BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang HX, Liu M, Weng SY, Li JJ, Xie C, He HL, Guan W, Yuan YS, Gao J. Immune mechanisms of Concanavalin A model of autoimmune hepatitis. World J Gastroenterol 2012; 18(2): 119-125 [PMID: 22253517 DOI: 10.3748/wjg.v18.i2.119]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i2/119.htm
Number Citing Articles
1
Haibin Wang, Baoji Hu, Yun Zou, Lulong Bo, Jun Wang, Jinbao Li, Yan Luo. Dexmedetomidine premedication attenuates concanavalin A-induced hepatitis in miceThe Journal of Toxicological Sciences 2014; 39(5): 755 doi: 10.2131/jts.39.755
2
Qingqiong Luo, Jieying Ding, Liping Zhu, Fuxiang Chen, Lili Xu. Hepatoprotective Effect of Wedelolactone against Concanavalin A-Induced Liver Injury in MiceThe American Journal of Chinese Medicine 2018; 46(04): 819 doi: 10.1142/S0192415X1850043X
3
Han Wang, Xinxia Feng, Ping Han, Yu Lei, Yujia Xia, Dean Tian, Wei Yan. The JAK inhibitor tofacitinib ameliorates immune‑mediated liver injury in miceMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10750
4
Yunfang Cao, Xiaosheng Tan, Ali Adhab Al Chnani, Pengkun Li, Zhengyi Shi, Hao Feng, Lingjuan Sun, Qiangbing Xia, Xi Yang, Yulin Duan, Yi Guo, Gang Chen, Changxing Qi, Yonghui Zhang. Bioassay-Guided Isolation of an Abetiane-Type Diterpenoid from Prunella vulgaris That Protects against Concanavalin A-Induced Autoimmune HepatitisJournal of Natural Products 2021; 84(8): 2189 doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c00247
5
Dongxu Wang, Man Zhang, Taotao Wang, Tiantian Liu, Yuanxin Guo, Daniel Granato. Green tea polyphenols mitigate the plant lectins-induced liver inflammation and immunological reaction in C57BL/6 mice via NLRP3 and Nrf2 signaling pathwaysFood and Chemical Toxicology 2020; 144: 111576 doi: 10.1016/j.fct.2020.111576
6
Maha G. Elfeky, Eman M. Mantawy, Amany M. Gad, Hala M. Fawzy, Ebtehal El-Demerdash. Mechanistic aspects of antifibrotic effects of honokiol in Con A-induced liver fibrosis in rats: Emphasis on TGF-β/SMAD/MAPK signaling pathwaysLife Sciences 2020; 240: 117096 doi: 10.1016/j.lfs.2019.117096
7
Delia Blaya, Beatriz Aguilar-Bravo, Fengjie Hao, Silvia Casacuberta-Serra, Mar Coll, Luis Perea, Júlia Vallverdú, Isabel Graupera, Elisa Pose, Laura Llovet, Jordi Barquinero, Francisco Javier Cubero, Juan Caballería, Pere Ginès, Pau Sancho-Bru. Expression of microRNA-155 in inflammatory cells modulates liver injuryHepatology 2018; 68(2): 691 doi: 10.1002/hep.29833
8
Yoshihisa Takahashi, Toshio Fukusato. Animal Models for the Study of Human Disease2017; : 313 doi: 10.1016/B978-0-12-809468-6.00013-9
9
Xiya Lu, Tong Liu, Kan Chen, Yujing Xia, Weiqi Dai, Shizan Xu, Ling Xu, Fan Wang, Liwei Wu, Jingjing Li, Sainan Li, Wenwen Wang, Qiang Yu, Jiao Feng, Xiaoming Fan, Yingqun Zhou, Peiqin Niu, Chuanyong Guo. Isorhamnetin: A hepatoprotective flavonoid inhibits apoptosis and autophagy via P38/PPAR-α pathway in miceBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 103: 800 doi: 10.1016/j.biopha.2018.04.016
10
Dina S El-Agamy. Pirfenidone ameliorates concanavalin A-induced hepatitis in mice via modulation of reactive oxygen species/nuclear factor kappa B signalling pathwaysJournal of Pharmacy and Pharmacology 2016; 68(12): 1559 doi: 10.1111/jphp.12651
11
Jingyun Luan, Xuyao Zhang, Shaofei Wang, Yubin Li, Jiajun Fan, Wei Chen, Wenjing Zai, Sijia Wang, Yichen Wang, Mingkuan Chen, Guangxun Meng, Dianwen Ju. NOD-Like Receptor Protein 3 Inflammasome-Dependent IL-1β Accelerated ConA-Induced HepatitisFrontiers in Immunology 2018; 9 doi: 10.3389/fimmu.2018.00758
12
Daniel W. Ferreira, Michael J. Goedken, Samuel Rommelaere, Lionel Chasson, Franck Galland, Philippe Naquet, José E. Manautou. Enhanced hepatotoxicity by acetaminophen in Vanin-1 knockout mice is associated with deficient proliferative and immune responsesBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2016; 1862(4): 662 doi: 10.1016/j.bbadis.2016.02.001
13
Jun Guan, Gang Wang, Qin Yang, Chao Chen, Jingwen Deng, Xinyu Gu, Haihong Zhu, Guotao Lu. Natural Killer T Cells in Various Mouse Models of HepatitisBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1782765
14
Mao Mu, Zhenwei Zhang, Yi Cheng, Guangze Liu, Xiusheng Chen, Xin Wu, Caifang Zhuang, Bingying Liu, Xiangping Kong, Song You. Augmenter of liver regeneration (ALR) restrains concanavalin A-induced hepatitis in miceInternational Immunopharmacology 2016; 35: 280 doi: 10.1016/j.intimp.2016.03.040
15
Ami Ben Ya’acov, Hadar Meir, Lydia Zolotaryova, Yaron Ilan, Eyal Shteyer. Impaired liver regeneration is associated with reduced cyclin B1 in natural killer T cell-deficient miceBMC Gastroenterology 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12876-017-0600-2
16
Yong-qin Zhou, Xiu-fang Weng, Rui Dou, Xiao-sheng Tan, Tian-tian Zhang, Jin-bo Fang, Xiong-wen Wu. Betulin from Hedyotis hedyotidea ameliorates concanavalin A-induced and T cell-mediated autoimmune hepatitis in miceActa Pharmacologica Sinica 2017; 38(2): 201 doi: 10.1038/aps.2016.102
17
Kan Chen, Jingjing Li, Sainan Li, Jiao Feng, Liwei Wu, Tong Liu, Rong Zhang, Shizan Xu, Keran Cheng, Yuqing Zhou, Shunfeng Zhou, Fan Wang, Weiqi Dai, Yujing Xia, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo. 15d-PGJ2 alleviates ConA-induced acute liver injury in mice by up-regulating HO-1 and reducing hepatic cell autophagyBiomedicine & Pharmacotherapy 2016; 80: 183 doi: 10.1016/j.biopha.2016.03.012
18
