BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu XY, Wang WS, Zhang QM, Li JL, Sun JB, Qin TT, Liu HB. Performance of common imaging techniques vs serum biomarkers in assessing fibrosis in patients with chronic hepatitis B: A systematic review and meta-analysis. World J Clin Cases 2019; 7(15): 2022-2037 [PMID: 31423434 DOI: 10.12998/wjcc.v7.i15.2022]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i15/2022.htm
Number Citing Articles
1
Ana Carolina Cardoso, Claudio Figueiredo-Mendes, Cristiane A. Villela-Nogueira, Patrick Marcellin. Staging Fibrosis in Chronic Viral HepatitisViruses 2022; 14(4): 660 doi: 10.3390/v14040660
2
Vincent Wai-Sun Wong. Hepatitis B Virus and Liver Disease2021; : 251 doi: 10.1007/978-981-16-3615-8_11
3
Qing Wang, HaiFeng Liu, ZuHui Zhu, Ye Sheng, YaNan Du, YuFeng Li, JianHong Liu, JiLei Zhang, Wei Xing. Feasibility of T1 mapping with histogram analysis for the diagnosis and staging of liver fibrosis: Preclinical resultsMagnetic Resonance Imaging 2021; 76: 79 doi: 10.1016/j.mri.2020.11.006
4
Sudhakar K. Venkatesh, Michael S. Torbenson. Liver fibrosis quantificationAbdominal Radiology 2022; 47(3): 1032 doi: 10.1007/s00261-021-03396-y
5
Zhan-qing Zhang, Bi-sheng Shi, Wei Lu, Dan Huang, Yan-bing Wang, Yan-ling Feng. Quantitative serum HBV markers in predicting phases of natural history of chronic HBV infectionJournal of Virological Methods 2021; 296: 114226 doi: 10.1016/j.jviromet.2021.114226
6
Theodore T. Pierce, Anthony E. Samir. Liver Fibrosis: Point—Ultrasound Elastography Is a Safe, Widely Available, Low-Cost, Noninvasive Biomarker of Liver Fibrosis That Is Suitable for Broad Community UseAmerican Journal of Roentgenology 2022; : 1 doi: 10.2214/AJR.22.27639
7
Qing Wang, Ye Sheng, YaNan Du, HaiFeng Liu, ZuHui Zhu, YuFeng Li, JiLei Zhang, Wei Xing. Gd-EOB-DTPA T1 Mapping with Extracellular Volume Fraction in Staging Liver Fibrosis: A Preclinical InvestigationApplied Magnetic Resonance 2021; 52(6): 677 doi: 10.1007/s00723-021-01337-y
8
Bingtian Dong, Yuping Chen, Guorong Lyu, Xiaocen Yang. Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index and Fibrosis-4 Index for Detecting Liver Fibrosis in Patients With Autoimmune Hepatitis: A Meta-AnalysisFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.892454
9
Bingtian Dong, Guorong Lyu, Yuping Chen, Guofu Lin, Huaming Wang, Ran Qin, Jionghui Gu. Comparison of two-dimensional shear wave elastography, magnetic resonance elastography, and three serum markers for diagnosing fibrosis in patients with chronic hepatitis B: a meta-analysisExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; 15(9): 1077 doi: 10.1080/17474124.2021.1880894
10
Arinc Ozturk, Michael C. Olson, Anthony E. Samir, Sudhakar K. Venkatesh. Liver fibrosis assessment: MR and US elastographyAbdominal Radiology 2021;  doi: 10.1007/s00261-021-03269-4
11
Zeyu Wang, Yonghe Zhou, Pengzhi Yu, Yonggang Liu, Mei Mei, Zhuo Bian, Wei Shao, Jinxia Lv, Xin Li, Wei Lu, Liang Xu. Retrospective Evaluation of Non-Invasive Assessment Based on Routine Laboratory Markers for Assessing Advanced Liver Fibrosis in Chronic Hepatitis B PatientsInternational Journal of General Medicine 2022; : 5159 doi: 10.2147/IJGM.S364216
12
Ilkay S. Idilman, Jiahui Li, Meng Yin, Sudhakar K. Venkatesh. MR elastography of liver: current status and future perspectivesAbdominal Radiology 2020; 45(11): 3444 doi: 10.1007/s00261-020-02656-7
13
Jie Chen, Alina M. Allen, Terry M. Therneau, Jun Chen, Jiahui Li, Safa Hoodeshenas, Jingbiao Chen, Xin Lu, Zheng Zhu, Sudhakar K. Venkatesh, Bin Song, Richard L. Ehman, Meng Yin. Liver stiffness measurement by magnetic resonance elastography is not affected by hepatic steatosisEuropean Radiology 2022; 32(2): 950 doi: 10.1007/s00330-021-08225-w
14
Jun Itakura, Masayuki Kurosaki, Hiroko Setoyama, Tetsuro Simakami, Noriko Oza, Masaaki Korenaga, Motohiko Tanaka, Takuji Torimura, Naoya Sakamoto, Nobuyuki Enomoto, Yoshiyuki Ueno, Norifumi Kawada, Shuichi Kaneko, Shuhei Nishiguchi, Kazuaki Chayama, Junko Tanaka, Namiki Izumi, Tatsuya Kanto. Applicability of APRI and FIB-4 as a transition indicator of liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitisJournal of Gastroenterology 2021; 56(5): 470 doi: 10.1007/s00535-021-01782-3
15
Dmitry V. Garbuzenko. Diagnostic and risk stratification aspects of liver fibrosis progression in chronic hepatitis B and C viral infectionMedical Journal of the Russian Federation 2021; 27(4): 373 doi: 10.17816/0869-2106-2021-27-4-373-384
16
Tingshan He, Jing Li, Yanling Ouyang, Guotao Lv, Xiaofeng Ceng, Zhiqiao Zhang, Jianqiang Ding. FibroScan Detection of Fatty Liver/Liver Fibrosis in 2266 Cases of Chronic Hepatitis BJournal of Clinical and Translational Hepatology 2020; 8(2): 113 doi: 10.14218/JCTH.2019.00053
17
Bing Tian Dong, Shu Huang, Guo Rong Lyu, Ran Qin, Jiong Hui Gu. Assessment of liver fibrosis with liver and spleen stiffness measured by sound touch elastography, serum fibrosis markers in patients with chronic hepatitis BJournal of Digestive Diseases 2021; 22(6): 342 doi: 10.1111/1751-2980.12991
18
Jiahui Li, Sudhakar Kundapur Venkatesh, Meng Yin. Advances in Magnetic Resonance Elastography of LiverMagnetic Resonance Imaging Clinics of North America 2020; 28(3): 331 doi: 10.1016/j.mric.2020.03.001
19
Ana Carolina Cardoso, Cristiane A. Villela-Nogueira, Cláudio de Figueiredo-Mendes, Hilton Leão Filho, Rogério Augusto Pinto Silva, Cristiane Valle Tovo, Hugo Perazzo, Antonio Carlos Matteoni, Roberto José de Carvalho-Filho, Paulo Lisboa Bittencourt. Brazilian Society of Hepatology and Brazilian College of Radiology practice guidance for the use of elastography in liver diseasesAnnals of Hepatology 2021; 22: 100341 doi: 10.1016/j.aohep.2021.100341