara.2013.08.009
6
De-Long Kong, Fan-Yun Kong, Xiang-Ye Liu, Chao Yan, Jie Cui, Ren-Xian Tang, Kui-Yang Zheng. Soluble egg antigen of Schistosoma japonicum induces pyroptosis in hepatic stellate cells by modulating ROS productionParasites & Vectors 2019; 12(1) doi: 10.1186/s13071-019-3729-8
7
Yaru Yang, He Wang, Xiongwen Lv, Qi Wang, Han Zhao, Feng Yang, Yan Yang, Jun Li. Involvement of cAMP-PKA pathway in adenosine A1 and A2A receptor-mediated regulation of acetaldehyde-induced activation of HSCsBiochimie 2015; 115: 59 doi: 10.1016/j.biochi.2015.04.019
8
Jinling Chen, Jing Pan, Jianxin Wang, Ke Song, Dandan Zhu, Caiqun Huang, Yinong Duan. Soluble egg antigens of Schistosoma japonicum induce senescence in activated hepatic stellate cells by activation of the STAT3/p53/p21 pathwayScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep30957
9
Jie Luo, Yuejin Liang, Fanping Kong, Jingfan Qiu, Xinjian Liu, Ailing Chen, Bruce A Luxon, Hannah W Wu, Yong Wang. Vascular endothelial growth factor promotes the activation of hepatic stellate cells in chronic schistosomiasisImmunology & Cell Biology 2017; 95(4): 399 doi: 10.1038/icb.2016.109
10
Ya-Qi Lu, Shan Zhong, Nan Meng, Yin-Ping Fan, Wang-Xian Tang. NLRP3 inflammasome activation results in liver inflammation and fibrosis in mice infected with Schistosoma japonicum in a Syk-dependent mannerScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-08689-1
11
Mi Wang, Justine M. Abais, Nan Meng, Yang Zhang, Joseph K. Ritter, Pin-Lan Li, Wang-Xian Tang. Upregulation of cannabinoid receptor-1 and fibrotic activation of mouse hepatic stellate cells during Schistosoma J. infection: Role of NADPH oxidaseFree Radical Biology and Medicine 2014; 71: 109 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2014.03.015