Qian Chen, Pu Wang, Qingmei Zhang, Meng Xia, Guizhong Zhang, Junxin Li, Enyun Shen, Youhai H. Chen, Xiaochun Wan. Preclinical studies of a death receptor 5 fusion protein that ameliorates acute liver failureJournal of Molecular Medicine 2019; 97(9): 1247 doi: 10.1007/s00109-019-01813-w
19
X Han, Q Yang, L Lin, C Xu, C Zheng, X Chen, Y Han, M Li, W Cao, K Cao, Q Chen, G Xu, Y Zhang, J Zhang, R J Schneider, Y Qian, Y Wang, G Brewer, Y Shi. Interleukin-17 enhances immunosuppression by mesenchymal stem cellsCell Death & Differentiation 2014; 21(11): 1758 doi: 10.1038/cdd.2014.85
20
P. Muriel, E. Ramos-Tovar, G. Montes-Páez, L.D. Buendía-Montaño. Liver Pathophysiology2017; : 529 doi: 10.1016/B978-0-12-804274-8.00040-0
21
Young E. Ko, Sun Y. Yoon, Sun Y. Ly, Joo H. Kim, Ki Y. Sohn, Jae W. Kim. 1‐palmitoyl‐2‐linoleoyl‐3‐acetyl‐rac‐glycerol (PLAG) reduces hepatic injury in concanavalin A‐treated miceJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(2): 1392 doi: 10.1002/jcb.26299
22
Huan-Huan Tang, Hai-Long Li, Yue-Xuan Li, Yan You, Yun-Yun Guan, Su-Lin Zhang, Li-Xin Liu, Wei-Lian Bao, Yong Zhou, Xiao-Yan Shen. Protective effects of a traditional Chinese herbal formula Jiang-Xian HuGan on Concanavalin A-induced mouse hepatitis via NF-κB and Nrf2 signaling pathwaysJournal of Ethnopharmacology 2018; 217: 118 doi: 10.1016/j.jep.2018.02.003
23
Xiu-Xiu Sang, Rui-Lin Wang, Cong-En Zhang, Shi-Jing Liu, Hong-Hui Shen, Yu-Ming Guo, Ya-Ming Zhang, Ming Niu, Jia-Bo Wang, Zhao-Fang Bai, Xiao-He Xiao. Sophocarpine Protects Mice from ConA-Induced Hepatitis via Inhibition of the IFN-Gamma/STAT1 PathwayFrontiers in Pharmacology 2017; 8 doi: 10.3389/fphar.2017.00140
24
Mei-Chi Hsu, Sheng-Hung Liu, Chiung-Wen Wang, Nai-Yun Hu, Edwin S.C. Wu, Ying-Chu Shih, Peter J.S. Chiu. JKB-122 is effective, alone or in combination with prednisolone in Con A-induced hepatitisEuropean Journal of Pharmacology 2017; 812: 113 doi: 10.1016/j.ejphar.2017.07.012
25
Elise Tabet, Moana Gelu-Simeon, Valentine Genet, Lucie Lamontagne, Claire Piquet-Pellorce, Michel Samson. Chlordecone potentiates auto-immune hepatitis and promotes brain entry of MHV3 during viral hepatitis in mouse modelsToxicology Letters 2018; 299: 129 doi: 10.1016/j.toxlet.2018.09.014
26
Jian Zou, Sheng-Peng Wang, Yi-Tao Wang, Jian-Bo Wan. Regulation of the NLRP3 inflammasome with natural products against chemical-induced liver injuryPharmacological Research 2021; 164: 105388 doi: 10.1016/j.phrs.2020.105388
27
Jingjing Li, Kan Chen, Sainan Li, Tong Liu, Fan Wang, Yujing Xia, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo, Saeid Ghavami. Pretreatment with Fucoidan from Fucus vesiculosus Protected against ConA-Induced Acute Liver Injury by Inhibiting Both Intrinsic and Extrinsic ApoptosisPLOS ONE 2016; 11(4): e0152570 doi: 10.1371/journal.pone.0152570
28
Che Xu, Chen Zhang, Jie Ji, Chao Wang, Jing Yang, Biao Geng, Ting Zhao, Hong Zhou, Xianmin Mu, Jinshun Pan, Shi Hu, Yuanfang Lv, Xingguo Chen, Hao Wen, Qiang You. CD36 deficiency attenuates immune-mediated hepatitis in mice by modulating the proapoptotic effects of CXC chemokine ligand 10Hepatology 2018; 67(5): 1943 doi: 10.1002/hep.29716
29
Artur Świerczek, Hanna Plutecka, Marietta Ślusarczyk, Grażyna Chłoń-Rzepa, Elżbieta Wyska. PK/PD Modeling of the PDE7 Inhibitor—GRMS-55 in a Mouse Model of Autoimmune HepatitisPharmaceutics 2021; 13(5): 597 doi: 10.3390/pharmaceutics13050597
30
Xiaomei Xu, Yan Hu, Xiaohan Zhai, Musen Lin, Zhao Chen, Xiaofeng Tian, Feng Zhang, Dongyan Gao, Xiaochi Ma, Li Lv, Jihong Yao. Salvianolic acid A preconditioning confers protection against concanavalin A-induced liver injury through SIRT1-mediated repression of p66shc in miceToxicology and Applied Pharmacology 2013; 273(1): 68 doi: 10.1016/j.taap.2013.08.021
31
Jing Zhao, Surim Park, Jong-Won Kim, Jing Qi, Zixiong Zhou, Chae Woong Lim, Bumseok Kim. Nicotine attenuates concanavalin A-induced liver injury in mice by regulating the α7-nicotinic acetylcholine receptor in Kupffer cellsInternational Immunopharmacology 2020; 78: 106071 doi: 10.1016/j.intimp.2019.106071
32
Wang Chunli, Zhang Liang, Wu Meimei, Jing Yuntiao, Lai Xiaoping, Huang Song, Zhang Xiaojun. Antioxidative and hepatoprotective activities of the ethyl acetate fraction separated from the fruit of Livistona chinensisJournal of Traditional Chinese Medicine 2018; 38(4): 523 doi: 10.1016/S0254-6272(18)30884-7
33
Lijie Pan, Chang Liu, Qiuli Liu, Yanli Li, Cong Du, Xinmei Kang, Shuai Dong, Zhuowei Zhou, Huaxin Chen, Xiaoqi Liang, Jiajie Chu, Yan Xu, Qi Zhang. Human Wharton's jelly-derived mesenchymal stem cells alleviate concanavalin A-induced fulminant hepatitis by repressing NF-κB signaling and glycolysisStem Cell Research & Therapy 2021; 12(1) doi: 10.1186/s13287-021-02560-x
34
Hongwei Wu, Shiyue Tang, Mengya Zhou, Jiji Xue, Zhenjun Yu, Jiansheng Zhu. Tim‐3 suppresses autoimmune hepatitis via the p38/MKP‐1 pathway in Th17 cellsFEBS Open Bio 2021; 11(5): 1406 doi: 10.1002/2211-5463.13148
35
Yu-long Bao, Li Wang, Hai-ting Pan, Tai-ran Zhang, Ya-hong Chen, Shan-jing Xu, Xin-li Mao, Shao-wei Li. Animal and Organoid Models of Liver FibrosisFrontiers in Physiology 2021; 12 doi: 10.3389/fphys.2021.666138
36
Yangyang Wang, Jie Meng, Lu Men, Boran An, Xiaoxu Jin, Wenjuan He, Sucai Lu, Na Li. Rosmarinic Acid Protects Mice from Concanavalin A-Induced Hepatic Injury through AMPK SignalingBiological and Pharmaceutical Bulletin 2020; 43(11): 1749 doi: 10.1248/bpb.b20-00477
37
