BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Han KQ, Huang G, Gu W, Su YH, Huang XQ, Ling CQ. Anti-tumor activities and apoptosis-regulated mechanisms of bufalin on the orthotopic transplantation tumor model of human hepatocellular carcinoma in nude mice. World J Gastroenterol 2007; 13(24): 3374-3379 [PMID: 17659679 DOI: 10.3748/wjg.v13.i24.3374]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v13/i24/3374.htm
Number Citing Articles
1
Yu‑Long Lan, Jia‑Cheng Lou, Xue‑Wen Jiang, Xun Wang, Jin‑Shan Xing, Shao Li, Bo Zhang. A research update on the anticancer effects of bufalin and its derivatives (Review)Oncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10062
2
Jorge A. R. Salvador, João F. S. Carvalho, Marco A. C. Neves, Samuel M. Silvestre, Alcino J. Leitão, M. Manuel C. Silva, M. Luisa Sá e Melo. Anticancer steroids: linking natural and semi-synthetic compoundsNat. Prod. Rep. 2013; 30(2): 324 doi: 10.1039/C2NP20082A
3
En-Yun Su, Yung-Lin Chu, Fu-Shin Chueh, Yi-Shih Ma, Shu-Fen Peng, Wen-Wen Huang, Ching-Lung Liao, An-Cheng Huang, Jing-Gung Chung. Bufalin Induces Apoptotic Cell Death in Human Nasopharyngeal Carcinoma Cells through Mitochondrial ROS and TRAIL PathwaysThe American Journal of Chinese Medicine 2019; 47(01): 237 doi: 10.1142/S0192415X19500125
4
Lívia Queiroz de Sousa, Kátia da Conceição Machado, Samara Ferreira de Carvalho Oliveira, Lidiane da Silva Araújo, Evaldo dos Santos Monção-Filho, Ana Amélia de Carvalho Melo-Cavalcante, Gerardo Magela Vieira-Júnior, Paulo Michel Pinheiro Ferreira. Bufadienolides from amphibians: A promising source of anticancer prototypes for radical innovation, apoptosis triggering and Na+/K+-ATPase inhibitionToxicon 2017; 127: 63 doi: 10.1016/j.toxicon.2017.01.004
5
Laura Soumoy, Ghanem E. Ghanem, Sven Saussez, Fabrice Journe. Bufalin for an innovative therapeutic approach against cancerPharmacological Research 2022; 184: 106442 doi: 10.1016/j.phrs.2022.106442
6
Fang‐Jie Li, Jing‐Hong Hu, Xin Ren, Cheng‐Mei Zhou, Qian Liu, Yong‐Qing Zhang. Toad venom: A comprehensive review of chemical constituents, anticancer activities, and mechanismsArchiv der Pharmazie 2021; 354(7): 2100060 doi: 10.1002/ardp.202100060
7
Xia Sheng, Xiaoting Sun, Kang Sun, Hua Sui, Jianmin Qin, Qi Li. Inhibitory effect of bufalin combined with Hedgehog signaling pathway inhibitors on proliferation and invasion and metastasis of liver cancer cellsInternational Journal of Oncology 2016; 49(4): 1513 doi: 10.3892/ijo.2016.3667
8
Jude I. Ayogu, Amaechi S. Odoh. Prospects and Therapeutic Applications of Cardiac Glycosides in Cancer RemediationACS Combinatorial Science 2020; 22(11): 543 doi: 10.1021/acscombsci.0c00082
9
Gang Pan, Yi-jie Bao, Jie Xu, Tao Liu, Cheng Liu, Yan-yan Qiu, Xiao-jing Shi, Hui Yu, Ting-ting Jia, Xia Yuan, Ze-ting Yuan, Pei-hao Yin, Yi-jun Cao. Esterase-responsive polymeric prodrug-based tumor targeting nanoparticles for improved anti-tumor performance against colon cancerRSC Advances 2016; 6(48): 42109 doi: 10.1039/C6RA05236C
10
Ailiang Chen, Jian Yu, Liang Zhang, Yimin Sun, Yan Zhang, Hongyan Guo, Yuxiang Zhou, Keith Mitchelson, Jing Cheng. Microarray and biochemical analysis of bufalin-induced apoptosis of HL-60 CellsBiotechnology Letters 2009; 31(4): 487 doi: 10.1007/s10529-008-9888-x
11
Xiao-feng Zhai, Fan-fu Fang, Qun Liu, Yong-bin Meng, Yu-yu Guo, Zhe Chen. MiR-181a contributes to bufalin-induced apoptosis in PC-3 prostate cancer cellsBMC Complementary and Alternative Medicine 2013; 13(1) doi: 10.1186/1472-6882-13-325
