BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gresta LT, Rodrigues-Júnior IA, Castro LPF, Cassali GD, Cabral MMD&. Assessment of vascular invasion in gastric cancer: A comparative study. World J Gastroenterol 2013; 19(24): 3761-3769 [PMID: 23840114 DOI: 10.3748/wjg.v19.i24.3761]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i24/3761.htm
Number Citing Articles
1
Julia Heinzelbecker, Matthias Gross-Weege, Christel Weiss, Christian Hörner, Marcus J. Trunk, Philipp Erben, Axel Haecker, Christian Bolenz. Microvascular Invasion of Testicular Nonseminomatous Germ Cell Tumors: Implications of Separate Evaluation of Lymphatic and Blood VesselsJournal of Urology 2014; 192(2): 593 doi: 10.1016/j.juro.2014.02.2569
2
Peng Li, Hao-Qiang He, Chong-Mei Zhu, Yi-Hong Ling, Wan-Ming Hu, Xin-Ke Zhang, Rong-Zhen Luo, Jing-Ping Yun, Dan Xie, Yuan-Fang Li, Mu-Yan Cai. The prognostic significance of lymphovascular invasion in patients with resectable gastric cancer: a large retrospective study from Southern ChinaBMC Cancer 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12885-015-1370-2
3
Marina Alekseevna Senchukova. Origen, morfología y significancia clínica de microvesículas de tumor en cáncer gástricoMagna Scientia UCEVA 2022; 2(1): 5 doi: 10.54502/msuceva.v2n1a2
4
Fang Li, Zihao Chen, Bibo Tan, Yueping Liu, Qun Zhao, Liqiao Fan, Huiyan Deng, Yanqi Ma, Yong Li. Influential factors and prognostic analysis of blood vessel invasion in advanced gastric cancerPathology - Research and Practice 2020; 216(3): 152727 doi: 10.1016/j.prp.2019.152727
5
Zhouwei Zhan, Bijuan Chen, Jiami Yu, Jingxian Zheng, Yi Zeng, Mingyao Sun, Li Peng, Zengqing Guo, Xiaojie Wang. Elevated Serum Alpha-Fetoprotein Is a Significant Prognostic Factor for Patients with Gastric Cancer: Results Based on a Large-Scale Retrospective StudyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.901061
6
Osamu Dohi, Waku Hatta, Takuji Gotoda, Yuji Naito, Tsuneo Oyama, Noboru Kawata, Akiko Takahashi, Shiro Oka, Shu Hoteya, Masahiro Nakagawa, Masaaki Hirano, Mitsuru Esaki, Mitsuru Matsuda, Ken Ohnita, Ryo Shimoda, Motoyuki Yoshida, Jun Takada, Keiko Tanaka, Shinya Yamada, Tsuyotoshi Tsuji, Hirotaka Ito, Hiroyuki Aoyagi, Tooru Shimosegawa. Long-term outcomes after non-curative endoscopic submucosal dissection for early gastric cancer according to hospital volumes in Japan: a multicenter propensity-matched analysisSurgical Endoscopy 2019; 33(12): 4078 doi: 10.1007/s00464-019-06710-4
7
Marina A Senchukova. Issues of origin, morphology and clinical significance of tumor microvessels in gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(48): 8262-8282 doi: 10.3748/wjg.v27.i48.8262
8
Mesfin Esayas Lelisho, Geremew Muleta Akessa, Demeke Kifle Demissie, Samuel Fikadu Yermosa, Solomon Abebaw Andargie, Seid Ali Tareke, Digvijay Pandey. Application of Parametric Shared Frailty Models to Analyze Time-to-Death of Gastric Cancer PatientsJournal of Gastrointestinal Cancer 2023; 54(1): 104 doi: 10.1007/s12029-021-00775-y
9
Xiaohua Chen, Ke Ren, Pan Liang, Jiayin Li, Kuisheng Chen, Jianbo Gao. Association between spectral computed tomography images and clinicopathological features in advanced gastric adenocarcinomaOncology Letters 2017;  doi: 10.3892/ol.2017.7064
10
Yu-Fei Wang, Xin Yin, Tian-Yi Fang, Yi-Min Wang, Dao-Xu Zhang, Yao Zhang, Xi-Bo Wang, Hao Wang, Ying-Wei Xue. Nomograms predicting prognosis of patients with pathological stages T1N2-3 and T3N0 gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(2): 143-160 doi: 10.4240/wjgs.v14.i2.143
11
Di Mei, Bochao Zhao, Jiale Zhang, Rui Luo, Huiwen Lu, Huimian Xu, Baojun Huang. Impact of Lymphovascular Invasion on Survival Outcome in Patients With Gastric CancerAmerican Journal of Clinical Pathology 2020; 153(6): 833 doi: 10.1093/ajcp/aqaa021
