BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wong GLH, Wong VWS. Risk prediction of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma in the era of antiviral therapy. World J Gastroenterol 2013; 19(39): 6515-6522 [PMID: 24151375 DOI: 10.3748/wjg.v19.i39.6515]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i39/6515.htm
Number Citing Articles
1
Hwai-I Yang, Ming-Lun Yeh, Grace L Wong, Cheng-Yuan Peng, Chien-Hung Chen, Huy N Trinh, Ka-Shing Cheung, Qing Xie, Tung-Hung Su, Ritsuzo Kozuka, Dong-Hyun Lee, Eiichi Ogawa, Changqing Zhao, Hui-Bin Ning, Rui Huang, Jiayi Li, Jian Q Zhang, Tatsuya Ide, Huichun Xing, Shinji Iwane, Hirokazu Takahashi, Christopher Wong, Clifford Wong, Chia-Hsin Lin, Joseph Hoang, An Le, Linda Henry, Hidenori Toyoda, Yoshiyuki Ueno, Edward J Gane, Yuichiro Eguchi, Masayuki Kurosaki, Chao Wu, Chenghai Liu, Jia Shang, Norihiro Furusyo, Masaru Enomoto, Jia-Horng Kao, Man-Fung Yuen, Ming-Lung Yu, Mindie H Nguyen. Real-World Effectiveness From the Asia Pacific Rim Liver Consortium for HBV Risk Score for the Prediction of Hepatocellular Carcinoma in Chronic Hepatitis B Patients Treated With Oral Antiviral TherapyThe Journal of Infectious Diseases 2020; 221(3): 389 doi: 10.1093/infdis/jiz477
2
Takako Inoue, Yasuhito Tanaka. Novel biomarkers for the management of chronic hepatitis BClinical and Molecular Hepatology 2020; 26(3): 261 doi: 10.3350/cmh.2020.0032
3
Sang Bong Ahn, Jun Choi, Dae Won Jun, Hyunwoo Oh, Eileen L. Yoon, Hyoung Su Kim, Soung Won Jeong, Sung Eun Kim, Jae‐Jun Shim, Yong Kyun Cho, Hyo Young Lee, Sung Won Han, Mindie H. Nguyen. Twelve‐month post‐treatment parameters are superior in predicting hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis BLiver International 2021; 41(7): 1652 doi: 10.1111/liv.14820
4
Ian Baudi, Takako Inoue, Yasuhito Tanaka. Novel Biomarkers of Hepatitis B and Hepatocellular Carcinoma: Clinical Significance of HBcrAg and M2BPGiInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(3): 949 doi: 10.3390/ijms21030949
5
Grace Lai-Hung Wong, Henry Lik-Yuen Chan, Hoi-Yun Chan, Chi-Hang Tse, Angel Mei-Ling Chim, Angeline Oi-Shan Lo, Vincent Wai-Sun Wong. Adverse Effects of Vitamin D Deficiency on Outcomes of Patients With Chronic Hepatitis BClinical Gastroenterology and Hepatology 2015; 13(4): 783 doi: 10.1016/j.cgh.2014.09.050
6
Alfredo Marzano, Alessandra Tucci, Claudia Chialà, Giorgio M. Saracco, Maurizio Fadda, Wilma Debernardi Venon. Liver stiffness-based model for portal hypertension and hepatocellular cancer risk in HBV responsive to antiviralsMinerva Gastroenterologica e Dietologica 2019; 65(1) doi: 10.23736/S1121-421X.18.02534-5
7
Takehisa Watanabe, Takako Inoue, Yasuhito Tanaka. Hepatitis B Core-Related Antigen and New Therapies for Hepatitis BMicroorganisms 2021; 9(10): 2083 doi: 10.3390/microorganisms9102083
8
Jiang Guo, Xue-Song Gao. Prediction models for development of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B patientsWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(14): 3238-3251 doi: 10.12998/wjcc.v9.i14.3238
9
