BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ma F, Chen Y, Li J, Qing HP, Wang JD, Zhang YL, Long BG, Bai Y. Screening test for anti-Helicobacter pylori activity of traditional Chinese herbal medicines. World J Gastroenterol 2010; 16(44): 5629-5634 [PMID: 21105198 DOI: 10.3748/wjg.v16.i44.5629]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v16/i44/5629.htm
Number Citing Articles
1
Jiahui Yan, Chang Peng, Pengting Chen, Weijia Zhang, Cheng Jiang, Shuyi Sang, Weixing Zhu, Yuemei Yuan, Yanjun Hong, Meicun Yao. In-vitro anti-Helicobacter pylori activity and preliminary mechanism of action of Canarium album Raeusch. fruit extractsJournal of Ethnopharmacology 2022; 283: 114578 doi: 10.1016/j.jep.2021.114578
2
Xing Xing Chen, Yu Xin Chen, Han Xin Bi, Xin Zhao, Li Feng Zhang, Jun Ye Liu, Yong Quan Shi. Efficacy and safety of triple therapy containing berberine hydrochloride, amoxicillin, and rabeprazole in the eradication of Helicobacter pyloriJournal of Digestive Diseases 2022; 23(10): 568 doi: 10.1111/1751-2980.13146
3
Xiuming Wang, Yuanyuan Xie, Xiaomei Hu, Youkang Li, Ping Hu, Yiming Wang, Qionglin Liang, Guoan Luo. Qualitative and quantitative analysis of glucosinolates and nucleosides in Radix Isatidis by HPLC and liquid chromatography tandem mass spectrometryActa Pharmaceutica Sinica B 2013; 3(5): 337 doi: 10.1016/j.apsb.2013.08.002
4
Jiang-Tao Zhou, Cai-Lan Li, Li-Hua Tan, Yi-Fei Xu, Yu-Hong Liu, Zhi-Zhun Mo, Yao-Xing Dou, Rui Su, Zi-Ren Su, Ping Huang, Jian-Hui Xie, Concepción Gonzalez-Bello. Inhibition of Helicobacter pylori and Its Associated Urease by Palmatine: Investigation on the Potential MechanismPLOS ONE 2017; 12(1): e0168944 doi: 10.1371/journal.pone.0168944
5
Lihua Tan, Cailan Li, Hanbin Chen, Zhizhun Mo, Jiangtao Zhou, Yuhong Liu, Zhilin Ma, Yuyao Xu, Xiaobo Yang, Jianhui Xie, Ziren Su. Epiberberine, a natural protoberberine alkaloid, inhibits urease of Helicobacter pylori and jack bean: Susceptibility and mechanismEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 110: 77 doi: 10.1016/j.ejps.2017.02.004
6
Yao Xinjie, Li Yan. Effect of modified Sanhuang Xiexin Tang plus additional herbs combined with “standard triple therapy” on Helicobacter pylori eradicationJournal of Traditional Chinese Medicine 2018; 38(1): 101 doi: 10.1016/j.jtcm.2018.02.008
7
Han-Yi Song, Long Zhou, Dong-yan Liu, Xin-Jie Yao, Yan Li. What Roles Do Probiotics Play in the Eradication of Helicobacter pylori? Current Knowledge and Ongoing ResearchGastroenterology Research and Practice 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/9379480
8
Xu Ming, Ma Yin, Wan Liyan. Antibacterial and Anti-Inflammatory Potential of Chinese Medicinal Herbs: Lonicerae flos, Lonicerae japonicae flos, Scutellaria baicalensis Georgi, and Forsythia suspensaNatural Product Communications 2022; 17(11): 1934578X2211366 doi: 10.1177/1934578X221136673
9
Zhang Yu, Wu-Dong Sheng, Xu Yin, Yu Bin. <i>Coptis</i>, <i>Pinellia</i>, and <i>Scutellaria </i>as a promising new drug combination for treatment of <i>Helicobacter pylori </i>infection World Journal of Clinical Cases 2022; 10(34): 12500-12514 doi: 10.12998/wjcc.v10.i34.12500
10