12
Dongdong Yang, Ping Gao, Chao Tian, Yang Sheng. Gompertz tracking of the growth trajectories of the human-liver-cancer xenograft-tumors in nude miceComputer Methods and Programs in Biomedicine 2020; 191: 105412 doi: 10.1016/j.cmpb.2020.105412
13
Chien-shan Cheng, Jiaqiang Wang, Jie Chen, Kuei Ting Kuo, Jian Tang, Huifeng Gao, Lianyu Chen, Zhen Chen, Zhiqiang Meng. New therapeutic aspects of steroidal cardiac glycosides: the anticancer properties of Huachansu and its main active constituent BufalinCancer Cell International 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12935-019-0806-1
14
He Huang, Yang Cao, Wei Wei, Wei Liu, Shao-Yong Lu, Yu-Bao Chen, Yan Wang, Hua Yan, Ying-Li Wu, Ferenc Gallyas. Targeting Poly (ADP-Ribose) Polymerase Partially Contributes to Bufalin-Induced Cell Death in Multiple Myeloma CellsPLoS ONE 2013; 8(6): e66130 doi: 10.1371/journal.pone.0066130
15
Min-ji Choi, Ka-na Kim, Jae-Eun Lee, Jin-Woo Suh, Sung- Chul Kim, Ki Rok Kwon, Seung-Hun Cho. Effects of Sumsu (Bufonis venenum) Pharmacopuncture Treatment on Depression in MiceJournal of Pharmacopuncture 2014; 17(2): 27 doi: 10.3831/KPI.2014.17.013
16
Tatjana Mijatovic, Laurent Ingrassia, Vincenzo Facchini, Robert Kiss. Na+/K+-ATPase α subunits as new targets in anticancer therapyExpert Opinion on Therapeutic Targets 2008; 12(11): 1403 doi: 10.1517/14728222.12.11.1403
17
Ching-Han Yu, Shu-Fen Kan, Hsiao-Fung Pu, Eileen Jea Chien, Paulus S. Wang. Apoptotic signaling in bufalin- and cinobufagin-treated androgen-dependent and -independent human prostate cancer cellsCancer Science 2008; 99(12): 2467 doi: 10.1111/j.1349-7006.2008.00966.x
18
Katharina Schimmel, Mira Jung, Ariana Foinquinos, Gorka San José, Javier Beaumont, Katharina Bock, Lea Grote-Levi, Ke Xiao, Christian Bär, Angelika Pfanne, Annette Just, Karina Zimmer, Soeun Ngoy, Begoña López, Susana Ravassa, Sabine Samolovac, Heike Janssen-Peters, Janet Remke, Kristian Scherf, Seema Dangwal, Maria-Teresa Piccoli, Felix Kleemiss, Fabian Philipp Kreutzer, Franziska Kenneweg, Julia Leonardy, Lisa Hobuß, Laura Santer, Quoc-Tuan Do, Robert Geffers, Jan Hinrich Braesen, Jessica Schmitz, Christina Brandenberger, Dominik N. Müller, Nicola Wilck, Volkhard Kaever, Heike Bähre, Sandor Batkai, Jan Fiedler, Kevin M. Alexander, Bradley M. Wertheim, Sudeshna Fisch, Ronglih Liao, Javier Diez, Arantxa González, Thomas Thum. Natural Compound Library Screening Identifies New Molecules for the Treatment of Cardiac Fibrosis and Diastolic DysfunctionCirculation 2020; 141(9): 751 doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.042559
19
Yu-Ping Hsiao, Chun-Shu Yu, Chien-Chih Yu, Jai-Sing Yang, Jo-Hua Chiang, Chi-Cheng Lu, Hui-Ying Huang, Nou-Ying Tang, Jen-Hung Yang, An-Cheng Huang, Jing-Gung Chung. Triggering Apoptotic Death of Human Malignant Melanoma A375.S2 Cells by Bufalin: Involvement of Caspase Cascade-Dependent and Independent Mitochondrial Signaling PathwaysEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012: 1 doi: 10.1155/2012/591241
20
Wanlu Zhao, Guihuan Li, Qianbing Zhang, Meixuan Chen, Lijun He, Zhicong Wu, Yihe Zhang, Mingming Fan, Yanling Liang, Wenlong Zhang, Fangyin Zeng, Fan Deng. Cardiac glycoside neriifolin exerts anti-cancer activity in prostate cancer cells by attenuating DNA damage repair through endoplasmic reticulum stressBiochemical Pharmacology 2023; 209: 115453 doi: 10.1016/j.bcp.2023.115453