Mi Young Jeon, Hye Won Lee, Seung Up Kim, Ja Yoon Heo, Sojung Han, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Kwang-Hyub Han. Subcirrhotic liver stiffness by FibroScan correlates with lower risk of hepatocellular carcinoma in patients with HBV-related cirrhosisHepatology International 2017; 11(3): 268 doi: 10.1007/s12072-017-9789-y
10
Ji Hyun Kim, Young Don Kim, Minjong Lee, Baek Gyu Jun, Tae Suk Kim, Ki Tae Suk, Seong Hee Kang, Moon Young Kim, Gab Jin Cheon, Dong Joon Kim, Soon Koo Baik, Dae Hee Choi. Modified PAGE-B score predicts the risk of hepatocellular carcinoma in Asians with chronic hepatitis B on antiviral therapyJournal of Hepatology 2018; 69(5): 1066 doi: 10.1016/j.jhep.2018.07.018
11
Cori Campbell, Tingyan Wang, Anna L. McNaughton, Eleanor Barnes, Philippa C. Matthews. Risk factors for the development of hepatocellular carcinoma (HCC) in chronic hepatitis B virus (HBV) infection: a systematic review and meta‐analysisJournal of Viral Hepatitis 2021; 28(3): 493 doi: 10.1111/jvh.13452
12
Mi Young Jeon, Hye Won Lee, Seung Up Kim, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Kwang-Hyub Han, Sang Hoon Ahn. Feasibility of dynamic risk prediction for hepatocellular carcinoma development in patients with chronic hepatitis BLiver International 2018; 38(4): 676 doi: 10.1111/liv.13583
13
Takako Inoue, Yasuhito Tanaka. The Role of Hepatitis B Core-Related AntigenGenes 2019; 10(5): 357 doi: 10.3390/genes10050357
14
L.-Y. Mak, D. K.-H. Wong, K.-S. Cheung, W.-K. Seto, C.-L. Lai, M.-F. Yuen. Review article: hepatitis B core-related antigen (HBcrAg): an emerging marker for chronic hepatitis B virus infectionAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2018; 47(1): 43 doi: 10.1111/apt.14376
15
Yinghua Zhang, Chuanfang Wang, Hui Li, Yuanyuan Ding. Decreased liver stiffness by transient elastography indicates lower incidence of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis BMedicine 2019; 98(3): e13929 doi: 10.1097/MD.0000000000013929
16
Grace Lai-Hung Wong. Optimal surveillance program for hepatocellular carcinoma - getting ready, but not yetWorld Journal of Hepatology 2015; 7(18): 2133-2135 doi: 10.4254/wjh.v7.i18.2133
17
Haneulsaem Shin, Yeon Woo Jung, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Kwang-Hyub Han, Yeun-Yoon Kim, Jin-Young Choi, Seung Up Kim. Risk assessment of hepatocellular carcinoma development for indeterminate hepatic nodules in patients with chronic hepatitis BClinical and Molecular Hepatology 2019; 25(4): 390 doi: 10.3350/cmh.2018.0103
18
KEISUKE AMANO, TAKUMI KAWAGUCHI, RYOKO KUROMATSU, ATSUSHI KAWAGUCHI, ICHIRO MIYAJIMA, TATSUYA IDE, TATSUYUKI KAKUMA, MICHIO SATA. Time trends of clinical characteristics in hepatocellular carcinoma patients with chronic hepatitis B virus infection: A field survey between 2000 and 2012Molecular and Clinical Oncology 2014; 2(6): 927 doi: 10.3892/mco.2014.398
19
Enze Jiang, Anna Junjie Shangguan, Shuangshuang Chen, Lin Tang, Shuang Zhao, Zhenghong Yu. The progress and prospects of routine prophylactic antiviral treatment in hepatitis B-related hepatocellular carcinomaCancer Letters 2016; 379(2): 262 doi: 10.1016/j.canlet.2015.07.016
