BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lo PK, Wolfson B, Zhou Q. Cancer stem cells and early stage basal-like breast cancer. World J Obstet Gynecol 2016; 5(2): 150-161 [PMID: 28239564 DOI: 10.5317/wjog.v5.i2.150]
URL: https://www.wjgnet.com/2218-6220/full/v5/i2/150.htm
Number Citing Articles
1
Zhi Zhang, Liwei Sun, Yixuan Zhang, Guanming Lu, Yongqiang Li, Zhongheng Wei. Long non‐coding RNA FEZF1‐AS1 promotes breast cancer stemness and tumorigenesis via targeting miR‐30a/Nanog axisJournal of Cellular Physiology 2018; 233(11): 8630 doi: 10.1002/jcp.26611
2
Boshu Sun, Liangliang Xu, Wenhui Bi, Wen-Bin Ou. SALL4 Oncogenic Function in Cancers: Mechanisms and Therapeutic RelevanceInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(4): 2053 doi: 10.3390/ijms23042053
3
Ravindra Pramod Deshpande, Sambad Sharma, Yin Liu, Puspa Raj Pandey, Xinhong Pei, Kerui Wu, Shih-Ying Wu, Abhishek Tyagi, Dan Zhao, Yin-Yuan Mo, Kounosuke Watabe. LncRNA IPW inhibits growth of ductal carcinoma in situ by downregulating ID2 through miR-29cBreast Cancer Research 2022; 24(1) doi: 10.1186/s13058-022-01504-4
4
Yuanjian Hui, Yan Yang, Deping Li, Juan Wang, Maojun Di, Shichao Zhang, Shasha Wang. LncRNA FEZF1-AS1 Modulates Cancer Stem Cell Properties of Human Gastric Cancer Through miR-363-3p/HMGA2Cell Transplantation 2020; 29: 096368972092505 doi: 10.1177/0963689720925059
5
Yoshiaki Matsumoto, Junji Itou, Fumiaki Sato, Masakazu Toi. SALL4 ‐ KHDRBS3 network enhances stemness by modulating CD44 splicing in basal‐like breast cancerCancer Medicine 2018; 7(2): 454 doi: 10.1002/cam4.1296