21
Li-pei Wang, Yan-na Zhao, Xin Sun, Rui-lan Gao. Effects of bufalin on up-regulating methylation of Wilm’s tumor 1 gene in human erythroid leukemic cellsChinese Journal of Integrative Medicine 2017; 23(4): 288 doi: 10.1007/s11655-017-2404-1
22
Yinhui Dong, Shutao Yin, Jinghua Li, Cheng Jiang, Min Ye, Hongbo Hu. Bufadienolide compounds sensitize human breast cancer cells to TRAIL-induced apoptosis via inhibition of STAT3/Mcl-1 pathwayApoptosis 2011; 16(4): 394 doi: 10.1007/s10495-011-0573-5
23
Angellica Fernandes de OLIVEIRA, Lindsey CASTOLDI, Gerardo Magela VIEIRA JUNIOR, Evaldo dos Santos MONÇÃO FILHO, Mariana Helena CHAVES, Domingos de Jesus RODRIGUES, Marina Mariko SUGUI. Evaluation of antimutagenic and cytotoxic activity of skin secretion extract of Rhinella marina and Rhaebo guttatus (Anura, Bufonidae)Acta Amazonica 2019; 49(2): 145 doi: 10.1590/1809-4392201801751
24
Xin Tian, Shundong Dai, Jing Sun, Shenyi Jiang, Chengguang Sui, Fandong Meng, Yan Li, Liye Fu, Tao Jiang, Yang Wang, Jia Su, Youhong Jiang. Bufalin Induces Mitochondria-Dependent Apoptosis in Pancreatic and Oral Cancer Cells by Downregulating hTERT Expression via Activation of the JNK/p38 PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/546210
25
Guangli Li, Tianyue An, Yu Li, Jinyang Yue, Ruoshi Huang, Jia Huang, Jincai Liang, Wei Yao, Liufang Huang, Yidu Chen, Rongrong Zhang, Aijia Ji, Lixin Duan. Transcriptome Analysis and Identification of the Cholesterol Side Chain Cleavage Enzyme BbgCYP11A1 From Bufo bufo gargarizansFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.828877
26
Shin-Hwar Wu, Da-Tian Bau, Yung-Ting Hsiao, Kung-Wen Lu, Te-Chun Hsia, Jin-Cherng Lien, Yang-Ching Ko, Wu-Huei Hsu, Su-Tso Yang, Yi-Ping Huang, Jing-Gung Chung. Bufalin induces apoptosisin vitroand has Antitumor activity against human lung cancer xenograftsin vivoEnvironmental Toxicology 2017; 32(4): 1305 doi: 10.1002/tox.22325
27
Xia Sheng, Pengfei Zhu, Yi Zhao, Jinwei Zhang, Haijia Li, Huan Zhao, Jianmin Qin. Effect of PI3K/AKT/mTOR Signaling Pathway on Regulating and Controlling the Anti-Invasion and Metastasis of Hepatoma Cells by BufalinRecent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery 2021; 16(1): 54 doi: 10.2174/1574892816666210201120324
28
Ji Qi, Abu Zulfiker, Chun Li, David Good, Ming Wei. The Development of Toad Toxins as Potential Therapeutic AgentsToxins 2018; 10(8): 336 doi: 10.3390/toxins10080336
29
Chuang-xin Lu, Wen-yu Wang, Ning Ma, Yao Cui, Xiao-yan Li, Yun Zhou. Anticancer peptide from Chinese toad (Bufo Bufo Gargarizans) skin enhanced sensitivity to 5-Fu in hepatocarcinoma cells (HepG2)Clinical Oncology and Cancer Research 2011; 8(3): 149 doi: 10.1007/s11805-011-0574-8
30
Ya-Yin Chen, Hsu-Feng Lu, Shu-Chun Hsu, Chao-Lin Kuo, Shu-Jen Chang, Jen-Jyh Lin, Ping-Ping Wu, Jia-You Liu, Ching-Hsiao Lee, Jing-Gung Chung, Jin-Biou Chang. Bufalin inhibits migration and invasion in human hepatocellular carcinoma SK-Hep1 cells through the inhibitions of NF-kB and matrix metalloproteinase-2/-9-signaling pathwaysEnvironmental Toxicology 2015; 30(1): 74 doi: 10.1002/tox.21896
31