Jin Gao, Sihan Wang, Zhenjia Wang. High yield, scalable and remotely drug-loaded neutrophil-derived extracellular vesicles (EVs) for anti-inflammation therapyBiomaterials 2017; 135: 62 doi: 10.1016/j.biomaterials.2017.05.003
38
Wenrui Wu, Longxian Lv, Ding Shi, Jianzhong Ye, Daiqiong Fang, Feifei Guo, Yating Li, Xingkang He, Lanjuan Li. Protective Effect of Akkermansia muciniphila against Immune-Mediated Liver Injury in a Mouse ModelFrontiers in Microbiology 2017; 8 doi: 10.3389/fmicb.2017.01804
39
Ana Paula Fortes dos Santos Thomazelli, Fernanda Tomiotto-Pellissier, Milena Menegazzo Miranda-Sapla, Suelen Santos da Silva, Daniele Sapede Alvarenga, Carolina Panis, Allan Henrique Depieri Cataneo, Juliano Bordignon, Guilherme Ferreira Silveira, Lucy Megumi Yamauchi, Jussevania Pereira Santos Rubro de Sá, Ionice Felipe, Wander Rogério Pavanelli, Ivete Conchon-Costa. Concanavalin-A displays leishmanicidal activity by inducing ROS production in human peripheral blood mononuclear cellsImmunopharmacology and Immunotoxicology 2018; 40(5): 387 doi: 10.1080/08923973.2018.1510960
40
Yu-E Hao, Dong-Fang He, Rong-Hua Yin, Hui Chen, Jian Wang, Shao-Xia Wang, Yi-Qun Zhan, Chang-Hui Ge, Chang-Yan Li, Miao Yu, Xiao-Ming Yang. GIT2 deficiency attenuates concanavalin A-induced hepatitis in miceFEBS Open Bio 2015; 5(1): 688 doi: 10.1016/j.fob.2015.08.005
41
Wei Wang, Hao Guo, Hongyue Li, Yongjia Yan, Chao Wu, Xiaodong Wang, Xianghui He, Na Zhao. Interleukin-35 Gene-Modified Mesenchymal Stem Cells Protect Concanavalin A–Induced Fulminant Hepatitis by Decreasing the Interferon Gamma LevelHuman Gene Therapy 2018; 29(2): 234 doi: 10.1089/hum.2017.171
42
Muhammad Imran Arshad, Claire Piquet-Pellorce, Aveline Filliol, Annie L’Helgoualc’h, Catherine Lucas-Clerc, Sandrine Jouan-Lanhouet, Marie-Thérèse Dimanche-Boitrel, Michel Samson. The chemical inhibitors of cellular death, PJ34 and Necrostatin-1, down-regulate IL-33 expression in liverJournal of Molecular Medicine 2015; 93(8): 867 doi: 10.1007/s00109-015-1270-6
43
Weiwei Ji, Xin Peng, Tianling Lou, Juan Wang, Wenyu Qiu. Total flavonoids from Tetrastigma hemsleyanum ameliorates inflammatory stress in concanavalin A-induced autoimmune hepatitis mice by regulating Treg/Th17 immune homeostasisInflammopharmacology 2019; 27(6): 1297 doi: 10.1007/s10787-019-00599-0
44
Wael M Elsaed. Amygdalin (Vitamin B17) pretreatment attenuates experimentally induced acute autoimmune hepatitis through reduction of CD4+ cell infiltrationAnnals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 2019; 224: 124 doi: 10.1016/j.aanat.2019.04.006
45
Menghui Jiang, Jiayin Ye, Xuefeng Wang, Na Li, Ying Wang, Yufang Shi. Phosphatase SHP1 impedes mesenchymal stromal cell immunosuppressive capacity modulated by JAK1/STAT3 and P38 signalsCell & Bioscience 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13578-020-00428-w
46
Lucie Etienne-Mesmin, Matam Vijay-Kumar, Andrew T. Gewirtz, Benoit Chassaing. Hepatocyte Toll-Like Receptor 5 Promotes Bacterial Clearance and Protects Mice Against High-Fat Diet–Induced Liver DiseaseCellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology 2016; 2(5): 584 doi: 10.1016/j.jcmgh.2016.04.007
47
Xin Zhao, MingJiang Liu, JinGui Li, ShaoJie Yin, YangYang Wu, AnYuan Wang. Antimalarial agent artesunate protects Concanavalin A-induced autoimmune hepatitis in mice by inhibiting inflammatory responsesChemico-Biological Interactions 2017; 274: 116 doi: 10.1016/j.cbi.2017.07.012
48
Qiao Ling, Xiangnan Hu, Rong Jiang, Hailin Liu, Hongmei Qiu, Xuejun Jiang, Abdallah Zubreri, Hongda Zhu, Jingyuan Wan, Yingju Liu. CQMUH ‐011 mitigates autoimmune hepatitis via inhibiting the function of T lymphocytes Drug Development Research 2021;  doi: 10.1002/ddr.21813
49
Jun Zhao, Maierdan Tuersunmaimaiti, Tengfei Ji, Tao Liu, Fang Xu. Hepatoprotective activity of isostrictiniin from Nymphaea candida on Con A-induced acute liver injury in miceNatural Product Research 2021; 35(10): 1662 doi: 10.1080/14786419.2019.1622105
50
Satoshi Muneoka, Megumi Goto, Tomonari Nishimura, Kei Enomoto, Kumiko Kadoshima-Yamaoka, Yoshiaki Tomimori. G Protein-Coupled Receptor 39 Agonist Improves Concanavalin A-Induced Hepatitis in MiceBiological and Pharmaceutical Bulletin 2019; 42(8): 1415 doi: 10.1248/bpb.b18-00982
51
Annarosa Floreani, Paula Restrepo-Jiménez, Maria Francesca Secchi, Sara De Martin, Patrick S.C. Leung, Edward Krawitt, Christopher L. Bowlus, M. Eric Gershwin, Juan-Manuel Anaya. Etiopathogenesis of autoimmune hepatitisJournal of Autoimmunity 2018; 95: 133 doi: 10.1016/j.jaut.2018.10.020
52
Jung-Ran Noh, Jae-Hoon Kim, Soon-Young Na, In Bok Lee, Yun Jeong Seo, Jung Hyeon Choi, Youngwon Seo, Tae Geol Lee, Hueng-Sik Choi, Yong-Hoon Kim, Chul-Ho Lee. Hepatocyte CREBH deficiency aggravates inflammatory liver injury following chemokine-dependent neutrophil infiltration through upregulation of NF-κB p65 in miceArchives of Toxicology 2020; 94(2): 509 doi: 10.1007/s00204-019-02633-0
53
YOSHIHIRO KAMADA, MOTOYA SATO, SACHIHO KIDA, MAAYA AKITA, KAYO MIZUTANI, HIRONOBU FUJII, TOMOAKI SOBAJIMA, YUICHI YOSHIDA, SHINICHIRO SHINZAKI, SHINJI TAKAMATSU, TETSUO TAKEHARA, EIJI MIYOSHI. N-Acetylglucosaminyltransferase V exacerbates concanavalin A-induced hepatitis in miceMolecular Medicine Reports 2015; 11(5): 3573 doi: 10.3892/mmr.2015.3168
54