Chao Tong, Zewen Chen, Fang Liu, Yanyan Qiao, Tong Chen, Xuebing Wang. Antiviral activities of Radix isatidis polysaccharide against pseudorabies virus in swine testicle cellsBMC Complementary Medicine and Therapies 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12906-020-2838-4
11
Wei Zhou, Yanhai Zhang, Suli Ning, Yan Li, Mingli Ye, Yingjia Yu, Gengli Duan. Automated On-Line SPE/Multi-Stage Column-Switching and Benzoic Acid-Based QAMS/RODWs-HPLC for Oral Pharmacokinetics of Syringic Acid and Salicylic Acid in RatsChromatographia 2012; 75(15-16): 883 doi: 10.1007/s10337-012-2270-0
12
Jed W. Fahey, Katherine K. Stephenson, Alison J. Wallace. Dietary amelioration of Helicobacter infectionNutrition Research 2015; 35(6): 461 doi: 10.1016/j.nutres.2015.03.001
13
Ying Jin, Xiaoping Lin, Liming Song, Mengnan Liu, Ying Zhang, Xiangmin Qi, Danping Zhao. The Effect of Pudilan Anti-Inflammatory Oral Liquid on the Treatment of Mild Recurrent Aphthous UlcersEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/6250892
14
Tiantian She, Chuanke Zhao, Junnan Feng, Lixin Wang, Like Qu, Ke Fang, Shaoqing Cai, Chengchao Shou, Jung Weon Lee. Sarsaparilla (Smilax Glabra Rhizome) Extract Inhibits Migration and Invasion of Cancer Cells by Suppressing TGF-β1 PathwayPLOS ONE 2015; 10(3): e0118287 doi: 10.1371/journal.pone.0118287
15
Tiantian She, Junnan Feng, Shenyi Lian, Ruobing Li, Chuanke Zhao, Guoliang Song, Jie Luo, Rouxianguli Dawuti, Shaoqing Cai, Like Qu, Chengchao Shou. Sarsaparilla (Smilax GlabraRhizome) Extract Activates Redox-Dependent ATM/ATR Pathway to Inhibit Cancer Cell Growth by S Phase Arrest, Apoptosis, and AutophagyNutrition and Cancer 2017; 69(8): 1281 doi: 10.1080/01635581.2017.1362447
16
Qin Tang, Zhengcai Ma, Xiang Tang, Yan Liu, Huimin Wu, Yu Peng, Baihua Jiao, Rui Wang, Xiaoli Ye, Hang Ma, Xuegang Li. Coptisine inhibits Helicobacter pylori and reduces the expression of CagA to alleviate host inflammation in vitro and in vivoJournal of Ethnopharmacology 2023; 314: 116618 doi: 10.1016/j.jep.2023.116618
17
Jin Jianling, Hao Zhao, Zhang Hui, Zhang Yan, Cai Yupin, Gao Peiji. Evaluation of the mutagenicity of a traditional Chinese medicine Radix isatidis root by modified Ames tests, SOS/umu and SOS/rec testsToxicology Research 2014; 3(3): 161 doi: 10.1039/c3tx50041a
18
Cailan Li, Ping Huang, Kambo Wong, Yifei Xu, Lihua Tan, Hanbin Chen, Qiang Lu, Chaodan Luo, Chunlai Tam, Lixiang Zhu, Ziren Su, Jianhui Xie. Coptisine-induced inhibition ofHelicobacter pylori: elucidation of specific mechanisms by probing urease active site and its maturation processJournal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 2018; 33(1): 1362 doi: 10.1080/14756366.2018.1501044
19
Luzia V. Modolo, Aline X. de Souza, Lívia P. Horta, Débora P. Araujo, Ângelo de Fátima. An overview on the potential of natural products as ureases inhibitors: A reviewJournal of Advanced Research 2015; 6(1): 35 doi: 10.1016/j.jare.2014.09.001
20
Chang Peng, Shuyi Sang, Xue Shen, Weijia Zhang, Jiahui Yan, Pengting Chen, Cheng Jiang, Yuemei Yuan, Weixing Zhu, Meicun Yao. In vitro anti-Helicobacter pylori activity of Syzygium aromaticum and the preliminary mechanism of actionJournal of Ethnopharmacology 2022; 288: 114995 doi: 10.1016/j.jep.2022.114995
21