Yi-Ze Zhang, Xi Chen, Xing-Xing Fan, Jian-Xing He, Jun Huang, Da-Kai Xiao, Yan-Ling Zhou, Sen-You Zheng, Jia-Hui Xu, Xiao-Jun Yao, Liang Liu, Elaine Leung. Compound Library Screening Identified Cardiac Glycoside Digitoxin as an Effective Growth Inhibitor of Gefitinib-Resistant Non-Small Cell Lung Cancer via Downregulation of α-Tubulin and Inhibition of Microtubule FormationMolecules 2016; 21(3): 374 doi: 10.3390/molecules21030374
32
Hosam A Elbaz, Todd A Stueckle, William Tse, Yon Rojanasakul, Cerasela Zoica Dinu. Digitoxin and its analogs as novel cancer therapeuticsExperimental Hematology & Oncology 2012; 1(1) doi: 10.1186/2162-3619-1-4
33
Yong Pan, Patrea Rhea, Lin Tan, Carrie Cartwright, Ho-Jeong Lee, Murali K. Ravoori, Crandell Addington, Mihai Gagea, Vikas Kundra, Sun-Jin Kim, Robert A. Newman, Peiying Yang. PBI-05204, a supercritical CO2 extract of Nerium oleander, inhibits growth of human pancreatic cancer via targeting the PI3K/mTOR pathwayInvestigational New Drugs 2015; 33(2): 271 doi: 10.1007/s10637-014-0190-6
34
Yaohan Wang, Li Feng, Bingkui Piao, Peitong Zhang. Review on Research about Traditional Chinese Medicine in Cancer Stem CellEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/4505194
35
Han-Yu Chou, Fu-Shin Chueh, Yi-Shih Ma, Rick Sai-Chuen Wu, Ching-Lung Liao, Yung-Lin Chu, Ming-Jen Fan, Wen-Wen Huang, Jing-Gung Chung. Bufalin induced apoptosis in SCC-4 human tongue cancer cells by decreasing Bcl-2 and increasing Bax expression via the mitochondria-dependent pathwayMolecular Medicine Reports 2017; 16(6): 7959 doi: 10.3892/mmr.2017.7651
36
Huang Houbao, Zhang Wei. Bufalin induced apoptosis of bladder carcinoma cells through the inactivation of Na+K+‑ATPaseOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9142
37
Shin-Hwar Wu, Tzu-Yun Wu, Yung-Ting Hsiao, Ju-Hwa Lin, Shu-Chun Hsu, Te-Chun Hsia, Su-Tso Yang, Wu-Huei Hsu, Jing-Gung Chung. Bufalin Induces Cell Death in Human Lung Cancer Cells through Disruption of DNA Damage Response PathwaysThe American Journal of Chinese Medicine 2014; 42(03): 729 doi: 10.1142/S0192415X14500475
38
Yun-Rong Zhu, Yong Xu, Jian-Feng Fang, Feng Zhou, Xiong-Wei Deng, Yun-Qing Zhang. Bufotalin-induced apoptosis in osteoblastoma cells is associated with endoplasmic reticulum stress activationBiochemical and Biophysical Research Communications 2014; 451(1): 112 doi: 10.1016/j.bbrc.2014.07.077
39
Laetitia Moreno Y. Banuls, Ernst Urban, Michel Gelbcke, François Dufrasne, Brigitte Kopp, Robert Kiss, Martin Zehl. Structure–Activity Relationship Analysis of Bufadienolide-Induced in Vitro Growth Inhibitory Effects on Mouse and Human Cancer CellsJournal of Natural Products 2013; 76(6): 1078 doi: 10.1021/np400034d
40
Hesham R. El-Seedi, Nermeen Yosri, Bishoy El-Aarag, Shaymaa H. Mahmoud, Ahmed Zayed, Ming Du, Aamer Saeed, Syed G. Musharraf, Islam M. El-Garawani, Mohamed R. Habib, Haroon Elrasheid Tahir, Momtaz M. Hegab, Xiaobo Zou, Zhiming Guo, Thomas Efferth, Shaden A. M. Khalifa. Chemistry and the Potential Antiviral, Anticancer, and Anti-Inflammatory Activities of Cardiotonic Steroids Derived from ToadsMolecules 2022; 27(19): 6586 doi: 10.3390/molecules27196586
41
Ioannis Prassas, Eleftherios P. Diamandis. Novel therapeutic applications of cardiac glycosidesNature Reviews Drug Discovery 2008; 7(11): 926 doi: 10.1038/nrd2682
42
Shin-Hwar Wu, Yung-Ting Hsiao, Jaw-Chyum Chen, Ju-Hwa Lin, Shu-Chun Hsu, Te-Chun Hsia, Su-Tso Yang, Wu-Huei Hsu, Jing-Gung Chung. Bufalin Alters Gene Expressions Associated DNA Damage, Cell Cycle, and Apoptosis in Human Lung Cancer NCI-H460 Cells in VitroMolecules 2014; 19(5): 6047 doi: 10.3390/molecules19056047