Stephanie H. Greco, Alejandro Torres-Hernandez, Aleksandr Kalabin, Clint Whiteman, Rae Rokosh, Sushma Ravirala, Atsuo Ochi, Johana Gutierrez, Muhammad Atif Salyana, Vishnu R. Mani, Savitha V. Nagaraj, Michael Deutsch, Lena Seifert, Donnele Daley, Rocky Barilla, Mautin Hundeyin, Yuriy Nikifrov, Karla Tejada, Bruce E. Gelb, Steven C. Katz, George Miller. Mincle Signaling Promotes Con A HepatitisThe Journal of Immunology 2016; 197(7): 2816 doi: 10.4049/jimmunol.1600598
55
Qing Pang, Hao Jin, Xiquan Ke, Zhongran Man, Yong Wang, Yi Tan, Zheng Lu, Huichun Liu. The Role of Serotonin in Concanavalin A-Induced Liver Injury in MiceOxidative Medicine and Cellular Longevity 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/7504521
56
Katerina Bakela, Maria Georgia Dimitraki, Evangelia Skoufa, Irene Athanassakis. Rescue of autoimmune hepatitis by soluble MHC class II molecules in an altered concanavalin A‐induced experimental modelAnimal Models and Experimental Medicine 2020; 3(3): 264 doi: 10.1002/ame2.12133
57
Matthias Bartneck, Katharina M. Scheyda, Klaudia T. Warzecha, Larissa Y. Rizzo, Kanishka Hittatiya, Tom Luedde, Gert Storm, Christian Trautwein, Twan Lammers, Frank Tacke. Fluorescent cell-traceable dexamethasone-loaded liposomes for the treatment of inflammatory liver diseasesBiomaterials 2015; 37: 367 doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.10.030
58
Marina V. Tikhonovich, Aleksei K. Erdiakov, Svetlana A. Gavrilova. Nonsteroid anti-inflammatory therapy suppresses the development of proliferative vitreoretinopathy more effectively than a steroid oneInternational Ophthalmology 2018; 38(4): 1365 doi: 10.1007/s10792-017-0594-3
59
Nishat Ahmed, Nada F. Bakhashwain, Alaa F. Alsehemi, Dina S. El-Agamy. Hepatoprotective role of vardenafil against experimentally induced hepatitis in miceJournal of Biochemical and Molecular Toxicology 2017; 31(3): e21867 doi: 10.1002/jbt.21867
60
Mahmoud Elshal, Nashwa Abu-Elsaad, Amr El-Karef, Tarek Ibrahim. Retinoic acid modulates IL-4, IL-10 and MCP-1 pathways in immune mediated hepatitis and interrupts CD4+ T cells infiltrationInternational Immunopharmacology 2019; 75: 105808 doi: 10.1016/j.intimp.2019.105808
61
Yang Liu, Hao Chen, Jian‐heng Hao, Zhen‐cheng Li, Tiezheng Hou, Hui‐qin Hao. Microarray‐based transcriptional profiling of a mouse model of autoimmune hepatitisFEBS Open Bio 2020; 10(10): 2040 doi: 10.1002/2211-5463.12953
62
Jingjing Li, Yujing Xia, Tong Liu, Junshan Wang, Weiqi Dai, Fan Wang, Yuanyuan Zheng, Kan Chen, Sainan Li, Huerxidan Abudumijiti, Zheng Zhou, Jianrong Wang, Wenxia Lu, Rong Zhu, Jing Yang, Huawei Zhang, Qin Yin, Chengfen Wang, Yuqing Zhou, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo, Salvatore Papa. Protective Effects of Astaxanthin on ConA-Induced Autoimmune Hepatitis by the JNK/p-JNK Pathway-Mediated Inhibition of Autophagy and ApoptosisPLOS ONE 2015; 10(3): e0120440 doi: 10.1371/journal.pone.0120440
63
Vladislav Volarevic, Maja Misirkic, Ljubica Vucicevic, Verica Paunovic, Bojana Simovic Markovic, Maja Stojanovic, Marija Milovanovic, Vladimir Jakovljevic, Dragan Micic, Nebojsa Arsenijevic, Vladimir Trajkovic, Miodrag L. Lukic. Metformin aggravates immune-mediated liver injury in miceArchives of Toxicology 2015; 89(3): 437 doi: 10.1007/s00204-014-1263-1
64
Hilal Ahmad Khan, Tariq Munir, Junaid Ali Khan, Al-Hafiza Shafia Tehseen Gul, Muhammad Zishan Ahmad, Muhammad Aamir Aslam, Muhammad Numman Umar, Muhammad Imran Arshad. IL-33 ameliorates liver injury and inflammation in Poly I:C and Concanavalin-A induced acute hepatitisMicrobial Pathogenesis 2021; 150: 104716 doi: 10.1016/j.micpath.2020.104716
65
Artur Świerczek, Krzysztof Pociecha, Marietta Ślusarczyk, Grażyna Chłoń-Rzepa, Sebastian Baś, Jacek Mlynarski, Krzysztof Więckowski, Monika Zadrożna, Barbara Nowak, Elżbieta Wyska. Comparative Assessment of the New PDE7 Inhibitor – GRMS-55 and Lisofylline in Animal Models of Immune-Related Disorders: A PK/PD Modeling ApproachPharmaceutical Research 2020; 37(2) doi: 10.1007/s11095-019-2727-z
66
Samar F. Darwish, Wesam M. El-Bakly, Reem N. El-Naga, Azza S. Awad, Ebtehal El-Demerdash. Antifibrotic mechanism of deferoxamine in concanavalin A induced-liver fibrosis: Impact on interferon therapyBiochemical Pharmacology 2015; 98(1): 231 doi: 10.1016/j.bcp.2015.09.001
67
Jian Yang, Bin Wang, Chao-feng Zhang, Xiang-hong Xu, Mian Zhang. A C21-Steroidal Glycoside from Cynanchum atratum Attenuates Concanavalin A-Induced Liver Injury in MiceMolecules 2019; 24(6): 1087 doi: 10.3390/molecules24061087
68
James A. Richards, Martina Bucsaiova, Emily E. Hesketh, Chiara Ventre, Neil C. Henderson, Kenneth Simpson, Christopher O. C. Bellamy, Sarah E. M. Howie, Stephen M. Anderton, Jeremy Hughes, Stephen J. Wigmore, Cordula M. Stover. Acute Liver Injury Is Independent of B Cells or Immunoglobulin MPLOS ONE 2015; 10(9): e0138688 doi: 10.1371/journal.pone.0138688
69
Vladislav Volarevic, Verica Paunovic, Zoran Markovic, Bojana Simovic Markovic, Maja Misirkic-Marjanovic, Biljana Todorovic-Markovic, Sanja Bojic, Ljubica Vucicevic, Svetlana Jovanovic, Nebojsa Arsenijevic, Ivanka Holclajtner-Antunovic, Momir Milosavljevic, Miroslav Dramicanin, Tamara Kravic-Stevovic, Darko Ciric, Miodrag L. Lukic, Vladimir Trajkovic. Large Graphene Quantum Dots Alleviate Immune-Mediated Liver DamageACS Nano 2014; 8(12): 12098 doi: 10.1021/nn502466z
70
Baoji Hu, Yun Zou, Shanshan Liu, Jun Wang, Jiali Zhu, Jinbao Li, Lulong Bo, Xiaoming Deng. Salidroside Attenuates Concanavalin A-Induced Hepatitis via Modulating Cytokines Secretion and Lymphocyte Migration in MiceMediators of Inflammation 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/314081
