BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cai SR, Zhang SZ, Zhu HH, Zheng S. Barriers to colorectal cancer screening: A case-control study. World J Gastroenterol 2009; 15(20): 2531-2536 [PMID: 19469005 DOI: 10.3748/wjg.15.2531]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i20/2531.htm
Number Citing Articles
1
Pietro Valdastri, Massimiliano Simi, Robert J. Webster. Advanced Technologies for Gastrointestinal EndoscopyAnnual Review of Biomedical Engineering 2012; 14(1): 397 doi: 10.1146/annurev-bioeng-071811-150006
2
Kun Xuan, Ankush R. Jha, Tianming Zhao, John Patrick Uy, Chenyu Sun. Is periodontal disease associated with increased risk of colorectal cancer? A meta‐analysisInternational Journal of Dental Hygiene 2021; 19(1): 50 doi: 10.1111/idh.12483
3
Doris Y.P. Leung, Eliza M.L. Wong, Carmen W.H. Chan. Determinants of participation in colorectal cancer screening among community-dwelling Chinese older people: Testing a comprehensive model using a descriptive correlational studyEuropean Journal of Oncology Nursing 2016; 21: 17 doi: 10.1016/j.ejon.2015.11.004
4
Mercedes Navarro, Andrea Nicolas, Angel Ferrandez, Angel Lanas. Colorectal cancer population screening programs worldwide in 2016: An updateWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(20): 3632-3642 doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3632
5
Zhengrong Liang, Robert J Richards. Virtual colonoscopy versus optical colonoscopyExpert Opinion on Medical Diagnostics 2010; 4(2): 159 doi: 10.1517/17530051003658736
6
E. L. Nikonov, V. A. Aksenov, S. V. Kashin, N. V. Nekhaikova. The international colorectal cancer screening programsDokazatel'naya gastroenterologiya 2017; 6(3): 30 doi: 10.17116/dokgastro20176330-35
7
Elias F. Onyoh, Wen-Feng Hsu, Li-Chun Chang, Yi-Chia Lee, Ming-Shiang Wu, Han-Mo Chiu. The Rise of Colorectal Cancer in Asia: Epidemiology, Screening, and ManagementCurrent Gastroenterology Reports 2019; 21(8) doi: 10.1007/s11894-019-0703-8
8
Vijay S. Khiani, Pamela Soulos, John Gancayco, Cary P. Gross. Anesthesiologist Involvement in Screening Colonoscopy: Temporal Trends and Cost Implications in the Medicare PopulationClinical Gastroenterology and Hepatology 2012; 10(1): 58 doi: 10.1016/j.cgh.2011.07.005
9
Eline H Schreuders, Arlinda Ruco, Linda Rabeneck, Robert E Schoen, Joseph J Y Sung, Graeme P Young, Ernst J Kuipers. Colorectal cancer screening: a global overview of existing programmesGut 2015; 64(10): 1637 doi: 10.1136/gutjnl-2014-309086
10
Wenbin Li, Lili Zhang, Jianyu Hao, Yongdong Wu, Di Lu, Haiying Zhao, Zhenjie Wang, Tianming Xu, Hong Yang, Jiaming Qian, Jingnan Li. Validity of APCS score as a risk prediction score for advanced colorectal neoplasia in Chinese asymptomatic subjectsMedicine 2016; 95(41): e5123 doi: 10.1097/MD.0000000000005123
11
Xue-Qi Chen, Jia-Yu Mao, Wen-Bin Li, Jian Li, Hong Yang, Jia-Ming Qian, Jing-Nan Li. Association between <i>CYP24A1</i> polymorphisms and the risk of colonic polyps and colon cancer in a Chinese populationWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(28): 5179-5186 doi: 10.3748/wjg.v23.i28.5179
12
L Döbrőssy. Conflicts between Clinical and Public Health Viewpoints: Colorectal ScreeningArchives of Clinical Gastroenterology 2016; : 044 doi: 10.17352/2455-2283.000019
13
Longhai Li, Lihua Zhang, Yu Tian, Ting Zhang, Guangliang Duan, Yankui Liu, Yuan Yin, Dong Hua, Xiaowei Qi, Yong Mao. Serum Chemokine CXCL7 as a Diagnostic Biomarker for Colorectal CancerFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.00921
14
Szu-Min Peng, Sam Li-Sheng Chen. Colorectal Cancer Screening2021; : 15 doi: 10.1007/978-981-15-7482-5_2
15
N. Eisemann, L. Jansen, B. Holleczek, A. Waldmann, S. Luttmann, K. Emrich, A. Hauschild, H. Brenner, A. Katalinic. Up-to-date results on survival of patients with melanoma in GermanyBritish Journal of Dermatology 2012; 167(3): 606 doi: 10.1111/j.1365-2133.2012.11039.x
16
Jianhong Peng, Qingjian Ou, Zhizhong Pan, Rongxin Zhang, Yujie Zhao, Yuxiang Deng, Zhenhai Lu, Lin Zhang, Caixia Li, Yaxian Zhou, Jian Guo, Desen Wan, Yujing Fang. Serum CNPY2 isoform 2 represents a novel biomarker for early detection of colorectal cancerAging 2018; 10(8): 1921 doi: 10.18632/aging.101512
17
Doris Leung, Ka Chow, Sally Lo, Winnie So, Carmen Chan. Contributing Factors to Colorectal Cancer Screening among Chinese People: A Review of Quantitative StudiesInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2016; 13(5): 506 doi: 10.3390/ijerph13050506