43
T. O. Veklich, R. D. Labyntseva, O. A. Shkrabak, O. V. Tsymbalyuk, R. V. Rodik, V. I. Kalchenko, S. O. Kosterin. Inhibition of Na(+),K(+)-ATPase and activation of myosin ATPase by calix[4]arene C-107 cause stimulation of isolated smooth muscle contractile activityThe Ukrainian Biochemical Journal 2020; 92(1): 21 doi: 10.15407/ubj92.01.021
44
Lina Gao, Lei Zhang, Fengjun He, Jing Chen, Meng Zhao, Simin Li, Hao Wu, Yumeng Liu, Yinan Zhang, Qineng Ping, Lihong Hu, Hongzhi Qiao. Surfactant Assisted Rapid-Release Liposomal Strategies Enhance the Antitumor Efficiency of Bufalin Derivative and Reduce CardiotoxicityInternational Journal of Nanomedicine 2021; : 3581 doi: 10.2147/IJN.S313153
45
Rui Xue, Na Han, Chun Ye, Lihui Wang, Jingyu Yang, Yu Wang, Jun Yin. The cytotoxic activities of cardiac glycosides from Streptocaulon juventas and the structure–activity relationshipsFitoterapia 2014; 98: 228 doi: 10.1016/j.fitote.2014.08.008
46
Fan Yang, Luo Zhuo, Sunnassee Ananda, Tingyi Sun, Shangxun Li, Liang Liu. Role of reactive oxygen species in triptolide-induced apoptosis of renal tubular cells and renal injury in ratsJournal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences] 2011; 31(3): 335 doi: 10.1007/s11596-011-0377-4
47
Wei Gu, Fan-Fu Fang, Bai Li, Bin-Bin Cheng, Chang-Quan Ling. Characterization and Resistance Mechanisms of A 5-fluorouracil-resistant Hepatocellular Carcinoma Cell LineAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(9): 4807 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.9.4807
48
Hui-Chi Huang, Wen-Te Chang, Meng-Shiou Lee, Hsing-Yu Chen, Yu-Hua Chen, Chi-Chen Lin, Ming-Kuem Lin. Three bufadienolides induce cell death in the human lung cancer cell line CL1‐5 mainly through autophagyBioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2021; 31: 127715 doi: 10.1016/j.bmcl.2020.127715
49
Yuewen Chang, Yongfang Zhao, Hongsheng Zhan, Xiaoen Wei, Tianjin Liu, Bo Zheng. Bufalin inhibits the differentiation and proliferation of human osteosarcoma cell line hMG63-derived cancer stem cellsTumor Biology 2014; 35(2): 1075 doi: 10.1007/s13277-013-1143-y
50
Fan Yang, Liang Ren, Luo Zhuo, Sunnassee Ananda, Liang Liu. Involvement of oxidative stress in the mechanism of triptolide-induced acute nephrotoxicity in ratsExperimental and Toxicologic Pathology 2012; 64(7-8): 905 doi: 10.1016/j.etp.2011.03.013
51
Noriyuki Takai, Naoko Kira, Terukazu Ishii, Toshie Yoshida, Masakazu Nishida, Yoshihiro Nishida, Kaei Nasu, Hisashi Narahara. Bufalin, a Traditional Oriental Medicine, Induces Apoptosis in Human Cancer CellsAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(1): 399 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.1.399
52
SHIH-CHANG TSAI, CHI-CHENG LU, CHAO-YING LEE, YUNG-CHANG LIN, JING-GUNG CHUNG, SHENG-CHU KUO, SAKAE AMAGAYA, FEI-NA CHEN, MICHAEL YUANCHIEN CHEN, SHIH-FENG CHAN, JAI-SING YANG. AKT serine/threonine protein kinase modulates bufalin-triggered intrinsic pathway of apoptosis in CAL 27 human oral cancer cellsInternational Journal of Oncology 2012; 41(5): 1683 doi: 10.3892/ijo.2012.1605
53
Lei Sun, Tongsheng Chen, Xiaoping Wang, Yun Chen, Xunbin Wei. Bufalin Induces Reactive Oxygen Species Dependent Bax Translocation and Apoptosis in ASTC-a-1 CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2011; 2011: 1 doi: 10.1093/ecam/nep082
54