71
Wei Zheng, Shouwen Du, Mingyao Tian, Wang Xu, Yufei Tian, Tiyuan Li, Yanling Fu, Shipin Wu, Chang Li, Ningyi Jin. Lepidium meyenii Walp Exhibits Anti-Inflammatory Activity against ConA-Induced Acute HepatitisMediators of Inflammation 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8982756
72
Lijun Cao, Yun Zou, Jiali Zhu, Xiaohua Fan, Jinbao Li. Ginsenoside Rg1 attenuates concanavalin A-induced hepatitis in mice through inhibition of cytokine secretion and lymphocyte infiltrationMolecular and Cellular Biochemistry 2013; 380(1-2): 203 doi: 10.1007/s11010-013-1674-y
73
John C. McVey, Qianfei Zhang, Tim F. Greten, Chi Ma. Inflammation, Infection, and Microbiome in CancersPhysiology in Health and Disease 2021; : 199 doi: 10.1007/978-3-030-67951-4_7
74
Tarika Sivakumar, Kris V Kowdley. Anxiety and Depression in Patients with Primary Biliary Cholangitis: Current Insights and Impact on Quality of LifeHepatic Medicine: Evidence and Research 2021; : 83 doi: 10.2147/HMER.S256692
75
Wei Shi, Tong Shao, Jiang-yuan Li, Dong-dong Fan, Ai-fu Lin, Li-xin Xiang, Jian-zhong Shao. BTLA–HVEM Checkpoint Axis Regulates Hepatic Homeostasis and Inflammation in a ConA-Induced Hepatitis Model in ZebrafishThe Journal of Immunology 2019; 203(9): 2425 doi: 10.4049/jimmunol.1900458
76
Jung-Ran Noh, Yong-Hoon Kim, Don-Kyu Kim, Jung Hwan Hwang, Kyoung-Shim Kim, Dong-Hee Choi, Seon-Jin Lee, Hee Gu Lee, Tae Geol Lee, Hong-Lei Weng, Steven Dooley, Hueng-Sik Choi, Chul-Ho Lee. Small Heterodimer Partner Deficiency Increases Inflammatory Liver Injury Through C-X-C motif chemokine ligand 2-Driven Neutrophil Recruitment in MiceToxicological Sciences 2018; 163(1): 254 doi: 10.1093/toxsci/kfy030
77
Hui Peng, Zhigang Tian. NK Cell Trafficking in Health and Autoimmunity:A Comprehensive ReviewClinical Reviews in Allergy & Immunology 2014; 47(2): 119 doi: 10.1007/s12016-013-8400-0
78
Qiang Yu, Tong Liu, Sainan Li, Jiao Feng, Liwei Wu, Wenwen Wang, Kan Chen, Yujing Xia, Peiqin Niu, Ling Xu, Fan Wang, Weiqi Dai, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo. The Protective Effects of Levo-Tetrahydropalmatine on ConA-Induced Liver Injury Are via TRAF6/JNK SignalingMediators of Inflammation 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/4032484
79
Tomoko Fujita, Kitipong Soontrapa, Yoshiya Ito, Keiko Iwaisako, Catharina Sagita Moniaga, Masataka Asagiri, Masataka Majima, Shuh Narumiya. Hepatic stellate cells relay inflammation signaling from sinusoids to parenchyma in mouse models of immune‐mediated hepatitisHepatology 2016; 63(4): 1325 doi: 10.1002/hep.28112
80
J. Wang, X. Cao, J. Zhao, H. Zhao, J. Wei, Q. Li, X. Qi, Z. Yang, L. Wang, H. Zhang, L. Bai, Z. Wu, L. Zhao, Z. Hong, Z. Yin. Critical roles of conventional dendritic cells in promoting T cell-dependent hepatitis through regulating natural killer T cellsClinical & Experimental Immunology 2017; 188(1): 127 doi: 10.1111/cei.12907
81
Wenwen Wang, Kan Chen, Yujing Xia, Wenhui Mo, Fan Wang, Weiqi Dai, Peiqin Niu. The Hepatoprotection by Oleanolic Acid Preconditioning: Focusing on PPARαActivationPPAR Research 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/3180396
82
Jie Zhang, Jiefang Huang, Yuting Gu, Mingxing Xue, Fengtao Qian, Bei Wang, Wanlin Yang, Hongshuang Yu, Qiwei Wang, Xin Guo, Xinyuan Ding, Jina Wang, Min Jin, Yanyun Zhang. Inflammation-induced inhibition of chaperone-mediated autophagy maintains the immunosuppressive function of murine mesenchymal stromal cellsCellular & Molecular Immunology 2021; 18(6): 1476 doi: 10.1038/s41423-019-0345-7
83
Yinglin Yuan, Xia Gong, Li Zhang, Rong Jiang, Junxia Yang, Bin Wang, Jingyuan Wan. Chlorogenic acid ameliorated concanavalin A-induced hepatitis by suppression of Toll-like receptor 4 signaling in miceInternational Immunopharmacology 2017; 44: 97 doi: 10.1016/j.intimp.2017.01.017
84
Qi Sun, Xi Xu, Xiao Yang, Dan Weng, Junsong Wang, Jianfa Zhang. Salecan protected against concanavalin A-induced acute liver injury by modulating T cell immune responses and NMR-based metabolic profilesToxicology and Applied Pharmacology 2017; 317: 63 doi: 10.1016/j.taap.2017.01.007
85
Sungjae Ko, Jongwon Lim, Suhee Hong. Functional characterization of a novel tumor necrosis factor gene (TNF-New) in rock bream (Oplegnathus fasciatus)Developmental & Comparative Immunology 2022; 127: 104269 doi: 10.1016/j.dci.2021.104269
86
Ian N. Hines, Michael Kremer, Sherri M. Moore, Michael D. Wheeler. Impaired T cell-mediated hepatitis in peroxisome proliferator activated receptor alpha (PPARα)-deficient miceBiological Research 2018; 51(1) doi: 10.1186/s40659-018-0153-z
87
FAN LIAN, YU WANG, YOUJUN XIAO, XIWEN WU, HANSHI XU, LIUQIN LIANG, XIUYAN YANG. Activated farnesoid X receptor attenuates apoptosis and liver injury in autoimmune hepatitisMolecular Medicine Reports 2015; 12(4): 5821 doi: 10.3892/mmr.2015.4159
88
Michaël Maes, Mathieu Vinken, Hartmut Jaeschke. Experimental models of hepatotoxicity related to acute liver failureToxicology and Applied Pharmacology 2016; 290: 86 doi: 10.1016/j.taap.2015.11.016
89
Tawfik Khoury, Ami Ben Ya'acov, Yehudit Shabat, Lidya Zolotarovya, Ram Snir, Yaron Ilan. Altered distribution of regulatory lymphocytes by oral administration of soy-extracts exerts a hepatoprotective effect alleviating immune mediated liver injury, non-alcoholic steatohepatitis and insulin resistanceWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(24): 7443-7456 doi: 10.3748/wjg.v21.i24.7443
