BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Yuvaci İ, Yazar H. Topikal Siklosporin A, Propolis, ve Deksametazonun Korneal Neovaskülarisazyonlu Ratlarda Oksidatif Stres Üzerine Etkileri. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2020. [DOI: 10.26453/otjhs.718950] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 0.3] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Yarbağ A. Tip 2 Diabetik Makula Ödemli Hastalarda Tedavi Karşılaştırması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021. [DOI: 10.26453/otjhs.934309] [Reference Citation Analysis]