BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Frøkjær JB, Drewes AM, Gregersen H. Imaging of the gastrointestinal tract-novel technologies. World J Gastroenterol 2009; 15(2): 160-168 [PMID: 19132765 DOI: 10.3748/wjg.15.160]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i2/160.htm
Number Citing Articles
1
Asbjørn Mohr Drewes, Hans Gregersen. New technologies in gastrointestinal researchWorld Journal of Gastroenterology 2009; 15(2): 129-130 doi: 10.3748/wjg.15.129
2
Zhen Liu, Enguo Ju, Jianhua Liu, Yingda Du, Zhengqiang Li, Qinghai Yuan, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Direct visualization of gastrointestinal tract with lanthanide-doped BaYbF5 upconversion nanoprobesBiomaterials 2013; 34(30): 7444 doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.06.060
3
Xiaopeng Zheng, Junxin Shi, Yang Bu, Gan Tian, Xiao Zhang, Wenyan Yin, Bifen Gao, Zhiyong Yang, Zhongbo Hu, Xiangfeng Liu, Liang Yan, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao. Silica-coated bismuth sulfide nanorods as multimodal contrast agents for a non-invasive visualization of the gastrointestinal tractNanoscale 2015; 7(29): 12581 doi: 10.1039/C5NR03068D
4
Patrick A. Dillon, Brad W. Warner. Pediatric Surgery2012; : 1147 doi: 10.1016/B978-0-323-07255-7.00089-1
5
Zhen Liu, Xiang Ran, Jianhua Liu, Yingda Du, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Non-toxic lead sulfide nanodots as efficient contrast agents for visualizing gastrointestinal tractBiomaterials 2016; 100: 17 doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.05.026
6
p. g. dinning, j. w. arkwright, h. gregersen, g. o'grady, s. m. scott. Technical advances in monitoring human motility patternsNeurogastroenterology & Motility 2010; 22(4): 366 doi: 10.1111/j.1365-2982.2010.01488.x
7
Andreas Frey, Katrin Ramaker, Niels Röckendorf, Barbara Wollenberg, Ingmar Lautenschläger, Gabriella Gébel, Artur Giemsa, Markus Heine, Denise Bargheer, Peter Nielsen. Biological Responses to Nanoscale ParticlesNanoScience and Technology 2019; : 281 doi: 10.1007/978-3-030-12461-8_12
8
Subhashree Mohapatra, Tripti Swarnkar, Jayashankar Das. Handbook of Deep Learning in Biomedical Engineering2021; : 25 doi: 10.1016/B978-0-12-823014-5.00006-5
9
Alok Ranjan, Prateek K. Jha. Recent Advances in Dissolution Testing and Their Use to Improve In Vitro–In Vivo Correlations in Oral Drug FormulationsJournal of Pharmaceutical Innovation 2021;  doi: 10.1007/s12247-021-09565-2
10
Yan Zu, Liang Yan, Tao Wang, Dongqing Ma, Xinghua Dong, Zhen Du, Wenyan Yin. A Bi2S3@mSiO2@Ag nanocomposite for enhanced CT visualization and antibacterial response in the gastrointestinal tractJournal of Materials Chemistry B 2020; 8(4): 666 doi: 10.1039/C9TB02562F
11
Feng-Zhi CUI, Jian-Hua LIU, Yang LIU, Bi-Ying YUAN, Xue GONG, Qing-Hai YUAN, Ting-Ting GONG, Lei WANG. Synthesis of PEGylated BaGdF5 Nanoparticles as Efficient CT/MRI Dual-modal Contrast Agents for Gastrointestinal Tract ImagingChinese Journal of Analytical Chemistry 2020; 48(8): 1004 doi: 10.1016/S1872-2040(20)60039-1
12
Aneesh Alex, Mario Noti, Elia D. Tait Wojno, David Artis, Chao Zhou. Characterization of eosinophilic esophagitis murine models using optical coherence tomographyBiomedical Optics Express 2014; 5(2): 609 doi: 10.1364/BOE.5.000609
13
Boxiong Wei, Xuejun Zhang, Cai Zhang, Ying Jiang, Yan-Yan Fu, Chunshui Yu, Shao-Kai Sun, Xiu-Ping Yan. Facile Synthesis of Uniform-Sized Bismuth Nanoparticles for CT Visualization of Gastrointestinal Tract in VivoACS Applied Materials & Interfaces 2016; 8(20): 12720 doi: 10.1021/acsami.6b03640
14
Yan Zu, Yuan Yong, Xiao Zhang, Jie Yu, Xinghua Dong, Wenyan Yin, Liang Yan, Feng Zhao, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao. Protein-directed synthesis of Bi2S3 nanoparticles as an efficient contrast agent for visualizing the gastrointestinal tractRSC Advances 2017; 7(28): 17505 doi: 10.1039/C7RA01526G
15
Subhashree Mohapatra, Tripti Swarnkar, Manohar Mishra, David Al-Dabass, Raffaele Mascella. Handbook of Computational Intelligence in Biomedical Engineering and Healthcare2021; : 121 doi: 10.1016/B978-0-12-822260-7.00001-7
16
C. J. Liu, S. C. Huang, Y. C. Huang, C. Y. Liu, H. I. Chen. Sonographic demonstration of human small intestinal migrating motor complex phase IIINeurogastroenterology & Motility 2013; 25(2): 198 doi: 10.1111/nmo.12023
17
John Michael S. Sanchez, J. Scott McNally, Melissa M. Cortez, James Hemp, Laura A. Pace, Stacey L. Clardy. Neuroimmunogastroenterology: At the Interface of Neuroimmunology and GastroenterologyFrontiers in Neurology 2020; 11 doi: 10.3389/fneur.2020.00787
18
Pengrui Zhuang, Ke Xiang, Xiangxi Meng, Guohe Wang, Ziyuan Li, Yanye Lu, Di Kan, Xuejun Zhang, Shao-Kai Sun. Gram-scale synthesis of a neodymium chelate as a spectral CT and second near-infrared window imaging agent for visualizing the gastrointestinal tract in vivoJournal of Materials Chemistry B 2021; 9(9): 2285 doi: 10.1039/D0TB02276D