90
Mostafa M. Salah, Ahmed A. Ashour, Tamer M. Abdelghany, Abdel-Aziz H. Abdel-Aziz, Salama A. Salama. Pirfenidone alleviates concanavalin A-induced liver fibrosis in miceLife Sciences 2019; 239: 116982 doi: 10.1016/j.lfs.2019.116982
91
Xiaohua Hao, Meixin Gao, Lingling He, Xiaohui Ye, Junru Yang, Fuyang Zhang, Ran Liu, Hongshan Wei. Deficiency of O-linked-glycosylation regulates activation of T cells and aggravates Concanavalin A-induced liver injuryToxicology 2020; : 152411 doi: 10.1016/j.tox.2020.152411
92
Jir-You Wang, Chang-Yin Lee, Po-Jung Pan, Wen-Chi Chang, Jen-Hwey Chiu, Wei-Shone Chen, Yi-Ming Shyr. Herb-induced autoimmune-like hepatitis in C57BL/6J miceLiver International 2014; 34(4): 583 doi: 10.1111/liv.12266
93
S.I. Pavlovych, N.V. Makogon, N.G. Grushka, T.M. Bryzgina, R.I. Janchiy. MORPHOLOGICAL CHANGES IN MICE LIVER IN DYNAMICS OF CONCANAVALIN A - INDUCED HEPATITISFiziolohichnyĭ zhurnal 2015; 62(1): 83 doi: 10.15407/fz62.01.083
94
Yuan Liu, Hui Liu, Jinshui Zhu, Zhaolian Bian. Interleukin-34 drives macrophage polarization to the M2 phenotype in autoimmune hepatitisPathology - Research and Practice 2019; 215(8): 152493 doi: 10.1016/j.prp.2019.152493
95
Patricia Castillo-dela Cruz, Alanna G. Wanek, Pawan Kumar, Xiaojing An, Waleed Elsegeiny, William Horne, Adam Fitch, Ansen H.P. Burr, Kathyayini P. Gopalakrishna, Kong Chen, Barbara A. Methé, Scott W. Canna, Timothy W. Hand, Jay K. Kolls. Intestinal IL-17R Signaling Constrains IL-18-Driven Liver Inflammation by the Regulation of Microbiome-Derived ProductsCell Reports 2019; 29(8): 2270 doi: 10.1016/j.celrep.2019.10.042
96
Mahmoud Elshal, Nashwa Abu-Elsaad, Amr El-Karef, Tarek Ibrahim. Etanercept attenuates immune-mediated hepatitis induced by concanavalin A via differential regulation of the key effector cytokines of CD4+ T cellsLife Sciences 2021; 277: 119618 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119618
97
Hongbin Li, Guoshun Li, Xinyu Zhao, Yongkang Wu, Wen Ma, Yuling Liu, Fengming Gong, Shufang Liang. Complementary serum proteomic analysis of autoimmune hepatitis in mice and patientsJournal of Translational Medicine 2013; 11(1) doi: 10.1186/1479-5876-11-146
98
Ifrah Anwar, Usman A. Ashfaq, Zeeshan Shokat. Therapeutic Potential of Umbilical Cord Stem Cells for Liver RegenerationCurrent Stem Cell Research & Therapy 2020; 15(3): 219 doi: 10.2174/1568026620666200220122536
99
Dina S. El-Agamy, Ahmed A. Shaaban, Hamdi H. Almaramhy, Sarah Elkablawy, Mohamed A. Elkablawy. Pristimerin as a Novel Hepatoprotective Agent Against Experimental Autoimmune HepatitisFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.00292
100
Lily Dara, Zhang-Xu Liu, Neil Kaplowitz. Questions and controversies: the role of necroptosis in liver diseaseCell Death Discovery 2016; 2(1) doi: 10.1038/cddiscovery.2016.89
101
Jie Guo, Kazuhiro Shirozu, Tomohiko Akahoshi, Yukie Mizuta, Masaharu Murata, Ken Yamaura. The farnesyltransferase inhibitor tipifarnib protects against autoimmune hepatitis induced by Concanavalin AInternational Immunopharmacology 2020; 83: 106462 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106462
102
Yuting Gu, Xinyuan Ding, Jiefang Huang, Mingxing Xue, Jie Zhang, Qiwei Wang, Hongshuang Yu, Yanan Wang, Fang Zhao, Hui Wang, Min Jin, Yeming Wu, Yanyun Zhang. The deubiquitinating enzyme UCHL1 negatively regulates the immunosuppressive capacity and survival of multipotent mesenchymal stromal cellsCell Death & Disease 2018; 9(5) doi: 10.1038/s41419-018-0532-y
103
Zhidan Wang, Kuai Ma, Masayuki Fujino, Kisato Kusano, Shuang-Qin Yi, Atsushi Iwai, Xiao-Kang Li. The effects of oral administration of Aureobasidium pullulans-cultured fluid containing β-glucan on concanavalin A injected miceHeliyon 2021; 7(6): e07277 doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07277
104
Hilal Ahmad Khan, Muhammad Zishan Ahmad, Junaid Ali Khan, Muhammad Imran Arshad. Crosstalk of liver immune cells and cell death mechanisms in different murine models of liver injury and its clinical relevanceHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2017; 16(3): 245 doi: 10.1016/S1499-3872(17)60014-6
105
Jiyoung Park, Hayeon Kim, In-Seung Lee, Kang-Hoon Kim, Yumi Kim, Yun-Cheol Na, Jang-Hoon Lee, Hyeung-Jin Jang. The therapeutic effects of Yongdamsagan-tang on autoimmune hepatitis modelsBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 94: 244 doi: 10.1016/j.biopha.2017.07.015
106
Wenhao Ge, Yan Gao, Yang Zhao, Yunxia Yang, Qi Sun, Xiao Yang, Xi Xu, Jianfa Zhang. Decreased T-cell mediated hepatic injury in concanavalin A-treated PLRP2-deficient miceInternational Immunopharmacology 2020; 85: 106604 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106604
107
Yingqun Zhou, Kan Chen, Lei He, Yujing Xia, Weiqi Dai, Fan Wang, Jingjing Li, Sainan Li, Tong Liu, Yuanyuan Zheng, Jianrong Wang, Wenxia Lu, Qin Yin, Yuqing Zhou, Jie Lu, Hongfei Teng, Chuanyong Guo. The Protective Effect of Resveratrol on Concanavalin-A-Induced Acute Hepatic Injury in MiceGastroenterology Research and Practice 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/506390
108
Tamar Kapanadze, José Medina-Echeverz, Jaba Gamrekelashvili, Jonathan M. Weiss, Robert H. Wiltrout, Veena Kapoor, Nga Hawk, Masaki Terabe, Jay A. Berzofsky, Michael P. Manns, Ena Wang, Francesco M. Marincola, Firouzeh Korangy, Tim F. Greten. Tumor-induced CD11b+ Gr-1+ myeloid-derived suppressor cells exacerbate immune-mediated hepatitis in mice in a CD40-dependent mannerEuropean Journal of Immunology 2015; 45(4): 1148 doi: 10.1002/eji.201445093