18
Suleyman Utku Celik, Hasan Gorkem Cay, Ersin Bayrakdar, Aysima Ince, Esra Nur Ince, Yasemin Celik, Yunus Emre Yucel, Mehmet Ali Koc, Siyar Ersoz, Cihangir Akyol. Colorectal cancer screening behaviors of general surgeons and first-degree family members: a survey-based studyBMC Gastroenterology 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12876-019-1106-x
19
Sook Kwin Yong, Whee Sze Ong, Gerald Choon-Huat Koh, Richard Ming Chert Yeo, Tam Cam Ha. Colorectal cancer screening: Barriers to the faecal occult blood test (FOBT) and colonoscopy in SingaporeProceedings of Singapore Healthcare 2016; 25(4): 207 doi: 10.1177/2010105816643554
20
Wen Meng, Hong-Hong Zhu, Ze-Feng Xu, Shan-Rong Cai, Qi Dong, Qiang-Rong Pan, Shu Zheng, Su-Zhan Zhang. Serum M2-pyruvate kinase: A promising non-invasive biomarker for colorectal cancer mass screeningWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2012; 4(6): 145-151 doi: 10.4251/wjgo.v4.i6.145
21
A. R. H. Dalton. Incomplete diagnostic follow-up after a positive colorectal cancer screening test: a systematic reviewJournal of Public Health 2017;  doi: 10.1093/pubmed/fdw147
22
Harshit S. Khara, Darshan Suthar, Marika Bergenstock, Andrea Berger, Jessica L. McKee, Dana Stewart, Samuel R. Theis, Michael Komar, Amitpal S. Johal, Diego R. Valencia Chavez, William B. Hale, Rakhee Mangla. Identifying Gender Barriers for Colorectal Cancer Screening and Assessing the Need for a Multigender Endoscopy Team: A Prospective Multicenter StudyAmerican Journal of Gastroenterology 2021; 116(8): 1646 doi: 10.14309/ajg.0000000000001318
23
Yiling Wu, Hiroaki Saito, Akihiko Ozaki, Tetsuya Tanimoto, Yonggen Jiang, Peng Yang, Jing Li, Zhiming Zhou, Xiuguo Zhu, Fei Lu, Yoshiaki Kanemoto, Tomohiro Kurokawa, Masaharu Tsubokura, Genming Zhao. Colorectal Cancer Screening Program in Songjiang district, Shanghai between 2015 and 2017: Evaluation of participation rate and the associated factorMedicine 2022; 101(32): e29259 doi: 10.1097/MD.0000000000029259
24
Hongbing Shi, Jun Wu, Mei Ji, Qi Zhou, Zhengguang Li, Xiao Zheng, Bing Xu, Haifeng Deng, Weiqing Zhao, Changping Wu, Jingting Jiang. Serum lemur tyrosine kinase 3 expression in colorectal cancer patients predicts cancer progression and prognosisMedical Oncology 2013; 30(4) doi: 10.1007/s12032-013-0754-x
25
Fouad J. Moawad, Corinne L. Maydonovitch, Priscilla A. Cullen, Duncan S. Barlow, Donald W. Jenson, Brooks D. Cash. CT Colonography May Improve Colorectal Cancer Screening ComplianceAmerican Journal of Roentgenology 2010; 195(5): 1118 doi: 10.2214/AJR.10.4921
26
Shu Zheng, Su-Zhan Zhang, Kun Chen, Yong-Liang Zhu, Qi Dong. Recent Advances in Cancer Research and Therapy2012; : 535 doi: 10.1016/B978-0-12-397833-2.00019-4
27
Chengyue Yang, Vaelan Sriranjan, Ahmed M. Abou-Setta, William Poluha, John R. Walker, Harminder Singh. Anxiety Associated with Colonoscopy and Flexible Sigmoidoscopy: A Systematic ReviewAmerican Journal of Gastroenterology 2018; 113(12): 1810 doi: 10.1038/s41395-018-0398-8
28
Carissa Ikka Pardamean, Digdo Sudigyo, Arif Budiarto, Bharuno Mahesworo, Alam Ahmad Hidayat, James W. Baurley, Bens Pardamean. Changing Colorectal Cancer Trends in Asians: Epidemiology and Risk FactorsOncology Reviews 2023; 17 doi: 10.3389/or.2023.10576
29
Marcello Maida, Fabio Salvatore Macaluso, Gianluca Ianiro, Francesca Mangiola, Emanuele Sinagra, Georgina Hold, Carlo Maida, Giovanni Cammarota, Antonio Gasbarrini, Giuseppe Scarpulla. Screening of colorectal cancer: present and futureExpert Review of Anticancer Therapy 2017; 17(12): 1131 doi: 10.1080/14737140.2017.1392243
30
Yasushi Sano, Jeong-Sik Byeon, Xiao-Bo Li, Martin C.S. Wong, Han-Mo Chiu, Rungsun Rerknimitr, Takahiro Utsumi, Santa Hattori, Wataru Sano, Mineo Iwatate, Philip Chiu, Joseph Sung. Colorectal cancer screening of the general population in East AsiaDigestive Endoscopy 2016; 28(3): 243 doi: 10.1111/den.12579
31
L. A. Shafer, J. R. Walker, C. Waldman, C. Yang, V. Michaud, C. N. Bernstein, L. Hathout, J. Park, J. Sisler, G. Restall, K. Wittmeier, H. Singh. Factors Associated with Anxiety About Colonoscopy: The Preparation, the Procedure, and the Anticipated FindingsDigestive Diseases and Sciences 2018; 63(3): 610 doi: 10.1007/s10620-018-4912-z