BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li J, Hou Y, Cai XB, Liu B. Sorafenib after resection improves the outcome of BCLC stage C hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2016; 22(15): 4034-4040 [PMID: 27099447 DOI: 10.3748/wjg.v22.i15.4034]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v22/i15/4034.htm
Number Citing Articles
1
Ao Huang, Xin-Rong Yang, Wen-Yuan Chung, Ashley R. Dennison, Jian Zhou. Targeted therapy for hepatocellular carcinomaSignal Transduction and Targeted Therapy 2020; 5(1) doi: 10.1038/s41392-020-00264-x
2
Lucia Cerrito, Brigida Eleonora Annicchiarico, Roberto Iezzi, Antonio Gasbarrini, Maurizio Pompili, Francesca Romana Ponziani. Treatment of hepatocellular carcinoma in patients with portal vein tumor thrombosis: Beyond the known frontiersWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(31): 4360-4382 doi: 10.3748/wjg.v25.i31.4360
3
Jian-Hong Zhong, Xue-Ke Du, Bang-De Xiang, Le-Qun Li. Adjuvant sorafenib in hepatocellular carcinoma: A cautionary comment of STORM trialWorld Journal of Hepatology 2016; 8(23): 957-960 doi: 10.4254/wjh.v8.i23.957
4
Han Ah Lee, Chai Hong Rim. Efficacy of Local Treatments for Hepatocellular Carcinoma Involving the Inferior Vena Cava and/or Right AtriumJournal of Hepatocellular Carcinoma 2020; : 435 doi: 10.2147/JHC.S285357
5
Kazuhiko Sakamoto, Hiroaki Nagano. Surgical treatment for advanced hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombusHepatology Research 2017; 47(10): 957 doi: 10.1111/hepr.12923
6
Wang Gu, Zhong Tong. Sorafenib in the treatment of patients with hepatocellular carcinoma (HCC) and microvascular infiltration: a systematic review and meta-analysisJournal of International Medical Research 2020; 48(8): 030006052094687 doi: 10.1177/0300060520946872
7
Lin Zheng, Chen-Yang Guo, Cheng-Shi Chen, Jin-Cheng Xiao, Hong-Tao Hu, Hong-Tao Cheng, Deng-Wei Zong, Li Jiang, Hai-Liang Li. Sorafenib improves lipiodol deposition in transarterial chemoembolization of Chinese patients with hepatocellular carcinoma: a long-term, retrospective studyOncotarget 2017; 8(57): 97613 doi: 10.18632/oncotarget.18811
8
Masataka Amisaki, Hiroaki Saito, Naruo Tokuyasu, Teruhisa Sakamoto, Soichiro Honjo, Yoshiyuki Fujiwara. Prognostic value of postoperative complication for early recurrence after curative resection of hepatocellular carcinomaHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2018; 17(4): 323 doi: 10.1016/j.hbpd.2018.03.016
9
Lei Wang, Nanping Lin, Kongying Lin, Chunhong Xiao, Ren Wang, Jingbo Chen, Weiping Zhou, Jingfeng Liu. The Clinical Value of Postoperative Transarterial Chemoembolization for Resectable Patients with Intermediate Hepatocellular Carcinoma After Radical Hepatectomy: a Propensity Score-Matching StudyJournal of Gastrointestinal Surgery 2021; 25(5): 1172 doi: 10.1007/s11605-020-04588-5
10
Han Ah Lee, Yeon Seok Seo, In-Soo Shin, Won Sup Yoon, Hye Yoon Lee, Chai Hong Rim. Efficacy and feasibility of surgery and external radiotherapy for hepatocellular carcinoma with portal invasion: A meta-analysisInternational Journal of Surgery 2022; 104: 106753 doi: 10.1016/j.ijsu.2022.106753
11
Qingli Li, Tianqiang Song. Association Between Adjuvant Sorafenib and the Prognosis of Patients With Hepatocellular Carcinoma at a High Risk of Recurrence After Radical ResectionFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.633033
12
Hiroto Matsui Matsui, Shoichi Hazama, Masao Nakajima, Ming Xu, Satoshi Matsukuma, Yukio Tokumitsu, Yoshitaro Shindo, Shinobu Tomochika, Shin Yoshida, Michihisa Iida, Nobuaki Suzuki, Shigeru Takeda, Shigefumi Yoshino, Tomio Ueno, Masaaki Oka, Hiroaki Nagano. Novel adjuvant dendritic cell therapy with transfection of heat-shock protein 70 messenger RNA for patients with hepatocellular carcinoma: a phase I/II prospective randomized controlled clinical trialCancer Immunology, Immunotherapy 2021; 70(4): 945 doi: 10.1007/s00262-020-02737-y
