BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu KC, Niu LZ, Hu YZ, He WB, He YS, Li YF, Zuo JS. A pilot study on combination of cryosurgery and 125iodine seed implantation for treatment of locally advanced pancreatic cancer. World J Gastroenterol 2008; 14(10): 1603-1611 [PMID: 18330956 DOI: 10.3748/wjg.14.1603]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v14/i10/1603.htm
Number Citing Articles
1
Jian-xia Ma, Zhen-dong Jin, Pei-ren Si, Yan Liu, Zheng Lu, Hong-yu Wu, Xue Pan, Luo-wei Wang, Yan-fang Gong, Jun Gao, Li Zhao-shen. Continuous and low-energy 125I seed irradiation changes DNA methyltransferases expression patterns and inhibits pancreatic cancer tumor growthJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2011; 30(1) doi: 10.1186/1756-9966-30-35
2
Ferga C. Gleeson, Michael J. Levy. Pancreatic Cancer2018; : 815 doi: 10.1007/978-1-4939-7193-0_35
3
Mirko D’Onofrio, Antonia Maria Olivieri, Francesco Verrengia, Filippo Moro, Luca Geraci, Luisa Tomaiuolo, Chiara Longo, Francesco Cicalò, Cesare Cacciatore, Alice Parisi, Erminia Manfrin, Riccardo De Robertis. Imaging and Pathology of Pancreatic Neoplasms2022; : 517 doi: 10.1007/978-3-031-09831-4_15
4
Ferga C. Gleeson, Michael J. Levy. Pancreatic Cancer2010; : 859 doi: 10.1007/978-0-387-77498-5_35
5
Mao Lin, Yuan-Ying Yuan, Shu-Peng Liu, Juan-Juan Shi, Xin-An Long, Li-Zhi Niu, Ji-Bing Chen, Qiao Li, Ke-Cheng Xu. Prospective study of the safety and efficacy of a pancreatic cancer stem cell vaccineJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2015; 141(10): 1827 doi: 10.1007/s00432-015-1968-4
6
V. A. Kubyshkin, D. A. Ionkin, S. V. Kungurtsev, A. V. Chzhao. History of cryosurgeryKhirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova 2015; (5): 62 doi: 10.17116/hirurgia2015562-74
7
Jingdong Li, Xiaoli Chen, Hanfeng Yang, Xiaofei Wang, Ding Yuan, Yong Zeng, Tianfu Wen, Lunan Yan, Bo Li. Tumour cryoablation combined with palliative bypass surgery in the treatment of unresectable pancreatic cancer: a retrospective study of 142 patientsPostgraduate Medical Journal 2011; 87(1024): 89 doi: 10.1136/pgmj.2010.098350
8
Yong-feng Li, Zhi-qiang Liu, Yu-shun Zhang, Li-ming Dong, Chun-you Wang, Shan-miao Gou, He-shui Wu. Implantation of radioactive 125I seeds improves the prognosis of locally advanced pancreatic cancer patients: A retrospective studyJournal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences] 2016; 36(2): 205 doi: 10.1007/s11596-016-1567-x
9
Lihua He, Lizhi Niu, Nikolai N. Korpan, Sajio Sumida, Yueyong Xiao, Jiaping Li, Barlian Sutedja, Youyong Lu, Jiansheng Zuo, Jianguo Liu, Kecheng Xu. Clinical Practice Guidelines for Cryosurgery of Pancreatic CancerPancreas 2017; 46(8): 967 doi: 10.1097/MPA.0000000000000878
10
Wen Zhang, Zhiping Yan, Jianjun Luo, Zhuting Fang, Linlin Wu, QingXin Liu, Xudong Qu, Lingxiao Liu, Jianhua Wang. Iodine-125 Seeds Strand for Treatment of Tumor Thrombus in Inferior Vena Cava: An Experimental Study in a Rabbit ModelCardioVascular and Interventional Radiology 2013; 36(5): 1371 doi: 10.1007/s00270-013-0628-9
11
Alette Ruarus, Laurien Vroomen, Robbert Puijk, Hester Scheffer, Martijn Meijerink. Locally Advanced Pancreatic Cancer: A Review of Local Ablative TherapiesCancers 2018; 10(1): 16 doi: 10.3390/cancers10010016
12
Xiao-Mei Luo, Li-Zhi Niu, Ji-Bing Chen, Ke-Cheng Xu. Advances in cryoablation for pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(2): 790-800 doi: 10.3748/wjg.v22.i2.790
13
Mirko D’Onofrio, Valentina Ciaravino, Riccardo De Robertis, Emilio Barbi, Roberto Salvia, Roberto Girelli, Salvatore Paiella, Camilla Gasparini, Nicolò Cardobi, Claudio Bassi. Percutaneous ablation of pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(44): 9661-9673 doi: 10.3748/wjg.v22.i44.9661
