BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Chaido Sirinian, Argiris Symeonidis, Nikolaos Giannakoulas, Vassiliki Zolota, Maria Melachrinou. Overexpression of phosphorylated p27Kip1at threonine 187 may predict outcome in aggressive B-cell lymphomasLeukemia & Lymphoma 2011; 52(5): 814 doi: 10.3109/10428194.2011.555026
2
Min Wei, Zhiwei Wang, Hongliang Yao, Zhongyin Yang, Qing Zhang, Bingya Liu, Yingyan Yu, Liping Su, Zhenggang Zhu, Qinlong Gu. P27Kip1, regulated by glycogen synthase kinase-3β, results in HMBA-induced differentiation of human gastric cancer cellsBMC Cancer 2011; 11(1) doi: 10.1186/1471-2407-11-109
3
Guangdi Chen, Yabin Cheng, Zhizhong Zhang, Magdalena Martinka, Gang Li, Kerstin Borgmann. Cytoplasmic Skp2 Expression Is Increased in Human Melanoma and Correlated with Patient SurvivalPLoS ONE 2011; 6(2): e17578 doi: 10.1371/journal.pone.0017578
4
Xiangguo Duan, Jing Bai, Jun Wei, Zhenhao Li, Xinlan Liu, Guangxian Xu. MicroRNA-508-5p suppresses metastasis in human gastric cancer by targeting S-phase kinase-associated protein 2Molecular Medicine Reports 2017; 16(2): 2163 doi: 10.3892/mmr.2017.6793
5
JIAN GONG, LIANG LV, JIRONG HUO. Roles of F-box proteins in human digestive system tumors (Review)International Journal of Oncology 2014; 45(6): 2199 doi: 10.3892/ijo.2014.2684
6
Chao Hu, Shanli Zhu, Jing Wang, Yu Lin, Li Ma, Liufang Zhu, Pengyue Jiang, Zhengli Li, Weiqing Pan. Schistosoma japonicum MiRNA-7-5p Inhibits the Growth and Migration of Hepatoma Cells via Cross-Species Regulation of S-Phase Kinase-Associated Protein 2Frontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.00175
7
Zheng Wei, Xian Jiang, Fengjun Liu, Haiquan Qiao, Baoguo Zhou, Bo Zhai, Lianfeng Zhang, Xuwen Zhang, Likun Han, Hongchi Jiang, Geoffrey W Krissansen, Xueying Sun. Downregulation of Skp2 inhibits the growth and metastasis of gastric cancer cells in vitro and in vivoTumor Biology 2013; 34(1): 181 doi: 10.1007/s13277-012-0527-8
8
S-J Kim, H-W Lee, H Gu Kang, S-H La, Il Ju Choi, J Y Ro, R S Bresalier, J Song, K-H Chun. Ablation of galectin-3 induces p27KIP1-dependent premature senescence without oncogenic stressCell Death & Differentiation 2014; 21(11): 1769 doi: 10.1038/cdd.2014.88
9
JIAN GONG, JUAN CAO, GUINAN LIU, JI-RONG HUO. Function and mechanism of F-box proteins in gastric cancer (Review)International Journal of Oncology 2015; 47(1): 43 doi: 10.3892/ijo.2015.2983
10
Sung-Soo Kim, Young-Seok Cho, Hyung-Keun Kim, Ok-Ran Shin, Hiun-Suk Chae, Myung-Gyu Choi, In-Sik Chung. The Effect of Rosiglitazone on the Cell Proliferation and the Expressions of p27 and Skp2 inHelicobacter pyloriInfected Human Gastric Epithelial CellsThe Korean Journal of Gastroenterology 2010; 55(4): 225 doi: 10.4166/kjg.2010.55.4.225
11
Wen Li, Fuxia Li, Yanfang Zhu, Daqing Song. Physcion 8-O-β-glucopyranosideregulates cell cycle, apoptosis, and invasion in glioblastoma cells through modulating Skp2Biomedicine & Pharmacotherapy 2017; 95: 1129 doi: 10.1016/j.biopha.2017.09.017
12
Xu Sun, Teng Wang, Zhang-Rui Guan, Chun Zhang, Yun Chen, Jian Jin, Dong Hua. FBXO2, a novel marker for metastasis in human gastric cancerBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 495(3): 2158 doi: 10.1016/j.bbrc.2017.12.097
13
Xiao-Chun Wang, Tie-Jun Zhang, Zi-Jian Guo, Chang-Yan Xiao, Xiao-Wen Ding, Fang Fang, Wen-Tao Sheng, Xu Shu, Jue Li. Overexpression of SKP2 Inhibits the Radiation-Induced Bystander Effects of Esophageal CarcinomaInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2017; 14(2): 155 doi: 10.3390/ijerph14020155
14
David Frescas, Michele Pagano. Deregulated proteolysis by the F-box proteins SKP2 and β-TrCP: tipping the scales of cancerNature Reviews Cancer 2008; 8(6): 438 doi: 10.1038/nrc2396
15
Honggai Liu, Qingfen Yue, Shehong He. Amentoflavone suppresses tumor growth in ovarian cancer by modulating Skp2Life Sciences 2017; 189: 96 doi: 10.1016/j.lfs.2017.09.026
16
Shahab Uddin, Ajaz A. Bhat, Roopesh Krishnankutty, Fayaz Mir, Michal Kulinski, Ramzi M. Mohammad. Involvement of F-BOX proteins in progression and development of human malignanciesSeminars in Cancer Biology 2016; 36: 18 doi: 10.1016/j.semcancer.2015.09.008
17
Amy E. Rose, Guimin Wang, Douglas Hanniford, Stefano Monni, Ting Tu, Richard L. Shapiro, Russell S. Berman, Anna C. Pavlick, Michele Pagano, Farbod Darvishian, Madhu Mazumdar, Eva Hernando, Iman Osman. Clinical relevance of SKP2 alterations in metastatic melanomaPigment Cell & Melanoma Research 2011; 24(1): 197 doi: 10.1111/j.1755-148X.2010.00784.x
18
Dan D. Hershko. Oncogenic properties and prognostic implications of the ubiquitin ligase Skp2 in cancerCancer 2008; 112(7): 1415 doi: 10.1002/cncr.23317
19
Zhiwei Wang, Pengda Liu, Hiroyuki Inuzuka, Wenyi Wei. Roles of F-box proteins in cancerNature Reviews Cancer 2014; 14(4): 233 doi: 10.1038/nrc3700