BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li XG, Song JD, Wang YQ. Differential expression of a novel colorectal cancer differentiation-related gene in colorectal cancer. World J Gastroenterol 2001; 7(4): 551-554 [PMID: 11819827 DOI: 10.3748/wjg.v7.i4.551]
URL: https://www.wjgnet.com/2218-6190/full/v7/i4/551.htm
Number Citing Articles
1
Xiao-Mei Zhang, Shou-Rong Sheng, Xiao-Yan Wang, Jie-Ru Wang, Jiang Li. Expression of tumor related genes NGX6, NAG-7, BRD7 in gastric and colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1729-1733 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1729
2
Bin Xiong, Hong-Yin Yuan, Ming-Bo Hu, Feng Zhang, Zheng-Zhuan Wei, Ling-Ling Gong, Guo-Liang Yang. Transforming growth factor-β1 in invasion and metastasis in colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 674-678 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.674
3
Lian-Xin Liu, Wei-Hui Zhang, Hong-Chi Jiang, An-Long Zhu, Lin-Feng Wu, Shu-Yi Qi, Da-Xun Piao. Arterial chemotherapy of 5-fluorouracil and mitomycin C in the treatment of liver metastases of colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 663-667 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.663
4
Zhao-Cai Yu, Jie Ding, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan, Xue-Yong Zhang. Expression and bioactivity identification of soluble MG<sub>7</sub> scFvWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 99-102 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.99
5
Suvi Savola, Arto Klami, Abhishek Tripathi, Tarja Niini, Massimo Serra, Piero Picci, Samuel Kaski, Diana Zambelli, Katia Scotlandi, Sakari Knuutila. Combined use of expression and CGH arrays pinpoints novel candidate genes in Ewing sarcoma family of tumorsBMC Cancer 2009; 9(1) doi: 10.1186/1471-2407-9-17
6
Bo Yu, Shi-Yong Li, Ping An, Ying-Nan Zhang, Zhen-Jia Liang, Shu-Jun Yuan, Hui-Yun Cai. Comparative study of proteome between primary cancer and hepatic metastatic tumor in colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(18): 2652-2656 doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2652