14
Lizhi Niu, Jialiang Li, Jianying Zeng, Liang Zhou, Song Wang, Xulong Zhou, Lin Sheng, Jibing Chen, Kecheng Xu. Comparison of percutaneous cryoablation with microwave ablation in a porcine liver modelCryobiology 2014; 68(2): 194 doi: 10.1016/j.cryobiol.2014.01.005
15
Byoung Kwan Son. Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer and Local Treatment of Locally Advanced Pancreatic CancerKorean Journal of Pancreas and Biliary Tract 2015; 20(1): 14 doi: 10.15279/kpba.2015.20.1.14
16
Kimberly L. Santucci, John M. Baust, Kristi K. Snyder, Anthony Robilotto, Robert G. VanBuskirk, John G. Baust. Imaging and Focal Therapy of Early Prostate CancerCurrent Clinical Urology 2017; : 385 doi: 10.1007/978-3-319-49911-6_29
17
Andras Bibok, Dae Won Kim, Mokenge Malafa, Bela Kis. Minimally invasive image-guided therapy of primary and metastatic pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(27): 4322-4341 doi: 10.3748/wjg.v27.i27.4322
18
David Chiu, Lizhi Niu, Feng Mu, Xiang Peng, Liang Zhou, Haibo Li, Rongrong Li, Jiazhang Ni, Ningzi Jiang, Yize Hu, Zuofang Hao, Kecheng Xu. The experimental study for efficacy and safety of pancreatic cryosurgeryCryobiology 2010; 60(3): 281 doi: 10.1016/j.cryobiol.2010.01.006
19
Lizhi Niu, Jibing Chen, Lihua He, Mengtian Liao, Yuanying Yuan, Jianying Zeng, Jialiang Li, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Combination Treatment With Comprehensive Cryoablation and Immunotherapy in Metastatic Pancreatic CancerPancreas 2013; 42(7): 1143 doi: 10.1097/MPA.0b013e3182965dde
20
Shilong Han, Chuanwu Cao, Yifeng Yuan, Jun Chen, Linan Yin, Huirong Xu, Jingzhou Liu, Wujie Wang, Yuliang Li, Lizhou Wang, Shi Zhou, Fenqiang Li, Wenhui Wang, Jiansong Ji, Haideng Long, Shiwu Yin, Jue Li, Jianjun Han, Ruibao Liu, Maoquan Li, Xiaoping Zhang. Transcatheter Arterial Infusion Combined With Radioactive Particles in the Treatment of Advanced Body/Tail Pancreatic CancerPancreas 2021; 50(6): 822 doi: 10.1097/MPA.0000000000001851
21
John M. Baust, Anthony Robilotto, Isaac Raijman, Kimberly L. Santucci, Robert G. Van Buskirk, John G. Baust, Kristi K. Snyder. The Assessment of a Novel Endoscopic Ultrasound-Compatible Cryocatheter to Ablate Pancreatic CancerBiomedicines 2024; 12(3): 507 doi: 10.3390/biomedicines12030507
22
Jin Lü, Xiufeng Cao. Dosimetry for 125I radioactive seed implantation therapy for hepatocellular carcinomaJournal of Nanjing Medical University 2008; 22(5): 269 doi: 10.1016/S1007-4376(08)60078-7
23
Wenbo Wu, Jin Xue, Ping Liang, Zhigang Cheng, Min Zhang, Mengjuan Mu, Cai Qi. The Assistant Function of Three-Dimensional Information for I$^{\bf 125}$ Particle ImplantationIEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 2014; 18(1): 77 doi: 10.1109/JBHI.2013.2259180
24
Y-P Yu, Q Yu, J-M Guo, H-T Jiang, X-Y Di, Y Zhu. Effectiveness and security of CT-guided percutaneous implantation of125I seeds in pancreatic carcinomaThe British Journal of Radiology 2014; 87(1039): 20130642 doi: 10.1259/bjr.20130642
25
S J E Rombouts, J A Vogel, H C van Santvoort, K P van Lienden, R van Hillegersberg, O R C Busch, M G H Besselink, I Q Molenaar. Systematic review of innovative ablative therapies for the treatment of locally advanced pancreatic cancerBritish Journal of Surgery 2015; 102(3): 182 doi: 10.1002/bjs.9716
26
Jibing Chen, Bing Liang, Yuanying Yuan, Chunyan Liu, Li Li, Haibo Li, Feng Mu, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Comprehensive treatment of malignant mesothelioma patients after the failure of systemic chemotherapyCryobiology 2012; 65(3): 284 doi: 10.1016/j.cryobiol.2012.08.003
27
Mirko D’Onofrio, Alessandro Beleù, Riccardo De Robertis. Ultrasound-guided percutaneous procedures in pancreatic diseases: new techniques and applicationsEuropean Radiology Experimental 2019; 3(1) doi: 10.1186/s41747-018-0081-2