13
G.K. Glantzounis, A. Paliouras, M.-C. Stylianidi, H. Milionis, P. Tzimas, D. Roukos, G. Pentheroudakis, E. Felekouras. The role of liver resection in the management of intermediate and advanced stage hepatocellular carcinoma. A systematic reviewEuropean Journal of Surgical Oncology 2018; 44(2): 195 doi: 10.1016/j.ejso.2017.11.022
14
Zun-Yi Zhang, Er-Lei Zhang, Bi-Xiang Zhang, Xiao-Ping Chen, Wei Zhang. Treatment for hepatocellular carcinoma with tumor thrombosis in the hepatic vein or inferior vena cava: A comprehensive reviewWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2021; 13(8): 796-805 doi: 10.4240/wjgs.v13.i8.796
15
Yifei Tan, Qing Xu, Zhenru Wu, Wei Zhang, Bo Li, Bohan Zhang, Xi Xu, Bo Zhang, Ke Yan, Jiulin Song, Tao Lv, Jian Yang, Li Jiang, Yujun Shi, Jiayin Yang, Lunan Yan. Overexpression of PD-L1 is an Independent Predictor for Recurrence in HCC Patients Who Receive Sorafenib Treatment After Surgical ResectionFrontiers in Oncology 2022; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.783335
16
Wei Zhang, Bixiang Zhang, Xiao-ping Chen. Adjuvant treatment strategy after curative resection for hepatocellular carcinomaFrontiers of Medicine 2021; 15(2): 155 doi: 10.1007/s11684-021-0848-3
17
Zhi-Ming Zeng, Ning Mo, Jie Zeng, Fu-Chao Ma, Yan-Feng Jiang, Hua-Sheng Huang, Xi-Wen Liao, Guang-Zhi Zhu, Jie Ma, Tao Peng. Advances in postoperative adjuvant therapy for primary liver cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(9): 1604-1621 doi: 10.4251/wjgo.v14.i9.1604
18
Jin Shang, Shanling Xu, Jiaxing Zhang, Xuting Ran, Lang Bai, Hong Tang. Efficacy of sorafenib in patients with hepatocellular carcinoma after resection: a meta-analysisOncotarget 2017; 8(65): 109723 doi: 10.18632/oncotarget.21299
19
Shenglan Huang, Dan Li, LingLing Zhuang, Liying Sun, Jianbing Wu. A meta-analysis of the efficacy and safety of adjuvant sorafenib for hepatocellular carcinoma after resectionWorld Journal of Surgical Oncology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12957-021-02280-9
20
Shashank Kumar, Abhay Kumar Pandey. Potential Molecular Targeted Therapy for Unresectable Hepatocellular CarcinomaCurrent Oncology 2023; 30(2): 1363 doi: 10.3390/curroncol30020105
21
Jiang Li, Fan Yang, Jian Li, Zhi-Yong Huang, Qi Cheng, Er-Lei Zhang. Postoperative adjuvant therapy for hepatocellular carcinoma with microvascular invasionWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2023; 15(1): 19-31 doi: 10.4240/wjgs.v15.i1.19
22
Sarwat Fatima, Nikki Pui-Yue Lee, Hiu Yee Kwan, Zhao Xiang Bian. Hepatocellular Carcinoma - Advances in Diagnosis and Treatment2018;  doi: 10.5772/intechopen.71480
23
Zun-Yi Zhang, Er-Lei Zhang, Bi-Xiang Zhang, Wei Zhang. Surgery for hepatocellular carcinoma with tumor thrombosis in inferior vena cava: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(36): 11495-11503 doi: 10.12998/wjcc.v9.i36.11495
24
Chen Jue, Wu Zhifeng, Zhang Zhisheng, Cui Lin, Qian Yayun, Jin Feng, Gu Hao, Ishikawa Shintaro, Tadashi Hisamitsu, Guo Shiyu, Liu Yanqing. Vasculogenic mimicry in hepatocellular carcinoma contributes to portal vein invasionOncotarget 2016; 7(47): 77987 doi: 10.18632/oncotarget.12867
25
Chang-Zhi Chen, Jian-Hong Zhong, Ya-Peng Qi, Jie Zhang, Tao Huang, Liang Ma, Le-Qun Li, Tao Peng, Bang-De Xiang. Development of a preoperative prognostic scoring system to predict benefits of hepatic resection in advanced hepatocellular carcinoma patientsBioscience Reports 2021; 41(4) doi: 10.1042/BSR20201928
26
Zi-Wen Tao, Bao-Quan Cheng, Tao Zhou, Yan-Jing Gao. Management of hepatocellular carcinoma patients with portal vein tumor thrombosis: A narrative reviewHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2022; 21(2): 134 doi: 10.1016/j.hbpd.2021.12.004