EKEM T. EFUET, XIAO-PING DING, CARRIE CARTWRIGHT, YONG PAN, LORENZO COHEN, PEIYING YANG. Huachansu mediates cell death in non-Hodgkin’s lymphoma by induction of caspase-3 and inhibition of MAP kinaseInternational Journal of Oncology 2015; 47(2): 592 doi: 10.3892/ijo.2015.3044
55
Lin Jiang, Ming-Ning Zhao, Tian-Yu Liu, Xiang-Song Wu, Hao Weng, Qian Ding, Yi-Jun Shu, Run-Fa Bao, Mao-Lan Li, Jia-Sheng Mu, Wen-Guang Wu, Qi-Chen Ding, Yang Cao, Yun-Ping Hu, Bai-Yong Shen, Zhu-Jun Tan, Ying-Bin Liu. Bufalin induces cell cycle arrest and apoptosis in gallbladder carcinoma cellsTumor Biology 2014; 35(11): 10931 doi: 10.1007/s13277-014-1911-3
56
Zhe Pan, Yunpeng Xie, Jie Bai, Qiuyue Lin, Xiaonan Cui, Ningning Zhang. Bufalin suppresses colorectal cancer cell growth through promoting autophagy in vivo and in vitroRSC Advances 2018; 8(68): 38910 doi: 10.1039/C8RA06566G
57
CHIN-MU HSU, YUHSIN TSAI, LEI WAN, FUU-JEN TSAI. Bufalin induces G2/M phase arrest and triggers autophagy via the TNF, JNK, BECN-1 and ATG8 pathway in human hepatoma cellsInternational Journal of Oncology 2013; 43(1): 338 doi: 10.3892/ijo.2013.1942
58
Israel José Pereira Garcia, Gisele Capanema de Oliveira, Jéssica Martins de Moura Valadares, Felipe Finger Banfi, Silmara Nunes Andrade, Túlio Resende Freitas, Evaldo dos Santos Monção Filho, Hérica de Lima Santos, Gerardo Magela Vieira Júnior, Mariana Helena Chaves, Domingos de Jesus Rodrigues, Bruno Antonio Marinho Sanchez, Fernando P. Varotti, Leandro Augusto Barbosa. New bufadienolides extracted from Rhinella marina inhibit Na,K-ATPase and induce apoptosis by activating caspases 3 and 9 in human breast and ovarian cancer cellsSteroids 2019; 152: 108490 doi: 10.1016/j.steroids.2019.108490
59
Li-Juan Deng, Li-Ping Hu, Qun-Long Peng, Xiao-Lin Yang, Liang-Liang Bai, Anita Yiu, Yong Li, Hai-Yan Tian, Wen-Cai Ye, Dong-Mei Zhang. Hellebrigenin induces cell cycle arrest and apoptosis in human hepatocellular carcinoma HepG2 cells through inhibition of AktChemico-Biological Interactions 2014; 219: 184 doi: 10.1016/j.cbi.2014.06.003
60
Rong-Ping Zhou, Gang Chen, Zhi-Li Shen, Li-Qun Pan. Cinobufacin Suppresses Cell Proliferation via miR-494 in BGC-823 Gastric Cancer CellsAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(3): 1241 doi: 10.7314/APJCP.2014.15.3.1241
61
Paulus S. Wang, Jiun-Yih Yeh, Ching-Han Yu, Shyi-Wu Wang. Evidence-based Anticancer Materia MedicaEvidence-based Anticancer Complementary and Alternative Medicine 2011; : 389 doi: 10.1007/978-94-007-0526-5_18
62
Ying Liu, Pengfei Wang, Chen Sun, Nianping Feng, Wuxiong Zhou, Yang Yang, Rong Tan, Zhiqiang Chen, Shan Wu, Jihui Zhao. Wheat germ agglutinin-grafted lipid nanoparticles: Preparation and in vitro evaluation of the association with Caco-2 monolayersInternational Journal of Pharmaceutics 2010; 397(1-2): 155 doi: 10.1016/j.ijpharm.2010.06.030
63
Qian Wang, Ce Li, Zhitu Zhu, Yuee Teng, Xiaofang Che, Yan Wang, Yanju Ma, Yiding Wang, Huachuan Zheng, Yunpeng Liu, Xiujuan Qu. miR-155-5p antagonizes the apoptotic effect of bufalin in triple-negative breast cancer cellsAnti-Cancer Drugs 2016; 27(1): 9 doi: 10.1097/CAD.0000000000000296
64
Wenpan Peng, Yong Xu, Fanchao Feng, Cheng Gu, Zhichao Wang, Di Han, Xianmei Zhou, Hailang He, Juntra Karbwang. Meta-Analysis of Therapy of Cinobufacini Capsule Adjunct with First-Line Platinum-Based Chemotherapy for the Treatment of Advanced NSCLCEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5596415