20
Chun-Hsiang Wang, Keh-Cherng Wey, Lein-Ray Mo, Kuo-Kwan Chang, Ruey-Chang Lin, Jen-Juan Kuo. Current Trends and Recent Advances in Diagnosis, Therapy, and Prevention of Hepatocellular CarcinomaAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2015; 16(9): 3595 doi: 10.7314/APJCP.2015.16.9.3595
21
Lilian Yan Liang, Hye Won Lee, Vincent Wai-Sun Wong, Terry Cheuk-Fung Yip, Yee-Kit Tse, Vicki Wing-Ki Hui, Grace Chung-Yan Lui, Henry Lik-Yuen Chan, Grace Lai-Hung Wong. Serum fibrosis index-based risk score predicts hepatocellular carcinoma in untreated patients with chronic hepatitis BClinical and Molecular Hepatology 2021; 27(3): 499 doi: 10.3350/cmh.2020.0333
22
Chun Zhang, Qin Wei, Tao Jiang, Xi Shou, Zhi-Qiang Li, Hao Wen. Liver cancer-related gene CYP2E1 expression in HBV transgenic mice with acute liver injuryTumor Biology 2014; 35(4): 3671 doi: 10.1007/s13277-013-1486-4
23
Hye Won Lee, Sang Hoon Ahn. Prediction models of hepatocellular carcinoma development in chronic hepatitis B patientsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(37): 8314-8321 doi: 10.3748/wjg.v22.i37.8314
24
Lilian Yan Liang, Vincent Wai-Sun Wong, Hidenori Toyoda, Yee-Kit Tse, Terry Cheuk-Fung Yip, Becky Wing-Yan Yuen, Toshifumi Tada, Takashi Kumada, Hye-Won Lee, Grace Chung-Yan Lui, Henry Lik-Yuen Chan, Grace Lai-Hung Wong. Serum hepatitis B core-related antigen predicts hepatocellular carcinoma in hepatitis B e antigen-negative patientsJournal of Gastroenterology 2020; 55(9): 899 doi: 10.1007/s00535-020-01700-z
25
Jingyuan Zhang, Xinkui Liu, Wei Zhou, Shan Lu, Chao Wu, Zhishan Wu, Runping Liu, Xiaojiaoyang Li, Jiarui Wu, Yingying Liu, Siyu Guo, Shanshan Jia, Xiaomeng Zhang, Miaomiao Wang. Identification of Key Genes Associated With the Process of Hepatitis B Inflammation and Cancer Transformation by Integrated Bioinformatics AnalysisFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.654517
26
Yunliang Shi, Zhihua Jiang, Yichao Yang, Peiqiu Zheng, Haiyan Wei, Yuan Lin, Guoli Lv, Qingli Yang. Clonorchis sinensis infection and co-infection with the hepatitis B virus are important factors associated with cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinomaParasitology Research 2017; 116(10): 2645 doi: 10.1007/s00436-017-5572-1
27
Chun Yang, Ping Ruan, Chao Ou, Jianjia Su, Ji Cao, Chengpiao Luo, Yanping Tang, Qi Wang, Hong Qin, Wen Sun, Yuan Li. Chronic hepatitis B virus infection and occurrence of hepatocellular carcinoma in tree shrews (Tupaia belangeri chinensis)Virology Journal 2015; 12(1) doi: 10.1186/s12985-015-0256-x
28
Amit G. Singal, Hashem B. El-Serag. Hepatocellular Carcinoma From Epidemiology to Prevention: Translating Knowledge into PracticeClinical Gastroenterology and Hepatology 2015; 13(12): 2140 doi: 10.1016/j.cgh.2015.08.014
29
Grace Lai-Hung Wong, Wendell Zaragoza Espinosa, Vicnent Wai-Sun Wong. Personalized management of cirrhosis by non-invasive tests of liver fibrosisClinical and Molecular Hepatology 2015; 21(3): 200 doi: 10.3350/cmh.2015.21.3.200