BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Kuyumcu A, Yildiz M. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Psikobiyotik Özellik Gösteren Besinlerin Tüketim Durumları ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki. Namık Kemal Tıp Dergisi 2020. [DOI: 10.37696/nkmj.688156] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 0.3] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Karaçil Ermumcu MŞ, Gürel S, Mengi Çelik Ö. Yetişkin Bireylerde Probiyotik ve Prebiyotik Besin Tüketimi ile Depresyon Durumu ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Black Sea Journal of Health Science 2022. [DOI: 10.19127/bshealthscience.1084648] [Reference Citation Analysis]