BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Natalie Coburn, Roxanne Cosby, Laz Klein, Gregory Knight, Richard Malthaner, Joseph Mamazza, C. Dale Mercer, Jolie Ringash. Staging and surgical approaches in gastric cancer: A systematic reviewCancer Treatment Reviews 2018; 63: 104 doi: 10.1016/j.ctrv.2017.12.006
2
Dongliang Liu, Lichuan Liang, Liu Liu, Zhiqiang Zhu, Shaojun Liu, Lei Hu, Yiren He, Yu Fang, Xiao Wan. Short-term outcomes and prognosis of laparoscopy-assisted total gastrectomy in elderly patients with stomach cancerSurgical Endoscopy 2020; 34(12): 5428 doi: 10.1007/s00464-019-07338-0
3
Jin-fa Wang, Song-ze Zhang, Neng-yun Zhang, Zong-yang Wu, Ji-ye Feng, Li-ping Ying, Jing-jing Zhang. Laparoscopic gastrectomy versus open gastrectomy for elderly patients with gastric cancer: a systematic review and meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2016; 14(1) doi: 10.1186/s12957-016-0859-8
4
Ke Chen, Yu Pan, Yi-Ping Mou, Guan-Yu Wang, Ren-Chao Zhang, Jia-Fei Yan, Wei-Wei Jin, Miao-Zun Zhang, Qi-Long Chen, Xian-Fa Wang. Evolution of Laparoscopic Pancreatic Resections for Pancreatic and Periampullary Diseases: Perioperative Outcomes of 605 Patients at a High-Volume CenterJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2019; 29(9): 1085 doi: 10.1089/lap.2018.0737
5
Xin-Zu Chen, Lei Wen, Yuan-Yi Rui, Chao-Xu Liu, Qing-Chuan Zhao, Zong-Guang Zhou, Jian-Kun Hu. Long-term Survival Outcomes of Laparoscopic Versus Open Gastrectomy for Gastric CancerMedicine 2015; 94(4): e454 doi: 10.1097/MD.0000000000000454
6
Jia-Qin Cai, Ke Chen, Yi-Ping Mou, Yu Pan, Xiao-Wu Xu, Yu-Cheng Zhou, Chao-Jie Huang. Laparoscopic versus open wedge resection for gastrointestinal stromal tumors of the stomach: a single-center 8-year retrospective cohort study of 156 patients with long-term follow-upBMC Surgery 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12893-015-0040-2
7
Jing-xiang Song, Xiao-huang Tu, Bing Wang, Chen Lin, Zai-zhong Zhang, Li-ying Lin, Lie Wang. “Fast track” rehabilitation after gastric cancer resection: experience with 80 consecutive casesBMC Gastroenterology 2014; 14(1) doi: 10.1186/1471-230X-14-147
8
Fei Yao, Jian Wang, Ju Yao, Lei Xu, Junling Qian, Yongke Cao. Is thoracoscopic-laparoscopic esophagectomy a better alternative to thoracoscopic esophagectomy?International Journal of Surgery 2017; 48: 105 doi: 10.1016/j.ijsu.2017.10.036
9
Jiayan Wu, Hongcun Sha, Xiaoting Ren, Xiaoming Hong. Fast-Track Surgery Could Improve Postoperative Recovery in Patients with Laparoscopy D2 GastrectomyInternational Surgery 2017; 102(3-4): 151 doi: 10.9738/INTSURG-D-17-00110.1
10
Mikito Inokuchi, Hirofumi Sugita, Sho Otsuki, Yuya Sato, Masatoshi Nakagawa, Kazuyuki Kojima. Laparoscopic distal gastrectomy reduced surgical site infection as compared with open distal gastrectomy for gastric cancer in a meta-analysis of both randomized controlled and case-controlled studiesInternational Journal of Surgery 2015; 15: 61 doi: 10.1016/j.ijsu.2015.01.030
11
Yi-Xin Zhang, Ying-Jie Wu, Guo-Wen Lu, Min-Ming Xia. Systematic review and meta-analysis of totally laparoscopic versus laparoscopic assisted distal gastrectomy for gastric cancerWorld Journal of Surgical Oncology 2015; 13(1) doi: 10.1186/s12957-015-0532-7
12
Di Zhou, Zhiwei Quan, Jiandong Wang, Mingning Zhao, Yong Yang. Laparoscopic-Assisted Versus Open Distal Gastrectomy with D2 Lymph Node Resection for Advanced Gastric Cancer: Effect of Learning Curve on Short-Term Outcomes. A Meta-analysisJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2014; 24(3): 139 doi: 10.1089/lap.2013.0481
13
En-Hao Zhao, Tian-long Ling, Hui Cao. Current status of surgical treatment of gastric cancer in the era of minimally invasive surgery in China: Opportunity and challengeInternational Journal of Surgery 2016; 28: 45 doi: 10.1016/j.ijsu.2016.02.027
14
Mikito Inokuchi, Sho Otsuki, Hideaki Murase, Tatsuyuki Kawano, Kazuyuki Kojima. Feasibility of laparoscopy-assisted gastrectomy for patients with poor physical status: A propensity-score matching studyInternational Journal of Surgery 2016; 31: 47 doi: 10.1016/j.ijsu.2016.05.066
15
Ke Chen, Yi-Ping Mou, Xiao-Wu Xu, Yu Pan, Yu-Cheng Zhou, Jia-Qin Cai, Chao-Jie Huang. Comparison of short-term surgical outcomes between totally laparoscopic and laparoscopic-assisted distal gastrectomy for gastric cancer: a 10-y single-center experience with meta-analysisJournal of Surgical Research 2015; 194(2): 367 doi: 10.1016/j.jss.2014.10.020
16
Yu Pan, Yi-Ping Mou, Ke Chen, Xiao-Wu Xu, Jia-Qin Cai, Di Wu, Yu-Cheng Zhou. Three cases of laparoscopic total gastrectomy with intracorporeal esophagojejunostomy for gastric cancer in remnant stomachWorld Journal of Surgical Oncology 2014; 12(1): 342 doi: 10.1186/1477-7819-12-342
17
Ke Chen, Yu Pan, Jia-Qin Cai, Xiao-Wu Xu, Di Wu, Jia-Fei Yan, Rong-Gao Chen, Yang He, Yi-Ping Mou. Intracorporeal esophagojejunostomy after totally laparoscopic total gastrectomy: A single-center 7-year experienceWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(12): 3432-3440 doi: 10.3748/wjg.v22.i12.3432
18
Ke Chen, Yu Pan, Shu-ting Zhai, Jia-qin Cai, Qi-long Chen, Ding-wei Chen, Yi-ping Zhu, Yu Zhang, Ya-ping Zhang, Hendi Maher, Xian-fa Wang. Laparoscopic gastrectomy in obese gastric cancer patients: a comparative study with non-obese patients and evaluation of difference in laparoscopic methodsBMC Gastroenterology 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12876-017-0638-1
19
Ke Chen, Yi-Ping Mou, Xiao-Wu Xu, Jia-Qin Cai, Di Wu, Yu Pan, Ren-Chao Zhang. Short-term surgical and long-term survival outcomes after laparoscopic distal gastrectomy with D2 lymphadenectomy for gastric cancerBMC Gastroenterology 2014; 14(1) doi: 10.1186/1471-230X-14-41
20
Nathalie Wong-Chong, Henrik Kehlet, Teodor P. Grantcharov. Outcomes From an Enhanced Recovery Program for Laparoscopic Gastric SurgerySurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2016; 26(3): e50 doi: 10.1097/SLE.0000000000000277