BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xing CG, Zhu BS, Fan XQ, Liu HH, Hou X, Zhao K, Qin ZH. Effects of LY294002 on the invasiveness of human gastric cancer in vivo in nude mice. World J Gastroenterol 2009; 15(40): 5044-5052 [PMID: 19859997 DOI: 10.3748/wjg.15.5044]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i40/5044.htm
Number Citing Articles
1
Hilda Wong, Thomas Yau. Molecular targeted therapies in advanced gastric cancer: does tumor histology matter?Therapeutic Advances in Gastroenterology 2013; 6(1): 15 doi: 10.1177/1756283X12453636
2
Soo Ok Lee, Zhifang Ma, Chiuan-Ren Yeh, Jie Luo, Tzu-Hua Lin, Kuo-Pao Lai, Shinichi Yamashita, Liang Liang, Jing Tian, Lei Li, Qi Jiang, Chiung-Kuei Huang, Yuanjie Niu, Shuyuan Yeh, Chawnshang Chang. New therapy targeting differential androgen receptor signaling in prostate cancer stem/progenitor vs. non-stem/progenitor cellsJournal of Molecular Cell Biology 2013; 5(1): 14 doi: 10.1093/jmcb/mjs042
3
Jun Lu, Guangliang Li, Kuifeng He, Weiqin Jiang, Cong Xu, Zhongqi Li, Haohao Wang, Weibin Wang, Haiyong Wang, Xiaodong Teng, Lisong Teng. Luteolin exerts a marked antitumor effect in cMet-overexpressing patient-derived tumor xenograft models of gastric cancerJournal of Translational Medicine 2015; 13(1): 42 doi: 10.1186/s12967-015-0398-z
4
Yingming Zhao, Zhiwen Tao, Zhihui Xu, Zhengxian Tao, Bo Chen, Liansheng Wang, Chunjian Li, Leilei Chen, Qingzhe Jia, Enzhi Jia, Tiebing Zhu, Zhijian Yang. Toxic effects of a high dose of non-ionic iodinated contrast media on renal glomerular and aortic endothelial cells in aged rats in vivoToxicology Letters 2011; 202(3): 253 doi: 10.1016/j.toxlet.2011.02.011
5
Huae Xu, Xiaolin Li, Wenqiu Ding, Xiaoning Zeng, Hui Kong, Hong Wang, Weiping Xie. Deguelin induces the apoptosis of lung cancer cells through regulating a ROS driven Akt pathwayCancer Cell International 2015; 15(1): 25 doi: 10.1186/s12935-015-0166-4
6
Yi Liu, Baoxia Cui, Yunbo Qiao, Yan Zhang, Yongju Tian, Jie Jiang, Daoxin Ma, Beihua Kong. Phosphoinositide-3-Kinase Inhibition Enhances Radiosensitization of Cervical Cancer In VivoInternational Journal of Gynecologic Cancer 2011; 21(1): 100 doi: 10.1097/IGC.0b013e3182021bfd
7
Adrian Zając, Joanna Sumorek-Wiadro, Ewa Langner, Iwona Wertel, Aleksandra Maciejczyk, Bożena Pawlikowska-Pawlęga, Jarosław Pawelec, Magdalena Wasiak, Monika Hułas-Stasiak, Dorota Bądziul, Wojciech Rzeski, Michał Reichert, Joanna Jakubowicz-Gil. Involvement of PI3K Pathway in Glioma Cell Resistance to Temozolomide TreatmentInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(10): 5155 doi: 10.3390/ijms22105155
8
Xiao‑Yu Ma, Yu Ma, Huan Zhou, Hui‑Jing Zhang, Ming‑Jun Sun. Identification of the lncRNA‑miRNA‑mRNA network associated with gastric cancer via integrated bioinformatics analysisOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10922
9
Zhikuan He, Wenxing Dong, Quanying Li, Changjiang Qin, Yongjun Li. Sauchinone prevents TGF-β-induced EMT and metastasis in gastric cancer cellsBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 101: 355 doi: 10.1016/j.biopha.2018.02.121
10
Juan Cai, Keyang Qian, Xueliang Zuo, Wuheng Yue, Yinzhu Bian, Ju Yang, Jia Wei, Wenying Zhao, Hanqing Qian, Baorui Liu. PLGA nanoparticle-based docetaxel/LY294002 drug delivery system enhances antitumor activities against gastric cancerJournal of Biomaterials Applications 2019; 33(10): 1394 doi: 10.1177/0885328219837683
11
Mohamed E. Abdallah, Mahmoud Zaki El-Readi, Mohammad Ahmad Althubiti, Riyad Adnan Almaimani, Amar Mohamed Ismail, Shakir Idris, Bassem Refaat, Waleed Hassan Almalki, Abdullatif Taha Babakr, Mohammed H. Mukhtar, Ashraf N. Abdalla, Omer Fadul Idris. Tamoxifen and the PI3K Inhibitor: LY294002 Synergistically Induce Apoptosis and Cell Cycle Arrest in Breast Cancer MCF-7 CellsMolecules 2020; 25(15): 3355 doi: 10.3390/molecules25153355
12
Hong Jun Kim, Suk-young Lee, Sang Cheul Oh. The Inositide Signaling Pathway As a Target for Treating Gastric Cancer and Colorectal CancerFrontiers in Physiology 2016; 7 doi: 10.3389/fphys.2016.00168
13
Deyao Wu, Jun Tao, Bin Xu, Weijie Qing, Pengchao Li, Qiang Lu, Wei Zhang. Phosphatidylinositol 3-Kinase Inhibitor LY294002 Suppresses Proliferation and Sensitizes Doxorubicin Chemotherapy in Bladder Cancer CellsUrologia Internationalis 2011; 86(3): 346 doi: 10.1159/000322986
14
Gianluca Tomasello, Michele Ghidini, Wanda Liguigli, Margherita Ratti, Laura Toppo, Rodolfo Passalacqua. Targeted therapies in gastric cancer treatment: where we are and where we are goingInvestigational New Drugs 2016; 34(3): 378 doi: 10.1007/s10637-016-0330-2
15
Deyao Wu, Jun Tao, Bin Xu, Weijie Qing, Pengchao Li, Qiang Lu, Wei Zhang. Phosphatidylinositol 3-Kinase Inhibitor LY294002 Suppresses Proliferation and Sensitizes Doxorubicin Chemotherapy in Bladder Cancer CellsUrologia Internationalis 2011; 87(1): 105 doi: 10.1159/000322849
16
Tasuku Matsuoka, Masakazu Yashiro. The Role of PI3K/Akt/mTOR Signaling in Gastric CarcinomaCancers 2014; 6(3): 1441 doi: 10.3390/cancers6031441