BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Seo DB, Bang BW, Jeong S, Lee DH, Park SG, Jeon YS, Lee JI, Lee JW. Does the bile duct angulation affect recurrence of choledocholithiasis? World J Gastroenterol 2011; 17(36): 4118-4123 [PMID: 22039327 DOI: 10.3748/wjg.v17.i36.4118]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i36/4118.htm
Number Citing Articles
1
Zhen Sun, Wenhui Bo, Ping Jiang, Quan Sun. Different Types of Periampullary Duodenal Diverticula Are Associated with Occurrence and Recurrence of Bile Duct Stones: A Case-Control Study from a Chinese CenterGastroenterology Research and Practice 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/9381759
2
Feng Deng, Mi Zhou, Ping-Ping Liu, Jun-Bo Hong, Guo-Hua Li, Xiao-Jiang Zhou, You-Xiang Chen. Causes associated with recurrent choledocholithiasis following therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A large sample sized retrospective studyWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(9): 1028-1037 doi: 10.12998/wjcc.v7.i9.1028
3
Xu Ji, Wen Jia, Qian Zhao, Yao Wang, Shu-Ren Ma, Lu Xu, Ying Kan, Yang Cao, Bao-Jun Fan, Zhuo Yang. Common bile duct morphology is associated with recurrence of common bile duct stones in Billroth II anatomy patientsWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(26): 7671-7681 doi: 10.12998/wjcc.v9.i26.7671
4
Sujuan Li, Bingzhong Su, Ping Chen, Jianyu Hao. Risk factors for recurrence of common bile duct stones after endoscopic biliary sphincterotomyJournal of International Medical Research 2018; 46(7): 2595 doi: 10.1177/0300060518765605
5
Jie Zhang, Xiaofeng Ling. Risk factors and management of primary choledocholithiasis: a systematic reviewANZ Journal of Surgery 2021; 91(4): 530 doi: 10.1111/ans.16211
6
Masatoshi Shoji, Hiroshi Sakuma, Yutaka Yoshimitsu, Tsutomu Maeda, Masuo Nakai, Hiroshi Ueda. Topical nitrate drip infusion using cystic duct tube for retained bile duct stone: A six patients case seriesWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2013; 5(6): 210-215 doi: 10.4240/wjgs.v5.i6.210
7
Hao Xu, Xin Li, Ke-Xiang Zhu, Wen-Ce Zhou. Ectopic opening of the common bile duct into the duodenal bulb with recurrent choledocholithiasis: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(19): 5332-5338 doi: 10.12998/wjcc.v9.i19.5332