BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xiao-Yuan Xu, Hui-Guo Ding, Wen-Gang Li, Ji-Dong Jia, Lai Wei, Zhong-Ping Duan, Yu-Lan Liu, En-Qiang Ling-Hu, Hui Zhuang, Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association. Chinese guidelines on management of hepatic encephalopathy in cirrhosisWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(36): 5403-5422 doi: 10.3748/wjg.v25.i36.5403
2
Jennifer A. Frontera. Management of Hepatic EncephalopathyCurrent Treatment Options in Neurology 2014; 16(6) doi: 10.1007/s11940-014-0297-2
3
Hua-Jun Chen, Yu Wang, Ming Yang, Xi-Qi Zhu, Gao-Jun Teng. Aberrant interhemispheric functional coordination in patients with HBV-related cirrhosis and minimal hepatic encephalopathyMetabolic Brain Disease 2014; 29(3): 617 doi: 10.1007/s11011-014-9505-8
4
Qing Sun, Wenliang Fan, Jin Ye, Ping Han. Abnormal Regional Homogeneity and Functional Connectivity of Baseline Brain Activity in Hepatitis B Virus-Related Cirrhosis With and Without Minimal Hepatic EncephalopathyFrontiers in Human Neuroscience 2018; 12 doi: 10.3389/fnhum.2018.00245
5
Juan Miguel Abdo Francis, Mauricio de Ariño Suárez, Graciela Elia Castro Narro, René Malé Velázquez, Mayra Virginia Ramos Gómez, María Teresa Rizo Robles, José Antonio Velarde Ruiz Velasco. Encefalopatía hepática: historia natural de la enfermedad, nueva clasificación e impacto en la calidad de vidaLatin american journal of clinical sciences and medical technology 2019; 1(1): 50 doi: 10.34141/LJCS1419379
6
XiaoKe Li, DaNan Gan, Ying Li, Peng Zhang, ZhiGuo Li, HongBo Du, LuDan Zhang, Yuan Cheng, YaQiang Zhang, YiJun Liang, YongAn Ye. JianPi HuaZhuo XingNao formula (Chinese herbal medicine) for the treatment of minimal hepatic encephalopathyMedicine 2018; 97(17): e0526 doi: 10.1097/MD.0000000000010526
7
Raffaele Nardone, Alexandra C. Taylor, Yvonne Höller, Francesco Brigo, Piergiorgio Lochner, Eugen Trinka. Minimal hepatic encephalopathy: A reviewNeuroscience Research 2016; 111: 1 doi: 10.1016/j.neures.2016.04.009
8
Masaya Saito, Hirotaka Hirano, Yoshihiko Yano, Kenji Momose, Masaru Yoshida, Takeshi Azuma. Serum level of taurine would be associated with the amelioration of minimal hepatic encephalopathy in cirrhotic patientsHepatology Research 2016; 46(2): 215 doi: 10.1111/hepr.12565
9
Zhi Chen, Dong Xi, Tao Chen, Dao-Feng Yang, Yi-Min Mao. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 49 doi: 10.1007/978-94-024-1606-0_2
10
Serag Esmat, Nouman El Garem, Hassan Raslan, Mohamed Elfekki, Gihan A Sleem. Critical flicker frequency is diagnostic of minimal hepatic encephalopathyJournal of Investigative Medicine 2017; 65(8): 1131 doi: 10.1136/jim-2017-000428
11
Feng Gao, Yang Zhang, Li-Kun Wang, Yong-Li Wei, Jing-Wei Wang, Cheng-Bao Wang, Qiang Li. A Meta-Analysis of the Correlation Between the HLA-DRB1*03 Allele and Chronic Hepatitis B in the Han Chinese PopulationGenetic Testing and Molecular Biomarkers 2015; 19(4): 218 doi: 10.1089/gtmb.2014.0096
12
Mahmoud A Osman, Moataz M Sayed, Khaled A Mansour, Shereen A Saleh, Wesam A Ibrahim, Sara M Abdelhakam, Mohamed Bahaa, Wael A Yousry, Hosam S Elbaz, Reginia N Mikhail, Azza M Hassan, Ehab H Elsayed, Dalia A Mahmoud. Reversibility of minimal hepatic encephalopathy following liver transplantation in Egyptian cirrhotic patientsWorld Journal of Hepatology 2016; 8(30): 1279-1286 doi: 10.4254/wjh.v8.i30.1279
13
Sammy Saab, Darshan Mehta, Stacie Hudgens, Nathan Grunow, Yanjun Bao, Brett Pinsky, Alexander Thompson. Effect of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir regimen on health-related quality of life for patients with hepatitis CLiver International 2018; 38(8): 1377 doi: 10.1111/liv.13690
14
