BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ji L, Cao XF, Wang HM, Li YS, Zhu B, Xiao J, Wang D. Expression level of beta-catenin is associated with prognosis of esophageal carcinoma. World J Gastroenterol 2007; 13(18): 2622-2625 [PMID: 17552014 DOI: 10.3748/wjg.v13.i18.2622]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v13/i18/2622.htm
Number Citing Articles
1
Mumtaz Anwar, Rakesh Kochhar, Rajinder Singh, Alka Bhatia, Kim Vaiphei, Akhtar Mahmood, Safrun Mahmood. Frequent activation of the β-catenin gene in sporadic colorectal carcinomas: A mutational & expression analysisMolecular Carcinogenesis 2016; 55(11): 1627 doi: 10.1002/mc.22414
2
Zhaoli Chen, Jiagen Li, Liqing Tian, Chengcheng Zhou, Yibo Gao, Fang Zhou, Susheng Shi, Xiaoli Feng, Nan Sun, Ran Yao, Kang Shao, Ning Li, Bin Qiu, Fengwei Tan, Jie He. MiRNA expression profile reveals a prognostic signature for esophageal squamous cell carcinomaCancer Letters 2014; 350(1-2): 34 doi: 10.1016/j.canlet.2014.04.013
3
Jin Lv, Xiu-Feng Cao, Lv Ji, Bin Zhu, Lei Tao, Dong-Dong Wang. Association of Wnt1/β-Catenin with Clinical Pathological Characteristics and Prognosis of Esophageal Squamous Cell CarcinomaGenetic Testing and Molecular Biomarkers 2010; 14(3): 363 doi: 10.1089/gtmb.2009.0173
4
Jin-Sheng Wang, Ai-Fang Ji, Hong-Jun Wan, Ya-Li Lu, Jian-Zhou Yang, Li-Li Ma, Yong-Jin Wang, Wu Wei. Gene Silencing of β-catenin by RNAi Inhibits Proliferation of Human Esophageal Cancer Cells by Inducing G0/G1 Cell Cycle ArrestAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(6): 2527 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.6.2527
5
Shan Xing, Xin Zheng, Tao Zeng, Mu-Sheng Zeng, Qian Zhong, Yue-Song Cao, Kai-Lu Pan, Chu Wei, Fan Hou, Wan-Li Liu. Chitinase 3-like 1 secreted by peritumoral macrophages in esophageal squamous cell carcinoma is a favorable prognostic factor for survivalWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(43): 7693-7704 doi: 10.3748/wjg.v23.i43.7693
6
LIANG CHANG, XUHUI LEI, YU QIN, GUANGCHUN ZENG, XUEXIN ZHANG, HUA JIN, CHAO WANG, XIN WANG, JUN SU. Expression and prognostic value of SFRP1 and β-catenin in patients with glioblastomaOncology Letters 2016; 11(1): 69 doi: 10.3892/ol.2015.3873
7
H.-Z. Ren, J.-S. Wang, G.-Q. Pan, H. Lv, J.-F. Wen, G.-Q. Luo, K.-S. Wang, P.-F. Zhang. Comparative proteomic analysis of β-catenin-mediated malignant progression of esophageal squamous cell carcinomaDiseases of the Esophagus 2010; 23(2): 175 doi: 10.1111/j.1442-2050.2009.01001.x