28
Ernesto Punzi, Claudio Carrubba, Andrea Contegiacomo, Alessandro Posa, Pierluigi Barbieri, Davide De Leoni, Giulia Mazza, Alessandro Tanzilli, Alessandro Cina, Luigi Natale, Evis Sala, Roberto Iezzi. Interventional Radiology in the Treatment of Pancreatic Adenocarcinoma: Present and Future PerspectivesLife 2023; 13(3): 835 doi: 10.3390/life13030835
29
Cristina Marrocchio, Susan Dababou, Carlo Catalano, Alessandro Napoli. Nonoperative Ablation of Pancreatic NeoplasmsSurgical Clinics of North America 2018; 98(1): 127 doi: 10.1016/j.suc.2017.09.010
30
Gang Zhou, Lizhi Niu, David Chiu, Lihua He, Kecheng Xu. Changes in the expression of serum markers CA242, CA199, CA125, CEA, TNF-α and TSGF after cryosurgery in pancreatic cancer patientsBiotechnology Letters 2012; 34(7): 1235 doi: 10.1007/s10529-012-0908-5
31
Jialiang Li, Changming Zhang, Jibing Chen, Fei Yao, Jianying Zeng, Liwen Huang, Xiuli Yang, Weiqun Liu, Feng Chen, Keqiang Xu, Daming Yang, Lizhi Niu, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu, DePei Liu. Two Case Reports of Pilot Percutaneous Cryosurgery in Familial Multiple Endocrine Neoplasia Type 1Pancreas 2013; 42(2): 353 doi: 10.1097/MPA.0b013e318258f233
32
Huojun Zhang, Xiaofei Zhu, Zhaochong Zeng, Xianshu Gao. Integrative Pancreatic Intervention Therapy2021; : 523 doi: 10.1016/B978-0-12-819402-7.00023-1
33
Zhen Guo Song, Ji Hui Hao, Song Gao, Chun Tao Gao, Yong Tang, Jing Chen Liu. The outcome of cryoablation in treating advanced pancreatic cancer: A comparison with palliative bypass surgery aloneJournal of Digestive Diseases 2014; 15(10): 561 doi: 10.1111/1751-2980.12170
34
Lizhi Niu, Yu’e Wang, Fei Yao, Changqun Wei, Yuxian Chen, Li Zhang, Jibing Chen, Jialiang Li, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Alleviating visceral cancer pain in patients with pancreatic cancer using cryoablation and celiac plexus blockCryobiology 2013; 66(2): 105 doi: 10.1016/j.cryobiol.2012.12.002
35
Daniele Maiettini, Giovanni Mauri, Gianluca Varano, Guido Bonomo, Paolo Della Vigna, Alberto Rebonato, Franco Orsi. Pancreatic ablation: minimally invasive treatment optionsInternational Journal of Hyperthermia 2019; 36(2): 53 doi: 10.1080/02656736.2019.1647354
36
Maria Caterina De Grandis, Velio Ascenti, Carolina Lanza, Giacomo Di Paolo, Barbara Galassi, Anna Maria Ierardi, Gianpaolo Carrafiello, Antonio Facciorusso, Michele Ghidini. Locoregional Therapies and Remodeling of Tumor Microenvironment in Pancreatic CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(16): 12681 doi: 10.3390/ijms241612681
37
Y-P Yu, Q Yu, J-M Guo, H-T Jiang, X-Y Di, Y Zhu. 125I particle implantation combined with chemoradiotherapy to treat advanced pancreatic cancerThe British Journal of Radiology 2014; 87(1036): 20130641 doi: 10.1259/bjr.20130641
38
Gang Zhou, David Chiu, Dajiang Qin, Lizhi Niu, Jinlei Cai, Lihua He, Dongfeng Tan, Kecheng Xu. Expression of CD44v6 and integrin-β1 for the prognosis evaluation of pancreatic cancer patients after cryosurgeryDiagnostic Pathology 2013; 8(1) doi: 10.1186/1746-1596-8-146
39
Ferga C. Gleeson, Michael J. Levy. Pancreatic Cancer2016; : 1 doi: 10.1007/978-1-4939-6631-8_35-2
40
J.G. Baust, A.A. Gage, T.E. Bjerklund Johansen, J.M. Baust. Mechanisms of cryoablation: Clinical consequences on malignant tumorsCryobiology 2014; 68(1): 1 doi: 10.1016/j.cryobiol.2013.11.001
41
Lizhi Niu, Lihua He, Liang Zhou, Feng Mu, Binghui Wu, Haibo Li, Zhenzhong Yang, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Percutaneous ultrasonography and computed tomography guided pancreatic cryoablation: Feasibility and safety assessmentCryobiology 2012; 65(3): 301 doi: 10.1016/j.cryobiol.2012.08.004