Chaodan Luo, Hanbin Chen, Yongfu Wang, Guosheng Lin, Cailan Li, Lihua Tan, Ziren Su, Xiaoping Lai, Jianhui Xie, Huifang Zeng. Protective effect of coptisine free base on indomethacin-induced gastric ulcers in rats: Characterization of potential molecular mechanismsLife Sciences 2018; 193: 47 doi: 10.1016/j.lfs.2017.12.004
22
Mayuna Srisuphanunt, Polrat Wilairatana, Nateelak Kooltheat, Thitinat Duangchan, Gerd Katzenmeier, Joan B. Rose. Molecular Mechanisms of Antibiotic Resistance and Novel Treatment Strategies for Helicobacter pylori InfectionsTropical Medicine and Infectious Disease 2023; 8(3): 163 doi: 10.3390/tropicalmed8030163
23
Yan-Qiang Huang, Gan-Rong Huang, Ming-Hui Wu, Hua-Ying Tang, Zan-Song Huang, Xi-Han Zhou, Wen-Qiang Yu, Jian-Wei Su, Xiao-Qiang Mo, Bing-Pu Chen, Li-Juan Zhao, Xiao-Feng Huang, Hong-Yu Wei, Lian-Deng Wei. Inhibitory effects of emodin, baicalin, schizandrin and berberine on <italic>hefA</italic> gene: Treatment of <italic>Helicobacter pylori</italic>-induced multidrug resistanceWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(14): 4225-4231 doi: 10.3748/wjg.v21.i14.4225
24
Sihan Li, Minghan Huang, Qin Chen, Shunan Li, Xin Wang, Jianlong Lin, Guodong Zhong, Ping Lin, Tetsuya Asakawa. Confirming the Effects of Qinghuayin against Chronic Atrophic Gastritis and a Preliminary Observation of the Involved Inflammatory Signaling Pathways: An In Vivo StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/4905089
25
Jia-Lun Guan, Li-Na Feng, Ying-Ying Han, Su-Hong Xia, Kai Zhao, Ming-Yu Zhang, Yu Zhang, Ruo-Nan Dong, Yu-Jie Huang, Ji-Yan Li, Jia-Zhi Liao, Pei-Yuan Li. Global research trends and hotspots of Helicobacter pylori eradication based on clinical trial registration platforms: A cross-sectional analysisClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2023; 47(10): 102233 doi: 10.1016/j.clinre.2023.102233
26
Cai-Lan Li, Li-Hua Tan, Yong-Fu Wang, Chao-Dan Luo, Han-Bin Chen, Qiang Lu, Yu-Cui Li, Xiao-Bo Yang, Jian-Nan Chen, Yu-Hong Liu, Jian-Hui Xie, Zi-Ren Su. Comparison of anti-inflammatory effects of berberine, and its natural oxidative and reduced derivatives from Rhizoma Coptidis in vitro and in vivoPhytomedicine 2019; 52: 272 doi: 10.1016/j.phymed.2018.09.228
27
Zeeshan Umar, Jia-Wei Tang, Barry J. Marshall, Alfred Chin Yen Tay, Liang Wang. Rapid diagnosis and precision treatment of Helicobacter pylori infection in clinical settings Critical Reviews in Microbiology 2024; : 1 doi: 10.1080/1040841X.2024.2364194
28
Gaber El-Saber Batiha, Halimat Yusuf Lukman, Hazem M. Shaheen, Lamiaa Wasef, Amin A. Hafiz, Carlos Adam Conte-Junior, Ammar Al-Farga, Moses V. M. Chamba, Bashir Lawal, Mohd Fadzelly Abu Bakar. A Systematic Review of Phytochemistry, Nutritional Composition, and Pharmacologic Application of Species of the Genus Viola in Noncommunicable Diseases (NCDs)Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/5406039
29
Zhenyu Jiang, Boning Deng, Yaqi Zhang, Ye Li, Zhijun Yu, Haiying Deng, Yajun Chen. Efficacy and safety of seven Chinese patent medicines combined with conventional triple/quadruple therapy forHelicobacter pylori-positive peptic ulcers: a systematic review and network meta-analysisBMJ Open 2024; 14(4): e074188 doi: 10.1136/bmjopen-2023-074188