65
Pei-Hao Yin, Xuan Liu, Yan-Yan Qiu, Jian-Feng Cai, Jian-Min Qin, Hui-Rong Zhu, Qi Li. Anti-tumor Activity and Apoptosis-regulation Mechanisms of Bufalin in Various Cancers: New Hope for Cancer PatientsAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(11): 5339 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.11.5339
66
Hsiao-Ting Chen, David Sun, Yen-Chun Peng, Pu-Hong Kao, Yuh-Lin Wu. Novel augmentation by bufalin of protein kinase C-induced cyclooxygenase-2 and IL-8 production in human breast cancer cellsInnate Immunity 2017; 23(1): 54 doi: 10.1177/1753425916676347
67
Ranjith Kumavath, Sayan Paul, Honey Pavithran, Manash K. Paul, Preetam Ghosh, Debmalya Barh, Vasco Azevedo. Emergence of Cardiac Glycosides as Potential Drugs: Current and Future Scope for Cancer TherapeuticsBiomolecules 2021; 11(9): 1275 doi: 10.3390/biom11091275
68
Paulo Michel Pinheiro Ferreira, Lívia Queiroz de Sousa, Rayran Walter Ramos de Sousa, Domingos de Jesus Rodrigues, Evaldo dos Santos Monção Filho, Mariana Helena Chaves, Gerardo Magela Vieira-Júnior, Márcia dos Santos Rizzo, Lívia Alves Filgueiras, Anderson Nogueira Mendes, Daisy Jereissati Barbosa Lima, Cláudia Pessoa, João Marcelo de Castro e Sousa, Ana Carolina Borges da Cruz Rodrigues, Milena Botelho Pereira Soares, Daniel Pereira Bezerra. Toxic profile of marinobufagin from poisonous Amazon toads and antitumoral effects on human colorectal carcinomasJournal of Ethnopharmacology 2023; : 116406 doi: 10.1016/j.jep.2023.116406
69
Zhou-Ji Zhang, Yun-Ke Yang, Wei-Zhong Wu. Bufalin attenuates the stage and metastatic potential of hepatocellular carcinoma in nude miceJournal of Translational Medicine 2014; 12(1) doi: 10.1186/1479-5876-12-57
70
Renze Gu, Qingchuan Zhang. Effects of low‑dose bufalin combined with hydroxycamptothecin on human castration‑resistant prostate cancer xenografts in nude miceExperimental and Therapeutic Medicine 2021; 22(3) doi: 10.3892/etm.2021.10447
71
Chuang-Xin Lu, Ke-Jun Nan, Yan Lei. Agents from amphibians with anticancer propertiesAnti-Cancer Drugs 2008; 19(10): 931 doi: 10.1097/CAD.0b013e3283139100
72
Dong-Mei Zhang, Jun-Shan Liu, Ming-Kuen Tang, Anita Yiu, Hui-hui Cao, Lei Jiang, Judy Yuet-Wa Chan, Hai-Yan Tian, Kwok-Pui Fung, Wen-Cai Ye. Bufotalin from Venenum Bufonis inhibits growth of multidrug resistant HepG2 cells through G2/M cell cycle arrest and apoptosisEuropean Journal of Pharmacology 2012; 692(1-3): 19 doi: 10.1016/j.ejphar.2012.06.045
73
SHIH-CHANG TSAI, JAI-SING YANG, SHU-FEN PENG, CHI-CHENG LU, JO-HUA CHIANG, JING-GUNG CHUNG, MENG-WEI LIN, JEN-KUN LIN, SAKAE AMAGAYA, CINDERELLA WAI-SHAN CHUNG, THENG-THANG TUNG, WEN-WEN HUANG, MICHAEL T. TSENG. Bufalin increases sensitivity to AKT/mTOR-induced autophagic cell death in SK-HEP-1 human hepatocellular carcinoma cellsInternational Journal of Oncology 2012; 41(4): 1431 doi: 10.3892/ijo.2012.1579
74
Rui-Fang Xie, Zhi-Cheng Li, Pei-Pei Chen, Xin Zhou. Bufothionine induced the mitochondria-mediated apoptosis in H22 liver tumor and acute liver injuryChinese Medicine 2015; 10(1) doi: 10.1186/s13020-015-0033-1
75
Chuan-Ming Xie, Wood Yee Chan, Sidney Yu, Jun Zhao, Christopher H.K. Cheng. Bufalin induces autophagy-mediated cell death in human colon cancer cells through reactive oxygen species generation and JNK activationFree Radical Biology and Medicine 2011; 51(7): 1365 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2011.06.016
