BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Gül H, Avci M, Kaplan O. Bazı Kaba Yemlere Çörek Otu, Kekik Otu ve Yağları İlavesinin İn Vitro Organik Madde Sindirimi ve Metan Üretimi Üzerine Etkileri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2017;6:167-173. [DOI: 10.31196/huvfd.390220] [Cited by in Crossref: 2] [Cited by in F6Publishing: 2] [Article Influence: 0.3] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Kurt Ö, Kamalak A, Atalay Aİ, Kaya E, Kurt AN. Ruminant Beslemede Kullanılan Bazı Kaba ve Kesif Yemlerin in Vitro Gaz Üretimlerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2022. [DOI: 10.30910/turkjans.1076090] [Reference Citation Analysis]
2 Köseoğlu E, Güney M. Farklı Düzeylerde Kekik Yaprağı (Thymus kotschyanus) İlavesinin Yonca Kuru Otunun İn vitro Sindirim Parametrelerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 2020. [DOI: 10.29133/yyutbd.698468] [Reference Citation Analysis]