109
Katrin Neumann, Khalil Karimi, Jana Meiners, Ruth Voetlause, Silja Steinmann, Werner Dammermann, Stefan Lüth, Farahnaz Asghari, Claudia Wegscheid, Andrea K. Horst, Gisa Tiegs. A Proinflammatory Role of Type 2 Innate Lymphoid Cells in Murine Immune-Mediated HepatitisThe Journal of Immunology 2017; 198(1): 128 doi: 10.4049/jimmunol.1600418
110
G. Amato, T. Saleh, G. Carpino, E. Gaudio, D. Alvaro, V. Cardinale. Cell Therapy and Bioengineering in Experimental Liver Regenerative Medicine: In Vivo Injury Models and Grafting StrategiesCurrent Transplantation Reports 2021; 8(2): 76 doi: 10.1007/s40472-021-00325-2
111
S. S. Obernikhin. Effects of Activation of Maternal Immune System at Early Stages of Pregnancy on Antitumor Immunity of the ProgenyBulletin of Experimental Biology and Medicine 2013; 156(1): 66 doi: 10.1007/s10517-013-2279-x
112
Li Gao, Bin Li, Jingyuan Wang, Danhua Shen, Min Yang, Runzi Sun, Hung‐Chun Tung, Meishu Xu, Songrong Ren, Min Zhang, Da Yang, Binfeng Lu, Hui Wang, Yulan Liu, Wen Xie. Activation of Liver X Receptor α Sensitizes Mice to T‐Cell Mediated HepatitisHepatology Communications 2020; 4(11): 1664 doi: 10.1002/hep4.1584
113
Wheverton C. Nascimento, Roeckson P. Silva, Erica S. Fernandes, Maria C. Silva, Gabriela C. Holanda, Patrícia A. Santos, Mônica P. Albuquerque, Vlaudia A. Costa, Nicodemos T. Pontes-Filho, Valdênia O. Souza. Immunomodulation of liver injury by Ascaris suum extract in an experimental model of autoimmune hepatitisParasitology Research 2014; 113(9): 3309 doi: 10.1007/s00436-014-3994-6
114
René Fahrner, Anika Möller, Adrian T. Press, Andreas Kortgen, Michael Kiehntopf, Falk Rauchfuss, Utz Settmacher, Alexander S. Mosig. Short-term treatment with taurolidine is associated with liver injuryBMC Pharmacology and Toxicology 2017; 18(1) doi: 10.1186/s40360-017-0168-z
115
Jiayan Wu, Mengmeng Li, Jingwen He, Ke Lv, Meiyan Wang, Wenqiang Guan, Jianfu Liu, Yongqing Tao, Shiming Li, Chi-Tang Ho, Hui Zhao. Protective effect of pterostilbene on concanavalin A-induced acute liver injuryFood & Function 2019; 10(11): 7308 doi: 10.1039/C9FO01405E
116
Aaron M. Fullerton, Robert A. Roth, Patricia E. Ganey. Pretreatment With TCDD Exacerbates Liver Injury From Concanavalin A: Critical Role for NK CellsToxicological Sciences 2013; 136(1): 72 doi: 10.1093/toxsci/kft174
117
Manoranjan Sharma, Jogeswar Mohapatra, Umar Malik, Akshaya Wagh, Anuj Singh, Hiren M. Patel, Dheerendra Pandey, Shekhar Kadam, Gourang B. Shah, Abhijit Chatterjee, Mukul R. Jain. Selective inhibition of tumor necrosis factor-α converting enzyme attenuates liver toxicity in a murine model of concanavalin A induced auto-immune hepatitisInternational Immunopharmacology 2013; 17(2): 229 doi: 10.1016/j.intimp.2013.06.014
118
Rui Sang, Yifan Yu, Bingjie Ge, Lu Xu, Zheng Wang, Xuemei Zhang. Taraxasterol from Taraxacum prevents concanavalin A-induced acute hepatic injury in mice via modulating TLRs/NF-κB and Bax/Bc1-2 signalling pathwaysArtificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2019; 47(1): 3929 doi: 10.1080/21691401.2019.1671433
119
Zhengyan Jiang, Liang Zheng. Magnesium isoglycyrrhizinate protects against concanavalin A-induced immunological liver injury in a mouse modelRevista Romana de Medicina de Laborator 2019; 27(3): 281 doi: 10.2478/rrlm-2019-0026
120
Mengmeng Li, Hui Zhao, Jiayan Wu, Liwen Wang, Juan Wang, Ke Lv, Shuangqing Liu, Meiyan Wang, Wenqiang Guan, Jianfu Liu, Chi-Tang Ho, Shiming Li. Nobiletin Protects against Acute Liver Injury via Targeting c-Jun N-Terminal Kinase (JNK)-Induced Apoptosis of HepatocytesJournal of Agricultural and Food Chemistry 2020; 68(27): 7112 doi: 10.1021/acs.jafc.0c01722
121
Lulu Deng, Shasha Cheng, Jiang Li, Xinglian Xu, Xiaojiang Hao, Yanhua Fan, Shuzhen Mu. Synthesis and biological evaluation of novel schisanhenol derivatives as potential hepatoprotective agentsEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2022; 227: 113919 doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113919
122
Jiao Feng, Peiqin Niu, Kan Chen, Liwei Wu, Tong Liu, Shizan Xu, Jingjing Li, Sainan Li, Wenwen Wang, Xiya Lu, Qiang Yu, Ning Liu, Ling Xu, Fan Wang, Weiqi Dai, Yujing Xia, Xiaoming Fan, Chuanyong Guo. Salidroside mediates apoptosis and autophagy inhibition in concanavalin A‑induced liver injuryExperimental and Therapeutic Medicine 2018;  doi: 10.3892/etm.2018.6053
123
Yang Liu, Zhencheng Li, Jianheng Hao, Hao Chen, Tiezheng Hou, Huiqin Hao. Circular RNAs associated with a mouse model of concanavalin A‐induced autoimmune hepatitis: preliminary screening and comprehensive functional analysisFEBS Open Bio 2020; 10(11): 2350 doi: 10.1002/2211-5463.12981
124
Tao Liang, Xiaoyu Chen, Min Su, Hongqiu Chen, Guozhe Lu, Kun Liang. Vitamin C exerts beneficial hepatoprotection against Concanavalin A-induced immunological hepatic injury in mice through inhibition of NF-κB signal pathwayFood & Function 2014; 5(9): 2175 doi: 10.1039/C4FO00224E
125
Yun Ding, Ziqiang Yu, Cuili Zhang. Diallyl trisulfide protects against concanavalin A-induced acute liver injury in mice by inhibiting inflammation, oxidative stress and apoptosisLife Sciences 2021; 278: 119631 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119631
126
