BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li Y, Li B, Xiang CP, Zhang Y, Li YY, Wu XL. Characterization of gastric cancer models from different cell lines orthotopically constructed using improved implantation techniques. World J Gastroenterol 2012; 18(2): 136-143 [PMID: 22253519 DOI: 10.3748/wjg.v18.i2.136]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i2/136.htm
Number Citing Articles
1
Ningning Zhao, Caiqin Zhang, Yong Zhao, Bing Bai, Jiaze An, Hai Zhang, Jason Boyang Wu, Changhong Shi. Optical imaging of gastric cancer with near-infrared heptamethine carbocyanine fluorescence dyesOncotarget 2016; 7(35): 57277 doi: 10.18632/oncotarget.10031
2
Pian-Pian Chen, Xiu-Ying Ma, Qian Lin, He-Lin Xu, Hong-Xue Shi, Hong-Yu Zhang, Jian Xiao, Fu-Neng Geng, Ying-Zheng Zhao. Kangfuxin promotes apoptosis of gastric cancer cells through activating ER-stress and autophagyMolecular Medicine Reports 2017; 16(6): 9043 doi: 10.3892/mmr.2017.7716
3
Peng Zou, Yiqun Xia, Tongke Chen, Junru Zhang, Zhe Wang, Wenbo Chen, Minxiao Chen, Karvannan Kanchana, Shulin Yang, Guang Liang. Selective killing of gastric cancer cells by a small molecule targeting ROS-mediated ER stress activationMolecular Carcinogenesis 2016; 55(6): 1073 doi: 10.1002/mc.22351
4
Keru Shi, Xinyue Liu, Getao Du, Xiaoxia Cai, Yonghua Zhan. In vivo antitumour activity of Britanin against gastric cancer through nuclear factor-κB-mediated immune responseJournal of Pharmacy and Pharmacology 2020; 72(4): 607 doi: 10.1111/jphp.13230
5
Jia-Qi Wu, Jing Zhai, Chong-Yong Li, Ai-Min Tan, Ping Wei, Li-Zong Shen, Ming-Fang He. Patient-derived xenograft in zebrafish embryos: a new platform for translational research in gastric cancerJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2017; 36(1) doi: 10.1186/s13046-017-0631-0
6
DONG HUA, LI SHEN, LAN XU, ZHI JIANG, YINGHUI ZHOU, AIHUAN YUE, SHITAO ZOU, ZHIHONG CHENG, SHILIANG WU. Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 regulates cellular metastasis-associated behavior in gastric cancerInternational Journal of Molecular Medicine 2012; 30(6): 1267 doi: 10.3892/ijmm.2012.1130
7
Rossella Reddavid, Simona Corso, Daniel Moya-Rull, Silvia Giordano, Maurizio Degiuli. Patient-Derived Orthotopic Xenograft models in gastric cancer: a systematic reviewUpdates in Surgery 2020; 72(4): 951 doi: 10.1007/s13304-020-00751-4
8
Ihab Atallah, Clément Milet, Maxime Henry, Véronique Josserand, Emile Reyt, Jean-Luc Coll, Amandine Hurbin, Christian Adrien Righini. Near-infrared fluorescence imaging-guided surgery improves recurrence-free survival rate in novel orthotopic animal model of head and neck squamous cell carcinomaHead & Neck 2016; 38(S1): E246 doi: 10.1002/hed.23980
9
Jian Li, Zhijuan Deng, Zhu Wang, Dong Wang, Longjuan Zhang, Qiao Su, Yingrong Lai, Bin Li, Zexing Luo, Xu Chen, Yu Chen, Xiaohui Huang, Jieyi Ma, Wenjian Wang, Jiong Bi, Xinyuan Guan. Zipper-interacting protein kinase promotes epithelial-mesenchymal transition, invasion and metastasis through AKT and NF-κB signaling and is associated with metastasis and poor prognosis in gastric cancer patientsOncotarget 2015; 6(10): 8323 doi: 10.18632/oncotarget.3200