Paola Haeger, Antoine Bouchet, Carolina Ossandon, Gustavo Bresky. Treatment with Melatonin Improves Cognitive Behavior and Motor Skills in a Rat Model of Liver FibrosisAnnals of Hepatology 2019; 18(1): 101 doi: 10.5604/01.3001.0012.7867
15
Ji Yao Wang, Jasmohan S. Bajaj, Jiang Bin Wang, Jia Shang, Xin Min Zhou, Xiao Lin Guo, Xuan Zhu, Li Na Meng, Hai Xing Jiang, Yu Qiang Mi, Jian Ming Xu, Jin Hui Yang, Bai Song Wang, Ning Ping Zhang. Lactulose improves cognition, quality of life, and gut microbiota in minimal hepatic encephalopathy: A multicenter, randomized controlled trialJournal of Digestive Diseases 2019; 20(10): 547 doi: 10.1111/1751-2980.12816
16
Jian-Xin Song, Lin Zhu, Chuan-Long Zhu, Jin-Hua Hu, Zi-Jian Sun, Xiang Xu, Min-You Xin, Qiong-Fang Zhang, Da-Zhi Zhang, Jia Shang, Jia-Quan Huang, Dong Xu. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 91 doi: 10.1007/978-94-024-1603-9_2
17
Z. Younossi, L. Henry. Systematic review: patient-reported outcomes in chronic hepatitis C - the impact of liver disease and new treatment regimensAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2015; 41(6): 497 doi: 10.1111/apt.13090
18
Xin Zeng, Xiao‐Xue Li, Pei‐Mei Shi, Yuan‐Yuan Zhang, Yang Song, Qing Liu, Lai Wei, Jasmohan S Bajaj, Yan‐Hua Zhu, Yi Li, Yan Gu, Wei‐Fen Xie, Yu‐Lan Liu. Utility of the EncephalApp Stroop Test for covert hepatic encephalopathy screening in Chinese cirrhotic patientsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2019; 34(10): 1843 doi: 10.1111/jgh.14656
19
Hirotaka Hirano, Masaya Saito, Yoshihiko Yano, Kenji Momose, Masaru Yoshida, Atsushi Tanaka, Takeshi Azuma. Chronic Liver Disease Questionnaire would be a primary screening tool of neuropsychiatric test detecting minimal hepatic encephalopathy of cirrhotic patientsHepatology Research 2015; 45(9): 994 doi: 10.1111/hepr.12442
20
An-Jiang Wang, A-Ping Peng, Bi-Min Li, Na Gan, Li Pei, Xue-Lian Zheng, Jun-Bo Hong, Hai-Ying Xiao, Jia-Wei Zhong, Xuan Zhu. Natural history of covert hepatic encephalopathy: An observational study of 366 cirrhotic patientsWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(34): 6321-6329 doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6321
21
Sara Montagnese, Jasmohan S. Bajaj. Impact of Hepatic Encephalopathy in Cirrhosis on Quality-of-Life IssuesDrugs 2019; 79(S1): 11 doi: 10.1007/s40265-018-1019-y
22
Ming Luo, Xiao-Bing Yu, Sheng-Juan Hu, Fei-Hu Bai. EncephalApp Stroop App predicts poor sleep quality in patients with minimal hepatic encephalopathy due to hepatitis B-induced liver cirrhosisSaudi Journal of Gastroenterology 2020; 26(3): 120 doi: 10.4103/sjg.SJG_558_19
23
Carlos Tornero, Simona Cioaia, Marina Llopis, Ana Ventura. Correlation between the Degree of Liver Fibrosis and Driving Test Alterations as an Indicator of Minimal Hepatic EncephalopathyOpen Journal of Gastroenterology 2015; 5(04): 28 doi: 10.4236/ojgas.2015.54006
24
Jeffrey P. Mullin, Connor Wathen, Alvin Chan, Edward C. Benzel. Surgical Procedures on the Cirrhotic Patient2017; : 267 doi: 10.1007/978-3-319-52396-5_21
25
Mohamed A. Metwally, Hosam A. Biomy, Maha Z. Omar, Ahmed I. Sakr. Critical flickering frequency testEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2019; 31(8): 1030 doi: 10.1097/MEG.0000000000001375
26
Ming Luo, Rui Mu, Jian-Fang Liu, Fei-Hu Bai. Novel computerized psychometric tests as primary screening tools for the diagnosis of minimal hepatic encephalopathyWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(16): 3377-3389 doi: 10.12998/wjcc.v8.i16.3377
27
Jen-Kuei Peng, Nilay Hepgul, Irene J Higginson, Wei Gao. Symptom prevalence and quality of life of patients with end-stage liver disease: A systematic review and meta-analysisPalliative Medicine 2019; 33(1): 24 doi: 10.1177/0269216318807051