Jinling Huang, Qing Yuan, Hui Zhu, Lan Yin, Shanjuan Hong, Zhongjun Dong, Wei Jin, Chen Dong. IL-17C/IL-17RE Augments T Cell Function in Autoimmune HepatitisThe Journal of Immunology 2017; 198(2): 669 doi: 10.4049/jimmunol.1600977
127
D H Lee, D J Son, M H Park, D Y Yoon, S B Han, J T Hong. Glutathione peroxidase 1 deficiency attenuates concanavalin A-induced hepatic injury by modulation of T-cell activationCell Death & Disease 2016; 7(4): e2208 doi: 10.1038/cddis.2016.95
128
Fang Wang, Yang Xue, Jingyu Yang, Fang Lin, Ying Sun, Ting Li, Chunfu Wu. Hepatoprotective effect of apple polyphenols against concanavalin A-induced immunological liver injury in miceChemico-Biological Interactions 2016; 258: 159 doi: 10.1016/j.cbi.2016.08.018
129
Masashi Inafuku, Koji Nagao, Ayako Inafuku, Teruyoshi Yanagita, Naoyuki Taira, Takayoshi Toda, Hirosuke Oku. Dietary phosphatidylinositol protects C57BL/6 mice from concanavalin A-induced liver injury by modulating immune cell functionsMolecular Nutrition & Food Research 2013; 57(9): 1671 doi: 10.1002/mnfr.201200607
130
Fang Zheng, Nick Devoogdt, Amanda Sparkes, Yannick Morias, Chloé Abels, Benoit Stijlemans, Tony Lahoutte, Serge Muyldermans, Patrick De Baetselier, Steve Schoonooghe, Alain Beschin, Geert Raes. Monitoring liver macrophages using nanobodies targeting Vsig4: Concanavalin A induced acute hepatitis as paradigmImmunobiology 2015; 220(2): 200 doi: 10.1016/j.imbio.2014.09.018
131
Xiaoli Fan, Ruoting Men, Chen Huang, Mengyi Shen, Tingting Wang, Yasmeen Ghnewa, Yun Ma, Tinghong Ye, Li Yang. Critical roles of conventional dendritic cells in autoimmune hepatitis via autophagy regulationCell Death & Disease 2020; 11(1) doi: 10.1038/s41419-019-2217-6
132
Roeckson Carlos Peixoto Silva, Raul Penaforte Correia Silva, Fabrício Oliveira Souto, Virginia Maria Barros Lorena, André de Lima Aires, Vlaudia Maria Assis Costa, Mônica Camelo Pessôa de Azevedo Albuquerque, Valdênia Maria Oliveira Souza. Extract from Ascaris suum and N‐acetyl‐L‐cysteine induces an immunosuppressant effect in model of autoimmune hepatitis Parasite Immunology 2021; 43(6) doi: 10.1111/pim.12826
133
Yuanyuan Jin, Haixia Wang, Ke Yi, Shixian Lv, Hanze Hu, Mingqiang Li, Yu Tao. Applications of Nanobiomaterials in the Therapy and Imaging of Acute Liver FailureNano-Micro Letters 2021; 13(1) doi: 10.1007/s40820-020-00550-x
134
Bo Li, Min Lian, Yikang Li, Qiwei Qian, Jun Zhang, Qiaoyan Liu, Ruqi Tang, Xiong Ma. Myeloid-Derived Suppressive Cells Deficient in Liver X Receptor α Protected From Autoimmune HepatitisFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.732102
135
Wagdi Almishri, Abdel Aziz Shaheen, Keith A. Sharkey, Mark G. Swain. The Antidepressant Mirtazapine Inhibits Hepatic Innate Immune Networks to Attenuate Immune-Mediated Liver Injury in MiceFrontiers in Immunology 2019; 10 doi: 10.3389/fimmu.2019.00803
136
Xiaohui Tian, Yang Liu, Xiaoli Liu, Shanjun Gao, Xiaofang Sun. Glycyrrhizic acid ammonium salt alleviates Concanavalin A-induced immunological liver injury in mice through the regulation of the balance of immune cells and the inhibition of hepatocyte apoptosisBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 120: 109481 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109481
137
Yan Liu, Christoph Meyer, Chengfu Xu, Honglei Weng, Claus Hellerbrand, Peter ten Dijke, Steven Dooley. Animal models of chronic liver diseasesAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2013; 304(5): G449 doi: 10.1152/ajpgi.00199.2012
138
Felipe L de Oliveira, Mariele Gatto, Nicola Bassi, Roberto Luisetto, Anna Ghirardello, Leonardo Punzi, Andrea Doria. Galectin-3 in autoimmunity and autoimmune diseasesExperimental Biology and Medicine 2015; 240(8): 1019 doi: 10.1177/1535370215593826
139
Eliano Bonaccorsi-Riani, Richard Danger, Juan José Lozano, Marta Martinez-Picola, Elisavet Kodela, Roser Mas-Malavila, Miquel Bruguera, Helen L. Collins, Robert C. Hider, Marc Martinez-Llordella, Alberto Sanchez-Fueyo, Bernhard Ryffel. Iron Deficiency Impairs Intra-Hepatic Lymphocyte Mediated Immune ResponsePLOS ONE 2015; 10(8): e0136106 doi: 10.1371/journal.pone.0136106
140
Yanzhen Bi, Jiannan Li, Yonghong Yang, Quanyi Wang, Quanquan Wang, Xiaobei Zhang, Guanjun Dong, Yibo Wang, Zhongping Duan, Zhenfeng Shu, Tongjun Liu, Yu Chen, Kai Zhang, Feng Hong. Human liver stem cells attenuate concanavalin A-induced acute liver injury by modulating myeloid-derived suppressor cells and CD4+ T cells in miceStem Cell Research & Therapy 2019; 10(1) doi: 10.1186/s13287-018-1128-2
141
Tong Liu, Yujing Xia, Jingjing Li, Sainan Li, Jiao Feng, Liwei Wu, Rong Zhang, Shizan Xu, Keran Cheng, Yuqing Zhou, Shunfeng Zhou, Weiqi Dai, Kan Chen, Fan Wang, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo. Shikonin Attenuates Concanavalin A-Induced Acute Liver Injury in Mice via Inhibition of the JNK PathwayMediators of Inflammation 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/2748367
142
Miao Zhang, Qingxia Li, Cuisong Zhou, Yaxing Zhao, Ruiyan Li, Yubin Zhang. Demethyleneberberine attenuates concanavalin A-induced autoimmune hepatitis in mice through inhibition of NF-κB and MAPK signalingInternational Immunopharmacology 2020; 80: 106137 doi: 10.1016/j.intimp.2019.106137
143
Bin Wang, Chang-Jiang Lei, Rong Wu, Lei Li, Chun-Mei Deng, Wen-Xia Chen, Fu-Rong Hu, Hao-Cheng Long, Ze-Zhang Tao, Cheng Zeng, Jian-Bin Huang, Chun-Zhou Chen, De-Fa Ren. Anti-tumor effect of LTA combined with 5-FU on H22 tumor bearing miceAsian Pacific Journal of Tropical Medicine 2015; 8(7): 560 doi: 10.1016/j.apjtm.2015.07.002