BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xiao NJ, Ning SB, Li T, Li BR, Sun T. Small intestinal hemolymphangioma treated with enteroscopic injection sclerotherapy: A case report and review of literature. World J Gastroenterol 2020; 26(13): 1540-1545 [PMID: 32308353 DOI: 10.3748/wjg.v26.i13.1540]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v26/i13/1540.htm
Number Citing Articles
1
Richard M. Wu, Laurel R. Fisher. Role of Video Capsule in Small Bowel BleedingGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2021; 31(2): 277 doi: 10.1016/j.giec.2020.12.003
2
Xue-Li Ding, Xiao-Yan Yin, Ya-Nan Yu, Yun-Qing Chen, Wei-Wei Fu, Hua Liu. Lymphangiomatosis associated with protein losing enteropathy: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(15): 3758-3764 doi: 10.12998/wjcc.v9.i15.3758
3
Huan Yao, Yu-Xin Xie, Jian-Yi Guo, Hui-Chao Wu, Rui Xie, Guo-Qing Shi. Polidocanol sclerotherapy for multiple gastrointestinal hemangiomas: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(6): 1483-1489 doi: 10.12998/wjcc.v9.i6.1483
4
Shou-Xing Yang, Yu-Hui Zhou, Jing Zhang, Lei Miao, Jing-Wei Zhong, Wen-Xing Wang, Chang-Long Xu, Zhen-Zhai Cai, Guang-Rong Lu. Haemorrhagic ileal haemolymphangioma: a case report and review of the literatureJournal of International Medical Research 2021; 49(2): 030006052098667 doi: 10.1177/0300060520986677
5
Yao Du, Jiang Nan Zhang, Lu Lu Zhu, Yi Wang, Wei Ping Li. Haemolymphangioma of the small bowel mesentery in adults: two case reports and a literature reviewBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01855-w
6
Jennifer Halma, Thomas Attard. Small Bowel Hemolymphangioma Treated by Polypectomy in a Pediatric Patient with Cystic FibrosisJPGN Reports 2021; 2(2): e060 doi: 10.1097/PG9.0000000000000060
7
Yasuhiko Hamada, Yuhei Umeda, Yohei Ikenoyama, Akina Shigefuku, Hiroki Yukimoto, Misaki Nakamura, Masaki Katsurahara, Kyosuke Tanaka, Noriyuki Horiki, Yuka Sugimoto, Hayato Nakagawa. Obscure Gastrointestinal Bleeding Caused by a Small Intestinal Lymphatic-venous Malformation: A Case Report with a Literature ReviewInternal Medicine 2022;  doi: 10.2169/internalmedicine.9733-22
8
Yuki Ito, Tatsuya Osuga, Kentaro Kawasaki, Yoshihiro Ikura. Jejunal hemorrhage due to hemolymphangioma successfully detected and controlled by double‐balloon enteroscopyClinical Case Reports 2021; 9(12) doi: 10.1002/ccr3.5153