BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kawaguchi Y, Akaike H, Shoda K, Furuya S, Hosomura N, Amemiya H, Kawaida H, Kono H, Ichikawa D. Is surgery the best treatment for elderly gastric cancer patients? World J Gastrointest Surg 2021; 13(11): 1351-1360 [PMID: 34950425 DOI: 10.4240/wjgs.v13.i11.1351]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v13/i11/1351.htm
Number Citing Articles
1
Yuki Ushimaru, Shinnosuke Nagano, Kazuhiro Nishikawa, Ryohei Kawabata, Tomohira Takeoka, Akihiro Kitagawa, Nobuyoshi Ohara, Hideo Tomihara, Sakae Maeda, Mitsunobu Imazato, Shingo Noura, Atsushi Miyamoto. A comprehensive study on non-cancer-related mortality risk factors in elderly gastric cancer patients post-curative surgeryBMC Gastroenterology 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12876-024-03170-6
2
Xiaoyan Wang, Yimeng Sun, Pei Wang, Yu Jie, Guodong Liu, Dandan Gong, Yu Fan. Impact of frailty on survival and readmission in patients with gastric cancer undergoing gastrectomy: A meta-analysisFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.972287
3
Yuki Ushimaru, Shinnosuke Nagano, Ryohei Kawabata, Kazuhiro Nishikawa, Tomohira Takeoka, Akihiro Kitagawa, Nobuyoshi Ohara, Hideo Tomihara, Sakae Maeda, Mitsunobu Imasato, Shingo Noura, Atsushi Miyamoto. Enhancing surgical outcomes in elderly gastric cancer patients: the role of comprehensive preoperative assessment and supportWorld Journal of Surgical Oncology 2024; 22(1) doi: 10.1186/s12957-024-03421-6
4
Thomas Fuchs-Buder, Jacob Rosenberg. Medical disease and ambulatory surgery, new insights in patient selection based on medical diseaseCurrent Opinion in Anaesthesiology 2022; 35(3): 385 doi: 10.1097/ACO.0000000000001132
5
Qi Wang, Kexin Shen, Bingyuan Fei, Mengqiang Wei, Xinbin Ge, Zhongshi Xie. Development and validation of a nomogram to predict cancer-specific survival of elderly patients with unresected gastric cancer who received chemotherapyScientific Reports 2024; 14(1) doi: 10.1038/s41598-024-59516-3
6
Shuhei Ito, Kippei Ohgaki, Tetsuro Kawazoe, Huanlin Wang, Toshihiko Nakamura, Shinichiro Maehara, Eisuke Adachi, Yoichi Ikeda, Yoshihiko Maehara. Survival benefits of gastrectomy compared to conservative observation for older patients with resectable gastric cancer: a propensity score matched analysisLangenbeck's Archives of Surgery 2022; 407(6): 2281 doi: 10.1007/s00423-022-02511-x
7
Rui-Yang Zhao, Hang-Hang Li, Ke-Cheng Zhang, Hao Cui, Huan Deng, Jing-Wang Gao, Bo Wei. Comparison of short-term efficacy between totally laparoscopic gastrectomy and laparoscopic assisted gastrectomy for elderly patients with gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(9): 950-962 doi: 10.4240/wjgs.v14.i9.950
8
Kyle D. Klingbeil, Michael Mederos, Joon Y. Park, Young-Ji Seo, Daniela Markovic, Victor Chiu, Mark Girgis, Brian E. Kadera. Laparoscopic compared to open approach for distal gastrectomy may reduce pneumonia risk for patients with gastric cancerSurgery Open Science 2023; 14: 68 doi: 10.1016/j.sopen.2023.07.006
9
Jianping Guo, Zhizhong Xiong, Shi Yin, Yue’e Wen, Longyang Jin, Caiqin Wang, Huaxian Chen, Dandong Luo, Zijian Deng, Dayin Huang, Xianzhe Li, Biying Yi, Chaobin Mao, Lei Lian. Elderly patients with stage II gastric cancer do not benefit from adjuvant chemotherapyWorld Journal of Surgical Oncology 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12957-023-03185-5