BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Baek YH, Kim KT, Lee SW, Jeong JS, Park BH, Nam KJ, Cho JH, Kim YH, Roh YH, Lee HS, Choi YM, Han SY. Efficacy of hepatic arterial infusion chemotherapy in advanced hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2012; 18(26): 3426-3434 [PMID: 22807613 DOI: 10.3748/wjg.v18.i26.3426]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i26/3426.htm
Number Citing Articles
1
Myung Jin Oh, Heon Ju Lee, Si Hyung Lee. Efficacy and safety of hepatic arterial infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma as first-line therapyClinical and Molecular Hepatology 2013; 19(3): 288 doi: 10.3350/cmh.2013.19.3.288
2
Yuan Yan, Jie Li, Jia Han, Ni Hou, Ying Song, Lei Dong. Chlorogenic acid enhances the effects of 5-fluorouracil in human hepatocellular carcinoma cells through the inhibition of extracellular signal-regulated kinasesAnti-Cancer Drugs 2015; 26(5): 540 doi: 10.1097/CAD.0000000000000218
3
Kuan-Ting Chen, Kun-Feng Tsai, Henry W. C. Leung, Agnes L. F. Chan, Shyh-Yau Wang, Huei-Lung Liang, Sheng-Yeh Tang, Chu-Kuang Chou, Hsin-Yu Chen, Shan-Ho Chan, Ming-Feng Li. Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy Followed by Lipiodol Infusion for Advanced Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus: A Single-Center ExperienceMedicina 2021; 57(8): 779 doi: 10.3390/medicina57080779
4
Jiang-feng Xu, Xi-yu Liu, Shuai Wang, Huai-xi Wen. Surgical treatment for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: a novel classificationWorld Journal of Surgical Oncology 2015; 13(1): 86 doi: 10.1186/s12957-015-0493-x
5
Hyun Jin Park, Garam Choi, Seongmin Ha, Yesl Kim, Min-Jin Choi, Minsup Kim, Md. Kamrul Islam, Yongmin Chang, Tae-Jun Kwon, Dongkyu Kim, Eunbee Jang, Tae Hwan Kim, Sha Joung Chang, Yeoun-Hee Kim. MBP-11901 Inhibits Tumor Growth of Hepatocellular Carcinoma through Multitargeted Inhibition of Receptor Tyrosine KinasesCancers 2022; 14(8): 1994 doi: 10.3390/cancers14081994
6
Lifen Deng, Zhenggang Ren, Qingan Jia, Weizhong Wu, Hujia Shen, Yanhong Wang. Schedule-dependent antitumor effects of 5-fluorouracil combined with sorafenib in hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2013; 13(1) doi: 10.1186/1471-2407-13-363
7
Zhen Yu, Ronglei Zhao. Inhibition of anaplastic lymphoma kinase promotes apoptosis and suppresses proliferation in human hepatocellular carcinomaAnti-Cancer Drugs 2018; 29(6): 513 doi: 10.1097/CAD.0000000000000616
8
Yan Liu, Tingting Bi, Wei Dai, Gang Wang, Liqiang Qian, Quangen Gao, Genhai Shen. Oxymatrine synergistically enhances the inhibitory effect of 5-fluorouracil on hepatocellular carcinoma in vitro and in vivoTumor Biology 2016; 37(6): 7589 doi: 10.1007/s13277-015-4642-1
9
Bohuslav Melichar, Josef Dvorak, Alexander Ferko, Katerina Kamaradova, Antonin Krajina. Hepatic arterial infusion in hepatocellular carcinoma: a single center experienceBiomedical Papers 2015; 159(1): 139 doi: 10.5507/bp.2014.054
10
Sufang Yang, Guohua Liu. Targeting the Ras/Raf/MEK/ERK pathway in hepatocellular carcinomaOncology Letters 2017; 13(3): 1041 doi: 10.3892/ol.2017.5557
11
Alexandra Moran, Lorena Flor Ramos, Omar Picado, Fiorella Pendola, Danny Sleeman, Vikas Dudeja, Nipun Merchant, Danny Yakoub. Hepatocellular carcinoma: resection with adjuvant hepatic artery infusion therapy vs resection alone. A systematic review and meta-analysisJournal of Surgical Oncology 2019; 119(4): 455 doi: 10.1002/jso.25338
12
Chae-June Lim, Ji-Yun Hong, Yang-Seok Ko, Min-Woo Chung, Chung-Hwan Jun, Sung-Kyu Choi, Sung-Bum Cho. High-dose versus Low-dose 5-Fluorouracil and Cisplatin Based Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy for Advanced Hepatocellular CarcinomaJournal of Liver Cancer 2019; 19(1): 38 doi: 10.17998/jlc.19.1.38
13
Ming-Chun Ma, Yen-Yang Chen, Shau-Hsuan Li, Yu-Fan Cheng, Chih-Chi Wang, Tai-Jan Chiu, Sung-Nan Pei, Chien-Ting Liu, Tai-Lin Huang, Chen-Hua Huang, Yu-Li Su, Yen-Hao Chen, Sheng-Nan Lu, Kun-Ming Rau. Intra-Arterial Chemotherapy with Doxorubicin and Cisplatin Is Effective for Advanced Hepatocellular Cell CarcinomaThe Scientific World Journal 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/160138
14
Guan-Bao Long, Chao-Wen Xiao, Xin-Yang Zhao, Jun Zhang, Xin Li. Effects of hepatic arterial infusion chemotherapy in the treatment of hepatocellular carcinomaMedicine 2020; 99(26): e20745 doi: 10.1097/MD.0000000000020745