12
E. A. Kraynova, E. L. Nikonov, L. B. Shubin. Superficial gastric cancer and lymphovascular invasionDokazatel'naya gastroenterologiya 2019; 8(4-5): 22 doi: 10.17116/dokgastro2019804-05122
13
Seung-Mo Hong, DongJun Jung, Ashley Kiemen, Matthias M. Gaida, Tadashi Yoshizawa, Alicia M. Braxton, Michaël Noë, Gemma Lionheart, Kiyoko Oshima, Elizabeth D. Thompson, Richard Burkhart, Pei-Hsun Wu, Denis Wirtz, Ralph H. Hruban, Laura D. Wood. Three-dimensional visualization of cleared human pancreas cancer reveals that sustained epithelial-to-mesenchymal transition is not required for venous invasionModern Pathology 2020; 33(4): 639 doi: 10.1038/s41379-019-0409-3
14
Yongming Chen, Shuhang Xu, Chunyu Huang, Yihong Ling, Chengcai Liang, Yuhua Miao, Xiaowei Sun, Yuanfang Li, Zhiwei Zhou. Cancer cells invasion to the gastric bare area adipose tissue: a poor prognostic predictor for gastric cancerWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-02066-5
15
Gun Jung Youn, Woo Chul Chung. Micrometastasis in Gastric CancerThe Korean Journal of Gastroenterology 2017; 69(5): 270 doi: 10.4166/kjg.2017.69.5.270
16
Kazunori Takada, Masao Yoshida, Daisuke Aizawa, Junya Sato, Hiroyuki Ono, Takashi Sugino. Lymphovascular invasion in early gastric cancer: impact of ancillary D2‐40 and elastin staining on interobserver agreementHistopathology 2020; 76(6): 888 doi: 10.1111/his.14075
17
Peng Wang, Qiao Shi, Wen-Hong Deng, Jia Yu, Teng Zuo, Fang-Chao Mei, Wei-Xing Wang. Relationship between expression of NADPH oxidase 2 and invasion and prognosis of human gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(20): 6271-6279 doi: 10.3748/wjg.v21.i20.6271
18
Özgür Ekinci, Betül Öğüt, Bülent Çelik, Ayşe Dursun. Compared With Elastin Stains, h-Caldesmon and Desmin Offer Superior Detection of Vessel Invasion in Gastric, Pancreatic, and Colorectal AdenocarcinomasInternational Journal of Surgical Pathology 2018; 26(4): 318 doi: 10.1177/1066896917752442
19
Aaron M. Udager, Jonathan B. McHugh, Todd M. Morgan, Daniel E. Spratt, Arul M. Chinnaiyan, Rohit Mehra. Utility of ERG Immunohistochemistry for Evaluation of Lymphovascular Invasion in Testicular Germ Cell Tumors: A Retrospective Pilot StudyApplied Immunohistochemistry & Molecular Morphology 2019; 27(5): 392 doi: 10.1097/PAI.0000000000000597
20
Amelia Tavares, Fernando Viveiros, Jorge Maciel, Mário Dinis-Ribeiro. Conventional clinical and pathological features fail to accurately predict recurrence in patients with gastric cancer staged N0European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2015; 27(4): 425 doi: 10.1097/MEG.0000000000000307
21
Yongsheng Meng, Xiaoliang Huang, Jungang Liu, Jianhong Chen, Zhaoting Bu, Guo Wu, Weishun Xie, Franco Jeen, Lingxu Huang, Chao Tian, Xianwei Mo, Weizhong Tang. A Novel Nomogram for Individually Predicting of Vascular Invasion in Gastric CancerTechnology in Cancer Research & Treatment 2021; 20: 153303382110049 doi: 10.1177/15330338211004924
22
Hye Jin Chung, Meera Mahalingam. Angiogenesis, vasculogenic mimicry and vascular invasion in cutaneous malignant melanoma – implications for therapeutic strategies and targeted therapiesExpert Review of Anticancer Therapy 2014; 14(5): 621 doi: 10.1586/14737140.2014.883281
23
Xiao-Li Chen, Hong Pu, Long-Lin Yin, Jun-Ru Li, Zhen-Lin Li, Guang-Wen Chen, Neng-Yi Hou, Hang Li. CT volumetry for gastric adenocarcinoma: association with lymphovascular invasion and T-stagesOncotarget 2018; 9(15): 12432 doi: 10.18632/oncotarget.23478
24
Ralph H Hruban, Matthias M Gaida, Elizabeth Thompson, Seung‐Mo Hong, Michaël Noë, Lodewijk AA Brosens, Martine Jongepier, G Johan A Offerhaus, Laura D Wood. Why is pancreatic cancer so deadly? The pathologist's viewThe Journal of Pathology 2019; 248(2): 131 doi: 10.1002/path.5260