30
Ting Su, Ye Qiu, Xuesi Hua, Bi Ye, Haoming Luo, Da Liu, Peng Qu, Zhidong Qiu. Novel Opportunity to Reverse Antibiotic Resistance: To Explore Traditional Chinese Medicine With Potential Activity Against Antibiotics-Resistance BacteriaFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.610070
31
Yanni Li, Yilun Chen, Dongxiao Sun-Waterhouse. The potential of dandelion in the fight against gastrointestinal diseases: A reviewJournal of Ethnopharmacology 2022; 293: 115272 doi: 10.1016/j.jep.2022.115272
32
Di Zhang, Li Ke, Zhen Ni, Yu Chen, Lin-Hui Zhang, Shao-Hua Zhu, Chan-Juan Li, Lei Shang, Jie Liang, Yong-Quan Shi. Berberine containing quadruple therapy for initial Helicobacter pylori eradicationMedicine 2017; 96(32): e7697 doi: 10.1097/MD.0000000000007697
33
Jung-Sheng Yu, Chung-Han Ho, Yao-Chin Hsu, Jhi-Joung Wang, Ching-Liang Hsieh. Traditional Chinese medicine treatments for upper respiratory tract infections/common colds in TaiwanEuropean Journal of Integrative Medicine 2014; 6(5): 538 doi: 10.1016/j.eujim.2014.06.003
34
Hsi-Lung Hsieh, Ming-Chin Yu, Yu-Chia Chang, Yi-Hsuan Wu, Kuo-Hsiung Huang, Ming-Ming Tsai. Lonicera japonica Thunb. Ethanol Extract Exerts a Protective Effect on Normal Human Gastric Epithelial Cells by Modulating the Activity of Tumor-Necrosis-Factor-α-Induced Inflammatory Cyclooxygenase 2/Prostaglandin E2 and Matrix Metalloproteinase 9Current Issues in Molecular Biology 2024; 46(7): 7303 doi: 10.3390/cimb46070433
35
Ru-Jia Li, Yuan-Yuan Dai, Chun Qin, Gan-Rong Huang, Yan-Chun Qin, Yong-Yi Huang, Zan-Song Huang, Xian-Ke Luo, Yan-Qiang Huang. Application of traditional Chinese medicine in treatment of <i>Helicobacter pylori </i>infectionWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(35): 10781-10791 doi: 10.12998/wjcc.v9.i35.10781
36
Zhong Feng, Hui Li, Yajie Hao, Chang Peng, Ling Ou, Junwei Jia, Mingjin Xun, Yuanjing Zou, Meiyun Chen, Guimin Zhang, Meicun Yao. In vitro anti-Helicobacter pylori activity and the underlining mechanism of an empirical herbal formula – Hezi QingyouFrontiers in Microbiology 2024; 15 doi: 10.3389/fmicb.2024.1355460
37
Yuan Jiang, Wingnang Leung, Qingjuan Tang, Hongwei Zhang, Chuanshan Xu. Effect of Light-Activated Hypocrellin B on the Growth and Membrane Permeability of Gram-NegativeEscherichia coliCellsInternational Journal of Photoenergy 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/521209
38
Yuan Jiang, Albert Wingnang Leung, Xinna Wang, Hongwei Zhang, Chuanshan Xu. Inactivation of Staphylococcus aureus by photodynamic action of hypocrellin BPhotodiagnosis and Photodynamic Therapy 2013; 10(4): 600 doi: 10.1016/j.pdpdt.2013.06.004
39
Haruka Fukamachi, Chinami Matsumoto, Yuji Omiya, Takafumi Arimoto, Hirobumi Morisaki, Hideo Kataoka, Miki Kadena, Takahiro Funatsu, Masato Fukutake, Yoshio Kase, Hirotaka Kuwata. Effects of Hangeshashinto on Growth of Oral MicroorganismsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/512947
40
Saba Safarzadeh, Farinaz Shirban, Mohammad Bagherniya, Thozhukat Sathyapalan, Amirhossein Sahebkar. The effects of herbal medicines on cancer therapy‐induced oral mucositis: A literature reviewPhytotherapy Research 2022; 36(1): 243 doi: 10.1002/ptr.7308