76
WEI GU, LONG LIU, FAN-FU FANG, FENG HUANG, BIN-BIN CHENG, BAI LI. Reversal effect of bufalin on multidrug resistance in human hepatocellular carcinoma BEL-7402/5-FU cellsOncology Reports 2014; 31(1): 216 doi: 10.3892/or.2013.2817
77
Fanghua Qi, Yoshinori Inagaki, Bo Gao, Xiaoyan Cui, Huanli Xu, Norihiro Kokudo, Anyuan Li, Wei Tang. Bufalin and cinobufagin induce apoptosis of human hepatocellular carcinoma cells via Fas- and mitochondria-mediated pathwaysCancer Science 2011; 102(5): 951 doi: 10.1111/j.1349-7006.2011.01900.x
78
Fanghua Qi, Anyuan Li, Yoshinori Inagaki, Norihiro Kokudo, Sumihito Tamura, Munehiro Nakata, Wei Tang. Antitumor activity of extracts and compounds from the skin of the toad Bufo bufo gargarizans CantorInternational Immunopharmacology 2011; 11(3): 342 doi: 10.1016/j.intimp.2010.12.007
79
Zhan Zheng, William Chi-Shing Cho, Ling Xu, Juyong Wang, Daniel Man-Yuen Sze. Lessons Learnt from Evidence-Based Approach of Using Chinese Herbal Medicines in Liver CancerEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/656351
80
Yue- Zhong, Chao- Zhao, Wen-Yu Wu, Tian-Yuan Fan, Nian-Guang Li, Min- Chen, Jin-Ao Duan, Zhi-Hao Shi. Total synthesis, chemical modification and structure-activity relationship of bufadienolidesEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2020; 189: 112038 doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112038
81
Fu-Shin Chueh, Ya-Yin Chen, An-Cheng Huang, Heng-Chien Ho, Ching-Lung Liao, Jai-Sing Yang, Chao-Lin Kuo, Jing-Gung Chung. Bufalin-inhibited migration and invasion in human osteosarcoma U-2 OS cells is carried out by suppression of the matrix metalloproteinase-2, ERK, and JNK signaling pathwaysEnvironmental Toxicology 2014; 29(1): 21 doi: 10.1002/tox.20769
82
Yong Zhang, Yinhui Dong, Michael W. Melkus, Shutao Yin, Su-Ni Tang, Peixin Jiang, Kartick Pramanik, Wei Wu, Sangyub Kim, Min Ye, Hongbo Hu, Junxuan Lu, Cheng Jiang. Role of P53-Senescence Induction in Suppression of LNCaP Prostate Cancer Growth by Cardiotonic Compound BufalinMolecular Cancer Therapeutics 2018; 17(11): 2341 doi: 10.1158/1535-7163.MCT-17-1296
83
Yun Zhang, Hongli Jin, Xiaolong Li, Jianqiang Zhao, Xiujie Guo, Jixia Wang, Zhimou Guo, Xiuli Zhang, Yanduo Tao, Yanfang Liu, Deliang Chen, Xinmiao Liang. Separation and characterization of bufadienolides in toad skin using two-dimensional normal-phase liquid chromatography × reversed-phase liquid chromatography coupled with mass spectrometryJournal of Chromatography B 2016; 1026: 67 doi: 10.1016/j.jchromb.2015.11.015
84
Jie Wang, Chao Chen, Shiying Wang, Yong Zhang, Peihao Yin, Zhongxiang Gao, Jie Xu, Dianxu Feng, Qinsong Zuo, Ronghua Zhao, Teng Chen. Bufalin Inhibits HCT116 Colon Cancer Cells and Its Orthotopic Xenograft Tumor in Mice Model through Genes Related to Apoptotic and PTEN/AKT PathwaysGastroenterology Research and Practice 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/457193
85
Jiankun Xu, Shanmeng Lin, Hao Hu, Qi Xing, Jin Geng. Tumor-Targeting Polymer–Drug Conjugate for Liver Cancer Treatment In VitroPolymers 2022; 14(21): 4515 doi: 10.3390/polym14214515
86
Chuang-xin Lu, Ke-jun Nan, Yan-li Nie, Ya-nan Hai, Min Jiao. Delisheng, a Chinese medicinal compound, exerts anti-proliferative and pro-apoptotic effects on HepG2 cells through extrinsic and intrinsic pathwaysMolecular Biology Reports 2010; 37(7): 3407 doi: 10.1007/s11033-009-9930-7