BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kawabata H, Oda I, Suzuki H, Nonaka S, Yoshinaga S, Katai H, Taniguchi H, Kushima R, Saito Y. Bone metastasis from early gastric cancer following non-curative endoscopic submucosal dissection. World J Gastroenterol 2013; 19(30): 5016-5020 [PMID: 23946610 DOI: 10.3748/wjg.v19.i30.5016]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i30/5016.htm
Number Citing Articles
1
Simona Gurzu, Ioan Jung, Zoltan Kadar. Aberrant metastatic behavior and particular features of early gastric cancerAPMIS 2015; 123(12): 999 doi: 10.1111/apm.12469
2
Noboru Kawata, Naomi Kakushima, Kohei Takizawa, Masaki Tanaka, Rie Makuuchi, Masanori Tokunaga, Yutaka Tanizawa, Etsuro Bando, Taiichi Kawamura, Takashi Sugino, Kimihide Kusafuka, Tadakazu Shimoda, Takashi Nakajima, Masanori Terashima, Hiroyuki Ono. Risk factors for lymph node metastasis and long-term outcomes of patients with early gastric cancer after non-curative endoscopic submucosal dissectionSurgical Endoscopy 2017; 31(4): 1607 doi: 10.1007/s00464-016-5148-7
3
Waku Hatta, Takuji Gotoda, Tsuneo Oyama, Noboru Kawata, Akiko Takahashi, Yoshikazu Yoshifuku, Shu Hoteya, Koki Nakamura, Masaaki Hirano, Mitsuru Esaki, Mitsuru Matsuda, Ken Ohnita, Ryo Shimoda, Motoyuki Yoshida, Osamu Dohi, Jun Takada, Keiko Tanaka, Shinya Yamada, Tsuyotoshi Tsuji, Hirotaka Ito, Yoshiaki Hayashi, Tomohiro Nakamura, Tooru Shimosegawa. Is radical surgery necessary in all patients who do not meet the curative criteria for endoscopic submucosal dissection in early gastric cancer? A multi-center retrospective study in JapanJournal of Gastroenterology 2017; 52(2): 175 doi: 10.1007/s00535-016-1210-4