BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang XP, Xu HM, Jiang YY, Yu S, Cai Y, Lu B, Xie Q, Ju TF. Influence of dexamethasone on mesenteric lymph node of rats with severe acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2008; 14(22): 3511-3517 [PMID: 18567079 DOI: 10.3748/wjg.14.3511]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v14/i22/3511.htm
Number Citing Articles
1
Zhang Xiping, Pan Yan, Huang Xinmei, Feng Guanghua, Ma Meili, Ni Jie, Zhang Fangjie. Effects of Dexamethasone and Salvia miltiorrhizae on the Small Intestine and Immune Organs of Rats with Severe Acute PancreatitisInflammation 2010; 33(4): 259 doi: 10.1007/s10753-010-9180-9
2
Xiping Zhang, Guanghua Feng, Jun Jiang, Hua Tian, Li Chen, Yang Cai, Yuemin Shou, Jin Ma, Meili Ma, Feibo Zhu. Effect of baicalin and octreotide on the expression levels of P-selectin protein in multiple organs of rats with severe acute pancreatitisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2009; 24(11): 1753 doi: 10.1111/j.1440-1746.2009.05902.x
3
Jaganmay Sarkar, Hiranmoy Das. Handbook of Oxidative Stress in Cancer: Therapeutic Aspects2022; : 1 doi: 10.1007/978-981-16-1247-3_272-1
4
Tian Hua, Zhang Xiping, Wu Chengjun, Chen Li, Ying Rongchao, Ye Jing, Yu Bingyan, Ye Qian, Pan Yan, Ma Meili, Zhu Feibo. Effects of Baicalin and Octreotide on the Serum TNF-α Level and Apoptosis in Multiple Organs of Rats with Severe Acute PancreatitisInflammation 2009; 32(3): 191 doi: 10.1007/s10753-009-9120-8
5
Xi-Ping Zhang, Jun Jiang, Qi-Hui Cheng, Qian Ye, Wei-Juan Li, Hua Zhu, Jun-Ya Shen. Protective effects of Ligustrazine, Kakonein and Panax Notoginsenoside on the small intestine and immune organs of rats with severe acute pancreatitisHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2011; 10(6): 632 doi: 10.1016/S1499-3872(11)60107-0
6
Yuxia Xiong, Li Chen, Ling Fan, Lulu Wang, Yejiang Zhou, Dalian Qin, Qin Sun, Jianming Wu, Shousong Cao. Free Total Rhubarb Anthraquinones Protect Intestinal Injury via Regulation of the Intestinal Immune Response in a Rat Model of Severe Acute PancreatitisFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.00075
7
Yang Zheng'an, Ji Zongzheng, Wang Zhidong. Effect of dexamethasone, anisodamine and rhubarb therapy on rats with acute pancreatitisJournal of Medical Colleges of PLA 2009; 24(3): 155 doi: 10.1016/S1000-1948(09)60032-0
8
Jing-min Ou, Xi-ping Zhang, Cheng-jun Wu, Di-jiong Wu, Ping Yan. Effects of dexamethasone and Salvia miltiorrhiza on multiple organs in rats with severe acute pancreatitisJournal of Zhejiang University SCIENCE B 2012; 13(11): 919 doi: 10.1631/jzus.B1100351
9
Zhang Ruiping, Zhang Xiping, Zhang Jie, Wu Junsheng, Ye Qian, Xu Rujun, Ye Jing, Fang Xin, Jin Lu, He Jiao, Yuan Wenqin. Efficacy and Mechanism of Salvia Miltiorrhizae Injection in the Treatment of Rats with Severe Acute PancreatitisInflammation 2009; 32(2): 109 doi: 10.1007/s10753-009-9109-3
10
Bassant A. Ezzat. Validity of prevention of glucocorticoid-induced alveolar bone loss in rat by either calcitonin or alendronate administrationArchives of Oral Biology 2010; 55(10): 788 doi: 10.1016/j.archoralbio.2010.07.006
11
Suprit Gupta, Avi Prajapati, Mansi Gulati, Shailendra K. Gautam, Sushil Kumar, Vipin Dalal, Geoffrey A. Talmon, Satyanarayana Rachagani, Maneesh Jain. Irreversible and sustained upregulation of endothelin axis during oncogene-associated pancreatic inflammation and cancerNeoplasia 2020; 22(2): 98 doi: 10.1016/j.neo.2019.11.001
12
Zhang Xiping, Fu Jun, Zhang Jie, Yu Bingyan, Ma Jing, Zhu Wei, Ye Jing, Jia Penghui, Yuan Wenqin, Zhou Ninnin, He Jiao. Influence of dexamethasone on the expression levels of P-selectin protein in multiple organs of rats with severe acute pancreatitisInflammation Research 2010; 59(1): 31 doi: 10.1007/s00011-009-0067-x
13
Zhang Xiping, Wu Dijiong, Liang Jianfeng, Cheng Qihui, Ye Jing, Jia Penghui, Yuan Meijuan, Zhou Ninni. Effects of Salvia Miltiorrhizae on ICAM-1, TLR4, NF-κB and Bax Proteins Expression in Multiple Organs of Rats with Severe Acute Pancreatitis or Obstructive JaundiceInflammation 2009; 32(4): 218 doi: 10.1007/s10753-009-9124-4
14
Zhang Xiping, Zhang Jie, Ye Shuyun, Wang Qili, Feng Guanghua, Pan Yan. Influence ofSalvia miltiorrhizaeon the Mesenteric Lymph Node of Rats with Severe Acute Pancreatitis or Obstructive JaundiceMediators of Inflammation 2009; 2009: 1 doi: 10.1155/2009/675195
15
Rui-Ping Zhang, Xi-Ping Zhang, Yue-Fang Ruan, Shu-Yun Ye, Hong-Chan Zhao, Qi-Hui Cheng, Di-Jiong Wu. Protective effect of <italic>Radix Astragali</italic> injection on immune organs of rats with obstructive jaundice and its mechanismWorld Journal of Gastroenterology 2009; 15(23): 2862-2869 doi: 10.3748/wjg.15.2862